загрузка...

трусы женские
загрузка...

АТСКЕ Квант

УДК 621.245.151

РЕФЕРАТ

Курсовий проект містить 50 сторінок машинописного тексту , 8 малюнків,
17 таблиць.

ТЕЛЕФОННА НАВАНТАЖЕННЯ, З'ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ, КОМУТАЦІЯ, пучки ЛІНІЙ,
ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ, ВУЗОЛ АВТОМАТИЧНОЇ КОММУТАЦИИ, ЙМОВІРНІСТЬ ВТРАТ

Проект представлений в вигляді креслень з пояснювальною запискою. У ньому розроблені наступні розділи: структурна схема зв'язку залізничного вузла; нумерація проектованого вузла; функціональна схема зв'язку залізничного вузла; розрахунок телефонного навантаження; визначення обсягу устаткування станції; комплектація і розміщення обладнання; проектування змінної частини програмного забезпечення; визначення вартості АТС.

В проекті представлені креслення: функціональна схема зв'язку залізничного вузла; комплектація стативов АТСКЕ "Квант" блоками; план розміщення обладнання в автоматному залі і кросової.

Пояснювальна записка і креслення оформлені відповідно до вимог чинного стандарту підприємства на курсової проект.

ЗМІСТ

Введение ................................................................................. ..5
1. Схема зв'язку ж.-буд вузла. Опис АТСКЕ "Квант". Організація зовнішнього зв'язку ........................................................................... .6
2. Розрахунок телефонного навантаження і обсягу устаткування

1. Загальні відомості ............................................................ ..11

2. Вихідні дані ............ ............................................. ... 11

2.3. Порядок розрахунку ............................................................ ..12

2.4. Розрахунок навантаження ИШК ...................................................... .13

2.5. Розрахунок навантаження ВШК ...................................................... .15

2.6. Розрахунок навантаження приймачів і датчиків сигналів управління ... .15

2.7. Розрахунок навантажень з'єднувальних ліній .............................. ... 18

2.8. Розрахунок навантаження перемичок між БВЛ і БІЛ ..................... ... 20

2.9. Визначення кількості комутаційного обладнання та шнурових комплектів ...................................................... 22

2.10. Методи розрахунку кількості приладів АТС ........................... .23

2.11. Розрахунок кількості вхідних і двосторонніх з'єднувальних ліній ........................................................................ ... 25

2.12. Розрахунок кількості вихідних з'єднувальних ліній і приймачів батарейних ................................................... 26
3. Комплектація та розміщення обладнання АТСКЕ "Квант"

1. Розрахунок кількості обладнання АТС ................................. ..27

2. Комплектація обладнання ЦУУ .................................... ... .30

3. Комплектація обладнання, керованого по повільному каналу31

4. Комплектація обладнання, керованого по швидкому каналу..32
4. Розробка змінної частини програмного забезпечення

1. Таблиця індексів характеристик напрямків ........................ .35

2. Характеристика АТС ............ ............................................. 39

3. Таблиці характеристик вхідних напрямів ..................... ..39

4. Таблиці перерахунку для вхідних комплектів ........................ .40

5. Таблиці перерахунку для вихідних комплектів ........................ 44
5. Визначення складу електроживлячих пристроїв ........................... .47
6. Визначення вартості обладнання АТС .................................... 48
Список літератури ..................................................................... ..50

ВСТУП

Телефонний зв'язок на залізничному транспорті є основним видом зв'язку за обсягом переданої інформації. Зростають кількість і протяжність телефонних каналів, впроваджуються досконаліші багатоканальні системи передачі, автоматизуються процеси встановлення з'єднань, вводиться в експлуатацію сучасне комутаційне обладнання. Використання цифрових сигналів в комутації дозволить включати АТС в мережу каналів передачі даних поряд з терміналами, персональними комп'ютерами, взаємодіючими з ЕОМ.

Розроблено спеціалізовані ЕОМ, які працюють за заданою
(записаної) програмі і управляють процесами комутації в АТС і вузлах автоматичної комутації (УАК). Квазіелектронні та електронні АТС, реалізовані на цих принципах, мають малі розміри, високу надійність роботи, невеликі експлуатаційні витрати і значний ступінь автоматизації процесів контролю обладнання та вимірювання якості функціонування систем.

Автоматичні телефонні станції квазиелектронной системи (АТСКЕ) широко застосовуються на мережі зв'язку залізничного транспорту. Слід зазначити, що єдиним перспективним обладнанням для будівництва транзитних вузлів автоматичної комутації на залізничному транспорті є квазіелектронне вузлове обладнання "Квант".

Основним напрямком технічного прогресу в обслуговуванні автоматичних телефонних станцій і вузлів є централізація технічної експлуатації, яка забезпечує необхідну якість телефонного зв'язку, і підвищення продуктивності праці завдяки технічній діагностиці ушкоджень, переводу апаратури в необслуговаваний режим. Автоматичні телефонні станції з програмним управлінням за своїми експлуатаційними характеристиками найбільш пристосовані до централізованого обслуговування. Вони мають більш високу надійність в порівнянні з АТС електромеханічних систем, розвинену систему контролю та технічної діагностики, можливість автоматичного виключення з експлуатації несправних пристроїв, дають інформацію обслуговуючому персоналу про місце і характер пошкоджень.

Виконання курсового проекту АТСКЕ "Квант" дозволить отримати навички в розрахунках телефонного навантаження, з'єднувальних пристроїв, складанні різних схем і проектуванні змінних даних програмного забезпечення.

1 СХЕМА ЗВ'ЯЗКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА. ОПИС АТСКЕ "Квант". ОРГАНІЗАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗКУ

квазіелектронні АТС "Квант" забезпечує можливість застосування відкритою і закритою систем нумерації. Для більш гнучкої організації зв'язку та раціональної побудови мережі передбачена можливість відновлення і гасіння цифр переданого номера.

Устаткування автоматичної комутації дозволяє будувати АТС з питомою сумарним навантаженням на абонентську лінію до 0.2 Ерл і сполучну лінію не менш 0.4 Ерл.

Блоки комутації АТС побудовані на матричних феррідових соединителях
(МСФ). В кінцевих станціях передбачена двухпроводная комутація, в вузлових і центральних - дво, і чотирипровідна. В комплектах станційних і з'єднувальних ліній застосовані герконовиє реле і напівпровідникові елементи.

Процесом встановлення з'єднань управляє централізоване управляючий пристрій із записаною програмою, побудоване за принципом резервованого двухмашинного комплексу. Застосування програмного способу управління дозволяє надати абонентам мережі ряд додаткових видів обслуговування.

Обладнання "Квант" передбачає організацію вузлів автоматичної комутації для мереж міжміського зв'язку. АТС КЕ і УАК дозволяють включити певне число ліній зовнішнього зв'язку, що розподіляються за різними напрямками. Максимально в АТС можна включити 384 односторонні з'єднувальні лінії (вихідні і вхідні), а в УАК - 512 таких ліній.
Замість односторонніх з'єднувальних ліній можна включити двосторонні, при цьому число ліній зменшується вдвічі. Максимальне число напрямків виходить зв'язку - 64, а вхідної - 32. Число ліній в напрямку може бути будь-яким.

Станція передбачає підключення різних абонентських ліній: індивідуального користування, зі спареними телефонними апаратами і взаємної зв'язком віддалених ліній, в які можуть бути включені телефонні апарати з дисковим або кнопковим номеронабирачем. Абонентські лінії поділяються на категорії залежно від їх виду, типу абонентської установки, основних і додаткових видів зв'язку, що надаються абоненту, пріоритету при встановленні вихідної міжміського та міжнародного зв'язку тощо.

Місцеві залізничні автоматичні телефонні станції ( ЖАТС) споруджуються для обслуговування абонентів підрозділів Міністерства шляхів сполучення (МПС): управлінь і відділень залізниць; залізничних станцій; заводів, лікарень, вузів та інших підприємств залізничного транспорту.

ЖАТС повинні забезпечувати для працівників підрозділів: внутрішній зв'язок; зв'язок зі спеціальними службами; зв'язок з абонентами інших ЖАТС вузла; зв'язок з міжміського телефонного станцією ручного обслуговування (МТС) залізничної мережі зв'язку; зв'язок з автоматично телефонною мережею (АКТС) міжміського зв'язку МПС через вузли автоматичної комутації (УАК); зв'язок з абонентами відомчих телефонних станцій (УАТС); зв'язок з абонентами міських телефонних станцій (ГАТС); зв'язок з автоматичної міжміської телефонної станцією мережі загального користування безпосередньо або через ГАТС.

Структурна схема зв'язку залізничного вузла приведена на рис.1.1.

Структурна схема зв'язку залізничного вузла

Рис.1.1

Одним із важливих питань проектування є розробка плану нумерації вузла зв'язку та проектованої станції.

На мережі зв'язку МПС застосовується єдина нумерація абонентів, ліній і станцій. Абонентам управління, відділень і великих залізничних станцій присвоюються чотиризначні номери, які з цифр для: управління - 4; відділення - 3; залізничної станції - 2.

При необхідності збільшення ємності АТС можуть бути використані для включення абонентів чотиризначні номери, які з цифр 5, 6 або 7

Нумерація на мережі зв'язку повинна бути узгоджена: абоненти всіх ЖАТС вузла викликають абонентів як своєї, так і зустрічних станцій єдиним чотиризначним номером без прослуховування повторного сигналу ОС. Для цього на АТСКЕ "Квант" передбачена можливість гасіння та відновлення від однієї до трьох перших цифр номера як при вхідного, так і при вихідного зв'язку з іншими станціями.

Нумерація абонентських ліній малих АТС може бути тризначною або чотиризначною. Для виходу на УАТС вибираємо варіант з набором індексу виходу 7 і потім абонентського номера. Обладнання та програмне забезпечення АТСКЕ "Квант" не передбачає подачу повторного сигналу ОС після набору індексу виходу, крім зв'язку з АМТС. При вхідного зв'язку від
УАТС, МТС та інших станцій мережі абоненту може бути поданий сигнал "відповідь станції" (ОС) при підключенні "Кванта".

Для виходу на мережу зв'язку загального користування (ГАТС) вибираємо цифру 9, після чого набирається повний шестизначний номер міського абонента, який транслюється в прилади ГАТС. Для виходу на АМТС приймаємо варіанти набору індексу 8, після чого дається повторний сигнал ОС. Потім набирається тризначний код викликається пункту і зоновий (5 знаків) або міжміський
(7 знаків) номер абонента, що викликається.

Для забезпечення вхідного зв'язку від мережі загального користування слід враховувати, що абонент ГАТС набирає число цифр номера прийняте на мережі - в даному проекті - шість. Після заняття з'єднувальної лінії на проектовану АТС повинні транслюватися чотири цифри номера абонента проектованої ЖАТС.

Для виходу на УАК приймаємо цифру 0, після чого набирається тризначний код викликається пункту мережі АКТС і чотиризначний номер абонента, що викликається.

Лініям спеціального зв'язку присвоюються номери: стіл довідок ЖАТС - 1-31; стіл замовлень МТС - 1-21.

Устаткування АТСКЕ "Квант" дозволяє транслювати і приймати цифри номера по з'єднувальним лініях із зустрічними АТС декадних або багаточастотних кодом.

Розроблена система нумерації станції наводиться в таблицях за формою табл.1.1 і табл.1.2.

Таблиця 1.1

Система нумерації (виходить зв'язок)
| Найменування | Нумерація | Номер, | Номер, | Тип трансляції |
| АТС | | набирається | трансльований | |
| | | абонентом | по СЛ | |
| ЖАТС 1 | 4000-5279 | - | - | - |
| УАТС | XXX | 7XXX | XXX | ДБК |
| ГАТС | XXXXXX | 9XXXXXX | XXXXXX | МЧК |
| Стіл замовлень | - | 121 | - | - |
| Стіл довідок | - | 131 | - | - |
| УАК | ABC | 0ABCXXXX | ABCXXXX | ДБК |

Таблиця 1.2

Система нумерації (що входить

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар