загрузка...

трусы женские
загрузка...

Механіка

 

 

 

 

Курсова робота

Запитання для програмованого

контролю за курсом Механіка

 

 

 

 

 

КЕРІВНИК:

Сабирова Файруза Мусовна Виконав:

студент 426 групи

Єременко А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінематики

1) Переміщенням називають:

а) лінію в просторі, описувану точкою при русі

б) вектор, що з'єднує початкове і кінцеве положення точки

в) довжину шляху

г) вектор, що з'єднує початок координат і кінцеву точку шляху

2 Середньої швидкістю переміщення називають:

а) б) в) г)

3 Тангенциальное прискорення має позначення:

а) б) в) г)

 

4 Нормальне прискорення має позначення:

а) б) в) г)

5 Повний прискорення при Рівнозмінний криволинейном русі має позначення:

а) б) в) г)

6 Як взаємно розташовані дотична до траєкторії і прискорення:

тангенціальне нормальне

а) перпендикулярно під гострим кутом

б) перпендикулярно сонаправленно

в) сонаправленно перпендикулярно

г) під гострим кутом перпендикулярно

 

 

 

ДИНАМІКА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

7 Перший закон Ньютона має наступне формулювання:

а) існують такі СО, в яких вільні тіла рухаються прямолінійно і рівномірно

б) сила є добуток маси на прискорення

в) сили в природі виникають симетричними парами

г) в НІСО вільні тіла рухаються прямолінійно і рівномірно

8 Другий закон Ньютона має наступне формулювання:

а) існують такі СО, в яких вільні тіла рухаються прямолінійно і рівномірно

б) сила є добуток маси на прискорення

в) сили в природі виникають симетричними парами

г) прискорення, з яким рухається тіло, під впливом сили, прямо пропорційно прискоренню і обернено пропорційно масі

9 Третій закон Ньютона має наступне формулювання:

а) існують такі СО, в яких вільні тіла рухаються прямолінійно і рівномірно

б) сила є добуток маси на прискорення

в) сили в природі виникають симетричними парами

г) два тіла взаємодіють один на одного з силами, рівними за модулем, але протилежними за напрямом

10 Основний закон динаміки поступального руху виражається наступним виразом:

а) б) в) г)

11 Перший закон Кеплера має наступну трактування:

а) тіла в центральних полях рухаються по траєкторіях конічного перетину: парабола, гіпербола , еліпс б) радіус-вектор рухомого в центральних поле тіла за рівні проміжки ометаемую рівні площі в) для двох рухомих в центральних поле тел ставлення квадратів часів звернення дорівнює відношенню кубів великих півосей їхніх орбіт

12 Другий закон Ньютона має наступну трактування:

а) тіла в центральних полях рухаються по траєкторіях конічного перетину: парабола, гіпербола, еліпс б) радіус-вектор рухомого в центральних поле тіла за рівні проміжки ометаемую рівні площі в) для двох рухомих в центральних поле тел ставлення квадратів часів звернення дорівнює відношенню кубів великих півосей їхніх орбіт

13 Третій закон Ньютона має наступну трактування:

а) тіла в центральних полях рухаються по траєкторіях конічного перетину: парабола, гіпербола, еліпс б) радіус-вектор рухомого в центральних поле тіла за рівні проміжки ометаемую рівні площі в) для двох рухомих в центральних поле тел ставлення квадратів часів звернення дорівнює відношенню кубів великих півосей їхніх орбіт

14 Після пружного центрального удару тел 1 (м, в) і 2 (м1,) швидкості їх будуть рівними:

а)

б)

в)

г)

15 Після непружного центрального удару тел 1 (м1, в) і 2 (м1,) швидкості їх будуть рівними:

а)

б)

в)

г)

16 Сила, що викликає пружну деформацію, залежить від зміщення:

а) прямо пропорційно

б) обернено пропорційно

в) експоненціально

г) пропорційно квадрату зміщення

 

ДИНАМІКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

17 Момент інерції суцільного однорідного циліндра дорівнює:

а) б) У) Г)

18 Момент інерції полого однорідного циліндра дорівнює :

а) б) У) Г)

19 Момент інерції однорідного кулі дорівнює:

б) обернено пропорційно

в) експоненціально

г) пропорційно квадрату зміщення

а) б) У) Г)

20 Момент інерції однорідного стрижня довжини R щодо относително центру мас дорівнює:

а) б) У) Г)

21 Основний закон динаміки обертального руху виражається рівнянням:

а) б) в) г)

 

ДИНАМІКА РІДИН І ГАЗІВ

22 Рівняння Бернуллі має наступний вигляд:

а)

б)

в)

г)

 

 

23 Формула Стокса має наступний вигляд

а)

б)

в)

г)

24 Формула Пуазейля має наступний вигляд:

а)

б)

в)

г)

 

25 Число Рейнольдса одно:

а)

б)

в)

г)

 
Подібні реферати:
Закони Кеплера
Три закони руху планет відносно Сонця були виведені емпірично німецьким астрономом Іоганном Кеплером на початку XVII століття. Це стало можливим завдяки багаторічним спостереженням данського астронома Тихо Браге.
Відповіді на екзаменаційні питання з теоретичної механіки
Відповіді на 50 питань з теоретичної механіки.
Імпульсна механіка
Імпульсна механіка розглядає питання взаємодії матеріальних тіл, що рухаються з прискоренням і гальмуванням, динаміку обертання і кінематику переносного руху в силових полях СП неінерційній систем НС.
Рух у центральному симетричному полі
Теорія руху в центральному симетричному полі. Енергія матеріальної точки в центральному полі сил.
Сила тертя і рух тіла
У цій статті хотілося б зупиниться на рішенні завдань по динами ¬ ке, в яких зустрічається сила тертя. Необхідність звернути увагу на це питання виникла при роботі в гуртку ЗФТШ при МФТІ.
Кінематика обертання
Прийнято вважати, що в макросвіті не існує інших способів руху, крім опорних (у вузькому сенсі реактивних). Т. е. немає руху без відштовхування (притягання) від чого (до чого) або, відкидання маси (в сенсі причини - початку) і т.д.
Планети і закони їх обігу
Сонячна система включає дев'ять великих планет, які зі своїми 57 супутниками звертаються навколо масивної зірки по еліптичних орбітах. За своїми розмірами і масою планети можна розділити на дві групи.
Закон всесвітнього тяжіння
Ісаак Ньютон зміг пояснити рух тіл у космічному просторі за допомогою закону всесвітнього тяжіння. Ньютон прийшов до своєї теорії в результаті багаторічних досліджень руху Місяця і планет.
Закон Кеплера - доказ існування ефіру
Йоганн Кеплер відкрив закон обертання планет Сонячної системи навколо сонця емпіричним шляхом. Потім Ньютон, потираючи гулю від впав на нього яблука, запропонував свій закон всесвітнього тяжіння як певну даність.
Про витрати енергії на обертання планет
Сила тяжіння F, спрямована до центру Землі, викликає прискорення, під дією якого тіло рухається в радіальному напрямку. Хоча тіло приймає участь у русі по дотичній, проте рух вздовж радіуса реально існує.
Кінематика матеріальної точки
Буде розглянута кінематика криволінійного руху, рух тіла в гравітаційному полі, рух зарядженої частинки в електричному і магнітному полях, принцип суперпозиції в кінематиці, графічні методи розрахунку .
Закони руху планет
Конічні перетини грають в астрономії видатну роль, причому не тільки в небесній механіці, але і оптиці, тому варто приділити їм особливу увагу. Конічні перетину утворюються при перетині прямого кругового конуса з площиною.
Що таке орбіта
Абсолютні і відносні орбіти. Небесна механіка. Орбіти Місяця і планет. Конічні перетину. Орбітальна швидкість.
Енергія гравітаційного поля
Викривлення простору відбувається не тільки в математичному, а й у фізичному плані. Фізичне викривлення простору являє собою не що інше, як викривлення матеріальної основи простору (матерії).
Неінерціальні польові принципи формування структури матерії. Закон динам ...
Неінерціальні польові принципи формування структури матері. Закон динамічної гравітації обертання.
Обертання планет навколо Сонця
Рух планет по орбітах. "Космічна мітла". Перетворення еліптичних орбіт в кругові. Астероїди.
Рух тіл змінної маси
Опис алгоритму розв'язання деяких нестандартних завдань з фізики.
Електричні вихрові несоленоідальние поля
Вихрові і соленоїди поля - це різні поняття.
Завдання Ціолковського
Розглянуто два завдання Ціолковського: прямолінійний рух точки змінної маси під впливом лише однієї реактивної сили і вертикальний рух точки поблизу Землі в однорідному полі сили тяжіння.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар