загрузка...

трусы женские
загрузка...

Система міжнародного права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

| Реєстр. № | Дата здачі |
| | |
| | |
| | |

Сімферопольська філія

Контрольна робота

з дисципліни:

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО _________________________________________________

Тема: Система міжнародного права

Виконав:

Студент групи

_________________________

_____________________ факультету

Ф.І.О._________________________________

____________________________

Перевірив:

Викладач ___________________

____________________________

Сімферополь

2002/2003 уч.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Сімферопольська філія

Рецензія на контрольну роботу


Студента
________________________________________________________________________
Назва дисципліни
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
Тема________________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________________
_______
Рецензент
________________________________________________________________________

(уч.званіе, прізвище, ім'я, по батькові)

Зміст рецензії

____________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Підпис рецензента __________________________________________________

«___» ________ 200_ р.

 
Подібні реферати:
Джерела міжнародного приватного права
1. Поняття джерела міжнародного приватного права включає два взаємозалежних елементи: це - зовнішня форма юридичного буття норм права і це - спосіб додання нормі юридичної обов'язки, тобто спосіб ви
Контрольна
У Росії останнім часом все більшого поширення набувають шлюбно-сімейні відносини за участю іноземних громадян. Природно, в даних обставинах виникає безліч питань про застосування материа
Звільнення від відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор ...
З розпадом Радянського Союзу і демократизацією суспільства в Україні та інших республіках колишнього СРСР та інших соціалістичних країнах для господарюючих суб'єктів у цих країнах стало можливим отримати вільні
Інвестиції у вільні економічні зони
Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації обговорив Огляд практики вирішення арбітражними судами спорів, пов'язаних із захистом іноземних інвесторів, і відповідно до статті 16 Федерального ко
Особливості правового становища іноземних громадян в МПП
Визначення статусу іноземних громадян - дуже гостра проблема, часто залежить від політичної ситуації у світі, від міжнародної політики, що проводиться нашою державою. Тому необхідно виділити положени
Міжнародне приватне право (Контрольна)
Суб'єктами відносин у міжнародному приватному праві є, передусім, фізичні та юридичні особи, іноді - держави. Специфікою відносин є наявність "іноземного елементу". Під "іноземним е
Компетенція Міжнародного Суду ООН
Факультативний характер передачі державами суперечок на вирішенні суду проявляється, зокрема, в тому, що, згідно з пунктом 1 статті 36 Статуту Міжнародного Суду, "до ведення Суду відносяться всі справи, кото
Цивільна правоздатність і дієздатність іноземних громадян
Іноземний громадянин - це особа, яка має особливу правову зв'язок - громадянство - з певним державою. У зв'язку з цим на громадянина будь-якої держави, яка перебуває поза межами юрисдикції своєї отечест
Міжнародно-правова охорона прав на Промислову власність (Контрольна ...
Розвиток міжнародного співробітництва в галузі науки і техніки, відбувається бурхлива науково-технічна революція викликали різке збільшення числа винаходів, що патентуються в різних країнах.
Правила визнання і виконання рішень судів однієї держави на территор ...
2. Скласти проект договору міжнародної купівлі-продажу товарів, визначивши крім інших наступні умови: 9 а) застосовне право; б) базис поставки на одному з умов групи «F» по «ІНКОТЕРМС» (у тексті дого
Правове становище іноземних громадян у Росії
Федеральний закон про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності вiд 13 жовтня 1995 р. так підходить до розмежування різних категорій іноземних учасників зовнішньоторговельної діяльності, що виявляють
Правове становище юридичних осіб у міжнародному приватному праві
Юридичні особи, як в російському законодавстві, так і в законодавствах зарубіжних країн - це, насамперед різного роду підприємницькі об'єднання, які відіграють вирішальну роль в економіці будь-якого ра
Фізичні особи як суб'єкти МПП
В МПП проблеми правового статусу фізичних осіб можна розбити на наступні групи: колізійні питання громадянства; правове регулювання міжнародної міграції фізичних осіб (в'їзд іноземців в Україну; в
Лекції з міжнародного приватного права
Радміну СРСР 1978р. «Про порядок підписання зовні торгових угод» . Ця постанова вимагає 2 підписи під зовнішньоторговельної угодою: керівника та його заступника, а для фінансових угод - головного бухгалтера.
Правові аспекти міжнародного комерційного контракту
Юридичні особи відповідно до статей 3-4 Указу "Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету (далі Указ про податки) сплачує такі види податків : податок на додану вартість; акцизи; податок на операції
Міжнародне приватне право
Міжнародні розрахунки - це регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають у зв'язку з економічними, політичними, науково-технічними та культурними відносинами між держави
Колізійні Питання в Праві Власності
Речове право - це «сукупність правових норм, що регулюють такі майнові відносини, в яких уповноважені особи можуть здійснювати свої права на майно ( речі), не потребуючи позитивних дії
Сучасні проблеми юрисдикційного імунітету держави та її власності ...
Міжнародне співробітництво різноманітне за формами, сферам здійснення, реалізується різними видами суб'єктів , серед яких виступають і держави. Причому нерідко останні не тільки виступають в якостей
Правовий статус іноземних інвестицій у Росії
Як зазначає А. Г. Богатирьов: "інвестиції-" капітал " - це накопичена і не використана для споживання частина прибутку за певний період виробничої діяльності та знову вкладена у виробництво
Особливості укладення зовнішньоекономічних угод
Важливою складовою частиною економічного життя будь-якого сучасного держави є зовнішньоекономічна діяльність. Роль, яку відіграє та чи інша держава у світовій торгівлі, багато в чому визначає його
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар