загрузка...

трусы женские
загрузка...
Актуальні питання маркетингу
такий слабкий момент, як відсутність розробленого і науково обгрунтованого єдиного алгоритму вибору конкретних інструментів політики ціноутворення для вирішення певної мети підприємницької діяльності
Стратегія маркетингу фірми
Говорячи про більш конкретні питання включення маркетингу в стратегічне управління фірмою, в першу чергу слід відзначити, то що, так як маркетингова діяльність - це діяльність більш низького рівня
Сегментація ринку. Позиціонування товару на ринку
Одним з основних напрямів маркетингової діяльності є сегментація ринку, що дозволяє акумулювати кошти підприємства на певному напрямку свого бізнесу. До теперішнього часу в економіч
Формування іміджу компанії
Як показує практика, корпоративний імідж зовсім не обов'язково пов'язаний з продукцією, що випускається нею. При відповіді на питання: "Що вам приходить в голову при думці про імідж компанії IВМ?", Тисячі опитаних так
Маркетинг як система ринкової орієнтації діяльності фірми
Виникнення маркетингу тісно пов'язане з виникненням обміну і виникненням ринку. Маркетинг - це робота з ринком заради здійснення обмінів, мета яких - задоволення людських потреб і потреб
Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів сільськогосподарської продукції
Метою маркетингу, на думку одного з провідних теоретиків з проблем управління Петра Друккера - це "зробити зусилля по збуту непотрібними. Його мета-так добре пізнати і зрозуміти клієнта, що товар або послуга буд
Маркетинг і його функціонування в АПК
Після переходу України до ринкової економіки сільське господарство країни прийшло в занепад. Більшість сільськогосподарських підприємств виявилося не в змозі пристосується до виживання в сформованих жорстких еконо
Сервіс гостинності
Дослідження споживачів, виявлення основних мотивів придбання туристських послуг і аналіз споживчого поведінки озброює керівників і фахівців фірми потужним арсеналом, без якого неможлива ус
Банкет з частковим обслуговуванням офіціантами на честь Дня торгівлі на 60 осіб
За чисельністю працівників торгова галузь СРСР була однією з найчисельніших . А сьогодні більше 4 млн. росіян зайняті у сфері торговельного обслуговування. Ми їх бачимо скрізь - на ринку і на вулиці, в переходах м
Маркетинг
При певній насиченості товарного ринку на питання якого типу і якості товар треба виробляти фірмі, кому , як і де товар продавати, щоб його купили, з великою ймовірністю може відповісти тільки березні
Фондові біржі
Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить той факт, що сьогодні в капіталістичних країнах вартість всіх акцій і
Демографічні, географічні і психографические дані в просуванні продукції
Маркетинг багатоликий: у нього входять цінова політика, планування асортименту продукції, сегментація ринку, розподіл продукції, реклама і стимулювання збуту. У цій роботі мені хотілося б докладніше осту
Сегментування ринку
Перший етап - сегментування ринку, тобто поділ ринку на чітко позначені групи споживачів, що розрізняються по своїх потребах, характеристиках або поведінці, для обслуговування яких можуть спожити
Маркетинг
Маркетинг - це комплексна система організації виробництва і збуту на фірмовому рівні, орієнтована на можливо повне задоволення попиту (потреб) конкретних споживачів і отримання на основі е
Бізнес-план промислового підприємства
Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обгрунтування інвестицій і містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної ба
Управління маркетингом у ВАТ Ключанскій спиртзавод
Так само лікеро-горілчана промисловість має стратегічне значення, будучи одним з основних джерел поповнення Федерального та регіональних бюджетів, тобто іншими словами дана галузь є бюджето
Формування портфеля замовлень фірми на основі маркетингової стратегії в АТ УАЗ
Оскільки на ринку діє безліч виробників товарів, остільки ціна, що призначається на ці товари, має незначний вплив на загальну ринкову ціну. Кожен товаровиробник не може викинути
Організація зв'язків з громадськістю в малої та середньої фірмі
Зв'язки з громадськістю це не таємничий процес. У бізнесі це означає ретельний самоаналіз, пов'язаний з коригуванням дій, в яких беруть участь всі члени організації.
Ціноутворення та його координація з іншими інструментами маркетингу
Одним з найважливіших елементів маркетингу є стимулювання продажів. Воно досягається за допомогою двох основних прийомів: реклами та продажу через торгових агентів.
Розвиток рекламних агентств на Україні
В умів рінкової ЕКОНОМІКИ діяльність предприятий - рекламодавців пов'язана з проблемою.Більше создания, Розробка і размещения реклами в засобой реклами, для того, щоб найти покупців для своих товарів або послуг.
Маркетингове дослідження ринку
Різноманітність функцій маркетингу відображає різносторонність маркетингової діяльності, спрямованої в кінцевому рахунку на доведення товару до сфери споживання і на задоволення потреб покупців.
Маркетинг на підприємстві бісквітна фабрика
Харківська бісквітна фабрика - єдине спеціалізоване підприємство кондитерської галузі України по виробництву борошняних кондитерських виробів: печива, крекеру, вафель, бісквітів, рулетів.
Маркетингова діяльність підприємства
Запропоновано заходи щодо вдосконалення взаємодії відділу маркетингу та відділу збуту з іншими службами, реструктуризація системи кадрового забезпечення і мотивації співробітників ..
Інтернет-маркетинг
Інтернет зробив і продовжує робити дуже сильний вплив на формування і розвиток світового інформаційного співтовариства. Як соціальне явище Інтернет - глобальний засіб комунікацій, що забезпечує про
Сторінки: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар