загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з літератури та російської мови » Граматична синонімія форм теперішнього часу дієслів типу бризкає - бризкає, капає - капає

Граматична синонімія форм теперішнього часу дієслів типу бризкає - бризкає, капає - капає

Граматична синонімія форм теперішнього часу дієслів типу бризкає - бризкає, капає - капає

Мовна структура завжди прагне впорядкувати свої форми, бореться проти їх різноманіття, що приводить до паралельного існування словоформ без зміни їх значень. Наявність подвійного вираження значень теперішнього часу у ряду дієслів у сучасній російській мові (капає - капає, курликав - курличет та ін) можна об'ясніть з позицій синонімії. При цьому для визначення даного явища важливо, що це граматична синонімія, так як мова йде про форми одного і того ж дієслова.

Виникнення граматичної синонімії пов'язане з двома факторами: зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній фактор зводиться до впливу численної продуктивної групи на меншу по об'ему непродуктивну групу дієслів. Якщо, за твердженням К.С.Горбачевіча, "загальне мовне розвиток йде від непродуктивного до продуктивного способу освіти", то поява другої форми може вважатися закономірним, що не руйнує загального розвитку мови (алкать - алчет і жадає, гикати-ічет і гикає і т . д.). Внутрішній фактор міститься в тенденції до уніфікації морфологічних основ в парадигмах теперішнього і минулого часу (орати: паш-ет - паху-л - ??паху-ет; коливати: коливаючись-ет - колеба-л - колеба-ет та ін.) Історія формування граматичних синонімів пов'язана і з низкою інших причин: контамінація форм разнооформленних дієслів, близьких за значенням (жадати: жадали - Жадан: жаждy, жажy, Жадан; хлебтати: Лачу - Лока: Лочу, Лока - алкать: алчу); двосторонній характер процесу взаємодії продуктивних і непродуктивних класів дієслова: вирівнювання основ і по непродуктивному класу (гл'таті: гл'таю - гл'тіті - гл'щy; курликав: курликав, курличу).

У ряду дієслів граматична синонімія форм була зафіксована на ранніх етапах розвитку мови в XI - XIV ст. (Гикати, черпати та ін.) Найбільш активно процес усунення чергувань в основах дієслова проходив у XVIII ст. (Алкать, коливати, бризкати, копати і ін.) Тенденція до уніфікації основ простежується і на сучасному етапі розвитку мови. Поява граматичної синонімії форм виявлено і на початку XX в. (Курликав).

Історія даних дієслів демонструє і всі основні тенденції розвитку морфологічних форм: уніфікація і протилежна їй диференціація форм, їх складна взаємодія. Основна причина усунення синонімічних форм у дієслів даного типу - диференціація паралельних особистих форм дієслова, заснована на початковому прагненні до їх уніфікації. Розвиток форм цих дієслів йшло за кількома напрямками, слідуючи загальній тенденції усунення синонімії: абсолютна втрата однієї з форм, семантичне розмежування, стилістична диференціація. Можливе з'єднання останніх для досягнення повного випадіння однієї з форм. Історія даних дієслів підтверджує можливість семантичної і стилістичної диференціації форм, а також заключного етапу ліквідації синонімії - втрата однієї з них.

Втрата однієї з форм, як правило, призводить до зміни класу дієслова (перехід від непродуктивного в продуктивний: кульгати, гикати, черпати). При цьому відбувається випадання як традиційних, непродуктивних (цілувати - лобжу, гикати - ічу), так і що з'явилися продуктивних форм (коливати - коливатися). Швидке випадання однієї лексеми з мови пов'язано як зі специфічними особливостями самого дієслова, так і з наступними причинами: неможливість семантичної або стилістичної диференціації через єдиного значення або стилістичної маркованості дієслова (гикати); усунення з основного складу мови самого дієслова (цілувати); менше використання однієї з форм і поступова втрата її як застарілої (черпати).

Семантичне розмежування синонімічних форм теперішнього часу відзначається у ряду дієслів лише на початку XX століття, при цьому традиційні форми стають носительницами переносного, абстрактного значення, а новоутворення - прямого, конкретного (бризкати, клепати). На шляху до семантичного розмежуванню відзначається ряд причин: можлива лексикализация однією з форм надалі; незначні стилістичні відмінності, рух до абстрактного усунення граматичних синонімів.

Диференціація паралельних форм у деяких дієслів була обумовлена ??стилістичними цілями. Дієслова, що входять в цю групу (дрімати, кликати, махати, рахувати), розвивалися по-різному, але є в їх розвитку об'едіняющіе риси: початок стилістичного розмежування відноситься до кінця XIX - початку XX століття; зв'язок з початковим єдиним значенням (нявкати, хникати), стилістично нейтральними визнаються непродуктивні форми, новоутворення відносяться до просторечно-діалектами, розмовному стилю.

Історичний коментар дієслів дозволив встановити час дії процесу уніфікації основ, що призвів до виникнення паралельних форм - XVIII століття. Спостереження за розвитком форм дозволяє зробити висновок про те, що їх можна назвати граматичними синонімами.

Список літератури

Е.І.Колосова (Казань). Граматична синонімія форм теперішнього часу дієслів типу бризкає - бризкає, капає - капає

 
Подібні реферати:
Граматична категорія
Характеристика поняття "граматична категорія ".
Формальні граматичні засоби
Формальні граматичні засоби бувають двох типів: парадигматичні та синтагматичні. Парадигма слова - це сукупність всіх граматичних різновидів (словоформ) даного слова.
Про форми російської застави
В історії вивчення російської застави необхідно виділити такий важливий момент, як кваліфікація заставних відносин як спрямованості дії і системний підхід до проблеми заставних відносин.
Семантичні відношення між виробляють і похідним словами
Однією з основних причин "словотвірного сплеску", що призвів до встановлення особливих відносин між похідним і виробляють словами, є необхідність прояснити синкретично прізводящую основу.
Морфемика
Морфема. Чергування голосних і приголосних у морфемах. Класифікація морфем російської мови. Основа і формотворчих морфеми (флексії).
Шпаргалка по морфології
Основні поняття морфології. Способи вираження граматичних значень. Частини мови як основні лексико-граматичні частини слів. Дієслово.
Орфоепія
Орфоепія (від грец. Orthos 'правильний', epos 'мова') описує правила вимови звуків у різних позиціях, особливості звукового оформлення окремих слів і граматичних форм , норми наголосу й інтонації.
Програма вступних іспитів з російської мови в 2004р. (МДУ)
На усному іспиті з російської мови абітурієнт повинен показати: орфографічних і пунктуаційних грамотність, знання відповідних правил, а також знання теорії російської мови в межах наведеної нижче програми.
Загальна характеристика наукового стилю мовлення
Різновиди наукового стилю мовлення. Лексика наукового стилю.
Частина мови
Граматична категорія частин мови знаходить своє вираження в протиставленні граматичних класів слів, які різняться своїм загальним категоріальним граматичним значенням.
Омонімія
Омонімія (від грец. Homonymia 'одноименность') - це явище збіги в звучанні і написанні мовних одиниць, значення яких не пов'язані один з одним.
Дієслово в російській мові
сучасної аспектологіі точці зору, способи дії являють собою різні класи похідних дієслів, пов'язані з вихідним дієсловом регулярними словотворчими відносинами (наприклад, хаживал
Морфологія
У дослідженнях з морфології природних мов, проведених в останні роки вітчизняними лінгвістами, можна виділити кілька великих напрямків: - теоретичні дослідження з різних питань морфології.
Відмінки: другий родовий і місцевому. Функції та значення
Категорія відмінка. Родовий / місцевому відмінку. Аналіз відмінків російської мови.
Відмінки: другий родовий і прийменниковий . Функції та значення
У форм іменників, крім категорій роду, натхненність - бездушності і числа, існує ще одна характеристика, що відноситься до вибору пов'язаних словоформ. Цю характеристику називають відмінком сущес
Детермінантні властивості російської мови на фонетичному рівні
предсказательную на фонетичному рівні. Подієвість на фонетичному рівні. Принцип «не економити на матеріалі» на фонетичному рівні.
Граматичні розряди схиляємо і несклоняемих іменників
За граматичним властивостями всі імена іменники діляться на схиляються і несклоняемие. Це протиставлення важливо для прояву всіх морфологічних категорій іменників.
Принципи морфемного членування слова
морфемного членування слова (розбір слова за складом) починається з виділення основи і формотворчих морфем - закінчення і / або формотворного суфікса, якщо вони є.
Синоніми та їх типи в поемі Н. В. Гоголя "Мертві душі"
Вибір для аналізу саме поеми Гоголя «Мертві душі» обгрунтований перш за все тим, що це один з найбільш показових документів (пам'яток) російської літературної мови у всьому його різноманітті.
Паронімія і синонімія
Існує кілька трактувань терміна «паронимия» . Пароніми у «вузькому» сенсі - близькі за звучанням споріднені слова. Синонімія-явище повного або часткового збігу значень мовних одиниць при різному звучанні і написанні.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар