загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з математики » Індексні системи та їх логічна основа

Індексні системи та їх логічна основа

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ І інформатики

Кафедра Теорії статистики та прогнозування

Курсова робота

на тему:

«Індексні системи та їх логічна основа»

виконан студент

групи ДЕ-203

Швачкін М.А .

Москва 1998

З Про Д Е Р Ж А Н І Е

| 1. Поняття Економічних індексів. Класифікація індексів | |
| 2. Індивідуальні та ЗАГАЛЬНІ Індекси | |
| 3. агрегатно індекс як віхідна форма індексу | |
| 4. Середні Індекси | |
| 5. Вибір бази и ваг індексів | |
| 6. Індекси структурних зрушень | |
| 7. Найважлівіші економічні Індекси та їх взаємозв'язку | |
| 8. Властивості індексів Ласпейреса и Пааше | |
| 9. Ідеальний індекс Фішера | |
| 10. Індекси-дефлятор | |
| Висновки | |
| Список використаної літератури | |

1. Поняття Економічних індексів. Класифікація індексів

Індекси відносяться до найважлівішіх узагальнюючіх Показників. Слово «індекс» має кілька значень: Показник, покажчик, описание, реєстр. Воно вікорістовується як Поняття в математиці, економіці, метеорології та других науках.

У статістіці под індексом розуміється відносній Показник, Який віражає співвідношення величин которого-небудь явищем в часі, в просторі або порівняння фактичність даних з будь-яким Еталон (план, прогноз, норматив и т.д. ).

У міжнародній практіці Індекси Прийнято позначаті символами i та I
(початкова буква латинська алфавіту index). Буква «i» позначаються Індивідуальні (пріватні) Індекси, буквою «I» - ЗАГАЛЬНІ Індекси. Знак внизу праворуч означає Період: 0 - базисний; 1 - звітний. Крім цього Використовують певні символи для позначення індексованіх Показників: q - кількість (обсяг) будь-якого товару в натуральному віраженні; p - ціна одиниця товару; z - Собівартість одиниці ПРОДУКЦІЇ; w - Вироблення ПРОДУКЦІЇ у вартісному віраженні на одного робітніка або в одиницю годині; v - Вироблення ПРОДУКЦІЇ в натуральному виразі на одного робітніка або в одиницю годині;
T - ЗАГАЛЬНІ витрати годині (tq) або ЧИСЕЛЬНІСТЬ робітніків; pq - ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ або товарообіг; zq - витрати виробництва.

Всі економічні Індекси можна класіфікуваті за Наступний Показники: ступінь охоплення явищем; база порівняння; вид терезів (соизмерителя); форма ПОБУДОВИ; характер об'єкта дослідження; об'єкт дослідження; склад явищем; Період обчислення.

За щабель охоплення явищем Індекси бувають Індивідуальні та Зведені.
Індивідуальні Індекси службовцями для характеристики Зміни окрем елементів складного явищем. Їх прикладом могут буті Зміни ОБСЯГИ виробництва окрем Видів ПРОДУКЦІЇ (телевізорів, електроенергії и т.д.), а такоже ЦІН на Акції будь-якого ПІДПРИЄМСТВА. Для віміру динаміки складного явищем, складові Частини которого безпосередно несумірні
(Зміни фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ, что Включає різнойменні товари, індексу ЦІН акцій предприятий регіону ТОЩО), розраховують Зведені, або ЗАГАЛЬНІ, Індекси.

ЯКЩО Індекси охоплюють НЕ всі елементи складного явищем, а Тільки частина їх, то Такі Індекси назіваються груповий або субіндексів, Наприклад Індекси фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ по окрем Галузії промісловості, Індекси ЦІН по групам продовольчих и непродовольчих товарів.
Групові Індекси відображають закономірності у розвітку окрем частин досліджуваніх явищем. В таких індексах проявляється їх зв'язок методом угруповань.

За базі порівняння всі Індекси можна розділіті на Дві групи: дінамічні и теріторіальні. Перша група індексів відображає зміну явищем в часі. Наприклад, індекс ЦІН на продукцію в 1996р. в порівнянні з попереднім роком; індекс вартості споживчої корзини в серпні порівняно з липня 1997р.

При обчісленні дінамічніх індексів відбувається порівняння Значення сертифіката № сертифіката в Звітний період Із значенням цього ж сертифіката № сертифіката за Попередній Період, Який назівають базисним. Однак в якості последнего могут буті вікорістані ї прогнозні та планові показатели.

Дінамічні Індекси бувають базісні и ланцюгові.

Друга група індексів (теріторіальні) застосовується для міжрегіональніх порівнянь. Велике значення ці Індекси мают у міжнародній статістіці при зіставленні Показників соціально-економічного розвітку різніх країн. Наприклад, індекс ЦІН на фототовари в Италии в порівнянні з Німеччіною, індекс вартості споживчої корзини в Москве в порівнянні з Санкт-Петербургом.

По виду ваг Індекси бувають з постійнімі и змінними вагамі.

Перелогових від форми ПОБУДОВИ різняться Індекси агрегатні и середні. Останні діляться на аріфметічні и гармонійні. Агрегатна форма загально індексів є основною формою Економічних індексів.

За характером ОБСЯГИ дослідження ЗАГАЛЬНІ Індекси поділяються на Індекси кількісніх (об'ємніх) i якісніх Показників. В Основі такого розподілу індексів лежить вид индексируемой величини. До першої групи індексів відносяться, Наприклад, Індекси ОБСЯГИ продажів долларов США на
московської міжбанківської Валютної біржі, а до Другої-індекс курсу німецької марки.

За об'єкту дослідження Індекси бувають: продуктівності праці, собівартості, фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ, вартості ПРОДУКЦІЇ и т.д.

За складом явищем можна віділіті Дві групи індексів: постійного
(фіксованого) складу и змінного складу. Ділення індексів на ці Дві групи вікорістовується для АНАЛІЗУ динаміки середніх Показників.

За періодом обчислення Індекси поділяються на річні, квартальні, місячні, тіжневі.

За помощью Економічних індексів вірішуються Такі Завдання: вімірювання динаміки соціально-економічного явищем за два и больше періодів годині; вимір динаміки Середнев економічного № сертифіката №; вімірювання співвідношення Показників по різніх регіонах; визначення щабель впліву змін значень одних Показників на дінаміку других; перерахунок Значення макроекономічніх Показників з фактичність ЦІН у порівняні.

Кожна з ціх Завдання вірішується помощью різніх індексів.

2. Індивідуальні та ЗАГАЛЬНІ Індекси

Індивідуальні Індекси одержують у результаті порівняння однотоварного явищем. Наприклад, індекс ЦІН на соняшникову олію візначається як відношення Ціни на цею товар в поточному періоді до Ціни базисного періоду.

Індивідуальні Індекси являються собою відносні величини динаміки, Виконання плану, порівняння, та їх розрахунок НЕ вімагає знання спеціальніх правил.

Перелогових від економічного призначення Індивідуальні Індекси бувають: фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ, собівартості, ЦІН, трудомісткості и т.д.

Індекс фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ Розраховується за формулою:

Цей індекс показує, у Скільки разів зріс (зменшівся) випуск которого-небудь одного товару в звітному періоді в порівнянні з базисним , або Скільки відсотків становіть зростання (зниженя) випуску товару.

Індивідуальний індекс ЦІН

характерізує зміну Ціни одного Певного товару в поточному періоді в порівнянні з базисним.

Індивідуальний індекс собівартості одиниці ПРОДУКЦІЇ

показує зміну собівартості одиниці ПРОДУКЦІЇ в поточному періоді в порівнянні з базисним.

Продуктівність праці может буті віміряна кількістю ПРОДУКЦІЇ, віробленої в одиницю годині (v), або витратами робочии годині на виробництво одиниці ПРОДУКЦІЇ (t). Тому можна побудуваті: індекс кількості ПРОДУКЦІЇ, віробленої в одиницю годині:

;

індекс продуктівності праці за трудовими витратами:

.

Так як между кількістю ПРОДУКЦІЇ, віробленої в одиницю годині, и витратами робочии годині на виробництво одиниці ПРОДУКЦІЇ існує обернено пропорційна залежність, тобто

,

Те індекс виходе в результаті ділення величини сертифіката № сертифіката в базисному періоді на величину в поточному періоді.

Для характеристики продуктівності праці часто вікорістовується Індивідуальний індекс виробітку ПРОДУКЦІЇ у вартісному віраженні на одного робітніка:

,

де p - порівнянні Ціни.

В Економічних розрахунках найчастіше Використовують ЗАГАЛЬНІ Індекси, Які характеризують зміну сукупності в цілому. Побудова ціх індексів и є змістом індексної Методології. В індексному Теорії склалось Дві Концепції: синтетична й аналітична. Смороду по-різному інтерпретують ЗАГАЛЬНІ Індекси.

Згідно сінтетічної Концепції, особлівість загально індексів Полягає в тому, что смороду віражають відносну зміну складні (разнотоварніх) явищем, окремі Частини або елементи якіх безпосередно несумірні, и того Індекси - показатели Синтетичні. Наприклад, промислові ПІДПРИЄМСТВА віробляють кілька Видів ПРОДУКЦІЇ, что має різне призначення. Отже, путем підсумовування кількості Вироблення товарів різніх Видів НЕ можна отріматі Показник фізічного ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ. Методологія ПОБУДОВИ загально індексів передбачає самперед приведення разнотоварніх явищем до соизмеримому увазі.

В аналітічній Теорії Індекси трактуються як сертифіката № сертифіката, необхідні для вімірювання впліву Зміни складових частин, компонентів, факторів складного явищем на зміну рівнів, компонентів, факторів складного явищем на зміну рівня цього явищем. Наприклад, зміна Загальної величини товарообігу в поточному періоді в порівнянні з базисним пов'язано як Зі зміною фізічного ОБСЯГИ продажу товарів, так и Зі зміною ЦІН по шкірному увазі товарів. Тому індексна методологія передбачає визначення впліву шкірного з факторів путем елімінування впліву других факторів на рівень досліджуваного явищем.

Таким чином, ЗАГАЛЬНІ Індекси є синтетичність и аналітичними Показники.

Загальні Індекси будують для кількісніх (об'ємніх) i якісніх Показників. Перелогових від мети Дослідження і наявності вихідних даних Використовують Різні форми ПОБУДОВИ загально індексів: агрегатну або середньозваженим.

3. агрегатно індекс як віхідна форма індексу

агрегатно індекс - складаний відносній Показник, Який характерізує середня зміна соціально-економічного явищем, что складається з несумірніх елементів.
Латинськи слово «агрегат» означає «складається, сумовних» . Особлівість цієї форми індексу Полягає в тому, что в агрегатній форме безпосередно порівнюються Дві суми однойменніх Показників. В Данії годину Це найбільш Поширена форма індексів, вікорістовувана в практічній статістіці багатьох країн світу.

Чисельників и Знаменником агрегатного індексу є суму творів двох величин, одна з якіх змінюється (индексируемая величина), а Інша залішається незмінною в чисельників и Знаменником (вага індексу).

Индексируемой завбільшки назівається ознака, зміна которого вівчається (ціна товарів, курс акцій, витрати робочии годині на виробництво продукції, кількість Проданом товарів и т.д.). Вага індексу - Це величина, что служити для цілей порівняння індексованіх величин.

За шкірних економічнім індексом стояти певні економічні категорії. Економічний Зміст індексу зумовлює методику его розрахунку.

Методика ПОБУДОВИ агрегатного індексу

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар