загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародного приватного права » Договір морського перевезення вантажів

Договір морського перевезення вантажів

| МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |
| Юридичний |
| V курс, |
| | | |
| ДИПЛОМ |
| | ДИСЦИПЛІНА: |
| | ВИКЛАДАЧ: Вовкодав В.Я. |
| | ТЕМА: Договір морського перевезення вантажів |
| | ВИКОНАВЕЦЬ: Стариенко Анатолій Павлович |
| | |
| |
| 2002р. |

З Про Д Е Р Ж А Н І Е


Введення 3
Глава 1 Міжнародно-правова регламентація морського перевезення вантажів . 8
1.1. Гаазькі правила. 9
1.2. Правила Вісбі. 12
1.3. Гамбурские правила. 14
1.4. Міжнародні комерційні терміни (Інкотермс) 17
1.5. Йорк - Антверпенские правила. 22
Глава 2 Договір морського перевезення вантажів. 28
2.1. Види договорів та перевезень. 28
2.2. Світовий фрахтовий ринок. 32
2.3. Лінійні перевезення вантажів. 38
2.4. Трампові перевезення вантажів. 47
Глава 3 Комерційно - правові умови експлуатації морських суден у
Російської Федерації. 54
3.1. Договір морського перевезення по КТМ РФ. 55
3.2. Технологія морського перевезення вантажів. 62
3.3. Досвід роботи ВАТ "Мурманське морське пароплавство" 66
Висновок 71

Список використаних джерел: 77

Приложения..................................................................................79

Введення

Світовий океан - це найбільша Землі транспортна артерія, через яку перевозиться більшість експорту у світі. Недарма відзначали, що той, хто володіє морем, той і є володарем світу.

Важливою проблемою у розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є питання про здатність і ступеня впливу на них морського транспорту.

Морське судноплавство грає ключову роль в житті світової економіки, займаючи центральне місце в формується єдину систему глобальних транспортних перевезень. Морський транспорт специфічний в тому сенсі, що вона вже характером діяльності є галуззю
«міжнародної» : відомо, що основна функція морського транспорту - забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків між різними державами. Тема:
«Договір морського перевезення вантажів» є досить актуальною, так як міжнародними перевезеннями зайнято 90% світового флоту; 80% світової зовнішньої торгівлі здійснюється морем. Визначальна роль морського транспорту цілком зберігається і в ХХI столітті.

Предметом обраної теми є правова регламентація договору морського перевезення вантажів. В свою чергу предметом договору морського перевезення вантажу служить діяльність перевізника з переміщення вантажу морем з порту відправлення в порт призначення. Об'єктом дослідницької діяльності є договір морського перевезення вантажів.

Правове регулювання морського перевезення вантажів має тисячолітню історію. Так, в одному з найдавніших, що дійшли до нас пам'яток права, відомому Законнику Хаммурапі (XVI століття до н. Е.), Існують норми, регулюючі, кажучи сучасною мовою, відносини судновласника з іншими особами, що у судноплавстві.

Протягом тривалого періоду часу, до появи перших морських збірок середньовіччя, для юридичного оформлення відносин виникають у процесі морського перевезення вантажу, як правило, застосовувався договір
"товариства" . Його учасники, для здійснення морської торгівлі організовували хіба що єдине підприємство з розподілом між собою витрат і прибутків, пов'язаних з доставкою та продажем товарів. Іноді договір оформлявся як договір найму (оренди) судна.

Чітка тенденція до виділення перевізної діяльності з морської торгівлі намітилася лише наприкінці XVI в. Саме в цей час з'являється такий документ, як чартер. Його назва походить від італійського carta partita, що означає "розділена карта (документ). Настільки дивна назва пов'язана з тим, що чартер розрізався на дві частини, і кожна зі сторін
(вантажовласник і перевізник) отримували лише половину документа. В чартері детально обговорювалися умови перевезення, права і обов'язки сторін.

Поява чартеру як документа зобов'язане так званому
"трамповому судноплавству", при якому суду не дотримуються певних ліній, а роблять перевезення в будь-яких напрямках, для яких мається на даний момент вантаж. Ці судна отримали назву "трампових" від англійського слова tramps - судно-бродяга.

Чартер виявився взаємовигідним документом. С одного боку, він відповідав інтересам судновласника, який міг бути впевненим у тому, що отримає винагороду перевезення незалежно від того; зможе відправник повністю завантажити судно. З іншого - чартер відповідав інтересам вантажовласників, забезпечуючи надійну перевезення вантажу за відсутності стійких транспортних повідомлень.

Приблизно в цей же час (кінець XVI ст.) Зароджується прообраз коносамента. В Італії його називають "полісом на навантаження", у Франції -
"визнанням" або "розпискою" капітана судна у прийомі вантажу від відправника, і лише після цього в Іспанії з'являється conocimiento. Однак найбільше поширення коносамент отримує лише в XIX столітті з появою більш прогресивної організаційно-правової форми судноплавства, так званого
"лінійного судноплавства".

При лінійному судноплавстві суду працюють на певних маршрутах обумовлених сформованим стійким вантажопотоком. Рейси лінійних судів відбуваються у встановлені терміни з заходами у визначені пункти навантаження і вивантаження.

Таким чином, виникнення двох організаційно-правових форм торгового судноплавства (трампового і лінійного) сприяло появі двох основних документів що в основі договору морського перевезення вантажу, що і є основою написання дипломної роботи.

Отже, дане питання розбурхує суспільство протягом вже багатьох століть. Велика увага питанням, що стосуються торгового мореплавання, міжнародного морського права і договору морського перевезення вантажів приділяється й у нашій країні. Договором морського перевезення вантажів, правовому регулюванню перевезень вантажів по чартеру і коносаменту, питань, пов'язаних з фрахтованием судів присвячені роботи наших видатних юристів, таких як Іванов Г.Г., Мусін В.А, Маковський А.Л., Кокін А.С. , Калпин А.Г .. і багатьох інших.

Сучасне торговельне мореплавство продовжує розвиватися. В даний час Світовий торговий флот зазнає як кількісні, а й якісні зміни. У його складі з'явилися суду принципово нових типів: RO-RO, LO-RO, OBO, VLCC, ULCC, GASCARRIER і т.п.

Характерною рисою сучасного розвитку міжнародних морських перевезень є те, що в них все більше зростає участь країн, що розвиваються, частка торгового флоту яких у світовому тоннажі перевищила 15%.

Механізм впливу судноплавства на загальносвітову економічну кон'юнктуру вивчений досить докладно: такі чинники, як рівень фрахтових ставок, техніко-економічні показники і характер послуг судноплавства, безпосередньо впливають на темпи економічного зростання і стабільність світової економіки в цілому і можуть надавати серйозний вплив на умови розвитку окремих держав, а також цілих регіонів. Крім того, рівень розвитку судноплавства безпосередньо пов'язаний з економічним зростанням багатьох держав, а для деяких країн є найважливішим джерелом національного доходу.

Одним з найважливіших умов, що визначають темпи розвитку світової економіки, є забезпечення заданої якості продукції при її зверненні на системі "виготовлювач - транспорт - споживач". Очевидно, що якість, в якому зацікавлений споживач, інтегрально за своєю природою: високе виробниче якість виготовлених товарів має зберігатися всіх етапах транспортного процесу зусиллями і турботами сумлінного перевізника.

Стосується перевезенням, здійснюваним морським транспортом, поняття якості транспортної послуги визначається зазвичай як ступінь забезпечення збереженій і своєчасної доставки вантажів. Проте дотримання зазначених вимог, на наш погляд, слід вважати необхідним, але не достатньою умовою якісного транспортування. В кінцевому підсумку важливо, якої міри транспортна послуга задовольняє цю потребу, тобто якість морських перевезень слід розглядати тільки в зв'язку з конкретними потребами клієнтури, які знаходять відображення в договорі на перевезення (коносаменті, чартері) чи інших аналогічних документах.
Умови договору відбивають необхідний рівень якості перевезень, що сформувався під впливом численних зовнішніх факторів і визначається прийнятих у світовому судноплавстві значеннями відповідних кількісних показників. Враховуючи таке велике значення для людства, як збереження природного середовища, в поняття якості транспортної продукції слід включити умова дотримання перевізником міжнародних вимог щодо охорони середовища.

Таким чином, під якістю морської транспортування вантажів потрібно розуміти ступінь фактичного виконання вимог вантажовласника, обумовлених договором перевезення, і дотримання у період нормативів допустимого впливу на природне середовище.

При несохранной перевезеннях, крім прямих економічних втрат перевізника і клієнтури, активізується комерційно-правова діяльність по врегулюванню претензій і захист своїх інтересів. В кінцевому підсумку це призводить до невиправданих витрат учасників транспортного процесу.

Дослідження авторитетних фахівців показують, що збитки від несохранной доставки вантажів морем складають в середньому 1,0-1,5% їх вартості. Це означає, що при міжнародних перевезеннях втрачається від 10 до
15 млрд. Доларів США (за статистикою ООН частка морської торгівлі становить приблизно 1000 млрд. Амер. Дол.)

Таким чином, відносини при морських перевезеннях вантажів мають досить тривалу історію, але в кінцевому результаті дана тема так до кінця не вивчена. Це видно з наведеного прикладу, узятого з статистики
ООН. Тому наукова та практична значущість обраної теми також досить актуальна на даному етапі.

Метою даної дипломної роботи: є теоретичний аналіз сучасних нормативних актів, які стосуються договору морського перевезення вантажів у міжнародному і Російському законодавстві на основі порівняльно
- правового та історико-правового методу дослідження, а також вироблення пропозицій щодо вдосконалення Міжнародного і Російського морського законодавства. Крім цього нами будуть розглянуті деякі аспекти світового фрахтового ринку і технології морського перевезення вантажів. Ці питання напряму пов'язані з перевезенням вантажів морем.

Глава I. Міжнародно-правова регламентація

морського перевезення вантажів.

В процесі перевезення вантажів морем виникає цілий комплекс відносин майнового характеру. У зв'язку з цим держави, зацікавлені в торговому мореплаванні, здавна приділяли пильну увагу розвитку національного морського права. Проте, ускладнення відносин у сфері торгового мореплавання зажадало розробки особливих методів їх правого регулювання. Це призвело до появи правових норм, спеціально регулюючих цей

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар