загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Варіант квитків з логістики

Варіант квитків з логістики

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання


1. Дайте визначення терміна« логістика » .
2. Назвіть мета логістики і шість умов, за яких мета логістики вважається досягнутою.
3. Визначте, що таке логістичний ланцюг.
4. Дайте визначення мікро-і Макрологистика.
5. Дайте визначення логістичного потоку, перерахуйте характеризують його параметри.
6. Назвіть функціональні області логістики.
7. Назвіть суб'єктів прийняття рішень в логістиці.
8. Назвіть ключові проблеми логістики, якими займаються постачальники в приватному секторі економіки.
9. Назвіть ключові проблеми логістики, якими займаються транспортні структури в приватному секторі економіки.
10. Назвіть ключові проблеми логістики, які вирішують державні структури стосовно приватного сектора економіки.
11. Назвіть ключові проблеми логістики, якими займаються постачальники в державному секторі економіки.
12. Назвіть фактори, що сприяли розвитку логістики.
13. Поясніть, чому розвитку логістики сприяв перехід від ринку продавця до ринку покупців.
14. Розвиток логістики і у цьому технічного прогресу в засобах зв'язку та інформатики.
15. Поясніть, що таке «безпаперова» технологія при транспортуванні вантажу.
16. Заходи, здійснені Європейським співтовариством для полегшення руху товаропотоків між країнами.
17. Назвіть сфери діяльності, що відносяться в логістиці до організаційного і до технологічного напрямів.
18. Роль запасів в логістиці.
19. Роль інформації в логістиці.
20. Назвіть функції логістики в сфері постачання, виробництва, розподілу продукції.
21. Криті вагони і напіввагони і їх призначення.
22. Які вантажі перевозять на платформах, транспортерах, в цистернах?
23. Заходи, що проводяться для поліпшення використання вантажопідйомності вагона.
24. Назвіть показники, для розрахунку яких визначається маса вантажів.
25. Показник, який використовується для характеристики схоронності вантажу.
26. Перерахуйте основні показники, що характеризують річкові та морські судна.
27. Дайте визначення водотоннажністю судна.
28. Дайте визначення повної і чистої вантажопідйомності судна.
29. Напишіть формулу, яка пов'язує повну й чисту вантажопідйомність судна.
30. Напишіть формулу, за якою розраховується дедвейт.
31. Напишіть формулу, за якою розраховується чиста вантажопідйомність.
32. Назвіть переваги перевезення вантажів у контейнерах.
33. Дайте визначення контейнера і контрейлеру.
34. Дайте класифікацію контейнерів в залежності від їх конструкції, номенклатури перевозяться в них вантажів і в залежності від їх маси брутто.
35. Технічні показники, що характеризують контейнери.
36. Дайте визначення піддону і назвіть, для яких вантажів ефективне застосування контейнерів і для яких вантажів ефективне застосування піддонів.
37. Дайте визначення транспортної характеристики вантажу і визначте, за яких умов вантаж вважається що знаходяться в транспортабельної стані.
38. Визначте, що таке маркування вантажу і яку інформацію містять товарна, транспортна, відправника та спецодяг (попереджувальна) маркування.
39. Дайте визначення транспортних тарифів і роз'ясніть, які елементи вони включають в себе.
40. Назвіть, які види тарифів застосовуються на залізничному транспорті.
41. Визначте загальні, виняткові, пільгові та місцеві тарифи на залізничному транспорті.
42. Назвіть види відправлень і швидкості на залізничному транспорті.
43. У яких випадках для розрахунків провізної плати використовується тарифне чи дійсно пройдена відстань?
44. Перерахуйте різновиди тарифів і фактори, що впливають на розмір тарифної плати на автомобільному транспорті.
45. Яким чином враховується вплив району під час перевезення вантажу автомобільним транспортом?
46. Як визначається розмір тарифів на річковому транспорті?
47. У якому випадку на морському транспорті оплата за перевезення вантажів здійснюється за тарифом, а в якому разі за фрахтової ставкою?
48. Перерахуйте основні положення, які включає в себе логістична та традиційна концепції організації виробництва.
49. Напишіть формули, за якими визначається тривалість сукупного циклу механічної обробки партії деталей при послідовному, паралельному та паралельно-послідовного способу обробки.
50. Напишіть формулу, за якою визначається оптимальний розмір партії деталей.
51. Як розраховується тривалість циклу складання?
52. Що таке провідне підрозділ і ведуча деталь?
53. Які вироби відносяться до груп А, В і С?
54. Розкажіть про можливості безпаперовій технології в торгівлі.
55. Що таке штриховий код? У яких випадках застосовується штриховий код ITF-14 з прямокутним контуром?
56. Яку інформацію містить код 128? У яких випадках застосовується штриховий код «2 з 5 з чергуванням» ?
57. Розкажіть, що позначають різні елементи штрихового коду EAN-13 і в яких випадках він застосовується.
58. Що таке контрольна цифра, для чого вона використовується?
59. Які переваги надає використання на виробництві, у складському господарстві і торгівлі технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів?
60. Перерахуйте чотири рівні інформації в інформаційній піраміді організації.
61. Перерахуйте функції логістичної інформаційної системи.
62. Перерахуйте основні характеристики інформаційних систем зі зворотним зв'язком. Що являє собою структура системи?
63. Що є посилення системи?
64. Що таке запізнення системи?
65. Опишіть структури апарату управління матеріальним потоком на підприємствах, що випускають продукцію промислового призначення та на підприємствах, що випускають широкий асортимент споживчих товарів.
66. Назвіть економічні методи державного регулювання рухом материалопотоков.
67. Назвіть особливості інвестиційної політики держави в галузі вантажного транспорту і розвитку складських об'єктів.
68. Назвіть основні форми організації матеріально-технічного забезпечення.
69. Що являє собою згруповані і розкидана служби постачання і збуту?
70. Назвіть сфери застосування централізованої і децентралізованої форми управління матеріально-технічним забезпеченням.
71. Поясніть, чому централізована форма управління матеріально-технічним забезпеченням дозволяє знизити витрати.
72. Назвіть сферу застосування централізованої форми управління з розкиданої і згрупованої службами постачання і збуту.
73. Назвіть особливості організації управління матеріально-технічним забезпеченням у видобувних галузях та аграрному секторі економіки.
74. Дайте визначення складах і перерахуйте операції, що виконуються на складах.
75. Назвіть класифікацію складів за характером діяльності і за видом збережених матеріалів.
76. Назвіть класифікацію складів за типом конструкції, за ступенем вогнестійкості, за місцем розташування та масштабом дії.
77. Поясніть, в чому полягає функція «перетворення виробничого асортименту в споживчий» .
78. Розкажіть, які послуги (крім складування і зберігання) надають склади.
79. Назвіть переваги взаємодії по складських операціях на інтеграційної основі між оптовими посередниками та підприємствами-клієнтами.
80. Назвіть можливі варіанти форми власності на склад.
81. Що являє собою лізинг складів?
82. У якому випадку фірмі доцільно мати власний склад і коли їй доцільно користуватися складом загального користування?
83. У якому випадку доцільна комбінація складу загального користування та власного складу?
84. Назвіть переваги володіння власним складом і переваги складу загального користування.
85. Назвіть найпоширеніші варіанти розміщення складської мережі.
86. Перерахуйте фактори, які впливають на територіальне розміщення складів та їх кількість.
87. Розкажіть, як змінюються транспортні витрати, вартість складування, втрати від втрачених продажів, витрати на запаси в залежності від кількості складів; поясніть, чому так відбувається.
88. Перерахуйте, які підсистеми входять до системи складування.
89. Назвіть, в якому порядку здійснюється вибір раціональної системи складування.
90. Назвіть класифікацію складських будівель по конструкції і висоті.
91. Назвіть найбільш бажаних конструкцію складу з точки зору його висоти і простору.
92. Розкажіть, як впливає висота складу на величину загальних витрат.
93. Дайте визначення вантажної одиниці і її характеристики.
94. Дайте визначення базового модулю.
95. Що таке пакетування, для чого воно потрібно? У чому суть його методів?
96. Перерахуйте переваги пакетування вантажів з допомогою термозбіжною плівки.
97. Як розміри базового модуля впливають на розміри транспортної тари?
98. Перерахуйте деякі вантажі, які можна пакетованих за допомогою термоусадочної плівки.
99. Поясніть, за рахунок чого досягається висока ступінь збереження вантажів при пакетуванні за допомогою термоусадочної плівки.
100. Розкажіть, за допомогою якого устаткування зберігаються штучні, сипучі і рідкі вантажі.
101. Дайте визначення корисної площі і допоміжної площі складу.
102. Напишіть формулу для розрахунку загальної площі складу.
103. Напишіть формулу для розрахунку корисної площі способом навантаження на 1 м2 площі підлоги.
104. Розкажіть, як визначається службова площа складу.
105. Напишіть формулу для визначення розмірів проходів та проїздів у складських

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар