загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з логістики » Управління пасажирськими перевезеннями

Управління пасажирськими перевезеннями


УПРАВЛІННЯ пасажирського перевезення
1. Програма інформатизації управління пасажирськими перевезеннями
Необхідність інформатизації управління пасажирськими перевезеннями сьогодні випливає, перш за все, з проведення на залізничному транспорті нової економічної політики на основі маркетингової стратегії, орієнтованої на комерційну ефективність транспортної продукції. При цьому повинна досягатися основна мета - забезпечення стійкого функціонування залізниць на ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів. У цих умовах оперативне управління пасажирськими перевезеннями набуває важливе економічне значення, так як від його якості та оперативності залежить зниження експлуатаційних витрат на перевезення та отримання додаткових доходів від них.

2. Загальна характеристика підсистеми "Управління пассажмрскімі перевезеннями"

Під автоматизованою системою керування пасажирськими перевезеннями
(АСУ-Л) на залізничному транспорті мається на увазі система, яка на базі обчислювальної техніки і сучасних економіко-математичних і автоматизованих технологічних процесів у єдине ціле, а в перспективі - нарощувати темпи автоматизації технологічних функцій.

Інформаційні технології основних технологічних процесів пасажирського господарства повинні розроблятися стосовно відповідної підсистемі "Експрес-3". Такими підсистемами повинні бути:
1 Автоматизована підсистема "Квитково-касових операцій".
2. Автоматизована інформаційно-довідкова підсистема "ЕКАСІС".
3. Автоматизована підсистема нормативно-довідкової інформації
"РОЗКЛАД".
4. Автоматизована підсистема фінансового, статистичного обліку та взаєморозрахунків за пасажирські перевезення "Ефісіо".
5. Автоматизована підсистема управління багажній роботою "ЕСУБР".
6. Автоматизована підсистема управління парком пасажирських вагонів
"АСУ ПВ".
7. Автоматизована підсистема "СЕРВІС".
Автоматизована підсистема регулювання пасажирських перевезень "АСУ-Л".

Управління продажем квитків є важливою частиною організації пасажирських перевезень.

Широке поширення знайшли такі форми обслуговування, як оформлення проїзних документів від іншої станції мережі, на зворотний виїзд, з попереднім бронюванням місць і замовлення по телефону з доставкою додому або за місцем роботи.
Інформаційне забезпечення підсистеми АСУ-Л створюється для дорожнього та мережевого рівнів. Дорожній рівень функціонування передбачає збір, зберігання, обробку інформації в головному ВЦ "Експрес-2" для поїздів
"свого" формування.

Для мережевого рівня управління інформаційні масиви формуються в регіональних ВЦ "Експрес-2", потім по межмашинного запитам передаються в ВЦ
"Експрес-2" Московської ж.д . і на верхній рівень управління (ЦЛ МПС).

Функціональна структура підсистеми АСУ-Л включає в себе комплекс економіко-математичних, технологічних, організаційних методів, які забезпечують вирішення задач оперативного регулювання і довгострокового планування пасажирських перевезень.

В умовах переходу до ринку виникла необхідність в управлінні економічними результатами роботи. Питання оперативного і довгострокового планування повинні вирішуватися на основі економічних інтересів галузі. На жаль, збитковість пасажирських перевезень в останні роки продовжує залишатися на високому рівні, складаючи в середньому по мережі - 67%.
Обумовлено це цілим рядом причин, одна з яких - незадовільне використання місткості рухомого складу.

3. Етапи розвитку АС пасажирських перевезень

Залізниці Росії створили свою першу дослідну систему електронного резервування місць "Експрес-1" в 1972 році. Потім в 1982 році була створена типова система для мережі залізниць "Експрес-2".
Накопичений досвід по створенню цих систем та їх експлуатації показав, що ці системи дають можливість автоматизувати всі основні технологічні процеси пасажирського господарства і створити в кінцевому підсумку на залізницях механізм оперативного управління пасажирськими перевезеннями шляхом створення у складі систем "Експрес", так званих автоматизованих диспетчерських центрів управління (АДЦУ) на кожній дорозі і в МПС.

На Російських залізницях сьогодні функціонує 14 взаємодіючих між собою систем "Експрес-2", які обслуговують 18 залізниць РЖД. Всього в країнах СНД і Балтії діє 27 систем. За обсягами обслуговування пасажирів та кількістю діючих систем залізні дороги Росії не поступаються 13 діючих систем у Західній Європі.

У функціональному плані система "Екпрес-2" випереджає розвиток систем залізниць Західної Європи. До таких функцій відносять: управління багажними і вантажобагажна перевезеннями, експлуатація і ремонт парку пасажирських вагонів.

У технічному плані діючі системи "Експрес-2" побудовані на вітчизняних ЕОМ серії ЄС-1045 і ЄС-1046, а також на закордонних ЕОМ, що були у вжитку (ЕОМ типу ІБМ-4831 і Компарекс) і вже виробили свій десятирічний ресурс. У зв'язку з цим перехід на більш сучасні та потужніші зарубіжні ЕОМ типу ІБМ-9672 є сьогодні актуальним завданням. Однак вони працюють за зовсім іншою архітектурі, що створює цілий ряд проблем перекладу діючих систем в нову архітектуру операційної системи ОС-390.
Створення системи "Експрес-3" на базі сучасних ЕОМ дозволить завершити повну автоматизацію всіх технологічних процесів пасажирського господарства, що дозволить:
1. Оперативно управляти використанням рухомого пасажирського складу з гнучким зміною тарифів, піднявши населеність на 10-15% на основі автоматизації маркетингових досліджень.
2. Підняти культуру обслуговування пасажирів на проміжних станціях по ходу слідування поїздів за рахунок обліку конкретних номерів місць по всьому маршруту слідування поїзда під час його руху та надання найрізноманітнішого сервісу. При цьому по кожному поїзду може бути отриманий додатковий дохід від 5 до 25 млрд. Руб. на рік, а надання через систему "Експрес-3" сервісних послуг на вокзалах, станціях, в пунктах продажу і через сервіс-центри - збільшити доходи доріг до 200-300 млрд. руб. на рік.
3. Створити відповідно до рішення Колегії МПС № 36 від 23.12.95 п.3.5 автоматизовані диспетчерські центри управління пасажирськими перевезеннями (АДЦУ) на дорогах і в МПС, що забезпечують маркетинговий аналіз ринку пасажирських перевезень і фірмове транспортне обслуговування пасажирів.
4. Завершити повністю автоматизацію всіх основних технологічних процесів, включаючи управління багажними і вантажобагажна перевезеннями, довідково-інформаційним обслуговуванням пасажирів, управлінням експлуатацією і ремонтом парку пасажирських вагонів, оперативним плануванням і прогнозуванням.

В загальному підсумку додаткові доходи від впровадження "Експрес-3" можуть скласти близько 1 трил. руб. на рік, а витрати на оснащення всіх доріг мережі новими ЕОМ ІБМ-9672 складуть не більше 0,25 трил. рублів. Витрати на експлуатацію цих ЕОМ будуть значно нижче, ніж існуючі, особливо по витраті електроенергії (раз в 5).
В рамках проведеної програми інформатизації на залізничному транспорті передбачається розробка інформаційних технологій для системи
"Експрес-3", які забезпечили б автоматизацію управління пасажирськими перевезеннями. Місце системи "Експрес-3" у функціональній структурі інформатизації залізниць РФ показано на доданому малюнку 1

Рис. 1 АСУ "Експрес-3" у функціональній структурі інформатизації залізниць РФ

Система "Експрес-3"

Пасажирські перевезення Вантажні перевезення

.

4. Основні завдання та стадії розробки системи "Експрес - 3"

Вирішити повністю проблему автоматизації ЖДТ на базі застарілих технічних засобів АСУ "Експрес-2", які не можуть розвинути сьогодні необхідної продуктивності, вже не можна . У зв'язку з цим необхідний перехід до нової, більш потужної АСУ "Експрес-3" з тим, щоб мати автоматизований механізм управління пасажирськими перевезеннями, який давав би можливість керівництву оперативно і ефективно реагувати на всі зміни, що відбуваються в процесі пасажирських перевезень з урахуванням ринкових факторів.
У нових економічних умовах роботи залізничного транспорту, орієнтованого на комерційну ефективність транспортної продукції і на інформатизацію управління на базі маркетингової стратегії, в пасажирському господарстві потрібно вже оперативний механізм управління пасажирськими перевезеннями, який забезпечив би автоматичний збір, обробку і видачу у вигляді рекомендацій командному складу доріг всієї необхідної інформації для прийняття рішень з управління, зниження витрат й отримання додаткових доходів.

Основною базою такого механізму управління стали на наших і зарубіжних залізницях електронні системи резервування місць. Це викликано тим, що ці системи:
1. працюють в реальному масштабі часу з великим числом абонентів, що охоплюють всю територію залізниць;
2. дають можливість сконцентрувати первинну обробку всієї основної вихідної інформації про перевезеннях пасажирів та їх вимоги;
3. дають можливість гнучко розвивати свої функції в напрямку автоматизації найрізноманітніших технологічних процесів пасажирського господарства, перетворюючись на багатофункціональні системи;
4. дозволяють зосередити всі найбільш важливі нитки централізованого управління пасажирськими перевезеннями через розвинену обчислювальну мережу, що охоплює території всіх доріг, і створити тим самим на дорогах і в
МПС РФ автоматизовані центри управління пасажирськими перевезеннями і центри сервісного обслуговування пасажирів.

У зв'язку з цим, тенденція розвитку систем електронного резервування на наших і зарубіжних дорогах інтенсивно йде в найширших напрямках пасажирського господарства з метою досягнення максимальної ефективності його роботи. Такими основними напрямками є: продаж квитків в усіх видах повідомлень (внутрішнє, міждержавне, міжнародне та приміське); довідково-інформаційне обслуговування пасажирів; управління багажними і вантажобагажна перевезеннями; експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів; сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видах транспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне); економіка та фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючи взаєморозрахунки між дорогами, контроль доходів та витрат; управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі і окремо дорогами за допомогою автоматизованих центрів управління.

У функціональному плані нова система повинна стати не стільки системою продажу квитків, скільки системою управління всіма основними технологічними процесами пасажирського господарства, включаючи:

- квитково-касові операції, пов'язані з оформленням та обліком проїзних документів у внутрішньодержавному, приміському, міждержавному та міжнародному сполученнях;

- Довідково-інформаційне обслуговування пасажирів; управління багажними і вантажобагажна перевезеннями;

- Експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів;

- Сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видах транспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне);

- Економіка та фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючи взаєморозрахунки між дорогами, контроль доходів та

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар