загрузка...

трусы женские
загрузка...

Локальні мережі

Зміст
Введення 3
Глава 1 Базова модель взаємодії відкритих систем OSI . Рівні протоколів 7
Глава 2 Класифікація топологічних елементів мережі. 12
Глава 3 Топологія, методи доступу до середовища. 14
Глава 4 Режими передачі та якість сервісу 15
Глава 5 Управління потоком даних 17
Глава 6 Побудова локальних мереж 18
Глава 7 Мережеві протоколи 26
Висновок 31
Список використаної літератури 36

Введення

Комп'ютерної мережею називають сукупність вузлів (комп'ютерів, терміналів, периферійних пристроїв), що мають можливість інформаційної взаємодії один з одним за допомогою спеціального комунікаційного устаткування і програмного забезпечення.

Розміри мереж варіюються в широких межах - від пари з'єднаних між собою комп'ютерів, що стоять на сусідніх столах, до мільйонів комп'ютерів, розкиданих по всьому світу (частина з них може перебувати на космічних об'єктах).

За широтою охоплення прийнято поділ мереж на кілька категорій: локальні обчислювальні мережі - ЛОМ або LAN (Local-Area Network), дозволяють об'єднувати комп'ютери, розташовані в обмеженому просторі.

Для локальних мереж, як правило, прокладається спеціалізована кабельна система, і положення можливих точок підключення абонентів обмежена цієї кабельної системою. Іноді в локальних мережах використовують бездротовий зв'язок (Wireless), але при цьому можливості переміщення абонентів сильно обмежені. Локальні мережі можна об'єднувати в великомасштабні освіти:

CAN (Campus-Area Network) - кампусна мережа, яка об'єднує локальні мережі близько розташованих будівель;

MAN (Metropolitan-Area Network) - мережа міського масштабу;

WAN (Wide-Area Network) - широкомасштабна мережа;

GAN (Global-Area Network) - глобальна мережа

Мережею мереж в наш час називають глобальну мережу - Інтернет.

Для більш великих мереж встановлюються спеціальні провідні та бездротові лінії зв'язку або використовується інфраструктура існуючих публічних засобів зв'язку. В останньому випадку абоненти комп'ютерної мережі можуть підключатися до мережі у відносно довільних точках, охоплених мережею телефонії або кабельного телебачення.

Поняття інтранет (Intranet) позначає внутрішню мережу організації, де важливі два моменти:

1) Ізоляція або захист внутрішньої мережі від зовнішньої (Інтернет);

2) Використання мережевого протоколу IP і Web-технологій (прикладного протоколу HTTP).

В апаратній аспекті застосування технології інтранет означає, що всі абоненти мережі в основному обмінюються даними з одним або декількома серверами, на яких зосереджені основні інформаційні ресурси підприємства.

У мережах застосовуються різні мережеві технології. Кожній технології відповідають свої типи обладнання.

Обладнання мереж підрозділяється на активне - інтерфейсні карти комп'ютерів, повторювачі, концентратори і т.п. і пасивне - кабелі, з'єднувальні роз'єми, комутаційні панелі і т.п. Крім того мається допоміжне обладнання - пристрою безперебійного живлення, кондиціонування повітря і аксесуари - монтажні стійки, шафи, кабелепроводи різного виду. З точки зору фізики, активне обладнання
- це пристрої, яким необхідна подача енергії для генерації сигналів, пасивне обладнання подачі енергії не вимагає.

Устаткування комп'ютерних мереж підрозділяється на кінцеві системи
(пристрої), які є джерелами та / або споживачами інформації, і проміжні системи, щоб забезпечити проходження інформації по мережі.

До кінцевим системам відносять комп'ютери, термінали, мережеві принтери, факс-машини, касові апарати, зчитувачі штрих-кодів, кошти голосової і відеозв'язку і будь-які інші периферійні пристрої.

До проміжним системам відносять концентратори (повторювачі, мости, комутатори), маршрутизатори, модеми та інші телекомунікаційні пристрої, а також з'єднує їх кабельна або бездротова інфраструктура.

Дією, «корисним» для користувача, є обмін інформацією між кінцевими пристроями.

Для активного комунікаційного устаткування застосовне поняття продуктивність, причому в двох різних аспектах. Крім «валового» кількості неструктурованою інформації, що пропускається обладнанням за одиницю часу (біт / с), цікавляться і швидкістю обробки пакетів, кадрів або осередків. Природно, при цьому обумовлюється і розмір структур (пакетів, кадрів, осередків), для якого вимірюється швидкість обробки. В ідеалі продуктивність комунікаційного обладнання повинна бути настільки високою, щоб забезпечувати обробку інформації, що припадає на всі інтерфейси (порти) на їх повній швидкості (wire speed)

Для організації обміну інформацією повинен бути розроблений комплекс програмних і апаратних коштів, розподілених по різних пристроїв мережі. Спочатку розробники і постачальники мережевих засобів намагалися йти кожен по своєму шляху, вирішуючи весь комплекс завдань за допомогою власного набору протоколів, програм і апаратури. Однак вирішення різних постачальників виявлялися несумісними один з одним, що справляло масу незручностей для користувачів, яких з різних причин не задовольняв набір можливостей, що надаються тільки одним з постачальників. У міру розвитку техніки і розширення асортименту послуг, сервісів назріла необхідність декомпозиції мережевих завдань - розбивки їх на кілька взаємопов'язаних подзадач з визначенням правил взаємодії між ними.
Разбивка завдання і стандартизація протоколів дозволяє брати участь у її вирішенні великій кількості сторін-розробників програмних і апаратних засобів, виготовлювачів допоміжного і комунікаційного устаткування, доносять всі ці плоди прогресу до кінцевого споживача.

Застосування відкритих технологій і проходження загальновизнаних стандартів дозволяє уникати ефекту вавилонського стовпотворіння. Звичайно, в якийсь момент стандарт ставати гальмом розвитку, але хтось робить прорив, і його нова фірмова технологія згодом виливається в новий стандарт.

Глава 1 Базова модель взаємодії відкритих систем OSI. Рівні протоколів

Для опису способів комунікації між мережевими пристроями організацією ISO була розроблена модель взаємозв'язку відкритих систем BOS-
OSI (Open System Interconnection). Вона заснована на рівневих протоколах, що дозволяє забезпечити: a) логічну декомпозицію складної мережі на доступні для огляду частини - рівні; b) стандартні інтерфейси між мережевими функціями; c) симетрію відносно функцій, що реалізуються в кожному вузлі мережі

(аналогичность функцій в кожному вузлі мережі); d) спільну мову для порозуміння розробників різних частин мережі.

Функції будь-якого вузла мережі розбиваються на рівні, для кінцевих систем їх сім. Усередині кожного вузла взаємодія між рівнями йде по вертикалі.
Взаємодія між двома вузлами логічно відбувається по горизонталі - між відповідними рівнями. Реально ж через відсутність безпосередніх горизонтальних зв'язків виробляється спуск до нижнього рівня в джерелі, зв'язок через фізичне середовище і підйом до відповідного рівня в приймальнику інформації. У проміжних пристроях підйом йде до того рівня, який доступний "інтелекту" пристрою. Кожен рівень забезпечує свій набір сервісних функцій (сервісів), "прикладна цінність" яких зростає з підвищенням рівня. Рівень, з якого надсилається запит, і симетричний йому рівень в відповідає системі формують свої блоки даних. Дані забезпечуються службовою інформацією (заголовком) даного рівня і спускаються на рівень нижче, користуючись сервісами відповідного рівня.

На цьому рівні до отриманої інформації також приєднується службова інформація, і так відбувається спуск до самого нижнього рівня, супроводжуваний заголовками. Нарешті по нижньому рівню вся ця конструкція досягає одержувача, де в міру підйому вгору звільняється від службової інформації відповідного рівня. У підсумку лист, надісланий джерелом, в "чистому вигляді" сягає відповідного рівня системи-одержувача.

Службова інформація управляє процесами передачі і служить для контролю його успішності та достовірності. У разі виникнення проблем може бути зроблена спроба їх залагодити на тому рівні, де вони були виявлені. Якщо рівень не може вирішити проблему, він повідомляє про неї на що викликав його вищестоящий рівень.

Сервіси на передачі даних можуть бути гарантованими (reliable - надійними) і негарантованими (unreliable - ненадійними).

Гарантований сервіс повідомить тільки про виконання операції (він звільнився), а чи дійшли дані до одержувача при цьому невідомо. Контроль достовірності і обробка помилок може виконуватися на різних рівнях і ініціювати повтор передачі блоку. Як правило, чим нижче рівень, на якому контролюються помилки, тим швидше вони обробляються.

Стандарти на різні технології і протоколи, як правило, охоплюють один або кілька суміжних рівнів. Комплекти протоколів кількох суміжних рівнів, що користуються сервісами один одного (зверху вниз), називають протокольними стеками (protocol stack). Приклад протокольного стека, широко використовуваного в сучасних мережах - TSP / IP

Рівні моделі OSI розглянемо зверху вниз:

7. Прикладний рівень (application layer) - вищий рівень моделі , який забезпечує користувальницької прикладної програмі доступ до мережевих ресурсів. Приклади задач рівня: передача файлів, електронна пошта, управління мережею.

Приклади протоколів прикладного рівня: o FTAM (File Transfer Access and Management) - віддалене маніпулювання файлами; o FTR (File Transfer Protocol) - пересилка файлів; o X.400 - передача повідомлень і сервіс електронної пошти; o CMIP (Common Management Information Protocol) - управління мережею в стандарті ISO; o SNMP (Simple Network Management Protocol) - управління мережею не в стандарті ISO; o Telnet - емуляція термінала та віддалена реєстрація (remote login).

6. Рівень представлення даних (presentation layer) - забезпечує перетворення кодів, форматів файлів, стиснення і розпакування, шифрування і дешифрування даних. Приклад протоколу - SSL (Secure Socket Layer), що забезпечує конфіденційність передачі даних в стеці TSP / IP.

5. Сеансовий рівень (Session Layer) - забезпечує ініціацію і завершення сеансу - діалогу між пристроями, синхронізацію і послідовність пакетів в мережевому діалозі, надійність з'єднання до кінця сеансу (обробку помилок, повторні передачі).

Приклади протоколів сеансового рівня: o Net BIOS (Network Basic Input / Output System) - іменування вузлів, негарантована доставка повідомлень, загальне управління. Протокол поширюється ще на 6-й И7-й рівні, різні реалізації можуть бути не сумісними з оригінальною розробкою IBM; o Net BEUT (Network Basic Extended User Interface) - реалізація та розширення Net BIOS фірмою Microsoft.

4. Транспортний рівень (transport layer) - відповідає за передачу даних від джерела до одержувача з рівнем якості (пропускна здатність, затримка проходження,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар