загрузка...

трусы женские
загрузка...

Криміналістика

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ лекцій з курсу криміналістики в Московському інституті наван-нічного військ Росії

21.Предмет, система, завдання криміналістики.

1.Предмет криміналістики

2.Задачі криміналістики та її значення для підготовки командного складу прикордонних військ

3.Система криміналістики

22.Основи теорії криміналістичної ідентифікації

1.Понятие криміналістичної ідентифікації та її значення для процесу доказування

2.вид ідентифікації

3.Процесси ідентифікації

23.Кріміналістіческая фотографія

1.Понятие і система криміналістичної фотографії і відеозйомки.

2.Методи криміналістичної фотографії.

3.Особенности використання криміналістичної фотографії при проведенні розслідування органами дізнання прикордонних військ.

24.Трасологія.

1.Загальні положення трасології та її значення для розслідування при-вання злочинів органами дізнання прикордонних військ.

2.Кріміналістіческая дактилоскопія.

3.Ісследованіе слідів взуття, транспорту, знарядь злому.

25.Кріміналістіческое оружиеведение

1.Ісследованіе холодної зброї.

2.Ісследованіе вогнепальної зброї і слідів його примі-вати.

3.Ісследованіе вибухових речовин і слідів їх застосування.

26.Техніко-криміналістичне дослідження документів

2 / Криміналістичне дослідження документів /

1.Документ як об'єкти криміналістичного дослідження.

2.Кріміналістіческое почерковедение.

3.Техніко-криміналістичне дослідження документів.

27.Кріміналістіческая ідентифікація особи за ознаками
2внешності / габітологія /

1.Характеристика ознак зовнішності і їх класифікація.

2.Використання методів габітологіі в діяльності орга-нів дізнання прикордонних військ

3.Кріміналістіческая портретна експертиза.

28.Кріміналістіческая реєстрація

1.Понятие і система криміналістичної реєстрації

2.Використання засобів обчислювальної техніки при веде-нии криміналістичних обліків .

3.Взаімодействіе органів дізнання прикордонних військ з ор-ганами внутрішніх справ при використанні даних криміналісти-чеських обліків.

29.Тактіка огляду місця події 0 / Тактика огляду /

1.Особенності слідчого огляду в умовах діяль-ності органів дізнання прикордонних військ.

2.Тактіческіе прийоми слідчого огляду.

3.Техніко-криміналістичні прийоми і використання тих техніко-криміналістичних засобів при огляді місця події.

210.Тактіка обшуку і виїмки.

1.Понятие і види обшуку і виїмки.

2.Подготовітельний етап проведення обшуку і виїмки.

3.Робочий етап проведення обшуку і виїмки.

211.Тактіка допиту

1.Види допиту.

2.Тактіческіе прийоми допиту

3.Особенности допиту на очній ставці

212.Взаімодействіе органів дізнання Прикордонних військ РФ з
2правоохранітельнимі органами в процесі розслідування переступив-
2леній, пов'язаних з порушенням Державного кордону і життє-
2деятельностью прикордонних войск.Іспользованіе допомоги місцевих
2органов влади і населення

2/Др.ред.: Взаємодія органів дізнання Прикордонних військ
2с іншими правоохоронними органами /

1.Суб'екти взаємодії

2.Содержание взаємодії

2.Організація взаємодії

213.Методіка розслідування контрабанди

1.Кріміналістіческая характеристика контрабанди

2.Первоначальние слідчі дії при розслідуванні контрабанди.

3.Последующіе слідчі дії при розслідуванні контрабанди.

214.Методіка розслідування розслідування незаконного обо-
2рота наркотиків на Державному кордоні.

1.Кріміналістіческая характеристика незаконного обігу наркотиків.

2.Первоначальние слідчі дії при розслідуванні незаконного обігу наркотиків.

3.Последующіе слідчі дії при розслідуванні НЕ-законного обігу наркотиків.

215.Методіка розслідування незаконного виїзду за кордон і
2в'езда в країну.

1.Кріміналістіческая характеристика незаконного в'їзду і виїзду з країни.

2.Первоначальние слідчі дії при розслідуванні даного виду злочинів.

3.Последующіе слідчі дії.

216.Методіка розслідування розкрадань і незаконного обігу
2оружія на Державному кордоні

1.Кріміналістіческая характеристика розкрадань і незаконного обігу зброї.

2.Первоначальние слідчі дії при розслідуванні розкрадань і незаконного обігу зброї.

3.Последующіе слідчі дії

 
Подібні реферати:
Деякі проблеми злочинності на Державному кордоні РФ (за даними 19 ...
-активізація націоналістичних і реваншистських сил, що вимагають перегляду проходження лінії Державного кордону РФ, особливо на карельському, прибалтійській напрямках, а також активним формуванням японськ
Криміналістичне оружиеведение
До зброї не відносяться вироби, сертифіковані в якості виробів господарсько-побутового та виробничого призначення, спортивні снаряди, конструктивно подібні зі зброєю (далі - конструктивно подібні з ор
Загальні положення методики розслідування злочинів
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ П Л А Н 1.
Криміналістичне оружиеведение
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ оружиеведении Питання. 1.Понятие криміналістичного оружиеведения / балістики / 2.Тактіка огляду вогнепальної зброї і вибухових речовин. 3.Кріміналістіческій облік та експертиза вогнепальної зброї і вибухових речовин. ЛІТЕРАТУРА 1.
Використання криміналістичних засобів
"Використання криміналістичних засобів і методів у встановленні особи, яка вчинила злочин" План 1.
Оружиеведении
ЗМІСТ. Введеніе.с.1-4 Глава 1. Предмет криміналістичного оружиеведения
Криміналістика
Московський інститут МВС Росії проводить дослідження проблем методики розслідування діяльності злочинних струк-тур у сфері економіки. Дуже вдячні Вам за те, що Ви СОГ-ласілісь заповнити дану анкет
Криміналістичні особливості розслідування хабарництва
Виключно високий ступінь суспільної небезпеки отримання хабара визначається тим, що воно різко деформує нормативно встановлений порядок здійснення деякою частиною нечесних посадових осіб своїх
Загальні положення криміналістичної тактики
Ряд вчених визначають криміналістичну тактику як частину криміналістики, яка включає вчення про слідчі версії, плануванніслідства , про найбільш ефективних, заснованих на дотриманні законності сп
Криміналістика
(сліди рук, ніг; металеві об'єкти, трупи, мікрооб'єкти, сліди людських виділень: сечі, сперми, слини)., НТС пошуку слідів рук: порошки, магнітні і флейтс-кисті., НТС пошуку металевих предметів:
Судова психолого-психіатрична експертиза
На початку 70 - х років у галузі судової експертизи виник новий напрям, що грунтувалося на досягненнях і дослідженнях психіатрії та психології - комплексна судова психолого-психіатрична експертиза.
Зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю і можливість його при ...
У багатьох країнах світу організована злочинність поширена настільки широко, що вже руйнівним чином впливає на внутрішні демократичні процеси . Політичну корупцію, неминуче породжуючи
Криміналістична техніка
Криміналістична техніка, будучи розділом криміналістики, представляє сукупність теоретичних положень та рекомендацій для розробки і застосування науково-технічних засобів виявлення, фіксації, Вилучені
Слідчі версії і планування розслідування
Студента ________________________________________________________________________ Назва дисципліни __________________________________________________________________________________________
Оперативно-розшукова діяльність
1. Поняття ОРД (ст. 1 ФЗ "Про ОРД") - вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те ФЗ "Про ОРД" в межах їх повноважень поср
Криміналістичний облік
Криміналістика, поряд з іншими науками кримінально-правового циклу, служить виконанню основополагающихтребований закону, про те, щоб кожний злочин було швидко і повністю розкрито.
Характеристика методів розслідування злочинів, пов'язаних з квалифициров ??...
22.Характерістіка методів розслідування злочинів, пов'язаних з кваліфікованим здирництвом Успішне розкриття і розслідування кримінальних справ про вимагаючи - ництві залежить від належної взаємодії з оперативними працівниками та професійного застосування тактичних прийомів при документуванні дій злочинців та проведенні следс-ничих дій. 1.
Роль слідчих ситуацій в організації розкриття і розслідування преступл ...
Злочинність в країні стає більшою мірою організованою і професійною, і це підвищує рівень вимог, що пред'являються до фахівців, що займаються боротьбою з нею. Важливе місце в боротьбі з престу
Сучасні інформаційні технології у правоохоронній діяльності
Поняття і значення інформаційно-довідкового забезпечення правоохоронної діяльності. Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки.
Планування розслідування злочину
Розслідування злочинів - це складна, різнобічна діяльність, здійснювана тільки уповноваженими особами в певні, встановлені законом терміни. При цьому ставиться завданням виявити всі істотні
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар