загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з міжнародних відносин » Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків м Гродно (Білорусь)

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків м Гродно (Білорусь)

міністерство освіти Республіки Білорусь

заклад освіти "ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Янку Купалу

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛЕНИя

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

курсової роботи:

«РОЗВИТОК зовнішньоекономічних зв'язків Г. ГРОДНО»

ПЕРЕВІРИТИ: ДАНИЛЮК Е.С.

ВИКОНАВ: СТУДЕНТ IV
КУРСУ

КЕПУРКО А.Л.

Гродно 2003

Зміст

ВСТУП 3

Глава 1 ЗЕД - як невід'ємна частина в розвитку 4 зовнішньоекономічних зв'язків

1.1 ЗЕД р Гродно за перші 2-ва місяці

4

1.2 Прогноз показників по зовнішній торгівлі на 2003год

9


Глава 2 Співпраця з Російською Федерацією 10

2.1 Торгово-економічні відносини суб'єктів

10

господарювання м Гродно і Російською Федерацією

Глава 3 Розвиток торгово-економічних зв'язків з

Республікою Польща

15

3.1 Торгово-економічна співпраця з суб'єктами господарювання

16

3.2 Пропозиції щодо співпраці з Республікою Польща 22
Глава 4 Торгово-економічні відносини м.Гродно і України

25
Глава 5 Розвиток торгово-економічних зв'язків з

ЛИТВОЮ

28
ВИСНОВОК

33
Список використаних джерел 34
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3

ВСТУП

Завдяки своєму географічному положенню, наша республіка заслуговує пильної уваги в сфері розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, особливо зі своїми сусідами .

Мета роботи полягає у вивченні розвитку зовнішньоекономічних зв'язків м Гродно.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання: вивчити напрямки, пріоритети за якими розвиваються зовнішньоекономічні зв'язки міста, вивчити основних торгових партнерів, можливі проблеми при взаємодії з ними, дати по можливості оцінку сьогоднішньої ситуації у відносинах з соціально - економічними партнерами і зробити прогноз про розвиток цих відносин.

На сьогоднішній момент, місту належить 60,4% обсягу зовнішньої торгівлі Гродненської області, в тому числі 59,8% - обсягу експорту та 61,4
% обсягу імпорту.

434 суб'єкта господарювання здійснюють торговельну діяльність з 40 країнами світу. Продукція міста експортується на ринки 28 країн, і 31 країна стала його імпортером. Основні експортні потоки орієнтовані на країни далекого зарубіжжя - 52,5% у загальному обсязі експорту. В країни ближнього зарубіжжя поставлено 47,5% експортної продукції, у тому числі частка експортних операцій з Російською Федерацією склала 93,2%. Росія - основний торговий партнер міста.

Глава 1 ЗЕД - як невід'ємна частина в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

1.1 ЗЕД р Гродно за перші 2-ва місяців 2003 р

У січні-лютому 2003 року продовжувалась робота з виконання прогнозних показників по зовнішній торгівлі і заходів програми розвитку експорту.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту склав 91600000. Дол. США і зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,5 млн. Дол. США або 23,7%. Обсяг експорту - 57 млн. Дол. США, зріс на 13,6 млн. Дол. США.
Темп зростання експорту склав 131,4% при прогнозі 99,1%. Обсяг імпорту -
34,6 млн. Дол. США, зріс на 4 млн. Дол. США, Темп росту склав 112,8% при прогнозі 107,8%. Сальдо зовнішньої торгівлі склалося позитивне в розмірі 22,4 млн. Дол. США.

Зростання товарообігу спостерігався в усіх напрямках зовнішньоторговельної діяльності: з країнами СНД-на 42,8%, з країнами далекого зарубіжжя - на 6,9%. Основними торговими партнерами міста були: Росія - 43% від загального обсягу товарообігу, Україна - 10,3%, Німеччина - 6,3%.

У структурі товарообігу обсяг експорту склав 62,2% і збільшився на 3,5% до відповідного періоду минулого року. На експорт відвантажено
54,6% від загального обсягу реалізованої продукції. Збережена позитивна динаміка експорту, як в країни СНД (темп росту - 136,2%), так і в далеке зарубіжжя (127,7%). Експорт до Росії збільшився на 21,3%, в Україні - в 2,8 рази.

Досягнення таких показників забезпечено успішною роботою на зовнішніх ринках, в січні-лютому, промислових підприємств, таких як: ВАТ «Гродно
Азот» (темп росту-117, 6%), ВАТ «Гродно Хімволокно» (211,0%), РУПП
«Гродненський завод автомобільних агрегатів» (147,2%), ВАТ «Белкард»
(121,1%), РУП «Гродненське шкіряне об'єднання» (203,7%), ВАТ
«Гродненський м'ясокомбінат» (278,9%) та інших.

Разом з тим, не виконали прогнозні показники за темпами зростання обсягів експорту наступні промислові підприємства міста: ВАТ «швейно-торгова фірма« Елоді » (93,8%) у зв'язку з втратою найбільшого іноземного замовника та постачальника давальницької сировини, РУП «Гродненський завод торгового машинобудування» (95,8%), ВАТ «Гродненська взуттєва фабрика« Неман »
(71,4%), РУП« Гродненський завод токарних патронів «БелТАПАЗ » (55,1%), СТОВ
« Дифа » (42,9%), ВАТ« Гродненська меблева фабрика » (24,8%) у зв'язку з низькою конкурентоспроможністю продукції, що випускається на російському ринку .

На загальне невиконання прогнозного показника по імпорту справила вплив діяльність окремих підприємств із закупівлі сировини і матеріалів, необхідних для здійснення виробничого процесу.

Разом з тим, дуже істотною є роль ведучого імпортера -
ВАТ «Гродно Азот» , яке займає 38,4% у загальному обсязі імпорту. Темп росту - 152,4% - склався у зв'язку з ростом цін на російський природний газ
(до 53,5 дол. США за 1 м3), який відпускається підприємству, а також збільшенням в
2 рази ціни на бензол (до 500-520 дол. США за 1 тонну).

РУП «Гродненське шкіряне об'єднання» - темп росту імпорту - 154,7% склався внаслідок збільшення закупівлі шкіряної сировини.

РУП «Гронітекс» - темп росту - 228,4% - у зв'язку із здійсненням в поточному році прямих закупівель бавовняного волокна, минаючи концерн «Беллегпром» , що було раніше.

В умовах низької інвестиційної та інноваційної діяльності, нестачі власних оборотних коштів для модернізації та реконструкції виробництва найбільш гостро стоїть завдання щодо підвищення ефективності експортно-імпортних операцій. У зв'язку з цим промислові підприємства міста все більш активно застосовують сучасні інформаційні технології.
WEB-сайти в мережі Інтернет мають більшість підприємств, що дозволяє рекламувати підприємство і вироблювану продукцію, здійснювати ефективний маркетинг, формувати цінову політику. При цьому створюються умови для налагодження прямих зв'язків між товаровиробником і споживачем.

Важливою умовою збереження існуючих ринків збуту та їх розширення є організація власної товаропровідної мережі за межами республіки. У 2003 році ВАТ «Белкард» зареєструвало Торговий дім
«Белкард» в м Набережні Челни з реалізації карданних валів до автомобілів
КАМАЗ. Також на території Росії функціонують зареєстровані раніше торгові доми ВАТ «Дифа» і РУП «Гродненський завод автомобільних агрегатів» . Розширюється дилерська мережа. В поточному році ВАТ «Гродненський склозавод» створив дилерську мережу з продажу скла і стеклоблоков на території Росії.

Необхідною умовою присутності на зовнішніх ринках є якість продукції, що відповідає світовим стандартам. Окремі підприємства міста наполегливо працюють в цьому напрямку. ГПО «Азот» сертифікувало систему управління якістю виробництва основної продукції на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9002-96.

На ГПО «Хімволокно» створена і впроваджена системи якості відповідно до вимог СТБ ІСО 9001-96. Розроблено політика об'єднання у сфері якості, здійснюється навчання фахівців.
Проведено оціночний аудит Морським регістром відповідно до МС ІСО серії
9001 по створенню системи якості на об'єднанні.

На ВАТ «Белкард» розроблена програма по створенню на підприємстві системи якості по СТБ ІСО 9001-96, яка включає в себе розробку стандартів підприємства по 17 елементам.

За умови достатнього фінансування реалізація вищезгаданих заходів і програм дозволить промисловим підприємствам створювати конкурентоспроможну продукцію, нарощувати експортний потенціал, освоювати нові ринки.

Прийняті суб'єктами господарювання заходи дозволять зберегти в поточному році позитивні тенденції у зовнішній торгівлі.

Нижче наведена таблиця, що відображає обсяги зовнішньої торгівлі промислових підприємств м Гродно по країнам за період січень-грудень 2002 року.

Таблиця 1

| Зовнішня торгівля промислових підприємств міста |
| Гродно в розрізі країн за січень грудень 2002року. |
| № | Найменування | СОТ | Експорт | Імпорт |
| п / п | країни | | | |
| | | тис.дол. | Питома | тис.до | Питома | тис.до | Питома |
| | | | вага,% | л. | І вагу,% | л. | І вагу,% |
| 1. | Австрія | 1223,1 | 0,3 | 1000,0 | 0,4 | 223,1 | 0,2 |
| 2. | Англія | 45,9 | - | - | - | 45,9 | - |
| 3. | Аргентина | 54,8 | - | - | - | 54,8 | - |
| 4. | Вірменія | 89,6 | - | - | - | 89,6 | - |
| 5. | Азербайджан | 588,3 | 0,2 | - | - | 588,3 | 0,5 |
| 6. | Болгарія | 200,2 | | 119,5 | - | 80,7 | - |
| | | | 0,1 | | | | |
| 7. | Бельгія | 1472,9 | 0,4 | 1250,8 | 0,5 | 222,1 | 0,2 |
| 8. | Бразилія | 6940,9 | 1,9 | 6940,9 | 2,7 | - | - |
| 9. | В'єтнам | 109,5 | - | 109,5 | - | - | - |
| 10. | Угорщина | 3,4 | - | 3,4 | - | 0,1 | - |
| 11. | Великобританія | 134,3 | - | 90,0 | - | 44,3 | - |
| 12. | Німеччина | 20954,7 | 5,6 | 15122, | 5,9 | 5832,7 | 5,0 |
| | | | | 0 | | | |
| 13. | Греція | 806,0 | 0,2 | - | - | 806,0 | 0,7 |
| 14. | Данія | 1491,2 | 0,4 | 1003,7 | 0,4 | 487,5 | 0,4 |
| 15. | Стр.ЕС і | 39016,3 | 10,5 | 37233, | 14,5 | 1782 , 5 | 1,5 |
| | Лат.Амер. | | | 8 | | | |
| 16. | Індонезія | 291,2 | 0,1 | - | - | 291,2 | - |
| 17. | Іспанія | 546,8 | 0,1 | 45,0 | 0,2 | 501,8 | - |
| 18. | Італія | 9019,7 | 2,4 | 4392,4 | 1,7 | 4627,3 | 4,0 |
| 19. | Інгушетія | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |
| 20. | Ірландія | | | - | - | 20,3 | - |
| | | 20,3 | - | | | | |
| 21. | Індія | 166,1 | - | - | - | 166,1 | - |
| 22. | Ізраїль | 13,0 | - | - | - | 13,0 | - |
| 23. | Казахстан | 197,1 | - | 115,4 | - | 81,7 | - |
| 24. | Канада | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - |
| 25. | Киргистан | 1294,5 | 0,3 | 20,7 | - | 1273,8 | 1,1 |
| 26. | Китай | 4389,1 | 1,2

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар