загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати із зарубіжної літератури » Античний світ у трагедіях Евріпіда Іполит і Сенеки Федра

Античний світ у трагедіях Евріпіда Іполит і Сенеки Федра

Міністерство освіти України

Запорізький державний Університет

Факультет Іноземної філології

Кафедра

Зарубіжної літератури

Курсова робота

на тему: _____ Античний світ у трагедіях Евріпіда «Іполит» і Сенеки

«Федра»

Виконала Бехтеева Світлана Володимирівна ст. групи _______________________________________________

Керівник доцент _____________________ Емірсуінова Н.К.

Нормоконтролер ___________________________________________

Запоріжжя

1999

Зміст

1 . завдання на курсову роботу

1

2. РЕФЕРАТ

1

3. Введення 2

4. порівняльний аналіз трагедій 9

5. погляди поетів на проблеми сучасності 12

5.1 трактування релігії і богів у творах Евріпіда "Іполит" і Сенеки "Федра";

5.2 Іполит - "людина добра"; доля смертного в руках богів;

5.3 Федра - СТУПІНЬ Трагізм ОБРАЗУ В обох творах;

5.4 ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ТВОРІВ - "ЩО Є ЗЛО?"

6.Висновки 19

7.Спісок використаної літератури 219

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи студентки

Бехтєєвої Світлани Володимирівни
1. Тема роботи Античний світ у трагедіях Евріпіда «Іполит» і Сенеки

«Федра»
2. Час здачі студентом закінченої роботи _________
3. Вихідні дані до роботи Тексти творів Сенеки і Евріпіда, літературознавчі та філософські роботи, присвячені даній проблемі.
4. Перелік питань, які слід розглянути

1.Сравнітельний аналіз трагедій.

2.Трактовка релігії і богів у творах Евріпіда «Іполит» і

Сенеки «Федра» .

3.Понятие «людини добра» і доля смертного в руках богів.

4.Трагізм образу Федри в трагедіях Евріпіда і Сенеки.

5.Осознаніе питання «Що є зло?» Авторами розглянутих трагедій.

5. Дата видачі завдання ________________________________

РЕФЕРАТ

текст курсової роботи 19 с., 8 джерел.

Об'єктом дослідження в даній роботі є тексти художніх творів Евріпіда («Іполит» ), Сенеки («Федра» , «Листи до Луцілія» ), біографічні джерела та філософські тези.

Метою роботи є вивчення проблеми літературних традицій античності через дослідження приватних прикладів художньо-філософських світів
Евріпіда і Сенеки. В ході дослідження передбачається вирішити такі завдання:

- Встановити основні особливості та відмінності в манері написання твору грецьким і римським авторами;

- Виявити ступінь соціального впливу та історичний базис обох трагедій і творчості даних авторів в цілому;

- Знайти першопричину різних підходів авторів до проблем, піднятим в творах;

- Здійснити самостійний аналіз міжтекстових зв'язків і відмінностей, їх залежності від соціального оточення авторів.

Методи дослідження - метод системного аналізу та порівняльний.

Наукова новизна даної роботи полягає в спробі виявити пряму залежність історичного базису, соціального оточення і поглядів двох авторів античності, Сенеки і Евріпіда, їх підходам до сучасних їм проблем і сюжетом одного і того ж стародавнього міфу зокрема .

Область застосування - викладання літератури, філософії.

ЛЮДИНА ДОБРА, трагізму ОБРАЗУ, ІСТОРИЧНИЙ БАЗИС, СОЦІАЛЬНЕ

ОТОЧЕННЯ, стоїцизм, «НОВИЙ» СТИЛЬ, Полісні СИСТЕМА, РОК, Провидіння.

Введення

Крізь століття, з глибокої античності, приходять до нас герої міфологічесліх сюжетів, зберігаючи свої звичаї, звичаї, саьобитность. Але, проходячи через призму часу і відстані, змінюються їхні основні ідеї, частково характери, погляди і сама суть їх вчинків. Не їсти винятком і сюжет, в якому Федра, дружина афінського царя Тесея (Фесея), закохалася у свого пасинка Іполита. Відкинута ним, вона кінчає життя самогубством, зганьбити при цьому Іполита і звинувативши його в замаху на її честь. Так цей сюжет був використаний великим грецьким трагіком Еврипідом, Сенекою, римським майстром «нового стилю» , і Расином в його творі «Федра» , написаному в кращих традиціях французького класицизму (1677).

Звичайно, кожне проізеденіе є дітищем не тільки свого автора, але, і народу, соціального суспільного, політичного ладу, що існував на той момент, і, нерідко, тільки зароджуються нових помислів і віянь, як це було з твором Еврипіда «Іполит» .

Так от знайти відмінності і підібія в творах Еврипіда і Сенель причини їх виникнення та ступінь впливу громадської думки та навколишньої дійсності на них - наша задача.

На мій погляд, коріння теми, ідеї кожного твору і причини, які спонукають на це автора, варто шукати в його походженні, освіті, образі думок і ддействія і навколишньої дійсності.

Відокремлення особистості і критичне ставлення до тміфу - обидві ці тенденції нового світогляду знаходилися в різкому протиріччі з ідеологічними основами трагедії Есхіла і Софокла; проте вони отримали своє перше літературне втілення в межах трагічного жанру, що залишився провідною галуззю аттичної літератури V в. [1,710]

Нові течії грецької громадської думки знайшли відгук у творах Еврипіда - третього великого поета Афін.

Драматична творчість Еврипіда протікало майже одночасно з діяльністю Софокла. Еврипід народився близько 406 м перші його п'єси бли поставлені в 455 м, і з цього часу ОНБ в перебігу майже цілого півстоліття, був найпомітнішим суперником Софокла на Афінської сцені. Успіху у сучасників він досяг не скоро; успіх не була міцним. Ідейний зміст і драматургічні нововведення його трагедій зустрічали різкий осуд у консервативної частини афінян і служили предметом постійних насмішок комедії
V в. Понад двадцять раз він виступав зі своїми проізеденіямі на трагічних змаганнях, але афінське журі за весь цей час присудило йому всього лише п'ять призів, останній раз вже посмертно. Зате згодом, в період розкладання поліса і в еліістіческую епоху, Еврипід став улюбленим трагічним поетом греків.

Найбільш достовірні біографічні джерела малюють Еврипіда відокремленим мислителем - книголюбом. Він був володарем досить значного книжкового зібрання. У політичному житті Афін він не приймав активної участі, вважаючи за краще дозвілля, присвячений філософським і літературним заняттям. Цей незвичний для громадян поліса спосіб життя нерідко приписувався у Еврипіда навіть міфологічним героям. [1,289]

Криза традиційної полісної ідеології і пошуки нових основ і шляхів світогляду знайшли в трагедії Еврипіда дуже яскраве і повне відображення.
Уедіннний поет і мислитель, він чуйно відгукувався на животрепетні питання соціального і політичного життя. Його театр являє собою своєрідну енциклопедію розумового руху Греції в другій половині V в.

У творах Еврипіда ставилися різноманітні проблеми, які цікавили грецьку суспільну думку, викладалися і обговорювалися нові теорії, антична критика називала Еврипіда філософом на сцені. [2,395].
Однак, він не був прихильником якогось філософського вчення, і його власні погляди не відрізнялися ні послідовністю, ні сталістю.

Важливо для нас, що негативне ставлення викликає у Еріпіда агресивна зовнішня політика демократії. Він --афінскій патріот і ворог
Спарти. Еврипіда чужі філософські погляди римського суспільства.

Сенека, як і Еврипід, був сином своєї держави, і це вплинуло на хакрактер його твори «Федра» , як і на всі його творчість. Структура імперії, створеної Августом («Принципат» ), протрималася понад 200 років після смерті його засновника, аж до кризи III в. Військова диктатура виявилася єдиною державною формою, в якій античне суспільство, роз'їдає суперечностями рабста, могло продовжувати свою существоаніе після розпаду полісної системи.

При всій видимості розквіту дуже скоро стали проявлятися симптоми наступаючого розкладання рабовласницької системи. Саме в Італії різкіше всього виявляються ознаки господарського занепаду, [3,28] але в той час, як еономіческій занепад тільки насувався, общетвенний і моральний занепад римського суспільства був уже в наявності. Загальному безправ'ю і втрати надії на возможностьлучшіх порядків відповідала загальна апатія і деморалізація.
Основна маса населення вимагала лише «хліба» і «видовищ» . І держава вважала своїм прямим обов'язком задовольнити цю потребу.

Раболіпства, відверта гонитва за матеріальними благами, ослаблення соціальних почуттів, неміцність сімейних уз, безшлюбність і падіння народжуваності
- характерні риси римського суспільства I в.

На цьому грунті рівень римської літератури знижується, і окремі блискучі винятку не змінюють загальної картини. Характерна риса
«срібного століття»-поява великого числа провінціалів в середовищі літературних діячів. Зокрема, Іспанія, найстаріша і культурно найбільш виросла з романізованих західних провінцій, дала цілу низку значних письменників-Сенека, Лукан, Квінтіліан та інші. [4,407] Стиль, создававшіся «декламаторами» часу серпня, отримав найбільше поширення в середині Iв. Письменники Iв. називають його «новим» стилем, на відміну від «старовинного» стилю Цицерона, чиї довгі промови, філософські міркування, суворо урівноважені періоди здавалися тепер млявими і нудними. Літературні традиції «азианизма» знайшли вдячний грунт в Римі початку I в. з його жагою блиску, прагненням до гордої позі і гонитвою за чуттєво-яскравими враженнями. [5,378] найкращий майстер «нового» стилю в середині Iв. - Луцій Анней Сенель. Народився в Іспанії, в місті Кордубе, але виріс в Римі. Сенека отримав образоваріе в дусі нової риторики і Раширом його філософськими знаннями. В молодості він захоплювався свіжими філософськими течіями, а в 30-х роках зайнявся адвокатською діяльністю і потрапив до сенату. Але, пройшовши кола пекла політичних інтриг, злетів і падінь, він віддалився від двору і зайнявся літературною та філософські діяльністю.

Філософські погляди Сенеки, як і Еврипіда, не відрізняються ні послідовністю, ні сталістю. Роздуми егососредоточени навколо питань душевнойжізні і практичної моралі. Філософія - ліки для душі; пізнання навколишнього цікавить Сенеку переважно з релігійно етичного боку, як засіб пізнання злитого природою божества («Що є бог? душа всесвіту» ) і для очищення душі від помилкових страхів, [4,415] а в логічних

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар