загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по логіці » Контрольна робота з логіки (УніВД)

Контрольна робота з логіки (УніВД)

Зміст

1. Основні операції над поняттями.

2. Виразіть графічно за допомогою "кіл Ейлера" відносини між поняттями

"суд", "суд першої інстанції", "наглядової інстанції"

3. Побудуйте по відношенню до судження "всі злочини, правопорушення" супідрядне, протилежне, суперечить судження. І визначте їх істинність при істинності вихідного судження.

4. Здійсніть висновок з посилок, визначивши модус даній ситуації: потерпілий має право давати показання під час судового розгляду справи, потерпілий має право заявляти відводи і клопотання.

5. сформулюєте посилки і здійсните висновок індуктивного умовиводи за методом супутніх змін.

6. Який з основних формально-логічних законів порушено: "ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину інакше як за вироком суду, крім випадків коли злочинний характер діяння очевидний і не Зімніть"

7. Побудуйте пряме дедуктивное доказ тези "Представники всіх вікових груп мають рівні права"

1.Основні операції з поняттями

Характеристика поняття і операцій над поняттями

Поняття - форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних істотних ознаках.

Щоб осмислено оперувати поняттями, правильно їх використовувати у вирішенні теоретичних і практичних завдань необхідно вміти виявляти дві основні логічні характеристики: обсяг і зміст поняття.

Обсяг поняття - це сукупність (клас) предметів, які мисляться в даному понятті.

Зміст - сукупність ознак предмета (предметів), мислимих в даному понятті.

Операції над поняттями - це такі логічні дії, внаслідок яких створюються нові поняття

Узагальнення і обмеження поняття

Узагальнити поняття - означає перейти від поняття з меншим обсягом, але з великим вмістом до поняття з більшим обсягом, але з меншим вмістом.
Наприклад, узагальнюючи поняття "Міністерство внутрішніх справ України" ми переходимо до поняття "Міністерство внутрішніх справ".

Обсяг нового (спільного) поняття ширше вихідного (одиничного) поняття, перше відноситься до другого як індивід до виду. Разом з тим зміст поняття, утвореного в результаті узагальнення зменшилася, тому що ми виключили його індивідуальні ознаки. Для утворення якого-небудь нового поняття шляхом узагальнення потрібно зменшити вміст вихідного поняття, тобто виключити його видові (індивідуальні) ознаки. Узагальнення понять не може бути безмежно. Найбільш загальними є поняття з гранично широкими обсягами - категорії, наприклад, "матерія", "властивість", "рух" і так далі.

Обмеження понять являє собою операцію, протилежну операції узагальнення. Обмежити поняття - означає перейти від поняття з більшим обсягом, але з меншим вмістом до поняття меншим обсягом, але з великим вмістом.

Інакше кажучи, щоб обмежити поняття, потрібно перейти від роду до виду: збільшити його зміст шляхом додатку видових ознак. Наприклад, обмежуючи поняття "юрист", ми переходимо до поняття "слідчий", яке в свою чергу можемо обмежити, утворивши поняття "слідчий прокуратури". Межею обмеження поняття є одиничне поняття, наприклад, "слідчий прокуратури старший лейтенант Іванов Петро
Іванович".

Узагальнення і її не слід змішувати з уявним переходом від частини до цілого і виділенням частини з цілого, як наприклад годину з доби.

Операція визначення поняття

Часто виникає необхідність розкрити зміст поняття, яке вживається в міркуванні. Так, щоб правильно кваліфікувати злочин як шахрайство потрібно знати зміст поняття
"шахрайства" (ст. 143 заволодінь індивідуальним майном громадян або отримання права на майно шляхом обману або зловживанням довіри)

Логічна операція, що розкриває зміст поняття шляхом перерахування вхідних у нього ознак називається визначенням поняття або дефініцією.
Як відомо зміст поняття - це сукупність істотних ознак предмета

Як дати визначення (побудувати дефініцію)? Визначення полягає в їх послідовному перерахуванні.

Вказівка ??головної частини змісту поняття має вигляд підбиття що визначається під найближче родове поняття. Вказівка ??побічної частини фіксує ті особливі (видообразующие) ознаки, які відрізняють яке визначається від усіх, з якими воно супідрядно пологовому поняттю. Тому стандартна процедура визначення називається визначенням через найближчий рід і видообразующие ознаки. Така побудова дефініції не є єдино можливим, але воно зустрічається найчастіше. також використовується генетичне визначення поняття.

Приклад

Брокер - фізична особа, яка виступає посередником в акті купівлі - продажу, не здійснює купівлю - продаж від свого імені, але яка отримує оплату за проданий товар.

Дилер - фізична або юридична особа, яка займається торговими угодами з товарами, цінними паперами і т.д. від свого імені та за рахунок власних фінансових коштів.

З наведених визначень ясно, наприклад, що поняття "брокер" і
"дилер" перебувають у відношенні несумісності: адже людина не може одночасно бути і тим, і іншим остільки, оскільки йому б довелося володіти взаємовиключними ознаками (здійснювати продаж від свого і не від свого імені). Звичайно, в різні моменти часу, в різних угодах він може бути дилером і брокером.

Побудова дефініції має підпорядковуватися низці правил.

1) Визначення повинно бути відповідним.

Інакше кажучи, слід перераховувати тільки загальні істотні ознаки предметів, мислимих в обумовленому. В іншому випадку визначення буде невідповідним, що є логічною помилкою.

2) Визначення має бути чітким і ясним.

В визначеннях не повинно міститися метафор, порівнянь, невідомих понять. Все це загрожує нерозумінням або порушенням закону тотожності, тому в науково-філософському, юридичному мовою або в діловому спілкуванні неприпустимо. Наприклад, "Підприємець - це пілігрим у світі бізнесу" або
"Бізнесмен - це людина, що робить гроші".

Наведені судження будять уяву, вони доречні в художній літературі, але в якості строгих дефініцій неприпустимі.

3) У визначенні не повинно міститися кола.

Це правило є окремим випадком попереднього: воно застерігає проти визначення невідомого поняття через однорідне йому чи похідне від нього, яке, природно, теж не може вважатися відомим. Приклад "Хуліган - людина, що зробила хуліганська дія".

Але той, хто не знає значення поняття "хуліган", навряд чи знайомий з поняттям "хуліганство". Тому правильна дефініція повинна розкривати зміст шуканого поняття, дане в незалежних від обумовленого порівняно простих термінах.

4) Визначення по можливості не повинно бути негативним.

Тобто у визначенні поняття слід фіксувати наявність істотних ознак мислимих у ньому предметів, а не їх відсутність. В іншому випадку визначення неінформативно. Наприклад, судження: "Дилер - це не абсолютний дух" хоча і справедливо, проте практично нічого не говорить про реальний продавця.

Проте в деяких випадках суттєвою може бути фіксація саме відсутність ознаки, наприклад: "Неповнолітній - людина, яка не досягла вісімнадцяти років".

Значення визначення поняття відіграє важливу роль у теоретичній і практичній діяльності. Висловлюючи в стиснутому вигляді знання про предмет, воно є істотним моментом в пізнанні дійсності.

Існують операції, які замінять визначення (опис і характеристика)

Чи є визначення єдиним засобом виведення поняття в оборот або його прояснення? Чи достатньо дефініції для того, щоб осягнути мислимий у відповідному понятті предмет?

В одному з номерів "Аргументів і фактів" поміщений запит читача:
"Кажуть, по Росії" гуляє "багато фальшивих доларів. Чи може неспеціаліст відрізнити справжні купюри від підробок? "

Достаточто Чи як відповідь привести стандартну дефініцію поняття:
" Американський долар - грошова одиниця США, рівна 100 центам " ? Зрозуміло, що питання це чисто риторичне: визначення тут не задовольняє.
Тому редакція газети абсолютно справедливо вдалася до прийому, замінює його, а саме до опису.

У нашого нового "зеленого друга" є декілька відмітних ознак.

Особливий, щільний на дотик, хрусткий тип паперу.

Якість друку - дуже чіткі малюнки, проглядаються всі найтонші лінії. Фон неба - рівномірний, що не розмитий, написи - об'ємні.

Кожній купюрі повинен відповідати портрет певного президента, а цифра - тій сумі, яка позначена прописом.

Само собою зрозуміло, що фарба на банкноті повинна бути стійкою і не залишати на пальцях чорних і зелених слідів.

Опис полягає в тому, щоб повно і точно вказати адресату цікавлять його ознаки предмета, створити його наочний образ.

Опис виходить за коло чисто логічних операцій, воно апелює швидше до чуттєвого сприйняття конкретного предмета. Опис необ'єктивно, воно має суб'єктивну спрямованість, тобто будується з урахуванням того, що потрібно конкретному споживачеві інформації (тоді як визначення прагне об'єктивності, незалежності від обліку інтересів того чи іншого суб'єкта).

Характеристика - операція, що замінює визначення тоді, коли воно неможливе або не потрібно. Характеристика полягає в тому, що перераховуються відмітні ознаки або параметри предмета, що мають значення для адресата. Характеристика, на відміну від опису, не спрямованим на створення наочного образу мислимого предмета. Вона може бути використана тоді, коли цей образ взагалі не існує.

Зараз ми запропонуємо вам не традиційне визначення реклами, а скоріше перелік її найважливіших рис, пишуть відомі фахівці з реклами
Ч.Сендідж, В.Фрайбургер і К.Ротцолл .
Вона не претендує на неупередженість.
Вона поводиться зі своїми специфічними закликами в рамках оплаченого місця або часу і при цьому чітко вказує особистість зацікавленої сторони.
Вона багатофункціональна. Вона може (і не перестає) стимулювати витрату грошей або їх накопичення, цілі високі або низькі, щось платне або безкоштовне і т.д., і т.п. від імені самих різних джерел, для самих різних аудиторій і з різних причин.

4.Ето феномен, здатний принести приголомшливий успіх або катастрофічний провал і часто

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар