загрузка...

трусы женские
загрузка...

К-3600

2 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК МАГІСТРАЛІ

2.1 Розрахунок номінальної довжини УУ

Номінальна довжина підсилювальної ділянки lном.уу, км розраховується за формулою (1). lном.уу = lн. - (t ср.г. / (t ср.расч,

(1) де lн - номінальна довжина підсилювальної ділянки при середньорічній температурі грунту, км (lн = 3км);
(tср.г. - коефіцієнт загасання кабелю на верхній

переданої частоті при середньорічний

температурі грунту, дБ;

(tср.расч. - коефіцієнт загасання кабелю на верхній

переданої частоті при середньорічний

температурі грунту в даній місцевості, дБ / км.


Коефіцієнт загасання кабелю на верхній переданої частоті (tср, дБ / км розраховується за формулою (2).

(tср.расч = (t = +20 о ([1 + ((( tср. - 20 оС)],

(2)

де (t = +20 о - коефіцієнт загасання кабелю при t = 20 о на

верхній частоті лінійного спектра, дБ / км.

(t = +20 = 10.36 дБ / км;

((-температурний коефіцієнт загасання

кабелю, 1/град.

Розрахунок:

(tmax = +19 о = 10,36 [1 +1,96 10-3 (19 о-20 о)] = 10,34 дБ;

(tср. = +8 о = 10,36 [1 +1,96 10-3 (8 о-20 о)] = 10,12 дБ;


(Tср.расч = +8,5 о = 10,36 [1 +1,96 10-3 (8,5 о-20 о)] = 10,13 дБ;

Lном.уу = 3 = 2,99 км.

 
Подібні реферати:
Розрахунок кабелю Р-4
[pic] [Ф / км] (1.3.2) де [pic] - коефіцієнт скрутки; [pic] - діелектрична проникність ізоляції; [pic] - поправочний коефіцієнт враховує близькість інших ланцюгів і оболонки кабелю.
Розрахунок супутникового каналу Алмати-Атирау
Далі розрахуємо загасання енергії сигналу, у вільному просторі: для цього необхідно вибрати конкретний транспондер, через який буде працювати мережа, щоб знати частоти прийому та передачі, необхідні
Проектування первинної мережі зв'язку на ділянці залізниці
Багатоканальний зв'язок отримала широке поширення на залізничному транспорті. Особливо велике значення цей зв'язок набуває у зв'язку з розкиданістю підрозділів залізничного транспорту на больш
Розрахунок КТЧ
1. Мета роботи: Навчиться обробляти результати вимірювань, розраховувати норми на задані електричні параметри залежно від структури та протяжності каналу і оцінювати якість каналу ТЧ.
Проектування первинної мережі зв'язку на ділянці залізниці
Багатоканальний зв'язок отримала широке поширення на залізничному транспорті. Особливо велике значення цей зв'язок набуває у зв'язку з розкиданістю підрозділів залізничного транспорту на больш
Основи побудови телекоммутаціонних систем і мереж
Дати визначення понять: повідомлення, сигнал, канал, система зв'язку, система N - канального зв'язку. Зобразити структурну схему багатоканальної системи передачі, пояснити призначення блоків.
Аналізатор телефонних каналів
проводяться вимірювання коефіцієнтів 2-й і 3-й гармонік для гармонійного випробувального сигналу з частотою 1020 Гц і коефіцієнтів продуктів нелінійних спотворень 2-го і 3-го порядків для четирехчастотного ис
Стежать системи
8. За ЛАЧХ скорректірованой системи визначити запас стійкості по модулю і фазі, приблизно оцінити час перехідного процесу в системі і величину перерегулювання при одиничному ступінчастому воздейств
Курсова по мережах зв'язку
2. Ціфровізіровать найбільш велику ГТС, організувати кільцеве побудова цифрової ГТС з використанням апаратури SDH з урахуванням збільшення абонентської ємності на 40% і представити її структуру.
Реконструкція волоконно-оптичної лінії зв'язку
Область можливих застосувань ВОЛЗ досить широка - від лінії міського та сільського зв'язку та бортових комплексів (літаки, ракети, кораблі) до систем зв'язку на великі відстані з високою інформаційною ємністю.
Економічні перспективи резвітія нових видів зв'язку і телекомунікацій
На даний момент їх собі можуть дозволити великі організації. А мережі на базі кручений пари 5 категорії не потребують великої фінансуванні. Як при купівлі апаратного забезпечення так і кабелю. Вартість увелич
Телефонні кабелю
1837р. Американський фізик Чарльз Графтон Пейдж (1812-1868) виявив явище «гальванічної музики» : в електричної ланцюга, що з камертона, електромагніту і гальванічного елемента, при коливаннях кам
Перспективи та розвитку сільських АТС
В даний час проблемою, гостро стоїть перед сільським телефонним зв'язком, є наявність в експлуатації великої кількості морально і фізично застарілого обладнання, яке виробило свій термін служби, ч
Курсова по автоматичної комутації
Представити на кресленні план розміщення обладнання станції EWSD1 і одного з виносів (RCU) у приміщенні. При плануванні розглянути питання, пов'язані з електроживленням станції, а також освітлення та кондиціюван
АТСКЕ Квант
Проект представлений у вигляді креслень з пояснювальною запискою. У ньому розроблені наступні розділи: структурна схема зв'язку залізничного вузла; нумерація проектованого вузла; функціональна схема зв'язку залізн
Електромагнітні поля і хвилі
Хвилі, утворені зовнішнім впливом, доданим до пружної середовищі, називаються біжать хвилями: вони «біжать» від створює їхнього джерела. Важлива властивість біжать хвиль полягає в тому, що вони переносять енерго
Контрольна робота з інформатики
Діалогові вікна відрізняються тим, що містять тільки елементи управління. З їх допомогою управляють операційною системою і її додатками. Більшість налаштувань виконується за допомогою діалогових вікон.
Проектування комутаційної системи на базі станції SDE-3000
Основними компонентами малої цифрової станції SDE 3000 є один або кілька комутаційних блоків (SWU) і підключений локальний термінал експлуатації та технічного обслуговування (OMS).
Аналіз процесу передачі інформації
Інформація - не тільки відомості про властивості об'єктів і процесів, але й обмін цими відомостями між людьми, людиною і автоматом, автоматом і автоматом, обмін сигналами у тваринному і рослинному світі, передач
Інформація та інформаційні процеси
Легко бачити, що логічна функція І збігається з твором аргументів. Тому її називають також логічним множенням. Ще одна назва? Кон'юнкція. Неважко визначити функцію І для будь-якого кінцевого чі
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар