загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародних відносин » Види та принципи створення спільних підприємств у Росії

Види та принципи створення спільних підприємств у Росії

Санкт-Петербурзький Державний Технічний Університет

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра «Світова економіка»

РЕФЕРАТ

Види та принципи створення підприємств з іноземним капіталом в Росії

Спнкт-Петербург

2001

Зміст

Введення .................................. 3

1.1 Форми підприємств з іноземними інвестиціями ......................................... ............. 4

1.2 Причини прямих зарубіжних інвестицій ...................... .........................................

........ 4

2.1 Організаційно правові форми СП

.................. .................................................. .....

...... 7

2.2 Створення спільного підприємства ................ ..............................................

...................... 8

2.3 Державна реєстрація

СП .................................................. .....................

............... 10

3. Стан і розвиток СП

.............................. ...........................................

........................... 12

Висновок .......... ........................ 16

Додаток ............... ................................................

........................................... 17

Список літератури ...................................... ............................
............. ................................ 18

Введення

.

Спільне підприємство - це об'єднання інвестицій (як правило, у формі юридичної особи), що належать двом і більше особам (фізичним або юридичним), одне з яких є немісцевим або іноземним, а також іноземній державі, вироблене на території приймаючої держави для здійснення підприємницької діяльності.

Від експорту, що виступає в якості однієї з форм зовнішньоекономічної діяльності, спільне підприємництво відрізняється тим, що воно формує партнерство іноземній і місцевій фірми, в результаті якого створюються виробничі потужності. Якщо зовнішня торгівля є експорт товару, то спільне підприємництво являє собою експорт за кордон національного капіталу.

Необхідність створення СП в Росії обумовлена ??тим, що спільне підприємництво сприяє входженню країни в систему світового економічного господарства, а також відіграє значну роль у формуванні ринкової інфраструктури. Для СП характерні більш передова технологія, висока продуктивність праці, висока фондовіддача і високий рівень заробітної плати, що робить позитивний вплив на російську економіку.

В даній роботі будуть розглянуті основні тенденції у розвитку спільного підприємництва в РФ, а також шляхи створення СП і їх організаційно-правові форми, які визначаються чинним на території Росії Законом «Про іноземні інвестиції в Російській
Федерації » , а також іншими законодавчими актами, що роблять вплив на формування і розвиток даних підприємств.

1.1 Форми підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестіціямі- акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому прямому інвестору-резиденту іншої країни належить понад 10% звичайних акцій і голосів (в акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (в неакціонерне підприємстві).

Підприємство з іноземними інвестиціями може мати форму: дочірньої компанії-підприємстві, в якому прямий інвестор-резидент володіє більш 50% капіталу; асоційованої компанії-підприємства, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє менше 50% капіталу; філії-підприємства, що повністю належить прямому інвестору.

Кордон для підприємств з іноземними інвестиціями в 10% капіталу, що належить іноземному інвестору, встановлена ??міжнародними організаціями умовно з метою забезпечення порівнянності обліку руху прямих ігвестіцій. Зроблено це було на основі численних досліджень, які показали, що в сучасних умовах 10%-це частина капіталу підприємства, контроль над яким необхідний і достатній, щоб здійснювати контроль над підприємством у цілому. Проте деякі країни світу відносять до числа підприємств з прямими інвестиціями й ті підприємства, в яких іноземний прямий інвестор володіє менше 10% звичайних акцій у разі, якщо він, тим не менш, контролює управління цим підприємством. І навпаки, навіть якщо іноземний інвестор володіє більш ніж 10% акцій, але не володіє правом впливати на прийняття рішень, таке підприємство може бути виключене з числа підприємств з іноземними інвестиціями. Більшість підприємств з іноземними інвестиціями є або філіями, або дочірніми компаніями іноземного прямого інвестора.

1.2 Причини прямих зарубіжних інвестицій

Причини експорту й імпорту прямих зарубіжних інвестицій дуже різноманітні. Головні-прагнення розмістити капітал в тій країні і в тій галузі, де він буде приносити максимальний прибуток, скоротити рівень оподаткування та диверсифікувати ризик. Багатовимірні економетричні дослідження, що проводилися під егідою економічних служб ООН, показаліі, що специфічні причини експорту та імпорту прямих інвестицій значною мірою перетинаються, щоправда їх відносна роль різна.

Причини експорту капіталу:

Технологічне лідерство. Що частка витрат на НДДКР в обсязі продажів корпорації, тим більший обсяг її експорту прямих інвестицій за кордон.
Чим нижча частка витрат на НДДКР в обсязі продажів корпорації, тим менше обсяг її експорту за кордон. Здійснюючи прямі інвестиції за кордон, корпорації прагнуть тим самим утримати контроль над ключевай технологією, що дає їм конкурентні переваги. Пряма взаємозв'язок рівня розвитку
НДДКР з обсягами експорту капіталу підтверджується практично у всіх розвинених країнах.

Переваги в кваліфікації робочої сили, які зазвичай вимірюються рівнем оплати праці працівників. Чим вище рівень оплати праці в корпорації, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій.

Переваги в рекламі, яка відображає накопичений досвід міжнародного маркетингу. Чим вище питома вага витрат на рекламу в продажах корпорації, тим більший обсяг її експорту прямих інвестицій. Чим нижче питома вага витрат на рекламу в продажах корпорації, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій.

Економіка масштабу. Чим більше розмір виробництва корпорації на внутрішній ринок, тим більше обсяг експорту прямих інвестицій. Чим менше розмір виробництва корпорації на внутрішній ринок, тим менше обсяг експорту прямих інвестицій. Більшість корпорацій, перед тим як інвестувати за рубіж, повністю використовують можливості економіки масштабу в рамках внутрішнього ринку.

Розмір корпорації. Чим більше розмір корпорації, тим більший обсяг її експорту прямих інвестицій. Чим менше розмір корпорації, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій.

Ступінь концентрації виробництва. Чим вище рівень концентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим більший обсяг її експорту прямих інвестицій. Чим нижче рівень концентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій.

Забезпечення доступу до природних ресурсів. Що потреба корпорації в певному природному ресурсі, тим більший обсяг її експорту в ту країну, яка володіє цим ресурсом. Чим нижча потреба корпорації в певному природному ресурсі, тим менше обсяг її експорту прямих інвестицій в ту країну, де цей ресурс є.

Інші причини експорту капіталу: скорочення транспортних витрат на доставку товару споживачеві за рахунок створення підприємства в безпосередній близькості від нього; подолання імпортних бар'єрів зарубіжної країни за рахунок створення підконтрольного виробництва на її території.

Причини імпорту капіталу:

Технологічне лідерство. Що частка витрат на НДДКР в обсязі продажів корпорації, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій з-за кордону. Чим нижча частка витрат на НДДКР в обсязі продажів корпорації, тим менше обсяг її імпорту через Ребежа. Прямі інвестиції зазвичай связазани з імпортом новітньої зарубіжної технології, над якою прямий інвестор прагне зберегти свій контроль.

Рівень кваліфікації робочої сили. Чим вище рівень оплати праці корпорації, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим нижче рівень оплати праці в корпорації, тим менше обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Переваги в рекламі, яка відображає накопичений досвід міжнародного маркетингу. Чим вище питома вага витрат на рекламу в продажах корпорації, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим нижче питома вага витрат на рекламу в продажах корпорації, тим менше обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Економіка масштабу. Чим більше розмір виробництва корпорації на внутрішній ринок, тим зазвичай менше обсяг імпорту прямих інвестицій. Чим менше розмір виробництва корпорації на внутрішній ринок, тим зазвичай більше обсяг експорту прямих інвестицій.

Розмір корпорації. Чим більше розмір корпорації, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим менше розмір корпорації, тим менше обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Ступінь концентрації виробництва. Чим вище рівень концентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим менше обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим нижче рівень концентрації виробництва певного товару в межах корпорації, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Потреба в капіталі. Що потреба корпорації в капіталі, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим нижча потреба корпорації в капіталі, тим менше її обсяг імрорта прямих інвестицій.

Кількість національних філій. Чим більша кількість підрозділів має корпорація усередині країни, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим менше підрозділів має корпорація усередині країни, тим ментше обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Витрати виробництва. Чим нижче витрати виробництва в приймаючій країні, тим більше її обсяг імпорту прямих інвестицій. Що витрати виробництва в приймаючій країні, тим менше обсяг її імпорту прямих інвестицій.

Рівень захисту внутрішнього товарного ринку. Оскільки імпорт капіталу є альтернативою імпорту товарів, то чим вище рівень митної чи іншої захисту внутрішнього товарного ринку країни, тим більше її імпорт прямих інвестицій. Чим нижче рівень захисту внутрішнього товарного ринку країни, тим менше її імпорт прямих інвестицій.

Розмір ринку. Чим більше розмір внутрішнього ринку країни, тим більший обсяг її імпорту прямих інвестицій. Чим менше об'єм внутрішнього ринку країни, тим менше обсяг її прямих інвестицій.

Інші чинники: експортна орієнтація промисловості, яка заснована за рахунок іноземних прямих інвестицій, існування урядових програм економічного розвитку.

2.1 Організаційно правові форми СП

Під організаційно-правовою формою будь-якого підприємства розуміється встановлена ??в законодавстві РФ про підприємництво і закрепляемая в установчих документах сукупність ознак правового режиму майна та порядку управління підприємством.

Згідно з російським законодавством підприємство за участю іноземного капіталу може бути організовано у формі відкритого або закритого акціонерного товариства і зареєстровано як російська комания.

Акціонерне товариство (англ. - Public або joint-stock company) відрізняється від решти

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар