загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Шляхи соершенствованія вантажних перевезень на різних видах транспорту

Шляхи соершенствованія вантажних перевезень на різних видах транспорту

Таблица1

Показники ефективності комерційної діяльності магазину приватного підприємця Сидорова А. Ф.
| Показники | Роки | 2002 р. у |
| | |% |
| | | до 2002 |
| | 2000р. | 2001р. | 2002р. | |
| Товарообіг, тис. руб. всього | 5124 | 5053 | 5413 | 105,6 |
| в т.ч. в розрахунку на: 1м торгової | 26,9 | 26,6 | 28,4 | 105,6 |
| площі | | | | |
| одного середньорічного працівника | 256,2 | 240,6 | 246,0 | 96,0 |
| Собівартість проданих товарів та послуг тис. | 4295 | 4301 | 4630 | 107,8 |
| руб. | | | | |
| Валовий прибуток, тис. руб. | 829 | 752 | 783 | 94,4 |
| Комерційні витрати, тис. руб. | 631 | 609 | 681 | 108,0 |
| Прибуток від продажу, тис. руб. | 198 | 147 | 102 | 51 |
| Операційні доходи, тис. руб. | 12 | 14 | 74 | в 6,1 раз |
| Операційні витрати тис. руб. | 11 | 20 | 43 | в 3,9 раз |
| Прибуток до оподаткування, тис. руб. | 195 | 139 | 133 | 68,2 |
| Податок на прибуток, тис. руб. | 119 | 90 | 80 | 67,2 |
| Підсумкова прибуток, тис. руб. | 76 | 49 | 53 | 69,7 |
| Рівень рентабельності,% | 12,0 | 8,0 | 7,8 | - |

Таблиця 2

Вартість одиниці транспортних послуг окремих перевізників товарів у
2002 р., руб.
| | Транспорт | Послуги перевізників |
| Показники | магазину Ч. П. | |
| | Сидорова А.Ф . | |
| | | Автотранспортне | Приватні |
| | | ий комбінат. | Підприємець |
| | | (вул. Єрьоміна) | (оголошення в |
| | | | газеті |
| | | | «Моя реклама» |
| Прямі витрати на 1т. км. | 2,5 | 2,3 | - |
| Розцінки за: 1т . км. | 2,5 | 3,2 | - |
| 1:00 пробігу | 1,7 | 2,3 | 3 |
| 1:00 роботи | 43 | 64 | 110-120 по |
| | | | місту |
| | | | 150 поза міста |
| | | | Курська |

Таблиця 3

Річні експлуатаційні витрати по автомобілях Ч. П.

Сидорова А. Ф . на 2003 рік., руб.

| Статті витрат | Марки машин | Дані |
| | | ГАЗ-3307 в |
| | |% до |
| | | ГАЗ-3221 |
| | ГАЗ-3221 | ГАЗ-3307 | |
| | «Газель» | | |
| | 1,5 т. | 4 т. | |
| Витрати на горючі і мастильні матеріали | 29396 | 41277 | 140,4 |
| Оплата праці з нарахуваннями | 17260 | 19571 | 113,4 |
| Витрати на ремонт і технічне | 3502 | 4078 | 116,5 |
| обслуговування автомобілів | | | |
| Амортизаційні відрахування | 4913 | 5338 | 108,6 |
| Витрати на відновлення зносу гуми | 1203 | 1498 | 124,5 |
| Податок на транспортні засоби | 2668 | 3480 | 130,4 |
| Інші прямі витрати | 596 | 647 | 108,5 |
| Всього витрат | 59538 | 75889 | 127,1 |
| в т.ч. у розрахунку на 1 кілометр пробігу | 2,4 | 2,9 | 120,8 |
| 1 мащ. год. | 32,9 | 41,6 | 127,0 |

Таблиця 4

Показники роботи автомобіля на окремих маршрутах.

| | Види маршрутів |
| | |
| Показники | |
| | маятниковий з | Маятниковий з | |
| | холостим | навантаженим | Кільцевій |
| | пробігом | пробігом | |
| Час обороту автомобіля на | | | |
| маршруті (to), годину. | 0.85 | 0.97 | 1.1 |
| Кількість оборотів машини за | | | |
| час зміни (no). | 9 | 8 | 7 |
| Кількість товару, який | | | |
| перевозить автомобіль за зміну | 6.7 | 8.4 | 6.3 |
| (Qсут) | | | |
| Коефіцієнт корисної пробігу | | | |
| (Kn) | 0.5 | 1.0 | 0.6 |

Таблиця 4а

Вихідні показники розрахунку ефективності окремих видів маршрутів в

2003
| Показники | Види маршрутів |
| | Маятниковий з | Маятниковий з | |
| | холостим | навантаженим | Кільцевій |
| | пробігом | перебігом | |
| Відстань завантаженої поїздки, | | | |
| (Lcp), км. | 7 | 7 | 12 |
| Відстань холостого пробігу, | | | |
| (Lx), км. | 7 | 0 | 8 |
| Час роботи автомобіля на | | | |
| лінії, (Tm), годину. | 8 | 8 | 8 |
| Вантажопідйомність машини, (q), | | | |
| тонн. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| коеф.-т ісполь.-я | | | |
| вантажопідйомності автом.-я, | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| (Кст). | | | |
| Технічна швидкість автомобіля, | | | 40 |
| (Vt), кмчас | 40 | 30 | |


 
Подібні реферати:
Шляхи соершенствованія вантажних перевезень на різних видах транспорту
ЗМІСТ ВСТУП I. РОЛЬ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1
About Riga international airport
For the third year air cargo transportation has grown considerably with turnover exceeding 6000 tons for the first time, ie by 26.3% over the previous year. Cargo transportation import (78.2%) still signifi
Статистика залізничного транспорту
Але внутрішня ефективність роботи ж / д транспорту поки ще не так висока, як хотілося б. Щоб виявити резерви зростання продуктивності, необхідний аналіз діяльності залізниці, методику одного з кото
Транспортноя логістика
Транспорт - це галузь матеріального виробництва. здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг.
Управління морським транспортом
СЕУ. Спочатку виробляють угруповання готівкового флоту по експлуатаційним характеристикам, за умовами плавання, розмірами вантажопотоків, придатності та пристосованості для перевезень даного вантажу. Вари
Складське господарство
У даному рефераті мова піде про матеріально-технічному постачанні автобази і зокрема про роботу складу даного підприємства. Дане підприємство є досить важливим господарським елементом в структурі,
Управління запасами на підприємстві Будсервіс
Багато зарубіжні автори обов'язково наголошують на необхідності такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за отриманими результатами може бути тільки нормативна база по всіх е
Вибір постачальника
За покуп-ім звичкам потреб-їй можна виділити товари повсякденного попиту (купують без роздумів і порівняння з іншими, мило, сигарети), товари попереднього вибору (порівнює між собою за показ-ям запро
Транспортна логістика
Транспорт - це галузь матеріального виробництва. здійснює перевезення людей і вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг.
Оперативно-календарне планування на промисловому підприємстві
У процесі оперативно-календарного планування необхідно встановити, в яких виробничих підрозділах і коли повинні виконуватися виробничі завдання з виготовлення деталей і складанні виробів, підлий
Розподільна (збутова) логістика
У реальній економіці системи логістики в рамках різних виробничих об'єднань з об'єктивних причин перебувають на різних стадіях, або рівнях розвитку . Існують окремі стадії, через які ф
Автоматизовані системи бронювання
Згідно використовуваної в КСБ термінології компанія - постачальник турпослуг іменується «провайдером» . Представлення готелю на будь КСБ обов'язково має включати в себе наступні позиції: загальний опис, опис
Транспортна логістика
Підвищення ефективності автомобільних перевезень вантажів пов'язано з технічним удосконаленням рухомого складу автомобільного транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів, впровадженням прогресивної техноло
Управління пасажирськими перевезеннями
Функціональна структура підсистеми АСУ-Л включає в себе комплекс економіко-математичних, технологічних, організаційних методів, що забезпечують рішення задач оперативного регулювання і довгострокового пл
Лекції з логістики
Лекція 1 січня. Поняття логістики
Лекції з логістики
1: Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та ін матеріальними і нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до промислов
Схема логістичного процесу на складі
Переміщення матеріальних потоків в логістичній ланцюга вимагає концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені відповідні склади. Рух через склад зв'я
Основи логістики
1.Опред-ие поняття і етапи розвитку лог-ки Лог-ка відбулася від греч.слова logistike - мистецтво обчислювати, міркувати . Історія виник-я і розвинений лог-ки сягає в далеке минуле. Перші посади логістів
Системи управління запасами
ЗМІСТ ЗАВДАННЯ Питання. Роль запасів в економіці підприємства. Введення. 1
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар