загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародних відносин » Еволюція світової валютної системи, форми міжнародних розрахунків, платіжний баланс Росії

Еволюція світової валютної системи, форми міжнародних розрахунків, платіжний баланс Росії

1. Еволюція світової валютної системи

Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм, відображають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в періодичній невідповідності принципів світової валютної системи змінам у структурі світового господарства, а також у розстановці сил між його основними центрами. У цьому зв'язку періодично виникає криза світової валютної системи. Це вибух валютних протиріч, різке порушення її функціонування, що виявляється в невідповідності структурних принципів організації світового валютного механізму до нових умов виробництва, світової торгівлі, співвідношенню сил у світі. Дане поняття виникло з кризою першої світової валютної системи - золотого монометалізму. Періодичні кризи світової валютної системи займають відповідно тривалий історичний період часу: криза золотомонетного стандарту продовжувалась біля 10 років (1913-1922 рр.), Генуезької валютної системи - 8 років (1929-1936 рр.), Бреттонвудської - 10 років (1967-1976 рр .).

При кризі світової валютної системи порушується дія її структурних принципів і різко загострюються валютні протиріччя. В основі періодичності кризи світової валютної системи лежить пристосування її структурних принципів до умов, що змінилися, і співвідношенню сил у світі.
Гострі спалахи і драматичні події, пов'язані з валютною кризою, не можуть довго продовжуватися без загрози відтворенню. Тому використовуються різноманітні засоби для згладжування гострих форм валютної кризи і проведення реформи світової валютної системи.

Криза світової валютної системи веде до зламу старої системи і її заміні новій, що забезпечує відносну валютну стабілізацію. Створення нової світової валютної системи проходить три основних етапи:

- становлення, формування передумов, визначення принципів нової системи; при цьому зберігається її спадкоємний зв'язок із старою системою;

- формування структурної єдності, завершення побудови, поступова активізація принципів нової системи;

- утворення повноцінно функціонуючої нової світової валютної системи на базі закінченої цілісності й органічного ув'язування її елементів.

Слідом за цим настає період, коли валютно-економічне положення окремих країн поліпшується, а світова валютна система відповідає у певних межах умовам і потребам економіки і функціонує відносно ефективно в інтересах провідних держав. Так був перший час після створення Парижської, Генуезької і Бреттонвудської валютних систем.
Локальні валютні кризи уражають окремі країни або групу країн навіть при відносній стабільності світової валютної системи. Наприклад, після другої світової війни періодично спалахували локальні валютні кризи у
Франції, Великобританії, Італії та інших країнах.

Розрізняються циклічні валютні кризи як прояв економічної кризи і спеціальні кризи, викликані іншими факторами: кризою платіжного балансу, надзвичайними подіями і т.д. При золотому стандарті валютні кризи виникали звичайно в періоди війн і циклічних економічних криз, але не доходили до гострих форм. Вирівнювання платіжного балансу в той період здійснювалося через стихійний механізм золотого стандарту, а коливання валютних курсів були обмежені золотими точками. У зв'язку із змінами в циклічному розвитку економіки в XX в. стирається чітка грань між циклічним і спеціальним валютними кризами.

Існує прямий зв'язок валютної кризи з процесом суспільного відтворення, оскільки причини кризи кореняться в його протиріччях, і зворотний, що виявляється в соціально-економічних наслідках потрясінь у валютній сфері. Валютні кризи супроводжуються загостренням валютних протиріч, що періодично переростають у валютні війни провідних країн, супроводжувані боротьбою за валютну гегемонію з метою створення оптимальних умов для збагачення головних національних підприємств.

Валютні кризи звичайно переплітаються з нестабільністю міжнародних валютних відносин. Порушення їх стійкості проявляється в нестабільності курсу валют, перерозподілі золотовалютних резервів, валютних обмеженнях, погіршенні міжнародної валютної ліквідності, валютних протиріччях. Але це не означає безупинного зниження курсів валют, посилення валютних обмежень тощо. Д.

Таблиця 1

ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
| Критерії | Паризька | Генуезька | Бреттонвуд | Ямайська | Європейська |
| | валютна | валютна | ська | валютна | валютна система |
| | система з | система з | валютна | система з | з 1979р. |
| | 1867 | 1922 | система з | 1976-1978 | (регіональна) |
| | | | 1944 | рр. | |
| База | Золотомоне | Золотодеві | Золотодеві | Стандарт | Стандарт ЕКЮ |
| | тний | зний | зний | СДР | (1979-1988гг.) ; |
| | Стандарт | стандарт | стандарт | | євро (з 1999р.) |
| Використан | Золоті паритети | ОФІЦІЙНО | Об'єднання 20% |
| ня золота | Золото як резервно-платіжне | я | офіційних |
| як | засіб Конвертованість валют | демонетиза | золотодоларних |
| світових | в золото | ція золота | резервів |
| грошей | | | |
| | | | конвертується | | Використання |
| | | | емость | | золота для |
| | | | долара | | часткового |
| | | | США в | | забезпечення |
| | | | золото по | | емісії ЕКЮ, |
| | | | офіційно | | переоцінка |
| | | | і ціні | | золотих резервів |
| | | | | | за ринковою ціною |
| Режим | Вільно | Вільно | Фіксований | Вільний | Спільно |
| валютного | коливних | коливних | ні | вибір | плаваючий |
| курсу | ся курси в | ся курси | паритети і | режиму | валютний курс в |
| | межах | без | курси | валютного | межах (2,25, |
| | золотих | золотих | ((075; | Курсу | (15% з серпня |
| | точок | точок (з | (1%) | | 1993р. |
| | | 30-х | | | («європейська |
| | | років) | | | валютна змія» ), |
| | | | | | з 1999р. тільки |
| | | | | | для 4 країн, не |
| | | | | | що приєдналися |
| | | | | | до зони євро |
| Інституції | Конференції | конференціях | МВФ - | МВФ; | Європейський фонд |
| нальна | я | я, | орган | наради | валютного |
| структура | | наради | межгосудар | | співробітництва |
| | | | жавного | «у верхах» | (1979-1993 рр .); |
| | | | валютного | | Європейський |
| | | | регулирова | | валютний інститут |
| | | | ня | | (1994-1998 гг.); |
| | | | | | Європейський |
| | | | | | центральний банк |
| | | | | | (з 1 липня 1998р.) |

Еволюція світової валютної системи визначається розвитком і потребами національної і світової економіки, змінами в розстановці сил в світі.

2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

У відповідності зі сформованою практикою нині застосовуються такі основні форми міжнародних розрахунків: документарний акредитив, інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, аванс. Крім того, здійснюються розрахунки з використанням векселів і чеків. З міжнародними розрахунками тісно пов'язані гарантійні операції банків за окремими формами розрахунків (наприклад, інкасо, аванс, відкритий рахунок), вони служать додатковим забезпеченням виконання зовнішньоторговельними партнерами зобов'язань, взятих на себе за контрактом. Історично склалися такі особливості міжнародних розрахунків.

1. Імпортери та експортери, їх банки вступають в певні відокремлені від зовнішньоторгового контракту відносини, пов'язані з оформленням, пересиланням, обробкою товаророзпорядчих і платіжних документів, здійсненням платежів. Обсяг зобов'язань і розподіл відповідальності між ними залежать від конкретної форми розрахунків.

2. Міжнародні розрахунки регулюються нормативними національними законодавчими актами, а також міжнародними банківськими правилами і звичаями. У однаковий торговий кодекс містить норми щодо розрахунків, в тому числі міжнародних.

3. Міжнародні розрахунки - об'єкт уніфікації, що зумовлено інтернаціоналізацією господарських зв'язків, універсалізацією банківських операцій. На конференціях в Женеві в 1930 і 1931 рр. прийняті міжнародні
Вексельний і Чекова конвенції, спрямовані на уніфікацію вексельних і чекових законів і усунення складностей використання векселів і чеків в міжнародних розрахунках. Однаковий вексельний закон служить базою національного законодавства в більшості країн. Комісія по праву міжнародної торгівлі ООН (ЮНСІТРАЛ) здійснює подальшу уніфікацію вексельного законодавства. Міжнародна торгова палата, створена в
Парижі на початку XX в., Розробляє і видає Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів, по інкасо. Наприклад, перші правила по інкасо були розроблені в 1936 р, потім перероблені в 1967, 1978,
1995 рр. (Набули чинності з січня 1996 р). Більшість банків світу оголосили про своє приєднання до Уніфікованих правил по акредитивам і інкасо. Міжнародна торгова палата розробила Правила але контрактним гарантіям, веде роботу з підготовки правил по платіжним гарантіям.

4. Міжнародні розрахунки мають, як правило, документарний характер, тобто здійснюються проти фінансових і комерційних документів. До фінансових документів відносяться прості і переказні векселі, чеки, платіжні розписки. Комерційні документи включають: а) рахунки-фактури; б) документи, що підтверджують відвантаження чи відправку товарів, чи прийняття до навантаження (коносаменти, залізничні, автомобільні та авіаційні накладні, поштові квитанції, комбіновані транспортні документи на змішані перевезення); в) страхові документи страхових компаній морських страховиків або їх агентів, оскільки експортні вантажі звичайно страхуються; г) інші документи - сертифікати, що засвідчують походження, вагу, якість або аналіз товарів, а також перетин ними кордону, митні і консульські рахунку-фактури для повідомлення митних служб країни імпортера про призначення вантажу в цілях запобігання шахрайства і т.д. Банк перевіряє зміст і комплектність цих документів. Разом з тим рядом організацій (зокрема Міжнародною торговою палатою, Париж, СВІФТ та ін.) Розробляється концепція електронної «безпаперової» торгівлі, що включає поняття електронних контрактів, електронних фінансових інструментів і розрахунків (в тому числі акредитивів), електронних транспортних документів.

5. Міжнародні платежі здійснюються в різних валютах. Тому вони тісно пов'язані з валютними операціями, купівлею-продажем валют. На ефективність їх проведення впливає динаміка валютних курсів.

6. Застосовуються уніфіковані правила гарантій (demand guarantees), видані Міжнародною торговою палатою. Їх текст містить основні положення, які необхідно включати в текст гарантії:

1) гарантія не може бути затребувана, якщо не виплачено винагороду

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар