загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Реклама і просування товару

Реклама і просування товару

Російська Міжнародна Академія Туризму

Курсова робота з дисципліни

Маркетинг

На тему:

Реклама, просування товару.

Студентки 3 курсу

Вольнової Юлії

м. Східної

2000

Зміст:


Введення ...................................................... 3

1. Психологія сприйняття реклами ..................... 4 o Психологічний механізм купівлі ..................... 5 o Стадії рішення про покупку .............................. 6 o Ризики при покупках ............ .......................... 7

2. Піраміда завдань реклами ................................. 7

3. Унікальна торговельна пропозиція .................... 8

4. Реклама та її складові частини .......................... 9

5. Реклама як процес з чотирьох складових ..... 10 o Рекламодавці .......................................... 10 o Рекламні агенції .................................... 10 o Засоби реклами ............ .......................... 11 o Споживачі ........................................... 11

6. Тематико-фінансовий план з реклами ............ ... 12

7. Вибір засобів реклами ............................... 12 o Особливості преси та друкованої реклами ........... 12 o Для газет і журналів ............... .................... 13 o Особливості радіо .................................... 14 o Особливості телебачення ............................ 15 o Особливості зовнішньої реклами ............... ...... 15

2 Розподіл засобів інформації в часі ... 16


3 Оцінка ефективності реклами ..................... 17

Висновок ................................................ 20

Список літератури ....................................... 22

Введення.

Велика частина російських власників і керуючих малих підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції. Нерідко вони прибігають до них у крайніх випадках як до "швидкої допомоги" і чекають негайних позитивних результатів. Такий "кавалерійський" підхід важко назвати рекламою в сучасному сенсі слова, і він навряд чи може принести очікувані "плоди" у вигляді збільшення збуту продукції або послуг. Проте, невдалий досвід з такою псевдореклама може стати причиною зневаги і невіри в можливості Небажання витрачати кошти і зусилля на рекламу, ймовірно, криється і в нерозумінні ролі та місця реклами в ринковій діяльності, що і не дивно. До недавнього часу ринок в Росії був відсутній. Як відомо, ознакою ринку служить можливість вибору, а він і зараз є у нас при покупці далеко не кожного товару. Тим часом, покупка на ринку - це завжди вибір і, щоб покупці зробили його на Вашу користь, їм слід розповісти про достоїнства Вашого товару, переконати у вигоді його купівлі і час від часу нагадувати про це. Ось чому рекламу слід планувати як безперервний процес. Реклама, як правило, супроводжує все життя товару на ринку, а нерідко й передує його появі.

Сучасна реклама - невід'ємна частина ринкової діяльності або маркетингу (від англ. "Market" - ринок). Однак важко розраховувати на успіх, якщо реклама хороша, але товар не витримує конкуренції, має неприйнятну ціну, слабка система розподілу, штат продавців або обслуговуючого персоналу малий, люди не відповідають вимогам бізнесу по якостях, кваліфікації, і управління фірмою не цікавиться задоволеністю споживачів товаром і їх ставленням до фірми після покупки.

Рекламні стратегії і програми розробляються для вирішення маркетингових завдань, і діяльність, що сприяє збуту в цілому, будується з урахуванням основних маркетингових орієнтацій фірми.

Сучасні поняття і терміни маркетингу, поступово входять в ужиток, на жаль, не завжди можуть бути усвідомлені російськими фахівцями. Маркетинг - це, по суті, спосіб життя і спосіб мислення підприємців.

Реклама (від латинського слова reklamo) - комерційна, тобто обслуговуюча ринок, пропаганда властивостей продукції і послуг, корисних і важливих для споживача. Реклама є один з несучих елементів концепції маркетингу.

Маркетинг (від англ. "Market" - ринок) у загальному сенсі тлумачиться як ринкова діяльність, пов'язана з виробництвом товарів, які можуть бути успішно продані на ринку. Визначаючи маркетинг як організацію та управління процесом виявлення, прийняття до уваги і задоволення потреб і бажань споживача з метою отримання прибутку для себе,
Британський інститут маркетингу вказує на випробуваний для цього шлях: задоволення потреб і бажань покупців або клієнтів, ставши на який, фірма може досягти і власні цілі.

Сучасні маркетологи розглядають покупку як обмін, від якого споживач отримує вигоду у вигляді вирішення своїх проблем або задоволення потреб і бажань, а фірма - прибуток у вигляді грошей, інформації або інших важливих для неї ресурсів. Всерйоз розраховувати, що такий обмін відбудеться, можна лише за умови, що фірма знає, в чому полягають проблеми його покупців, які їхні бажання, і враховує їх при виробництві або закупівлі товарів. Очевидно, що ефективна ринкова стратегія передбачає постійне підстроювання ресурсів, здібностей і можливостей фірми під вимоги ринку в особі споживачів.

Психологія сприйняття реклами.

Реклама досягне мети лише в тому випадку, якщо при її створенні будуть враховуватися особливості людської психіки. Загальноприйнятою моделлю сприйняття реклами прийнято вважати AIDMA model, що припускає наступний ланцюжок "Внимание-Інтерес-Бажання-Мотив-Дія".

Насамперед, реклама повинна привернути увагу потенційного
Споживача, яке може бути як довільним, так і мимовільним.
Далі реклама повинна збудити інтерес Споживача, впливаючи на його інтелект чи емоції. Якщо реклама своєю емоційною стороною зуміє привернути увагу, то потім вона повинна зацікавити його своїм змістом, викликати ту чи іншу реакцію, стимулювати певний емоційний стан.

Вплив реклами залежить і від міститься в ній оцінки рекламованої продукції, і від аргументації на її користь. Якщо такої оцінки і аргументації Споживач не виявляє, то і вплив реклами значно слабшає. Аргументи, можна поділити на об'єктивні, логічно розкривають сутність рекламованої продукції, її відмітні особливості, і на що викликають певні емоції та асоціації.

Щоб Ваша реклама досягла мети, вона повинна на якийсь час запам'ятатися Споживачу. Це цілком і повністю буде залежати від цінності та інформативності її. Зазвичай рекламну інформацію підрозділяють на три види.

До першого відносять інформацію, яку Споживач хоче отримати і більш того, навіть шукає її. Вона легко сприймається і швидко запам'ятовується.

Другий вид - випадкова в даний момент для людини інформація. Вона або не запам'ятовується взагалі, або з великими труднощами.

Третій вид - непотрібна взагалі людині інформація. На таку рекламу
Споживач не звертає уваги, а в окремих випадках вона може і дратувати його, наприклад, коли нею переривається показ цікавить його передачі і т. д.

Отже, як тільки людина усвідомлює, що рекламована продукція чи послуга - це саме те, що йому потрібно, він приймає рішення, за яким і слід дію. Сама ступінь читабельності тексту, як відзначають дослідники, залежить, принаймні, від трьох моментів:

по-перше, від розбірливості і чіткості друкованого тексту, який повинен відповідати сумі вимог до зовнішнього оформлення реклами (шрифти , знаки пунктуації, ілюстрації і т.д.);

По-друге, від ступеня інтересу, що виникає у читача в процесі читання;

По-третє, від ступеня розуміння і переконливості тексту.

Яким б не був рекламний текст, довгим або коротким, він повинен найбільш повно відображати всі переваги вашої продукції. Треба врахувати, що
Споживачі навряд чи стануть читати серію оголошень на одну і ту ж продукцію в надії прочитати в них щось ще не визначена у інших.
Тому завжди треба виходити з того, що Ваше рекламне оголошення конкурує одночасно з іншими подібними і у Вас є тільки один шанс продати його Споживачу - зараз або ніколи.

Психологічний механізм покупки.

До покупки різних товарів підходять з різних позицій. На покупку відносно недорогих товарів повсякденного попиту, як правило, не бажають витрачати багато часу і зусиль, а дорожчі і менш часто купуються товари тривалого користування і спеціального призначення нерідко перед покупкою довго порівнюють і вибирають.

Таким чином, простір вибору покупця пов'язано, головним чином, з вирішенням наступних питань:

Що купити?

Скільки заплатити?

Де купити?

Як купити?

Коли купити?

Незважаючи на те, що люди з різними доходами, освітою, цінностями, світоглядом і способом життя по-різному приймають рішення про покупку, всі вони, тим не менш, здебільшого орієнтуються на ціну і якість.

На відміну від імпульсивної покупки, раціональне рішення про покупку починається зі стадії виявлення проблеми. Усвідомлюється потреба чи бажання у вигляді психологічної напруги, що заважає жити колишнім життям.
Починається розгляд шляхів задоволення і людина приходить до необхідності дій. Як правило, дії другої стадії - це пошук інформації з доступних джерел в допомогу майбутнього рішення про покупку.
У міру збору інформації починається порівняння і оцінка за різними критеріями доступних варіантів покупки. Такими критеріями звичайно є різновиду товару, марки продукції, види послуг, ціна, місце, час, умови покупки. Факт покупки означає, що вибір відбувся.

Стадії рішення про покупку

Реклама - хороший засіб "до першої покупки". Саме тому, у разі товару з неперевершеною якістю покупку розглядають як кращу рекламу. На цьому заснована одна з технік сприяння збуту - самплинг - пропозиція безкоштовно спробувати товар. Такий підхід особливо широко використовується при продажу косметики, парфумерії, продуктів харчування, сигарет, напоїв.

Програш при купівлі або отриманні послуги пов'язаний з ризиком купити товар поганої якості (наприклад, він не буде працювати належним чином), втратити гроші, завдати шкоди своєму здоров'ю та здоров'ю близьких, упустити гідність і похитнути самоповагу, зробивши покупку або скориставшись послугою в місці, несумісній з поданням про власний імідж і соціальний статус (наприклад, покупка в магазині уцінених товарів), викликати несхвалення друзів, колег, партнерів (ровни по класу), нарешті, даремно витрачати час та зусилля,

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар