загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за логікою » Шпаргалка за логікою

Шпаргалка за логікою


| Поняття | Мислення як | 4 закону | Діалектика і диалектич |
| софизмах і | предмет лог | формальної | логіка |
| логічних | вивчення | логіки | ДЛ-изуч процеси і |
| пара-ах. | М-почуттів і | 1) закон викл | поняття в їх |
| Непредномеренна | абстракт. Упоряд | 3-го-або є | развітіі.Цель-опр |
| я помилка, | почуттів: ощущ-е, | або ні, сущ 1 | істіни.ДЛ вкл в себе |
| допущена | відтв, предст. | Та ін виключено | формальну л. залежить від |
| чел-ом в | ощ-щабель | 2) закон | правильні способи Перемишль. № |
| мисленні зв. | Пізнання отраж | тотожності-терми | закону |
|-паралогізм. | Опред св-ва явл | ни повинні бути | 1) з єдності і боротьби |
| Навмисна | справді | рівносильні | протилежностей |
| оцібка зв. | І.Ощ фікс 1 | друг | 2) з переходу кол-ва в |
|-сафизм. | Св-во або ряд | другу.Прімер не повинна | кач-во |
| Сафістамі наз | св-в опред | реализ закону: | 3) з заперечення отр-я |
| людей кіт | предмета. | Сукно | 1-в діалектиці |
| намагаються видати | Воспр-е - опр | 3) закон | протилежності |
| брехню за | все св-ва | несуперечливий-в | з'являються як |
| Мстино. | Предм. | Об'єктивному | невідповідність одного |
| Парадокс це | Предст-пізнання | світі неможливо | предмета до іншого. Це |
| міркування, | предм в даний | присутст або | позначає едінічеость |
| док як | момент не | отсутст | кожного предмета. Док. В |
| істинність, так | відтв-го. Абстр | ознаки. Прим: | різноманітті предметів і |
| і хибність | Перемишль-отраж світ | чол в 2 місцях | їх взаємозв'язку. |
| Деякого | більш глибоко, | 4) достатність | 2 - У цьому законі сущ. |
| Суж-ня. Іншими | формую коли | підстави-ні | Поняття: колич. Кач-во, |
| словами док-її | ч-ва які | констатації | міра, стрибок. |
| Справедливість | владні, робився | факту без опр | Кількість зв'я з |
| і не | отраж світу | кол-ва | щільністю крейда-ших |
| справедливість | правильніший | підстав | частіц.Качество-утримуючі. |
| Цього судження. | І адекватн | | Вираз предмета, його |
| | ставлячи його на | | опр. Міра-стійке |
| | научн основу. | | Поєднання кол-ва і |
| | | | кач-ва в предметі. |
| | | | Стрибок-швидкий перехід |
| | | | від однієї міри до ін цей |
| | | | закон вир заг |
| | | | направленость розвитку |
| | | | руху і пізнання. |
| | | | 3-Заперечення предполаг-ся |
| | | | як сприйняття |
| | | | подальшим подією |
| | | | елементів перед-го |
| | | | собитія.закон |
| | | | предпологает сходження |
| | | | від приватного до загального і |
| | | | т.д. це загальний закон |
| | | | тенденції розвитку |
| | | | практики пізнання. |
| | | | «Модель |
| | | | прогресу»-спиралевидная |
| | | |. |
| Умовивід (про | Категоричний | Полісілогізми.С | Гіпотеза як форма |
| бщ | силогізми (скор) - | ОРИТ | раз-ку знань. |
| поняття)-форма | ентимема. Ми | Полісілогізмом | постронніх гопотези, |
| мислення по | часто | наз 2ИЛИ більше | способи опр-ня і |
| засобам кіт | пропускаємо 1 з | категоричний | підтем-ня гіпотези. |
| З одного або | посилок або | силогізми зв'я | Гіпотеза-науково |
| кількох | укладання, | один з др таким | обгрунтоване |
| суж (посилок) по | роблячи більш | чином, що | припущення про |
| опр правилам | коротким | закл 1 з | причини, закономірних |
| виведення получ | (компактним) | силогізми стан | зв'язків, явищ або |
| висновок. | Пр: яблука сприяння з | посилкою ін | подій. 1. Загальна |
| Види: | вітаміни-все | Пр: Спорт укр | гіпотеза-науково |
| звернення, | яблука корисні | здор, гімн-ка | обгрунтоване |
| протиставляючи | (проп вітаміни | укр здор, | припущення про |
| ня предикату, | пол), Всі риби | аероб-гімн-ка => | причини, законах і |
| безпосередньо | дихають зябрами, | аероб укр здор. | закономірностях |
| е | а форель | смітить образ від | психічних та природних |
| умовивід, | риба (проп | скор полісілог | явищ. 2.частная |
| ппростой | форель-зябрами) | шляхом | гіпотеза-науково |
| катігоріческій | | відкидання | обгрунтоване |
| силогізми, | | закл предшест | припущення про причини |
| полосілогізми, | | сілог і посилки | походження і |
| умовні у, | | последущего сілог. | закономірностях чати |
| розділові | | Пр : Спорт укр | об'єктів,. Виділених з |
| в, дилеми. | | Здор, | класу спільних об'єктів. |
| | | Гімн-спорт, | 3. Еденічние |
| | | аероб-гімн | гіпотеза-н.о.п.о |
| | | | причини походження |
| | | | і закономірності |
| | | | еденічних фактів. |
| Поняття | Предмет і знач | Розділові | Правила доказового |
| Спростовано | логіки. | Умовиводи | міркування, лог помилки |
| 1) Опр | Л.-наука про пр. | Вони вкл 1 або 2 | в док-ве і опр-ванні. |
| Фактами-сам | мислення сформ | розділить | 1. уявне слідування |
| верн і успешн | в античному світі. | судження. Пр: | якщо теза не випливає з |
| спос опр.Важно | осн.-Аристотель | Батько обіцяючи подар | цих у його |
| подоброму і | , разраб | синові ігор авто | підтвердженні |
| згрупує факти | Послідовні | або лижі.Отец | каргументов, то |
| так, щоб вони | ю л . | Може поавр | виникає помилка, |
| доказ подтвержд | | синові або заводну | звана «не повинна |
| або Спростовано | | ігор авто або | слід» Іноді щоб |
| тези | | незаводн. => Батько | док-ать допускається |
| 2) устано | | може подар | вираз |
| хибності або | | синові або заводну | «отже» , |
| противореч-ти | | ігор авто або | «отже»-це означає що |
| наслідків, | | незаводн або | всі факти і аргументи |
| витік з | | лижі | зіставлені один одному. |
| тези. | | | 2. Від сказаному з |
| прийом-зведення | | | умова до сказаного без |
| до абсурду, | | | умовно. |
| Доказ-ся що з | | | |
| тези-помилкові | | | |
| аргумент | | | |
| 3) опр через | | | |
| д-під | | | |
| антитези. ( д-в | | | |
| о тези | | | |
| противоп | | | |
| даному тезі ) | | | |
| антитеза | | | |
| правдивий - теза | | | |
| хибна | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Прямі та | Умовні | | |
| непрямі | умовиводи | | |
| док-ва. Док-во-| Пр: Якщо цей | | |
| савокупность | овоч качан | | |
| лог прийомів, | капут, то він | | |
| обгрунтування | крупніше редьки. | | |
| істинності | Якщо цей овоч | | |
| тези. | Редька, то він | | |
| Демонстрація | більше | | |
| або форма | памідора, | | |
| док-ва-спосіб | отже | | |
| лог зв'язку між | якщо цей овощь | | |
| тезами і | какчан капусти | | |
| аргументами. | То він більший | | |
| Схема прямого | памідора. | | |
| Док-ва: з | Умовно-категор | | |
| аргументів а2 | ическое у | | |
| ан виводиться | включає 2 | | |
| теза T. | посилки: | | |
| Непряме | умовне | | |
| док-во - когла | судження і | | |
| у нас немає | категоричне. | | |
| аогументов | Пр: якщо цей | | |
| коли у нас немає | персонаж кіт в | | |
| аргументів для | чоботях то цей | | |
| обгрунтування | персонаж з | | |
| тези. | Казки. Цей | | |
| Непряме | персонаж-кіт в | | |
| док-во-2 | чоботях, | | |
| види: 1.док-во | отже | | |
| «від | цей персонаж | | |
| протилежного» . 2. | З казки | | |
| Розділове | | | |
| док-во (метод | | | |
| викл) Пр: про | | | |
| варення. | | | |


 
Подібні реферати:
Гіпотеза
У науці, повсякденному мисленні ми йдемо від незнання до знання, від неповного знання до більш повного. Нам доводиться висувати і потім обгрунтовувати різні припущення для пояснення явищ та їх зв'язку з іншими
Логіка
1. ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ
Аргументація і доказ, як її логічна основа. Структура доказат ...
Пізнання окремих предметів, їх властивостей відбувається за допомогою форм чуттєвого пізнання (відчуттів і сприймань). Ми бачимо, що цей будинок ще не добудований, відчуваємо смак гірких ліків і так далі. Ці исти
Доказ
Логічне доказ необхідно як у природних, так і в суспільних науках - тут воно відіграє ще важливішу роль, ніж в науках про природу. Якщо в природознавстві вирішальним доводом служить фізичний е
Структура докази
Брегг П. С. Чудо голодування. М., 1989. С. 6. Він помер у грудні 1976 р. в віці 95 років. Під час катання на дошці біля узбережжя Флориди його накрила гігантська хвиля. Його оплакували 5 дітей, 12 онуків, 14 правних
Теорія аргументації
Яким же апаратом розташовувала риторика для вирішення своїх завдань? Це, по-перше, розвинена ще Аристотелем теорія аргументації і, по-друге, теорія мовних засобів переконання (насамперед теорія тропів і фігур)
Доказове міркування
ЗМІСТ Введення 1. Правила і помилки, що відносяться до тези 2
Види доказів
Доказ, не зрозуміле як ціле, ні в чому не переконує. Навіть якщо вивчити його напам'ять, пропозиція за пропозицією, до наявного знанню предмета це нічого не додасть. Слідкувати за доказом і лише у
Доказове міркування: правила і помилки
Іноді люди у своєму виступі, письмовій заяві, науковій статті, доповіді, лекції не можуть чітко, ясно , однозначно сформулювати тезу. На зборах деякі виступаючі не можуть чітко сформулювати 2-3
Логіка контрольна 5
Узагальнення - логічна операція, зворотна обмеження, коли здійснюється перехід від видового поняття до родового шляхом відкидання від першого його видообразующего ознаки або ознак:
Умовивід, судження
У мові поняття виражаються посредствам слів або словосполучень (груп слів). Існують слова - аноніми, що мають різне значення, виражають різні поняття, але однаково звучать (коса - дівоча або коса
Шпаргалка за логікою
| МІРКУВАННЯ | ПОНЯТТЯ | умовиводи | | Форма мислення, в якій | Форма мислення, | Форми мислення, в | |-небудь стверджується або | допомогою якої | якої з одного або | | заперечується про предметах.
Варіант квитків за логікою
«деякі автомобілі - вітчизняного виробництва» і «деякі автомобілі - не вітчизняних» перебувають у відношенні А) - протилежності; Б) - протиріччя; В) - часткової сумісності; Г)
Логічні основи аргументації
Вправа 2 До даних тез підберіть аргументи, побудуйте демонстрацію, використовуючи один з видів дедуктивного умовиводи. Зразок: а) записуємо тезу: Рогожкін вивчає логіку; б) підбираємо аргументи: Всі студенти юридичних вузів вивчають логіку (а,). Рогожкін - студент юридичного вузу (а2); в) будуємо демонстрацію у формі 1-ої фігури простого категоричного силогізму: & 1 - Всі студенти юридичних вузів {Mj вивчають логіку (Р). а2-Рогожкін (S) - студент юридичного вузу (М). Т - Рогожкін (S) вивчає логіку (Р). Правила 1-ої фігури дотримані. Теза доведений. 2.1. Історія Росії - соціальна наука. 2.2. Земля обертається навколо Сонця по планетної орбіті. Всі планети Сонячної системи (М) обертаються навколо сонця по планетних орбітах (Р). Земля (S) - планета
Контрольна
Ми бачимо, що при обмеженні відбувається перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом, тобто від роду до його виду і від виду до підвиду. При цьому додаються нові ознаки, що дозволяють звузити про
Логіка умовиводи
Згідно з визначенням логічного слідства, сформульованим у рамках числення висловів, якщо формула а - » з є логічний наслідок з даних посилок, то, з'єднавши посилки знаком кон'юнкції і присоед
Логіка контрольна 6
1. Дати логічну характеристику наступних понять: людина - просте, позитивне, конкретне, загальне, безвідносне поняття; совість - просте, позитивне, абстрактне, загальне, безвідносне зрозумілий
Гіпотеза як форма пізнання
Гіпотезою називають висловлювання або теорію (сукупність певних висловлювань), що представляють собою деяке, припущення , тобто гаданий відповідь на деякий питання про існування, про причин
Логіка
Важливим етапом у розвитку вчення Аристотеля стала логіка античних стоїків, дополнившая аристотелевську теорію силогізму описом складних умовиводів . Логіка стоїків - основа іншого математиче
Моделювання як науковий метод пізнання
З Про Д Е Р Ж А Н І Е ВСТУП 1.Моделірованіе ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП ПОЗНАНЬ сутність досліджуваних ЯВИЩА АБО ПРО-цесії ПРИ РОЗРОБЦІ ЙОГО ТЕОРІЇ 2.ГІПОТЕЗИ ЯК НЕОБХІДНІ ОЗНАКИ, визна-ляющие ВЛАСТИВОСТІ РОЗРОБЛЮВАНОЇ МОДЕЛІ АБО ПРОЦЕСУ 3.ПРЕДСКАЗАНІЯ - найважливіший критерій ІСТИН-НОСТИ РОЗРОБЛЮВАНОЇ ТЕОРІЇ 4.Прімененіе РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕОРІЇ ДО практи-но ЗАДАЧАМ5.СВЯЗЬ МОДЕЛЮВАННЯ З детермінованих І стохастичні методи ВИВЧЕННЯ явле-ня ВИСНОВОК Список використаних джерел В В Е Д Е Н І Е Бурхливе зростання промисловості і науки в усіх сферах людської діяльності привели в даний час до такого стану речей, що створення і розробка будь-яких нових технологій, технічних засобів (машин, приладів, устаткування і т.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар