загрузка...

трусы женские
загрузка...

Шпора по ТВІМС

1.Подбр.2 гральних кістки. Знайти вер-ть соб-й: 2.3 білих кулі і 2 чорних. Знайти вер-ть 3. З колоди карт в 36 шт. дістається 4 карти. 4. З ящика, що містить 5 бел, 2 черн, 3 красн,
A-випаде 2 двійки що обидві кулі білі.
Знайти вер-ть, що хоча б одна з них ТУЗ. витягують 2 кульки.
Знайти вер-ть: А-бел і
B-випаде хоча б одна 1

Рішення: P (A) = na / n, na-число фіналів, Рішення: P (A) = 1-P (A) крас. B-не менше одного крас.
C-випадуть 2 непарні цифри коли А сталося, n - общ.чісло соб. P (A) = 1 - (C {4 32} / C {4
36}) = 0.4 Рішення: P (A) = na / n
D-прі першого подбрас.2, при другому - 5 n = C {2 травня} na = C {2 3} n-
C {10 лютого} na = C {8 лютого}
Рішення: n = 6 * 6 = 36-заг. число фіналів

P (A) = (C {1 Травня} * C {1 Березня}) / C {10 лютого} = 8/45


P ( A) = (1 * 1) / 36 = 1/36
P (B) якщо задано знайти вер-ть хоча б одну, то треба перейти до протилежного події
A-противопол. Соб., Тобто не однієї
P (B) = 1-P (B)
P (B) = (5 * 5) / 36 = 25/36
P (B) = 1-25/36 = 11/36
P (C) = (3 * 3) / 36 = 1/4
P (D) = 1/36

5. Лотерея 5 з 36.Найті вер-ть вгадати 4 цифри. Рішення: P (A) = (C {5 квітня} * C {1
31}) / C {5 36}

6. У ліфт 9 поверхового будинку зайшло троє. Знайти вер-ть, що вони вийдуть на разн.етажах Рішення: P (A) = (8 * 7 * 6) / (8 * 8 * 8) = 56/64

7.Подбрас .2 гральні. Кістки. Визна. Чи є соб.А залежним від соб.В, якщо А-прі першого підкиданні випало 3 очки, В-сума очок при двох підкиданні = 8. Рішення: P (A) = 1/6, P (B) = 5/36, P (A * B) = 1/36 Висновок: 1/36 не дорівнює 1/6 * 5/36 події А і В залежні.

8.Найті вер-ть вгадати з двох спроб 4-х значний код з цифр. Рішення:
P (A) = 1/10в 4 ступеня. A = A1 + A1 * A2-якщо не вгадали з першої спроби, а з другої вгадали. P (A) = P (A1 + A1 * A2) = P (A1) + P (A1 * A2)-P (A1 + A1 * A2). P (A1) = 1/10в4
, P (A1A2) = 1 / (10в4-1), P (A1 * A2) = P (A1) * P (A2A1) = (1 - (1/10в4)) * (1/10в4-1).
P (A) = 1/10в4 + (1 - (1/10в4)) * (1/10в4-1) = 2/10в4


9.Імеется 7 тенісних м'ячів 4-нів. 3-стар.Какова вер-ть, що не більше 2 з них старі, якщо дістається по 4 мяча.Решеніе: P (A) = P ("0") + P ("1") + P ("2") = 1 -
P ("3")-P ("4") = 1-P4 (3); n = 4; p = 3/7; q = 4/7; 1-C {3
4} * (3/7) в3степені * (4/7) в1степеніж З {mn} = 4; 1-4 * (27 * 4/49 * 49) = 0.82


10. З партії, що містить 20 виробів, випадковим чином вибирають 5. Яка вер-ть, що не менш 2-х виробів з обраних виявляться бракованими, якщо шлюб сост.25%. Рішення: n = 5; p = 1/4; q = 3/4
P (A) = 1-P ("0")-P ("1"); P (A) = 1-C {0 5} * 1/4 * 3/4в5степені - З {1
5} * 1/4 * 3/4в4степені


11. Що більш імовірно: виграти у равносильного противника 2 партії з 3 або 3 партії з 5.Решеніе: ?, т.к. противник рівносильний. P (A) = C {2
3} * 1/2в3степені; P (B) = C {5 березня} * 1/2в5степені = 5/16; 3/80 сл-але вірно.

14. Дана дискретна СВ, кот.прінімает значення:-2,-1, 0, 2 з вер-тьма: 1/3, 1/6, ј, p. Обчислити M [2x-x * x]. Рішення: M [cx + b] = c * M [x] + b;
M [x + y] = M [x] + M [y]; M [2x-x * x] = 2M [x]-M [x * x]; 1/3 +1 / +6 +1 / 4 + p = 1 звідси p = 1/4.
M [x] =-2 * 1/3 +-1 * 1/6 +2 * 1/4 = 1/3; M [x * x] = суммаx * x * p = 4 * 1/3 +1 / +6 +1 = 15/6; M [2x-x * x] = 2M [x]-M [x * x =-19 / 6

15. Дана СВ з рівномірним дискретним розподілом.

M [x] = 1/2. Знайти M [(1-x) в квадраті]. Рішення: сума 1 / n * 4 = 1; 1 / n = 1/4; M [x] = -
1 * 1/4 + a * 1/4 +2 * 1/4 = 1/2; ј (-1 + a +2) = 1/2; a = 1; M [(1-x) в квадраті] = M [(1 -
2x + x * x)] = 1-2 * 1/2 + M [x * x] = 1 - 1 +1.5 = 1.5; M [x] = 1/2; M [x * x] = 1 * 1/4 +1 * 1/4 +4 * 1/4 = 1.5

16. Дано 2 СВ. P [X> = Y] =?

Рішення: P (X> + Y) = P (X-
Y> = 0); т.к.-1, То їх можна об'єднати. Як ф-ція, підставляємо значення X &
Y. P (xy =-1) = P (x = 1; y = 0), а тому ці два соб проісх.одновременно, то ісп.умноженіе 1/3 * 1/2 = 1/6; 1 = 1/6 +1 / 6 +1 / 3; якщо P (xy> +0) P (xy-1) = 1/3

17. Дана СВ з біном.распр. і пар. (1/2, 3) Знайти M [x * x-3x] & D [3x-4] =?
Рішення: M [X * x-3x] = M [x * x]-3M [x] = n * p (1-p) = 3 * 1/2 (1-1 / 2) = 3/4; D (x) = M [x * x] -
(M [x]) в квадраті; M [x * x] = D (x) + (M [x]) в квадраті; M [x * x] = 3/4 +3 / 2в квадраті = 3; M [x] = 3/2; M [x * x-3x] = 3-9/2 = 3/2; D [3x-4] = 9D [x] посв-ву = 3/4 * 9 = 27/4


 
Подібні реферати:
Формули додавання ймовірностей
Формули додавання ймовірностей.
Випадковий експеримент, елементарні результати, події
Випадковим (стохастичним) експериментом або випробуванням називається здійснення будь-якого комплексу умов, який можна практично чи подумки відтворити як завгодно велике число разів.
Формула повної ймовірності
Аналіз формули. Приклади завдань.
Повторні незалежні випробування. Формула Бернуллі
Розглянемо випадок багаторазового повторення одного і того ж випробування або випадкового експерименту. Результат кожного випробування будемо вважати не залежних від того, який результат настав у попередніх випробуваннях.
Ймовірність випадкової події
Наступ випадкової події в результаті випробування, взагалі кажучи, не можна передбачити заздалегідь в принципі. Цей факт - непередбачуваність настання - можна в деяких випадках вважати головним відмітною властивістю випадкової події.
Теорія ймовірностей
Випадок, випадковість - з ними ми зустрічаємося повсякденно: випадкова зустріч, випадкова поломка, випадкова знахідки, випадкова помилка. Цей ряд можна продовжувати нескінченно. Здавалося б, тут років місця для математи
Зародження науки про закономірності випадкових явищі
Поняття ймовірності і зародження теорії ймовірностей. Складні ймовірності. Теореми додавання.
Теорія ймовірностей: наука про випадковий
Визначення і основні поняття теорії. Приклади, елементарні завдання. Метод «Монте-Карло» .
Теорія ймовірностей
Події A і B називаються що не перетинаються, якщо одночасно не можуть здійснитися і подія A і подія B. У таких випадках також говорять, що перетинання A? B є неможлива подія [pic].
Теорія Ймовірностей
Алгебра подій, ймовірність, формула Байеса, формула повної ймовірності, приклади, геометричні ймовірності.
Випадкова подія і його ймовірність
Якщо результат досвіду варіюється при його повторенні, кажуть про досвід з випадковим результатом.
Незалежність подій у прикладі Бернштейна з правильним тетраедром
Якщо математична модель, що описує деякі досвід, підібрана досить добре, то незалежним події реального досвіду відповідають подіям моделі, незалежні в сенсі визначення.
Випадкова подія і його ймовірність
Якщо результат досвіду варіюється при його повторенні, кажуть про досвід з випадковим результатом.
Теорема додавання ймовірностей. Закон рівномірної щільності ймовірностей
Випадок, випадковість - з ними ми зустрічаємося повсякденно: випадкова зустріч, випадкова поломка, випадкова знахідки, випадкова помилка. Цей ряд можна продовжувати нескінченно. Здавалося б, тут років місця для математи
Випадкова подія і його ймовірність
Випадкова подія і його ймовірність. Теорема додавання ймовірностей. Закон рівномірної щільності ймовірності. Випадкові величини. Функція розподілу та її властивості.
Контрольна з теорії ймовірності
№ № 1-20. Технічний пристрій, що складається з трьох вузлів, працювало протягом деякого часу t. За цей час перший вузол виявляється несправним з імовірністю р1, другий - з імовірністю р2, третій - з вер
Контрольна робота
Припустимо, що функція така, що вона звертає в тотожний нуль вираз, що стоїть в круглих дужках рівняння (1) тобто, що вона є рішенням диференціального рівняння.
Дослідження
Дослідити на найбільше і найменше значення по заданому відрізку. Рішення: Розглянемо фун-ю у = .... і досліджуємо її на проміж при хе [..; ..] на наиб, наїмень значення. 1) Д (у) = ... 2) Знайдемо виробниц
Теорія ймовірності та мат статистика
Теорія ймовірності виникла як наука з переконання, що в основі масових випадкових подій лежать детерміновані закономірності. Теорія ймовірності вивчає дані закономірності.
Чудове рівняння кінематики
У пропонованій статті розглянуто можливість розширення сфери застосування кінематичних рівнянь для розв'язання задач механіки. Показана можливість перенесення методу складання найпростіших рівнянь руху.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар