загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з криміналістики » Загальні положення методики розслідування злочинів

Загальні положення методики розслідування злочинів

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

П Л А Н

1. Поняття, завдання, предмет і структура методики розслідування.
2. Класифікація і структура частныхметодикрасследования
злочинів.
3. Поняття криміналістичної характеристики злочину.
4. Основи взаємодії слідчого з працівниками оперативних та
інших служб органів внутрішніх справ.

ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Задачі успішного розслідування злочинів, як показує
слідчий досвід не можуть бути вирішені досить швидко і методичес-
ки правильно тільки за допомогою засобів і прийомів криміналістичної
техніки та тактики. Професійно розкрити злочин і вирішити всі

інші завдання їх розслідування, практично неможливо, не руко-
водствуясь при цьому спеціальними науково-розробленими системами мето-
дов ведення слідства і попередження злочинів.
Методика розслідування окремих видів злочинів як частина
криміналістики має своєю основною і головною задачею озброїти следо-
вателей необхідним комплексом знань і навичок розкриття, расследова-
ня і попередження окремих видів злочинів в різних следс-
ничих ситуаціях, що виникають в процесі зазначеного виду криминалис-
тичної діяльності.
У той же час саме в рамках специфічних методів розслідування
різних видів злочинів практично реалізуються і всі рекомендації
криміналістичної техніки і тактики. Вона органічно ув'язує техни-
етичні засоби, способи їх використання і тактику слідства зі спе-
ціфікой методів розслідування окремих видів злочинів.
З метою вирішення завдань, які методикою завдань в ній виявляється,
вивчається і узагальнюється все типове й особливе, наявне в практиці
вчинення різних видів злочинів і в діяльності по їх розслідую-
ванию.
3Методіка розслідування окремих видів злочинів являє
собою розділ криміналістики, що вивчає досвід вчинення та практику
розслідування злочинів і розробляє на основі пізнання їх за-
закономірностей систему найбільш ефективних методів розслідування і
попередження різних видів злочинів.
У структурі методики розслідування умовно виділяється дві частини:
загальні положення і 2 приватні криміналістичні методики.
3Общіе положення - це теоретичні основи криміналістичної ме
тодики, що включають дослідження предмета, системи, завдань. принципів,
джерел, зв'язків даної частини криміналістики з іншими галузями на-
учного знання, найважливіших питань побудови, розробки і использова-
ня приватних криміналістичних методик і проблем здійснення розкрив-
тия, розслідування та запобігання злочинів.
3Частние криміналістичні методики являють собою комплекси
теоретично обгрунтованих рекомендацій, що мають прикладний характер і
призначених слідчим (оперативним працівникам) для їхньої роботи
при розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів різних
видів.
Джерелами криміналістичної методики є:
- право;
- Практика боротьби зі злочинністю;
- Наука.
Їх положення дали початок і живлять сучасний розвиток даного
розділу криміналістики.
Норми права визначають загальні умови кримінального судочинства
і тому лежать в основі вироблення загальних положень криміналістичної
методики і кожної приватної криміналістичної методики в окремо.
Вивчення практики розкриття, расследованияипредотвращения
злочинів способствуетвыработкеэффективныхрекомендаций по
розслідування окремих видів злочинів.
Наукові знання і насамперед положення попередніх частин крими-
налістікі та інших галузей наук, дозволяють найбільше ефективно вирішувати
проблеми боротьби з злочинністю, і зокрема розслідування преступ-
лений.

КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ПРИВАТНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Одним з важливих напрямків вдосконалення боротьби з преступ-
ністю є постійне поповнення слідчої практики новими
приватними криміналістичними методиками, покликаними підвищувати ефек-
тивность організації та здійснення запобігання, раскритіяі
розслідування різних видів злочинів.

Важливе значення в пізнанні криміналістичної методики має
класифікація приватних криміналістичних методик

У сучасних роботах, присвячених теорії криміналістичної ме
тодики, класифікацію приватних методик прийнято проводити за кількома
підставах.
З точки зору 2отношенія до кримінального закону методики подразделя-
ються на:
- видові і
- особливі.
Перші з них побудовані за видами злочинів (наприклад, методика
розслідування вбивств, методика розслідування крадіжок, методика розслідую-
вання шахрайства і т.д.).
До особливим відносяться приватні методики в якості підстав пост-
роїння яких можуть бути взяті місце скоєння злочину, лич-
ність злочинця , особистість потерпілого, час, що пройшов з моменту
вчинення злочину, та ін. (наприклад, методика розслідування
злочинів на залізничному, водному і повітряному транспорті; мето-
дики розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми та ре-
цідівістамі; методики розслідування нерозкритих злочинів минулих
років та ін.).
За рівнем конкретизації методики розслідування злочинів можуть
бути:
- одноступінчастими і
- багатоступінчатими .
Наприклад, методика розслідування крадіжок включає в себе не тільки
загальні рекомендації з їх розслідування, а й методики розслідування
крадіжок державного або громадського майна, а також методику
розслідування крадіжок особистого майна громадян. В свою чергу методика
розслідування крадіжок особистого майна громадян підрозділяється на методи-
ку розслідування квартирних крадіжок, методику розслідування кишенькових
крадіжок, методику розслідування крадіжок автомашин і т.д.
За обсягом приватні методики розслідування злочинів подразделя-
ються на:
- повні та
- скорочені.
Повні розробляються для проведення всього процесу расследова-
ня того чи іншого виду злочинів.
Скорочені призначаються для використання при розслідуванні
якогось одного етапу. Так, досить широке поширення мають
криміналістичні методичні рекомендації з проведення первонах-
кових слідчих дій.
Незважаючи на різноманіття і особливості приватних криміналістичних
методик розслідування злочинів в них є і ряд загальних, типових
елементів, що утворюють їх структуру .
Найбільш важливими тіпічниміелементамі приватних криміналістичних
методик є:
1. криміналістична характеристика злочинів;
2. коло обставин, які підлягають встановленню;
3. типові слідчі ситуації, що виникають на різних етапах
розслідування, версії і планування;
4. первинні і наступні слідчі та оперативно-розшук-
ниє заходи;
5. особливості тактики проведення найбільш характерних для расс-
ледования даного виду злочинів окремих слідчих дій;
6. взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами;
7. особливості використання спеціальних пізнань при расследова-
нии;
8. особливості попередження даного виду злочинів.
Розслідування злочинів умовно ділитися на три етапи:
1. первісний;
2. наступний;
3. заключний.
На початковому етапі. проводяться невідкладні слідчі дейс-
твия і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення
факту вчинення злочину, переслідування злочинця по "гарячих
слідах, виявлення і закріплення доказової інформації.
До типових слідчих дій можна віднести:
- огляд місця події;
- допит потерпілого і свідків;
- затримання і допит підозрюваного;
- огляд підозрюваного, в деяких випадках і по-
терпів;
- виробництво обшуків за місцем проживання та роботи подозреваемо-
го, його родичів, знайомих;
- виробництво впізнання предметів (викраденого, знарядь преступ-
лення та ін.) і підозрюваного;
- призначення деяких експертиз.
На наступному етапі. продовжується робота по виявленню і закріплен-
ня доказів, встановлення та затримання невідомих злочинців
(з подальшим проведенням заходів з відпрацювання їх причетності),
розшуку викраденого та ін.
До типових слідчих дій наступного етапу можна отнес-
ти наступні:
- допити і очні ставки;
- Обшуки;
- Слідчі експерименти;
- Перевірка та уточнення показань на місці;
- Призначення та проведення судових експертиз;
- Пред'явлення обвинувачення.
На заключному етапі. кримінальну справу готується для направлення
в народний суд. З цією метою проводиться оцінка зібраних доказ-
ств, визначається підсудність, складається обвинувальний висновок і
справа передається прокурору для перевірки і підписання обвинувального
ув'язнення.


ПОНЯТТЯ криміналістичної характеристики злочинів

Будь-який злочин як суспільно-небезпечне діяння, його види можна
охарактеризувати з різних сторін. Так, повне юридичне знання про
злочині складається із сукупності даних, що характеризують його
в кримінально-правовому, процесуальному, кримінологічної і криміналісти-
зації відносинах.
Основне призначення криміналістичної характеристики полягає
в тому, щоб сприяти швидкому розкриттю і розслідуванню соот-
ветствующего злочину, постачаючи для цього співробітника міліції сведе-
нями про типові для даного виду злочинів ознаках.
Розслідування

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар