загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з маркетингу » Комунікативна політика фірми

Комунікативна політика фірми

Реферат

43 стор .; 1 табл .; 3 рис .; 2 дод.; 17 джерел

раціональні мотиви, емоційні мотиви, КАНАЛИ ОСОБИСТОЇ КОМУНІКАЦІЇ,
КАНАЛИ неособистого КОМУНІКАЦІЇ, МАРКЕТИНГ

Тема роботи : "Комунікаційна політика фірми (на прикладі фірми
" Trade Master ").

Об'єктом написання даної курсової роботи є фірма" Trade
Master ", яка веде свою господарську діяльність на території
Краснодарського краю з 1992 року і займається продажем побутової техніки, калькуляторів, відео-та аудіоапаратури, канцелярських товарів, копіювальної техніки і комп'ютерів.

Мета роботи: розглянути теоретичні аспекти просування товарів, провести аналіз проведених заходів на базовому підприємстві. Розробити пропозиції щодо поліпшення просування товарів на фірмі "Trade Master".

Ефективність від запропонованих заходів складе 1 рубль з кожного вкладеного рубля.

Зміст


| | Вступ | 5 |
| 1 | Теоретичні основи комунікації: сутність, елементи і | 7 |
| | форми | |
| 1.1 | Елементи комунікації | 8 |
| 1.2 | Форми комунікації | 12 |
| 1.2.1 | Реклама | 12 |
| 1.2.2 | Стимулювання збуту | 15 |
| 1.2 .3 | Робота з громадськістю | 17 |
| 1.2.4 | Особистий продаж | 19 |
| 2 | Організаційно-економічна характеристика діяльності | 22 |
| | підприємства | |
| 2.1 | Загальна характеристика підприємства | 22 |
| 2.2 | Аналіз техніко-економічних показників діяльності | 27 |
| | підприємства | |
| 2.3 | Аналіз діяльності фірми | 27 |
| 3 | Аналіз комунікаційної політики фірми | 29 |
| 3.1 | Аналіз цільової аудиторії | 29 |
| 3.2 | Аналіз вибору звернення | 30 |
| 3.3 | Аналіз каналів комунікації | 32 |
| 4 | Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення | 37 |
| | комунікаційної політики підприємства | |
| 4.1 | Опис загальних пропозицій | 37 |
| 4.2 | Оцінка економічного ефекту від запропонованих заходів | 39 |
| | Висновок | 41 |
| | Список використаних джерел | 43 |
| | Програми | 45 |

Введення

В даний час Росія переживає важкий етап переходу до ринкових відносин. За минулі роки реформ Росія не тільки не покращила свого економічного і політичного становища, але і все ще продовжує занурюватися в економічну кризу. Таке положення багато в чому склалося завдяки не до кінця продуманим діям уряду Росії. Однак свою негативну роль зіграло і спадщина командно-адміністративної системи.

У плановій економіці був відсутній аналіз попиту і пропозиції, а також фактично не було оцінки якості продукції. Дані поняття зводилися до того, щоб забезпечити виробництво запланованого обсягу продукції в затвердженій номенклатурі і з заданими в проектному завданні техніко-економічними характеристиками. Крім того, за роки існування планової економіки у керівників підприємств вкоренилося уявлення про те, що головне - справити, а покупець завжди знайдеться. Це призвело до того, що радянські підприємства роками вироблялися не затребувану населенням продукцію.

Проголошення переходу до ринку істотно не вплинуло на ситуацію, що склалася, а лише призвело до того, що російські товари, неконкурентоспроможні як за ціною, так і за якістю, поступилися місцем на російському ринку більш привабливим і якісним іноземним товарам.
Наслідком цього стало закриття вітчизняних підприємств, персонал яких позбувся робочих місць і доходу. Все це призвело до поглиблення економічної кризи і посилення соціальної напруженості в країні.

Сьогодні очевидно, що для виходу з кризи необхідне підвищення ефективності функціонування кожного підприємства, що фактично неможливо без вивчення потреб і потреб ринку, підвищення якості продукції та стимулювання збуту, тобто без застосування маркетингу.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами, де конкуренція змушує виробників шукати шляхи для отримання конкурентної переваги, застосування комплексу маркетингових заходів стало нормою.
Маркетинг підвищує обгрунтованість прийнятих рішень з різних питань виробничої, фінансової та збутової діяльності. Це знаходить відображення в раціоналізації процесу руху товарів, вдосконаленні практики обліку та прогнозування ринкової ситуації.

Що стосується Росії, то тут маркетинг застосовується в основному на новостворюваних підприємствах. Однак зіткнувшись з великими витратами на проведення маркетингових досліджень, фірми часто відмовляються від застосування всього комплексу маркетингових заходів, а вибирають окремі його інструменти, найбільш дієві з точки зору фірми.

Зазвичай новостворена фірма робить дії по формуванню і стимулюванню попиту на вироблений нею товар в цілях збільшення продажів, підвищення їх ефективності і прибутковості підприємницької діяльності.
Саме цим цілям покликана відповідати комунікативна політика фірми, основні інструменти та форми якої будуть описані в цій роботі.

Об'єктом написання курсової роботи є ЗАТ "Trade Master".

1. Теоретичні основи комунікації: сутність, елементи та форми

Сучасний ринок вимагає набагато більшого, ніж просто створення хорошого товару, призначення на нього привабливої ??ціни та забезпечення його доступності для цільових споживачів. Фірма повинна здійснювати комунікацію зі своїми замовниками, яка включає в себе рекламу, засоби стимулювання збуту, сервісну політику, особисті продажі, участь в ярмарках і виставках, роботу із засобами масової інформації і так далі.

Сучасна фірма управляє складною системою корпоративних комунікацій. Сама вона підтримує комунікації зі своїми посередниками, споживачами і різними контактними аудиторіями. Її посередники підтримують комунікації зі своїми споживачами і різними контактними аудиторіями. Споживачі займаються усною комунікацією у вигляді поговору і чуток, спілкування один з одним і іншими контактними аудиторіями.
Одночасно кожна група підтримує зворотний комунікативний зв'язок з усіма іншими.

Щоб забезпечити дієву комунікацію, фірми наймають рекламні агентства для створення ефективних оголошень, фахівців зі стимулювання збуту для розробки заохочувальних програм і фахівців з організації громадської думки для формування образу організації.
Фірми вчать свій торговий персонал бути привітним і обізнаним. Для більшості фірм питання не в тому, займатися комунікацією чи ні, а в тому, скільки і як саме витрачати в цій сфері.

1 Елементи комунікативної системи

Малюнок 1.1 - Основи комунікації

Основи теорії комунікації виражені відомою формулою американського політолога Лассвела:

З безлічі якостей комунікатора особливу увагу зазвичай приділяють переконливості, ясності намірів, симпатичності і стилю комунікації.
Переконливість комунікатора залежить серед іншого від розуміння ним предмета, від його авторитету і впевненості. Якщо комунікатор витягує будь-яку особисту вигоду від зміни думки тих, з ким він вступає в контакт, і його наміри видно, то це значно ускладнить його задачу.
Люди симпатичні, що відрізняються дружелюбністю, сердечністю, приємним видом, здатні, як правило сильніше впливати на інших осіб. В результаті досліджень стилю викладу було виявлено, що найбільш значимі для успіху комунікації швидкість і стиль мовлення. Динамічний, упевнений стиль робить більше дії, ніж стиль пасивний і млявий.

Звернення.

Звернення має привернути увагу, утримати інтерес, збудити бажання і спонукати до здійснення дії. На практиці лише окремі оголошення змушують споживача виконати весь цей шлях, але модель підказує, якими бажаними якостями повинна володіти реклама.

При створенні звернення необхідно звернути увагу на наступні питання:

1. Зміст звернення. Фірмі необхідно продумати притягальний мотив або тему, що викликають бажану відповідну реакцію. Існує три типи мотивів:

V раціональні мотиви співвідносяться з особистою вигодою аудиторії. За допомогою подібних мотивів показують, що товар забезпечить обіцяні вигоди. Як приклади можуть служити звертання, що демонструють якість товару, його економічність і експлуатаційні характеристики.

V емоційні мотиви прагнуть розбудити якесь негативне чи позитивне почуття, що послужить підставою для здійснення покупки. Фірми користуються мотивами страху, провини і сорому з метою змусити людей робити щось необхідне (наприклад, чистити зуби) або припинити робити щось небажане (наприклад, курити).

Використовують комунікатори й позитивні емоційні мотиви, такі як любов, гумор, гордість і радість. Однак немає жодних доказів того, що гумористичне звернення виявляється, наприклад, більш ефективним в порівнянні з прямолінійним викладом тієї ж теми.

V моральні мотиви взивають до почуття справедливості і порядності аудиторії. Моральними мотивами часто користуються, щоб спонукати людей підтримати суспільні рухи, такі, як оздоровлення навколишнього середовища або надання допомоги знедоленим.

2. Структура звернення. Ефективність звернення залежить від його структури. Фірмі необхідно прийняти три рішення:

. по-перше, зробити чи у зверненні чіткий висновок, чи надати можливість зробити це аудиторії. Сформульований висновок, як правило, виявляється більш ефективним.

. по-друге, викласти чи тільки аргументацію "за" або надати доводи з обох сторін. Зазвичай одностороння аргументація виявляється ефективнішою при проведенні торгових презентацій.

. по-третє, коли приводити самі дієві аргументи - на початку або в кінці звернення. Виклад їх на початку відразу захоплює увагу, але до кінця звернення увага може значно ослабнути.

3. Форма звернення. Фірма повинна обрати для свого звернення дієву форму. В оголошеннях друкованої реклами необхідно прийняти рішення щодо заголовка тексту, ілюстрації і колірного оформлення.
Якщо звернення буде передаватися по радіо, то фірма повинна ретельно вибрати формулювання, голосові дані виконавців. Якщо звернення повинно транслюватися по телебаченню або викладатися особисто, то крім перерахованих вище моментів необхідно ретельно продумати невербальна мова. Ведучий повинен стежити за виразом свого обличчя, жестами, одягом, позою, зачіскою. Якщо носієм звернення є сам товар або його упаковка, комунікатор повинен звернути увагу на фактуру товару, його аромат, колір, розміри і форму.

Засоби комунікації.

Засоби комунікації або канали комунікації бувають двох видів: канали особистої комунікації і канали неособистої комунікації.

Канали особистої комунікації. У каналі особистої комунікації беруть участь двоє чи більше осіб, безпосередньо

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар