загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з медичних наук » Медико-психологічні наслідки бойової психічної травми

Медико-психологічні наслідки бойової психічної травми

Медико-психологічні наслідки бойової психічної травми: клініко-динамічні та лікувально-реабілітаційні аспекти
Проблема психічного здоров'я військовослужбовців, що беруть участь в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах, є на сегодняшнійдень однією з найбільш актуальних для вітчизняної військової психіатрії, а психолого-психіатричні наслідки бойової психічної травми (БПТ), особливо контексті медико-реабілітаційних завдань, - зона взаємного наукового і практичного інтересів як цивільних, так і військових фахівців.
Колективом кафедри психіатрії Військово-медичної академії протягом ряду років ведеться комплексна розробка проблеми псіхіческогоздоровья комбатантів в умовах бойової обстановки і післявоєнного періоду, яка базується на багаторічному досвіді особистої участі ряду співробітників вмедіцінском забезпеченні бойових дій. Це дозволяє нам викласти деякі власні погляди теоретичного і практичного порядку.
Під бойовим стресом слід розуміти багаторівневий процес адаптаційної активності людського організму в умовах боевойобстановкі, супроводжуваний напругою механізмів реактивної саморегуляції і закріпленням специфічних пристосувальних психофізіологічних змін.
Стан бойового стресу в умовах театру військових дій (ТВД) переносить кожний. Виникаючи ще до прямого контакту з реальнойвітальной загрозою, бойовий стрес триває аж до виходу із зони військових дій. Завдяки стресового механізму закріплюється пам'ятний слід новихемоціонально-поведінкових навичок і стереотипів, першочергово значимих для збереження життя. Бойовий стрес в той же час є состояниемдестабилизирующим, предпатологіческім, що обмежують функціональний резерв організму, що збільшує ризик дезінтеграції психічної діяльності та стойкіхсоматовегетатівних дисфункцій.
Динаміку станів бойового стресу і вираженість їх проявів визначає взаємодію стресорів бойової обстановки з непреривноменяющімся під їх впливом психобіологічний субстратом особистості. Роль особистісного адаптаційного потенціалу [1], як показали результати нашегоісследованія, далеко не однозначна. Виходячи реактивних станів, що розвиваються переважно в період термінової адаптації до бойової обстановки (у 32,8% випадків-в перші 3 міс), набагато сприятливіші якості з сформованим механізмом довготривалої адаптації, що виникають на другому (23,9%) і особливо на третьому ( 18%) півріччя служби в зоні військових дій. Сукупність екологічних та психосоціальних факторів (інтенсивність і тривалість бойових дій, умови ТВД, перенесення хвороби, травми і поранення, оперативна обстановка, сенс війни, громадська підтримка, згуртованість підрозділи, отношеніеместного населення та ін) надає модифікуючі вплив на стан особистісного адаптаційного потенціалу, на темп виснаження функціональнихрезервов організму.
Таблиця 1. Клінічні типи реактивних станів боевойобстановкі
Типи реактивних станів
Кількість спостережень

абс .
%
А. Реакції предпатологіческого рівня
I. Гострі афективні реакції:
екстрапунітівние
33
7,6
демонстративні
20
6,7
імпунітівние
8
1,9
інтрапунітівние
7
1,6
Разом ...
68
15,7
II. Преневротіческіе реакції


Разом ...
33
7,6
Б. Реакції патологічного рівня
I. Невротичні реакції:
астено-депресивні
98
22,7
тривожно-обсесивні
55
12,7
стер-невротичні
25
5,8
конверсійні
13
3,0
Разом ...
191
44,2
II. Патохарактерологіческіе реакції:
нестійкого типу
42
9,7
истероидного типу
38
8,8
афективно-експлозівного типу
36
8,3
Разом ...
116
26,9
III. Гострі транзиторні реактивні психози:
з ганзеровскім синдромом
11
2,5
з параноїдними включеннями
7
1,6
з діссоціатівним збудженням
5
1,2
у вигляді аффекторного ступору
1
0,2
Разом ...
24
5,6
Всього ...
432
100
На загрозу зриву компенсації вказують наростання особистісної уразливості, тривожності, зниження критики, схильність до реалізацііемоціонального напруги в особистій поведінці. Триваюче на цьому тлі стресорні вплив може зумовити дисфункцію відповідальних заадаптацію структур центральної нервової системи (ЦНС) з наступним запуском метаболічних тканинних ушкоджень. Оптимальна фізіологічна гомеостатическаясаморегуляция переходить на патофізіологічний рівень; адаптивна перебудова психологічних процесів - в дізадаптірующіе патопсихологічні ізмененія.Форміруется механізм бойового стрессорного пошкодження психобіологічний субстрату особистості - бойової психічної травми, який проявляетсяболезненнимі розладами психічного функціонування з частковою або повною втратою боєздатності

 
Подібні реферати:
Реабілітація ветеранів локальних війн
Реабілітація ветеранів локальних війн по-нижегородських Чомусь у суспільстві побутує думка: раз війна і все з нею пов'язане - справа військових, значить, і розсьорбувати її наслідки должнипрежде все вони.
Посттравматичний стресовий розлад
Введення Клінічна типологія і класифікація посттравматическогострессового розладу (ПТСР), пов'язаного з наслідками важкої психічної травми, продовжують уточнюватися.
Посттравматичний стресовий розлад
Матеріал і методи Нами обстежено 200 пацієнтів (120 чоловіків і 80 жінок) ввозрасте від 21 року до 47 років (середній вік 31,2 року) .
Особливості психічних реакцій у населення, постраждалого внаслідок лок ...
Проблема надання спеціалізованої допомоги потерпілому в результаті бойових дій населеніюімеет два важливих і принципових аспекти: психологічний і власне психіатричний, що обумовлює необхідність комплексного підходу до решеніюданной проблеми із залученням різних фахівців суміжного профілю (психологів, психотерапевтів, лікарів-інтерністів та ін.)
Медико-психологічна допомога потерпілим при екологічних катастрофах
В останнє двадцятиріччя минулого століття термін "екологічна катастрофа" увійшов вобіходний мову всіх галузей науки, які займаються вивченням різних екстремальних впливів і шукають шляхи подолання їх наслідків.
Психологічна діагностика при епілепсії
Психологічна діагностика при епілепсії Епілепсія протягом багатьох десятиліть є областю обширних клінічних і функціональних міждисциплінарних досліджень.
Надзвичайні ситуації та психогенні розлади
Надзвичайні ситуації та психогенні розлади * За останній час надзвичайні ситуації, як це не парадоксально звучить, все в більшій мірі стають фактом нашого повсякденного життя .
Адекватна терапія затяжних реактивних депресій
Серед психогенних чинників, що у детермінації реактивних депресій, провідна роль відводиться тяжелойутрате, повреждающей сферу індивідуальних особистісних цінностей.
Стандартизація в області мережного планування установ
Частки міського та сільського населення трудоспособноговозраста в Росії складають 75 і 25% відповідно. Відомо, що первинна інвалідність внаслідок псіхіческіхрасстройств вище в регіонах з більш високою щільністю населення.
Психотерапія
Психотерапія ПСИХОТЕРАПИЯ - різновид активного психологічного впливу на пацієнта, находящегосяв хворобливому стані, або у стані кризи або стресу.
Транквілізатори та їх роль у прикордонній психіатрії
Введення Проблема побічних ефектів лікарських засобів билаактуальной протягом всієї історії розвитку психофармакології.
Місце натрапив в геронтопсіхіатріі
Місце натрапив в геронтопсіхіатріі Згідно з визначенням С.
Страх і тривога у генезі неврозів
Страх належить до категорії фундаментальних емоцій людини.
Фармакодинаміка мілнаціпрана
Введення Мілнаціпран (1-фенил-1-диэтиламинокарбонил-2-аминометилциклопропан-2-гидрохлорид) проявляетантідепрессівную активність за рахунок придушення захоплення серотоніну (5-HT) і норадреналіну (НА) в області постсинаптичних рецепторів і тому можетсчітаться препаратом нового класу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (ІОЗСН).
Медичні працівники у надзвичайних ситуаціях
Медичні працівники у надзвичайних ситуаціях Інтерес до колективних форм поведінки обумовлений необхідністю адекватно впливати на різні його прояви і вміло попереджати нежелательниереакціі.
Проблеми створення штучної крові
1. Введення. Зараз повсюдно для заповнення крововтрати при різних патологічних станах, що виникають в результаті травм, бойових пораненнях при веденні військових дій, деяких захворювань організму, в екстремальних ситуаціях характеризуються патологією системи крові, використовуються гемотрансфузії як цілісної крові, так і окремих її компонентів
Експериментальні методики
За останні роки накопичено велику кількість даних, що свідчать про участь психосоціальних факторів, поряд з основними епідеміологічними факторами ризику, у виникненні та розвитку багатьох захворювань.
Деменції типу Альцгеймера
Актуальність проблеми деменцій пізнього віку і в першу чергу - деменцій альцгеймеровскоготіпа, об'єднаних в даний час в діагностичну рубрику "хвороба Альцгеймера" (БА), неухильно зростає.
Діагностика деменції типу Альцгеймера
Введення Питання діагностики та нозологічної діфференціаціідеменцій типу Альцгеймера (ДАТ) розробляються вже принаймні протягом століття, починаючи з робіт A.Alzheimer (1907 ) і О.Binswanger (1894). Однак лише відносно клінічно виражених проявів ослабоумлівающіх процесів досягнуті значні успіхи в діагностичній ідентифікації даннихсостояній.
Зловживання психоактивними речовинами
Про налічіігенетіческой схильності до зловживання ПАР (психоактивні речовини) свідчать експериментальні дані.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар