загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по менеджменту » Внутрішньофірмове планування на туристичному підприємстві

Внутрішньофірмове планування на туристичному підприємстві

Відгук наукового керівника на випускну роботу студентки 4 курсу КГГІ спеціальності« Менеджмент організацій »

Шляк Інни Яківни на тему:

« Внутріфірмове планування діяльності підприємства в сучасних умовах на прикладі КП «Відпочинок» .

Випускна робота Шляк І.Я. складається з двох розділів, вступу і висновку.
Змістом роботи є питання організації внутрішньофірмового планування на підприємстві курортних послуг.
Вибір даної теми випускної роботи видається актуальним в умовах багатофакторної залежності економіки підприємства в період становлення ринкових відносин.
У першому розділі роботи на базі наукових видань та навчальної літератури з обраної теми викладені та узагальнені теоретичні основи внутрішньофірмового планування з урахуванням об'єкта дослідження. Автором розглянуті зміст, цілі, завдання та форми внутрішньофірмового планування, «технологія» розробки внутрішньофірмового плану. За результатами дослідження перше розділу теми
Інна Яківна обгрунтовано приходить до висновку, що «на ринку готельних послуг для виживання в конкурентному середовищі і успішного розвитку підприємству необхідний чітко розроблений план як на тривалу перспективу, так і на поточний період » . (С.34)
Другий розділ випускної роботи присвячений розробці внутрішньофірмового плану
КП «Відпочинок» на базі основних його розділів: починаючи з розробки плану збуту і рекламної кампанії, потім - плану з праці та оплати праці та завершуючи плануванням витрат і прибутку.
Зміст даного розділу та його складових частин переконує в відповідальному підході автора до оцінки функціонування господарського механізму та його ведучого блоку - планування. Інна Яківна грунтовно прощупала і розкрила взаємозв'язку і залежності планованих показників, оволоділа технікою і технологією планових розрахунків і змогла, в ряді випадків перейти від оцінок (аналітичних) процесів до їх прогнозуванню.
В цілому випускна робота Шляк Інни Яківни являє собою самостійне, завершене дослідження обраної теми, базується на представницькому фактичному матеріалі і супроводжується, на мій погляд, обгрунтованими економічними оцінками процесів і низкою пропозицій.
Останні. Судячи з рецензії, знайдуть практичну реалізацію в КП «Відпочинок»
Вважаю, що випускна робота Шляк І.Я. за змістом відповідає вимогам
Вищої школи, орієнтована на облік положень методичних вказівок щодо виконання випускних робіт і може бути допущена до захисту в складі ДЕКа.
Випускна робота, при чіткої захисту її положень автором, може знайти високу оцінку.
Шляк Інна Яківна заслуговує присвоєння кваліфікації бакалавра за спеціальністю «менеджмент організацій»

Науковий керівник к.е.н., доцент

Н.Ф. Фурсов


 
Подібні реферати:
Внутріфірмове планування діяльності підприємства в сучасних умови ...
Середньооблікова чисельність працівників у 2003 році (35 чол ) збільшилася на 1 людини в порівнянні з 2002 роком. Витрати на оплату праці в 2002 році склали 987,5 тис.грн., Це на 125,4 тис.грн. більше, ніж за
Менеджмент
1, Особливості планування виробничо-коммерчекой діяльності фірми ...... 1 1.1. Завдання планування діяльності фірми .............................................. .................... 1 1.2 Особі
Управління фінансовим станом підприємства
Інституту __________________________________________________________________________ Московського державного університету економіки, статистики та інформатики Прямує студент (ка) __________
Аналіз ефективності реклами ПО ХімСтальКомплект в мережі Інтернет
| 1. Найменування теми | | Аналіз ефективності реклами ВО «ХімСтальКомплект» | | в мережі Інтернет | | | | 2. Вихідні дані до проекту: | | Метою дипломного проекту є аналіз ефективності
Розробка системи управління якістю на підприємстві
Розробка системи управління якістю на підприємстві. Введення. 1. Розділ 1. Теоретичні основи системи управління якістю застосовуваної на ЗАТ «Пластик» . 2. Глава 1. Теорія упр
Введення в спеціалізацію Менеджмент
1) Аналіз ситуації управління собою в сьогоденні. Виявлення об'єкта і суб'єкта управління. Оцінка ситуації на основі аналізу. Аналіз дій власного керуючого. Виявлення предмета, процесу, результатів
Організація виробництва
Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області производственн ого менеджменту в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю
Плинність кадрів або її відсутність?
У боротьбі за мінімізацію плинності кадрів компанії створюють практично тепличні умови для своїх співробітників. Результат цієї боротьби лише один - застій в компанії.
Інвестиційний проект: управління мотивацією
Останнім часом все частіше у компаній виникають запити не тільки на написання бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту, але і на допомогу в захисті проекту перед потенційними інвесторами та супроводі реалізації проекту.
Шпори з менеджменту
Необхідність техніко-економічного обгрунтування планів і підвищення ефективності зумовлює систему показників плану. Показники, застосовувані в плануванні, поділяються на кількісні і якісні, об'єк
Організація системи управління ризиками на підприємстві
| Код | | | | Трудомісткість | | опера | Найменування | Виконавці | | | | цій | операції | | | операції | | Передавальні | ____ | 12 | 10 | | Письмові | (| 5 | 15 | | Вивчення |? | 1 | 20 | | | О | 1 | 20 |
Розвиток компетенцій в системі стратегічного управління персоналом
. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних основ розвитку компетенцій як нового напрямку управління людськими ресурсами в системі стратегічного управління персоналом.
Планування діяльності виробничого підрозділу.
Усім компаніям необхідно думати про майбутнє і розробляти довгострокові стратегії, що дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, наи
Внутрішньофірмове планування на підприємствах індустрії гостинності
Швидкі темпи зростання і постійне вдосконалення індустрії гостинності добре відомі. Будучи частиною сфери обслуговування в економіці країни, індустрія гостинності являє собою один з найбільш б
Атестація персоналу
Мета цієї роботи - розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу ВАТ « Мурманський тарний комбінат » , що відповідає сучасним і перспективним завданням підприємства.
Розвиток бенчмаркінгу як методу управління маркетингом на підприємствах
Бенчмаркінг як традиція транспортувати досвід кращих компаній на власні системи управління був помічений в Японії в кінці 50-х років минулого століття у цілого ряду малих фірм, потім вже наприкінці 70-х років його стали використовувати і американські компанії.
Про результати самооцінки ділових і особистісних якостей
А) Характеристика використовуваних методів. Б) Використані методи і тести. В) Результати тестування. Г) Висновок. Розділ I. Характеристика майбутньої спеціальності.
Фінансовий менеджмент як основа управління ресурсним забезпеченням виробниц ...
Підйом економіки Росії неможливо уявити без участі в цьому висококваліфікованих кадрів з великими теоретичними знаннями і хорошою практичною школою, що дозволяє їм здійснювати об'єктивну захистів
Совершенствоание планування на підприємстві
Сучасне підприємство є надскладною системою, якій доводиться управляти в нестабільних умовах переходу до ринку. Сверхсложная природа підприємства вимагає попереднього аналізу як його самого,
Організаційна структура управління підприємством невіробнічої СФЕРИ та ее в ...
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ , что підлягають розробці) ____________________________________________________________________________________________________________________
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар