загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по комунікації та зв'язку » Адміністрування корпоративної мережі на основі Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Адміністрування корпоративної мережі на основі Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Міністерство загальної та професійної освіти

Калінінградський Державний Університет

Центр додаткової професійної освіти

Атестаційна робота з теми:

"Адміністрування корпоративної мережі на основі

Microsoft Windows 2000 Advanced Server"

Виконала _____________________________________ / Корнишева І.В. /
Перевірив ______________________________________ / Молчанов С.В. /

Калінінград 2003

Зміст
ВСТУП 5
1. проектування корпоративної мережі 6
1.1. Особливості проектування корпоративних мереж 6
1.2. Етапи проектування корпоративних мереж 7

1.2.1. Аналіз вимог 8

1.2.2. Побудова функціональної моделі виробництва 9

1.2.3. Побудова технічної моделі 9
2.1. Інформаційні потоки в ЛВС підприємства 11
3. Вибір операційної системи. 12
3.1 Огляд операційних систем 12

3.1.1 ОС Nowell NetWare 12

3.1.2. Сімейство ОС Windows 2000. 15

3.1.2.1 Windows 2000 Server 15

3.1.2.2 Windows 2000 Advanced Server 16

3.1. 2.3 Windows 2000 Datacenter Server 16

3.1.3. ОС Windows Server 2003. 16

3.1.4. ОС Unix, Linux 17
3.2. Обгрунтування вибору Операційної системи Windows 2000 Advanced Server
. 19
4. Планування структури мережі 24
4.1. Спосіб управління мережею 24
4.2. Розміщення сервера 26
4.3. Мережева архітектура 27
4.4. Мережеві ресурси 30
5. Організація мережі на основі Windows 2000. 33
5.1. Служба каталогів Windows 2000 33

5.1.1. Найменування об'єктів 33

5.1.2. Логічна структура Active Directory 35

5.1.2.1. Домени 35

5.1.2.2 Дерево 36

5.1.2.3 Ліс 37

5.1.2.4 Організаційні одиниці 38

5.1.3. Фізична структура 39

5.1.3.1 Сайти 39

5.1.3.2 Контролери доменів 40
5.2. Служба DHCP. 44

5.2.1. Налаштування служби DHCP. 47

5.2.2. Кластеризація 52
5.3. Служба DNS 53

5.3.1. Планування впровадження DNS для Active Directory 57

5.3.2. Нові властивості DNS в Windows 2000 60

5.3.3 Налаштування сервера DNS. 62
5.4. Служба WINS 63

5.4.1. Нові можливості WINS в Windows 2000 64

5.4.2. Компоненти служби WINS 65

5.4.3. Планування мережі з використанням WINS 66

5.4.4. Управління базою даних WINS 67
5.5. Конфігурування сервера 69

5.5.1. Вибір сервера 69

5.5.2. Установка Windows 2000 Advanced Server 73

5.5.2.1. Запуск процедури попереднього копіювання файлів і текстового режиму Windows 2000 Advanced Server 73

5.5.2.2. Графічний режим установки і збір інформації 75

5.5.2.3. Завершення встановлення обладнання 77

5.5.3. Управління в середовищі Windows 2000 Advanced Server 78

5.5.4. Вимоги до домену 79

5.5.5. Вибір моделі організації мережі 80
5.6. Служба Routing and Remote Access 81
5.7. Вимірювання мережевого трафіку 82
6. Захист інформації в мережі 84
6.1. Аналіз можливостей системи розмежування доступу Windows 2000
Advanced Server 85

6.1.1. Стеження за діяльністю мережі 85

6.1.2. Початок сеансу на робочої станції 86

6.1.3. Облікові картки користувачів 86

Logon hours 87

6.1.4. Журнал подій безпеки 88

6.1.5. Права користувача 91

6.1.6. Установка пароля і політика облікових карток 92

6.1.7. Шифрована файлова система EFS 93
Висновок 95
Список використаної літератури 98

ВСТУП

У даній атестаційної роботі розглядається проблема побудови локальної обчислювальної мережі організації під управлінням операційної системи Windows 2000 Advanced Server.

Реалізація запропонованого проекту дозволить скоротити паперовий документообіг всередині підрозділи, підвищити продуктивність праці, скоротити час на обробку інформації. Як наслідок, утворюються додаткові тимчасові ресурси для розробки і реалізації нових економічних і інвестиційних проектів. Таким чином, вирішиться проблема окупності і рентабельності впровадження корпоративної мережі.

Локальна обчислювальна мережа повинна бути спроектована таким чином, щоб забезпечити належну ступінь захищеності даних.

Метою атестаційної роботи є організація корпоративної комп'ютерної мережі.

Для вирішення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

. вибір операційної системи;

. вибір способу управління мережею;

. управління мережевими ресурсами і користувачами мережі;

. розгляд питань безпеки мережі;

Необхідно розробити раціональну, гнучку структурну схему мережі підприємства, вибрати апаратну і програмну конфігурацію сервера, а так же пропрацювати питання забезпечення необхідного рівня захисту даних.

1. проектування корпоративної мережі

Корпоративна мережа обслуговує одне велике підприємство і називається також мережею масштабу підприємства. Структура корпоративної мережі виглядає наступним чином: є ряд підмереж, що представляють собою ЛВС типу Ethernet або Token Ring і обслуговуючих кожна окремий підрозділ, розташоване в одній або декількох близько розташованих кімнатах; підмережі пов'язані між собою за допомогою серверів доступу; зазвичай мається вихід у зовнішню територіальну мережу. Як сервери доступу можуть використовуватися мости, комутатори, маршрутизатори, шлюзи. [5]

1.1. Особливості проектування корпоративних мереж

При проектуванні корпоративної мережі корисно її подання у вигляді багатошарової піраміди. Хоча верстви цієї піраміди пов'язані і безпосередньо впливають один на одного, зазвичай кожен шар проектується досить автономно, фахівцями та фірмами відповідного профілю.

Залежно від напрямку руху по цій піраміді: зверху вниз - від бізнес-додатків до апаратної платформі, чи знизу вгору - від апаратури до додатків, або від середини - від конкретної СУБД, - все фірми, працюючі в області мережевої інтеграції, можна умовно розділити на три групи:

Фірми-виробники або дистриб'ютори апаратури, виступаючі в ролі інтеграторів. У цих інтеграторів піраміда спирається на дуже вузьке підставу з однієї платформи від одного-двох виробників. Мінуси і деякі плюси в роботі такого інтегратора досить очевидні.

Фірми, орієнтуються одну з СУБД, наприклад, тільки на Oracle або
Informix. В цьому випадку вузьким місцем піраміди є середина: при спробі використовувати кілька апаратних платформ і широкий спектр прикладного програмного забезпечення, обмеження диктуються використовуваної
СУБД.

Нарешті, третя група - незалежні інтегратори, які можуть пропонувати будь-які рішення на кожному з рівнів піраміди і яких не можна звинуватити особливої ??симпатії до певної платформі, мережевим конфігураціям чи додатків. У таких інтеграторів єдиним критерієм вибору кожного конкретного рішення в ідеалі є вимога досягнення максимального ефекту в рамках заданих ресурсів. В такому випадку є можливість гнучко будувати будь-які конфігурації, що дозволяє досить просто вирішувати проблеми, пов'язані з тим, що замовник вже використовує, наприклад, яку-небудь СУБД і не хоче переучувати свій персонал для роботи з іншою базою даних.

При цьому, під час проектування будь-якого шару характеристики інших верств, що впливають на прийняття проектних рішень, беруться як вихідних даних, переважно у дуже узагальненому вигляді. Наприклад, при проектуванні додатків враховуються швидкості, що може забезпечити сьогоднішнє комунікаційне обладнання цілком певного діапазону вартості - того діапазону, який є в розпорядженні підприємства. І навпаки, розробники транспортної системи орієнтуються на усереднені дані про трафік, який можуть створити наявні на підприємстві додатки і ті додатки, які намічено ввести в дію в найближчі рік-два.
[9]

1.2. Етапи проектування корпоративних мереж

При проектуванні будь ЛВС існують типові етапи виконання мережевих проектів.

1.2.1. Аналіз вимог

Аналіз вимог до неї допоможе оцінити ділову значимість інформаційно-технологічних рішень, визначити головні цілі і вибрати пріоритети для окремих частин комп'ютерної системи, яку ви хочете поліпшити або розширити. Чітке визначення вимог до функцій мережі допоможе уникнути реалізації не потрібних властивостей мережі, що заощадить кошти вашого підприємства. Ретельний аналіз вимог до неї є основою для написання хорошого технічного завдання, на базі якого системні інтегратори зможуть розробити проект мережі. Нарешті, чітке розуміння цілей допоможе сформулювати критерії якості для оцінки та тестування реалізованої мережі.

На цьому етапі формулюються основні ділові цілі підприємства, для якого розробляється проект, наприклад, скорочення виробничого циклу, більш оперативний прийом замовлень або підвищення продуктивності праці за рахунок більш ефективної взаємодії співробітників, тобто ті цілі підприємства, які зараз, при існуючих засобах і технологіях недостатньо досягаються. Здійснюється пошук аналогічних систем, аналізуються їх сильні і слабкі сторони, визначається можливість використання вдалого досвіду для проектованої системи.

Для виконання аналізу вимог до корпоративної мережі необхідно: оцінити поточний стан локальних мереж і парку комп'ютерів на підприємстві, що дозволить виявити, які проблеми потребують вирішення;

V визначити цілі і вигоди від корпоративної мережі, що допоможе вам правильно спроектувати мережу;

V обгрунтувати перед керівництвом підприємства необхідність покупок;

V написати ефективне технічне завдання;

V визначити критерії для оцінки якості мережі. [9]

1.2.2. Побудова функціональної моделі виробництва

Мережа підприємства призначена для того, щоб виконувати виробничі функції, тому слід оцінити її роль у виробничій структурі підприємства. Для успішної побудови корпоративної мережі потрібно побудувати функціональну модель (або, по-іншому, бізнес-модель), з якої потім отримати технічну і фізичну моделі мережі.

Бізнес-модель описує ділові процедури, послідовність і взаємозалежність всіх виконуваних на підприємстві робіт. При цьому увага концентрується не так на комп'ютерної системі, а концентрується на діловій практиці і послідовності робіт.

Архітектура додатків та обчислювальної системи грає ключову роль ділової архітектурі підприємства. Бізнес підприємства базується на архітектурі управління даними, на додатках і архітектурі мережі. Успішний аналіз вимог і успішну побудову корпоративної мережі вимагає від технічного фахівця вміння мислити як бізнесмен.

1.2.3. Побудова технічної моделі

Після розробки бізнес-моделі підприємства і визначення того, які процедури вимагають

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар