загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кулінарії » Перетворювач семисегментний коду

Перетворювач семисегментний коду

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

Ханти-Мансійський автономний ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

------------------------

СУРГУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-фізичний факультет

Кафедра Автоматики та комп'ютерних систем

Пояснювальна записка до курсового проекту за спеціальністю

Виконав: студент

211 групи

Пахомов М.В.

Перевірив: викладач

Запевалов А.В.

Сургут 2004

Зміст

Завдання. 3


Введення. 4


1. Структурна схема перетворювача семисегментний коду. 5


2. Функціональна схема перетворювача семисегментний коду. 6


3. Принципова схема 15


4. Розрахунок швидкодії і споживаної потужності. 21


Висновок. 23


Список літератури. 24


Додаток 1: Функціональна схема ПСК ..................................... 25


Додаток 2: Принципова схема ПСК ..... ............................... 26

Завдання

Варіант 28

Тема: «Перетворювач семисегментний коду» .

1. Розробити функціональну схему, проаналізувати роботу за допомогою тимчасових діаграм.
2. Вибрати типи ІМС, побудувати принципову схему.
3. Розрахувати тимчасові співвідношення і споживану потужність.

Вихідні дані.

Для відображення стану регістрів цифрового пристрою застосовуються семисегментні індикатори, які синтезують зображення цифр «0» -
«9» і букв «A» - «F» . Необхідно розробити пристрій, що виконує перетворення двійкового коду в семисегментний, причому включеному сегменту сигнал лог.1. Накреслення символів наведені на малюнку.

Пристрій має бути реалізовано на логічних елементах.

Основна елементна база ІМС серій ТТЛ і ТТЛШ.

Інші вимоги узгодити з керівником проекту.

Керівник проекту ________________________________

Виконавець ________________________________

Введення.

Завданням даного курсового проекту є проектування пристрою, що виконує перетворення двійкового коду в семисегментний. Для успішного вирішення поставленого завдання необхідно процес проектування розділити на стадії, а саме: структурний, функціонально-логічне і технічне проектування.

При структурному проектуванні вибираються, конкретизуються принципи побудови пристрою в цілому. Визначається склад, встановлюються зв'язки взаємодії між окремими частинами-блоками, формулюються вимоги до кожного блоку і виконуваних їм функцій.

Функціонально-логічне проектування спрямоване на пошук і вибір способів реалізації функцій, покладених на кожен блок. У результаті визначаються типи, номенклатура функціональних вузлів і модулів, що входять в той чи інший блок, тобто функціональний складу блоків, що утворюють пристрій.

Технічне проектування являє собою подальшу деталізацію проектних рішень: вибираються типи фізичних елементів, на яких буде реалізовано пристрій, тобто елементна база; конкретизуються тіпономіналов елементів і модулів; проводяться розрахунки на забезпечення заданих технічних вимог.

Перетворювач семисегментний коду в основному знаходить своє застосування в цифрових пристроях, зокрема для відображення індикаторами стану регістрів.

1. Структурна схема перетворювача семисегментний коду.

Структурна схема - це умовне графічне представлення, що показує кількість, номенклатуру блоків пристрою, взаємозв'язку між блоками і з зовнішніми пристроями.

Рис.1 Структурна схема.

Структурна схема перетворювача семисегментний коду може бути представлена ??(Рис.1):

1. Вхідна 4-х значная комбінація - 4-х розрядний двійковий код, що надходить на блок перетворення двійкового коду в семисегментний.

2. Блок перетворення двійкового коду в семисегментний - блок, що складається з простих логічних елементів, який призначений для перетворення вхідної інформації, представленої у вигляді двійкового коду, в семисегментний код.

3. Блок індикації - призначений для відображення стану регістрів цифрового пристрою на семисегментний індикаторі.


2. Функціональна схема перетворювача семисегментний коду.

Функціональна схема містить відомості про способи реалізації пристроєм заданих функцій. За такою схемою можна визначити, як здійснюються перетворення і які для цього необхідні функціональні елементи. Кожен функціональний елемент містить лише ті входи і виходи, які необхідні для його коректної роботи. Дана схема розробляється на основі структурної схеми для кожного блоку, в результаті з окремих функціональних елементів складається загальна функціональна схема об'єкта.

Повна функціональна схема генератора представлена ??в додатку 1.

2.1. Блок перетворення двійкового коду в семисегментний.

Даний блок розробляється методом синтезу логічних пристроїв з декількома виходами, тобто на вході логічного пристрою є 4-х значная двійкова комбінація, а на виході 7-ми значная комбінація
(семисегментний код).

Для візуалізації чисел потрібні індикатори, що відображають цифри у звичній для людини формі, найчастіше це цифри десяткового і шістнадцятковій систем числення.

Найпростішим з світлодіодних індикаторів, що виконують функції відображення вище названих чисел і деяких інших символів є семисегментний індикатор. Є сім елементів, розташованих так, як показано на рис. 2.1.1.

Рис. 2.1.1.

Кожен може світитися або не світитися, в залежності від значення відповідної вихідний функції, управляє його світінням. Викликаючи свічення елементів в певних комбінаціях, можна отримати зображення цифр «0» - «9» і букв «A» - «F» (рис. 2.1.2).

Рис. 2.1.2.

При побудові таблиці істинності перетворювача семисегментний коду
(табл. 2.1.1) були прийняті наступні умови: включеному елементу відповідає сигнал лог.1.

Таблиця 2.1.1.

Таблиця істинності перетворювача семисегментний коду.
| Отобра | Вхідна комбінація | Вихідна комбінація (семисегментний код) |
| ажаем | (двійковий код) | |
| Перші | | |
| цифри | | |
| та | | |
| літери | | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо наступну функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Карта Карно для функції:

| |
| X1 X1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X0 | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| | | | | | |
| | | | | | X3 |
| X0 | | | | | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| X2 X2 | |
| X2 | |

Після виділення областей отримаємо таку функцію

Після реалізації всіх функцій можна простежити які логічні елементи беруть участь у реалізації блоку перетворення двійкового коду в семисегментний. Для перетворення двійкового коду в семисегментний будуть потрібні чотири елементи НЕ, трьох і чотирьох-входові елементи І, три-, чотири-, п'яти-входові елементи АБО-НЕ.

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар