загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з медичних наук » Вплив видимого світла на організм людини

Вплив видимого світла на організм людини

процесів - природні або штучні антиоксиданти, можуть виявитися перспективними фотопротектором, здатними надати захисну або терапевтичну дію.
Представляє інтерес експеримент проведений з пацюками (5). В експерименті використовували 36 щурів. Щури були обрані як експериментальних тварин у зв'язку з надзвичайно високою чутливістю їх сітківки до шкідлива дія світла. Реєстрували хвилі "а" і "b" ерг до опромінення щурів видимим світлом, а також через 1, 7, 14 і 21 день після експозиції. Тварин опромінювали лампами денного світла з розрахунковою освітленістю на рівні рогівки, рівний 10000 лк, протягом 3,5 годин. Для з'ясування можливих причин шкідливого дії світла (ПДС) і властивостей ймовірних фотопртекторов зору 16 щурам за 2 год до засвітла внутрибрюшинно вводили антиоксидант (АТ) у свідомо не токсичною дозі. Досліджували динаміку зміни ЕРМ в процесі розвитку фотодегенераціі на чистій моделі ПДС на тлі застосування АТ.
На різних термінах після припинення світлової експозиції очі щурів досліджували в електронному мікроскопі.

Таким чином, електрофізіологічні дослідження показали, що видиме світло в даних умовах експозиції викликає значне і тривале пригнічення усіх хвиль ЕРГ, яке вказує на грубі морфологічні зміни у внутрішніх і зовнішніх шарах сітківки. При цьому характерно, що найбільш сильно пригнічується хвиля "а", місцем генерації якої є зовнішні сегменти (НС) фоторецепторів. Попереднє введення антиоксидантів істотно послабило функціональні прояви ПДС.
Електронно-мікроскопічні дослідження підтвердили висновок, пророблений на підставі даних електрофізіологічних експериментів. Вже через 24 годин після дії світла спостерігаються структурні зміни як в пігментному епітелії (ПЕ), так і в фоторецепторних клітинах сітківки, причому в ПЕ ці зміни виражені більш чітко.
Через тиждень після експозиції в сітківці щурів без введення АТ спостерігається наступна картина: в центральній області повністю відсутня ПЕ і шари сітківки, утворені фоторецепторних клітинами. Зберігаються тільки внутрішні шари, починаючи від внутрішнього ядерного шару. На периферії сітківка і ПЕ мають практично нормальну структуру (5).

Рис.5 Сітківка щурів через тиждень після засвітла без застосування антиоксиданту.

У щурів, яким попередньо вводили АТ, ПДС носило більш помірний характер. Найбільш відчутно до експозиції, як і у тварин без введення АТ, виявилася центральна частина сітківки і ПЕ. На рис. 5 показані морфологічні зміни центру: характерно часткове збереження зовнішнього ядерного шару. Більш того, у поодиноких особин, які опинилися індивідуально більш сприйнятливими до дії АТ, навіть через 1 тиждень після засвітла спостерігалися всі шари сітківки і ПЕ, однак у таких випадках НС фоторецепторів і клітини ПЕ були істотно видозмінені (5).

Рис.6 Сітківка щурів через тиждень після засвітла із застосуванням антиоксиданту.

4. Висновок

Виняткова важливість проблеми шкідливого дії видимого світла на зір людини очевидна. Вивчення умов, в яких видиме світло щодо помірної інтенсивності здатний викликати дегенеративні зміни в оці людини і тварин, а також дослідження механізмів ушкоджуючої дії світла надзвичайно важливі у зв'язку з тим, що в клініці і на виробництві нерідко виникають ситуації з потенційною можливістю розвитку фотодегенерацій. З тієї ж причини особливого значення набуває пошук препаратів, здатних послабити шкідливу дію світла і прискорити період відновлення після нього.
Також, необхідно розробити нові стандарти безпеки для офтальмологічних приладів, широко використовуваних для діагностики та лікування очних захворювань. Необхідно переглянути деякі світлотехнічні норми для здорових людей, професійна діяльність яких пов'язана або з тривалою роботою при підвищеній освітленості, або з інтенсивними спалахами світла. Абсолютно необхідно продовжити і поглибити дослідження механізмів фотоповрежденія сітківки та інших структур ока.
Для прогнозу ступеня пошкодження тканин світловим випромінюванням необхідно побудувати термальні математичні моделі ушкоджень, в тому числі і для оболонок ока. При створенні таких моделей потрібно врахувати характер розподілу світлової енергії в формованому даної оптичною системою пучку й абсорбційні характеристики облучаемой біологічної тканини.
Нагальною є завдання вишукування засобів захисту здорового і, особливо, хворого чи схильну до захворювання очі від світлового пошкодження.

Список використаної літератури:

1. Преображенський П.В., Шостак В.І., Балашевич Л.І. Світлові пошкодження очей. - Л.: Медицина, 1986, - 200с.
2. Красновський А.А. Механізм утворення і роль синглетного кисню в фотобіологічних процесах - В кн. Молекулярні механізми біологічної дії оптичного випромінювання. - М.: Наука, 1988, - 23-37С.
3. Черницький Е.А., Воробей А.В. Фотосенсібілізірованних пошкодження біологічних мембран - В кн. Молекулярні механізми біологічної дії оптичного випромінювання. - М.: Наука, 1988, - 102-131с.
4. Островський М.А., Федорович І.Б. Механізми дії, що ушкоджує світла на фоторецептори сітківки ока. - Фізіологія людини, 1982, т. 8, N 4, - 572-577с.
5. Зуєва М.В., Іванина Т.А. Шкідливу дію видимого світла на сітківку в експерименті (електрофізіологічні і електронномікроскопіческіе дослідження). - Вісник офтальмології, 1980, N 4, - 48-51с.
6. Заварзін А.А. Курс гістології та мікроскопічної анатомії. - Л.: Медгиз, 1938, - 631с.
7. Популярна медична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, 1965, 1040с.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Вроджена глаукома
Стабільне підвищення внутрішньоочного тиску з розвитком трофічних розладів в сітківці і диску зорового нерва, що обумовлюють зниження зорових функцій. Вроджена глаукома. Вроджена глаукома є наслідком недорозвитку шляхів відтоку водянистої вологи.
Органи кровотворення та імунного захисту
Лазерне випромінювання характеризується деякими особливостями: 1 - широкий спектральний (& = 0.2 .. 1 мкм) і динамічний (120 .. 200 дБ ); 2 - мала тривалість імпульсів (до 0.1 нс); 3 - висока щільність потужності (до 1e +9 Вт / см ^ 2) енергії; 1.
Гігієна класної кімнати
1Содержаніе 2Вступленіе 3Гігіеніческіе вимоги до висвітлення класної кімнати 4Воздушно-тепловий режим класної кімнати 5Епілог 6Спісок літератури Вступ Шкільна гігієна - це наука про охорону, зміцненні і розвитку здоров'я підростаючого покоління, дітей і підлітків. Шкільна гігієна вивчає особливості розвитку та гігієну організму школяра; гігієнічне значення природних факторів зовнішнього середовища і використання їх для загартовування школярів; гігієнічні вимогу до будівлі школи та санітарно-технічним пристроям в школі, до обладнання школи і до навчальних посібників; гігієнічні основи навчання і виховання дітей; харчування школярів; профілактику хвороб у дітей шкільного віку.
Нові уявлення про завдання і методи гіпербаричної медицини
ГБО Гіпербарична медицина отримує все більше поширення в різних країнах світу.
Тези студентської конференції "Студентська наука-99"
Шановні колеги! Організатори наукової конференції студентів СПбГПМА «Студентська наука - 99» запрошують взяти участь у її роботі. Конференція проводиться 29-30 апреля 1999 року в СПбГПМА (Литовська вул., Будинок 2) і в Маріїнській лікарні (аудиторія № 6) Порядок роботи конференції: 1.
Нелікарські методи лікування депресії
Депресія - захворювання, досить часто зустрічається в медичній практиці.
Веллферон - в лікуванні хронічних вірусних гепатитів
Веллферон (натуральний лімфобластоідний a-інтерферон) в лікуванні хронічних вірусних гепатитів Гепатит - це дифузний запальний процес печінки.
Використання ультразвуку в медицині
Народження ультразвуку У 1880 році французькі фізики, брати Пьер і Поль Кюрі, помітили, що при стисненні і розтягуванні кристала кварцу з двох сторін на його гранях, перпендикулярних напрямку стиснення, з'являються електричні заряди.
Зловживання психоактивними речовинами
Про налічіігенетіческой схильності до зловживання ПАР (психоактивні речовини) свідчать експериментальні дані.
Відня і мікросудини підслизового шару, стінки деяких трубчастих внут ...
Актуальність і новизна роботи. Одним з провідних напрямків сучасної ангіології є вивчення специфіки органного кровообігу.
Антидепресанти: нейрохіміческіе аспекти механізму дії
Як новий клас психоактивних речовин антидепресанти з'явилися наприкінці 50-х років, когдашвейцарскій психіатр R.Kuhn вперше повідомив про терапевтичному ефекті іміпраміну, наблюдавшемся у депресивних хворих.
Адгезивні системи
ЗНАЧЕННЯ дентінового адгезіва ПРИ РЕСТАВРАЦІЇ ЗУБІВ композитів. Композиційні матеріали застосовуються вже більш ніж 30 років в стоматологічній практиці і саме їм приділяють сьогодні особливу увагу.
Гігієна одягу хірургічного хворого
Одяг служить для регулювання тепловіддачі тіла, є захистом від несприятливих метеорологічних умов, зовнішніх забруднень, механічних пошкоджень.
Проблеми створення штучної крові
1. Введення. Зараз повсюдно для заповнення крововтрати при різних патологічних станах, що виникають в результаті травм, бойових пораненнях при веденні військових дій, деяких захворювань організму, в екстремальних ситуаціях характеризуються патологією системи крові, використовуються гемотрансфузії як цілісної крові, так і окремих її компонентів
Зміна частоти серцевих скорочень і артеріального тиску при роботах ...
ВСТУП Тема моєї курсової роботи - «Зміна частоти серцевих скорочень і артеріального тиску при роботах різної потужності» .
Значення вітамінів
Вітаміни, група незамінних для організму людини і тварин ор-ганических сполук, що володіють дуже високою біологічною актив-ністю, присутніх у в нікчемних кількостях в продуктах харчування , але що мають величезне значення для нормального обміну речовин і життєдіяльності-тельності.Основное їх кількість поступає в організм з їжею, і тільки деякі синтезуються в кишечнику живуть у ньому корисними мікро-організмами, однак і в цьому випадку їх буває не завжди достатньо.
Матеріали пісочної терапії
ВСТУП У цій главі розглядаються дві групи матеріалів.
Гірудотерапія
Наприкінці ХVIII - першій половині ХIХ століття популярність гірудотерапії різко зросла.
Валеологія - контрольні роботи
ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ'Я. Роль їжі в збереженні здоров'я. Саме здоров'я нічим не є без його змісту, без діагностики здоров'я, засобів її забезпечення та практики забезпечення здоров'я
Вакцинація проти дифтерії та правця дітей, що мають в анамнезі солідні про ...
ВСТУП АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. Наприкінці ХХ століття немає необхідності обговорювати значення імунопрофілактики інфекційних хвороб, ефективність імунопрофілактики наочно продемонстрована десятками років її практичного застосування. Добре відомо, що вакцинопрофілактика є провідним чинником зменшення захворюваності, ослаблення тяжкості клінічного перебігу і зниження смертності хворих, зменшення кількості ускладнень у перенесли інфекційні захворювання. Такі найбільші досягнення медицини, як ліквідація віспи у світі, значне скорочення захворюваності на поліомієліт (яке дозволило поставити питання про його ліквідацію), дифтерію, кір стали можливими тільки завдяки тому, що були створені ефективні вакцинні препарати проти збудників цих
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар