загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транспортних послуг

Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами транспортних послуг

Вихідні дані
Введення
1. Теоретичний огляд проблеми:
1.1 Роль транспорту в просуванні товарів у логістичній системі
1.2 Опис ситуації, в якій здійснюється вибір перевізника
2. Аналітичний розділ:
2.1 Формулювання критеріїв вибору перевізника
2.2 Ранжування критеріїв
3.Рекомендательная частина:
3.1 Розрахунок критеріальних показників
3.2 Розрахунок рейтингу перевізників
Висновки
Література
Додаток 1


Вихідні дані


Найменування товаропотоку - цемент в мішках.
Обсяг товарної продукції - 32 000 т.
Країна призначення - Іспанія.
Компанії претенденти - №45,46,28,74,11
Дані про компанії претендентах представлені в табл.1.1, дані про флот компаній-в табл.1.2 - 1.6

Таблиця 1.1 Показники роботи компаній претендентів

Найменування судохлдной компанії
Доходи, тис.грн.
Витрати, тис.грн.
Первісна вартість ОПФ, млн.грн.
Знос, млн.грн.
Дебеторская заборгованість, тис.грн.
Кредиторська заборгованість, тис.грн.
Власні кошти, тис.грн.
Кількість судів
Фрахтова ставка, дол / т
Знижки до фрахтової ставці,%
Випадки несохранной доставки,%
Випадки несвоєчасної доставки,%
Час роботи на ринку, років
Оцінка споживачів, бали
11
ТОВ "Білий птах"
1232,73
835,77
6,16
2,14
61,64
253,68
4620
5
20,81
1,5 (> 5000) 4,5 (> 10000)
2,49
2,22
3
9
28
АТ "Карат"
2825,47
1950,28
14,13
6,73
197,8
1088,8
8510
2
22
немає
8,09
2,19
2
8
45
"Ніеско"
1574,93
1274,23
11,02
4,42
126
569,63
7590
5
23,19
немає
9,97
13,2
10
10
46
"Оріон Ко "
1732,42
1363,43
12,13
4,82
138,6
1246,4
8410
3
23,26
0,5 (для постійних клієнтів)
9,2
12,4
2
9
74
СК "Укрферрі"
3684,33
3226,38
18,42
3,9
331,6
2987
16700
5
25 , 22
5,5 (> 10000) 10,2 (> 20000)
5,84
7,61
3
10


Таблиця 1.2.Состав флоту ТОВ «Білий птах»
Найменування судна
Чистий вантажопідйомність , т
Киповая місткість, м3
Швидкість в вантажу, вузли
Швидкість в баласті, вузли
Вік, років
"Амгуема"
7300
9306
14,9
16,4
10
"Омськ"
12494
19917
17,4
20,3
12
"Росток"
4911
6885
16,1
16,5
25
"Сергій Боткін"
6450
9159
14,0
15,0
20
"Слов'янськ"
10830
17330
17,7
20,6
15


Таблиця 1.3.Состав флоту АТ «Карат»
Найменування судна
Чистий вантажопідйомність, т
Киповая місткість, м3
Швидкість в вантажу, вузли
Швидкість в баласті, вузли
Вік, років
"Новгород"
10950
17642
17,0
18,0
10
"Піонер"
4087
6060
13,8
14,8
14

Таблиця 1.4.Состав флоту «Ніеско»
Найменування судна
Чистий вантажопідйомність, т
Киповая місткість, м3
Швидкість в вантажу, вузли
Швидкість в баласті, вузли
Вік, років
"Андижан"
3971
5635
13, 5
14,2
19
"Белоретск"
12350
20409
18,8
22,1
11
"Іркутськ "
10969
17168
16,1
18,0
20
"Кишинів"
3850
5800
11,7
12,2
22
"Сімферополь"
10830
17937
15,0
18,0
17

Таблиця 1.5. Склад флоту «Оріон і Ко»
Найменування судна
Чистий вантажопідйомність, т
Киповая місткість, м3
Швидкість в вантажу, вузли
Швидкість в баласті, вузли
Вік, років
"Герої Панфіловців"
11738
19570
18,2
19,3
16
"Муром"
11010
17123
17,2
18,7
21
"Повенець"
3892
5767
13,5
14,2
25

Таблиця 1.6. Склад флоту СК «Укрферрі»
Найменування судна
Чистий вантажопідйомність, т
Киповая місткість, м3
Швидкість в вантажу, вузли
Швидкість в баласті, вузли
Вік, років
"Василь Федосєєв"
5000
9306
14,9
16,4
18
"Мариинск"
10978
17701
17,2
18,7
10
"Нововолинськ"
12100
17642
17,0
18,0
14
"Петро Дутов"
11627
18810
18,2
19,3
12
"Сочі"
11097
17330
17,7
20,6
15

Прототипи судів наведені в Додатку 1


Введення


Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.
Одна з причин низької конкурентоспроможності товарів, вироблених в Україні та інших країнах СНД, полягає у великих витратах на транспортно-експедиційне обслуговування споживачів. Однак в умовах жорсткої ринкової конкуренції становище поступово змінюється. Спостерігається диференціація послуг, що розширює діапазон вільного вибору перевізника.
В той же час збільшення асортименту транспортно-експедиційних послуг може досягти такого рівня, коли споживач почне плутатися в пропонованих йому варіантах доставки закуповуваних товарів. Іншими словами, виникає проблема не тільки вільного, але і оптимального вибору транспортних послуг.
В даний час багатьма фірмами, в основному розглядаються питання планування виробництва і управління запасами, в той час як питання вибору перевізника і його вплив на результати діяльності випадає поки з уваги фахівців підприємства. Необхідність звернення уваги до питань планування доставки товарів пояснюються скороченням тривалості циклів торгівлі, збільшенням вартості зберігання і необхідністю прискорення реакції на споживчий попит. На важливість цього аспекту вказує той факт, що по деяких товарах витрати на доставку у фірми досягають, а іноді і перевищують витрати на виробництво.
В рішеннях про транспортування слід враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу, таких, як складування і підтримка товарно-матеріальних запасів. Оскільки з плином часу відносні витрати різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою відшукання оптимального варіанту організації руху товару.
Серед методів, які використовуються споживачами транспортних послуг можна виділити метод вартісної оцінки, який полягає в прагненні фірми максимально збільшити прибуток за рахунок оптимального поєднання параметрів перевезення та товарного ринку; метод, що враховує технологічні параметри, когдавибор перевізника заснований на зв'язках між фізичними параметрами вантажу (маса, обсяг, здатність псуватися, ставлення його вартості до ваги) і системи перевезення (швидкість, частота перевезень і т.п.), то є вибір перевізника визначається технологічними параметрами; а також багато інших методів.
Проте цими методами передбачається, що підприємство розглядає всі альтернативи і кожен параметр, що описує ці альтернативи, перш ніж зробити вибір. Однак на практиці це допущення є нереалістичним, особливо у відносно складних ситуаціях вибору, коли споживач може спробувати спростити завдання вибору, виключаючи багато альтернативи і (або) параметри з розгляду.
Одним з методів, що допускають виключення параметрів, є метод ранжирування за параметрами. Замість одночасного розгляду всіх параметрів перевізника для оцінки перевізника, наше підприємство проводить пошук параметрів послідовним чином, виходячи з тих параметрів, які вважаються найбільш значущими, по відношенню до менш значущим.


1. Теоретичний огляд проблеми

1.1. Роль транспорту в просуванні товарів у логістичній системі
Процес переміщення товарно-матеріальних цінностей, здійснюваний транспортом, є частиною процесу суспільного відтворення, т.к. бере участь у виробництві або як елемент технологічного процесу, або як самостійний процес, який робить можливим здійснення основних технологічних операцій.
Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію - це сам процес переміщення. Але транспортна продукція не має певної речової форми. Вона являє собою додаткові транспортні витрати, які пов'язані з переміщенням товарно-матеріальних цінностей. Чиста продукція транспорту - це доходи від перевезень пасажирів і вантажів за вирахуванням експлуатаційних витрат (затрат на паливо і електроенергію, матеріали, амортизаційні відрахування та ін.).
Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. В рамках логістичної технології дисципліна транспортного обслуговування визначається сьогодні не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання.
До завданням транспортної логістики в першу чергу відносять завдання, вирішення яких посилює узгодженість дій безпосередніх учасників транспортного процесу. Актуальність у вирішенні таких задач виникає в разі, коли обсяги транспортної роботи виділяються в великий самостійний масив.
Новий підхід до транспорту як до складової частини більшої системи, тобто логістичного ланцюга, привів до необхідності розглядати його в різних аспектах. З точки зору вивчення ефективності роботи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар