загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по менеджменту » Фінансовий менеджмент на сучасному підприємстві

Фінансовий менеджмент на сучасному підприємстві

Введення.

Зміна економічних умов для наших підприємств пов'язано з попаданням їх в зону господарської невизначеності та підвищеного ризику.
Отримавши право на самостійне укладення угод на внутрішньому і зовнішньому ринку, більшість підприємств вперше перед проблемою оцінки фінансового стану і надійності потенційних партнерів. Не менш складною виявилася задача аналізу фінансової стійкості підприємства: чи має воно необхідну кількість коштів для того, щоб відповідати за своїми зобов'язаннями: як швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші; на скільки ефективно використовується майно і т.д. Для того щоб кваліфіковано відповідати на ці питання, необхідно володіти знаннями не тільки в традиційній сфері поточного обліку, а й у сфері фінансового аналізу.

Фінансово стійким є такий суб'єкт, який за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями.

Основою фінансової стійкості є раціональна організація та використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяють основну увагу.

Аналіз використання оборотних коштів включає:
Аналіз наявності і структури оборотних коштів;
Аналіз використання виробничих запасів;
Аналіз коштів у розрахунках;
Аналіз використання грошових коштів.

Найважливішим елементом управління оборотними коштами є науково обгрунтоване їх нормування. За допомогою нормування оборотних коштів визначається загальна потреба господарюючих суб'єктів у власних оборотних коштах. Правильне обчислення цієї потреби має велике економічне значення. При цьому встановлюється постійно необхідна мінімальна сума коштів, що забезпечує стійкий фінансовий стан підприємства.

Фінансове становище знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. На величину коефіцієнта оборотності поточних активів впливає прийнята на підприємстві методика оцінки матеріальних запасів.

В даний час значно розширені права підприємства у виборі облікової політики в частині оцінки матеріальних запасів. Так, вперше наші підприємства отримали можливість застосовувати способи оцінки матеріальних запасів, широко відомі за кордоном, як методи ФІФО і ЛІФО. Крім того, застосування того чи іншого методу оцінки призводить до отримання більшої або меншої собівартості і відповідно прибутку, що веде до зміни сум податкових платежів.

Метою даної дипломної роботи є проведення комплексного аналізу господарської діяльності АТ "Х", в ході якого ми більш детально зупинимося на питаннях ефективності використання оборотних коштів підприємства та доцільності застосування зазначених вище методів оцінки виробничих запасів безпосередньо на даному підприємстві. Результатом роботи будуть певні пропозиції щодо поліпшення фінансового становища заводу.

РОЗДІЛ 1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ АТ "Х".

В ході економічного аналізу господарська діяльність розглядається як єдиний комплекс взаємопов'язаних процесів. Тому й сам аналіз на підприємстві носить комплексний характер.

Перш безпосередньо приступити до його проведення необхідно отримати загальне уявлення про діяльність АТ "Х".

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.

АТ "Х" належить до числа найбільших підприємств коксохіміческой-промисловості Росії. Будівництво заводу почалося в 1915 році, зважаючи збільшеного попиту на кокс і хімічну продукцію, необхідних для оборонної промисловості на початку першої світової війни.

Відомо, що випал коксу в Сибіру вперше був проведений в 1851 році на Бачатського копальнях в стійловий відкритих печах, потім у печах закритого типу. У 1903-1904 р.р. приступили до будівництва спеціальних печей
(системи Еванс-Коппе). Майже до цього ж періоду відноситься початок виробництва коксу на Кемеровському руднику.

У перший час деревне кокс селяни випалювали в купах. На баржах і конях його відправляли до Томська для потреб майстерень заводу і кузень.

Більш інтенсивним виробництво коксу в Щегловська стало після створення
"Копикуза" (Акціонерного товариства Кузнецьких кам'яновугільних копалень). На лівому березі Томі, близько села Щеглово, напередодні Першої світової війни були споруджені маленькі полум'яні коксові печі, на яких велися досліди з підбору складу шихти для виробництва металургійного коксу.

На початку Першої світової війни сильно піднявся попит на кокс і хімічну продукцію. Восени 1915 приступили до будівництва коксових батарей і хімічного заводу. Але Лютнева, Жовтнева революції, громадянська війна внесли свої корективи в терміни будівництва заводу.

Лише в 1920 році знову активно взялися за будівництво заводу і 2 березня 1924 відбулася перша видача коксу.

У той час завод випалював на добу 200 тонн коксу, виробляв дві тонни бензолу, півтонни аміаку і розганяв за місяць двісті тонн смоли.

У 1925-1926 р.р. поряд з діючою піднялася друга коксова батарея, а 10 грудня 1929 була пущена в експлуатацію третя коксова батарея.

Бурхливий розвиток промисловості та плани першої п'ятирічки передбачали збільшення випуску коксу та хімічної продукції. На порядок денний постало питання про спорудження в Щегловська нового коксохімічного заводу.

17 травня 1934 була пущена в експлуатацію перша батарея нового заводу, 23 січня 1935 року - друга, в кінці червня 1938 року - третя. В
1942-1943 роках були пущені в експлуатацію ще дві потужні коксові батареї.

В післявоєнні роки виникла необхідність реконструкції заводу.
Реконструкція проводилася двічі - в 1948-1950 роках і потім в 1973-1979 роках.

З будівництвом заводу будувалося місто і в результаті завод опинився, практично, в центрі міста. При вирішенні екологічних проблем міста були прийняті рішення про закриття ряду виробництв заводу.

До теперішнього часу до складу заводу входять основні, допоміжні цехи, і заводоуправління.

До основних технологічних цехів відносяться: вуглепідготовчий цех, продуктивністю 6295 тонни сухої шихти на добу; коксовий цех у складі двох коксових батарей, продуктивністю 1120 тис. тонн коксу 6% вологості; цех уловлювання № 2 з виробництвом 153 тонни на добу кам'яновугільної смоли і 57 тонни на добу сульфату амонію; цех уловлювання № 2 з виробництвом 36 тонни на добу сирого бензолу;

До допоміжних цехів відносяться: ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельний та котельно-монтажний ділянки, спеціалізована ділянка № 2, парокотельной цех, електроцех, спецділянку № 1, автотранспортний цех, центральна заводська лабораторія, відділ технічного контролю, газорятувальна станція, охорона заводу, цех контрольно-вимірювальних приладів, житлово-комунальний відділ, відділ капітального будівництва, їдальня, дитячі установи, медсанчастину.

Призначенням коксохімічного підприємства є виробництво вугільної шихти, коксу, коксового газу та хімічних продуктів коксування встановленої якості при виконанні вимог охорони навколишнього середовища.

В даний час діє четверта і п'ята коксові батареї, проектною потужністю 1700 тисяч тонн.

Основними споживачами коксової продукції підприємства є
Кузнецький металургійний комбінат (КМК) і Західно-Сибірський металургійний комбінат.

Технологічні процеси, використовувані АТ "Х" роблять безпосередній вплив на стан навколишнього середовища. Проведення капітальних ремонтів кладки камер батареї № 5, підвищення ефективності очищення коксового газу від сірчистих сполук, скорочення обсягу випуску скоротило валові викиди підприємства в атмосферу 1995 року порівняно з
1993 роком на 760,6 тонни, а валові викиди отруйних речовин у річку
Томь на 271 тонну. У встановлений норматив викиду підприємство не вклалося внаслідок несвоєчасного виконання природоохоронних заходів.

У 1996 році валові викиди в атмосферу збільшилися на 273,864 тонни.
Збільшення викликано зниженням ефективності роботи установки з очищення коксового газу від сірчистих сполук, через відсутність попиту на отримувану при цьому продукцію; збільшенням обсягу спалюваного коксового газу в котельні підприємства для збільшення вироблення власного пара.

Ухвалений режим роботи - безперервна робочий тиждень з трьома змінами в добу тривалістю робочої зміни 6,98 години, через безперервність технологічного процесу.

Як і більшість колишніх державних підприємств АТ "Х" є фінансово нестійким і неплатоспроможним. Подальший розгляд техніко-економічних показників підтверджують слова про те, що підприємство останнім часом в своїй роботі відчувають труднощі.

2. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПОКАЗНИКІВ І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ АТ "Х" ЗА 1994-1996 г .г.

У процесі аналізу всі показники господарської діяльності розглядаються в русі, в зіставленні з певною базою. На основі вивчення відхилень фактичного стану показників від базового, з'ясування причин їх появи розкривається сутність відбуваються економічних процесів. При цьому визначається не тільки причини тих чи інших відхилень, але і їх спрямованість і інтенсивність впливу. Таким чином, відбуваються процеси набувають якісну і кількісну оцінку.

Саме таку оцінку ми і спробуємо дати, розглянувши основні техніко економічні показники роботи заводу.

1. ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ

ПОКАЗНИКІВ ЗА 1994-1996 р.р.

Проаналізувавши техніко-економічні показники роботи АТ "Х", ми отримаємо загальну оцінку його діяльності. Дані для проведення такого аналізу представлені в таблиці 1.2.1.1.

Дані, представлені в таблиці, дають загальне уявлення про діяльність АТ "Х" за останні три роки.

Випуск основної коксової продукції з 1994 року скоротилася на 36 192 тис. Тонн. Це призвело до скорочення товарного випуску за три роки, в порівнянних цінах, на 20%. Однак, в 1996 році зниження товарного випуску було менш значним (2,4%), ніж у 1995 році (18,1%).

Таблиця 1.2.1.1.

Основні техніко-економічні показники АТ "Х".

| Показники | Фактично | 1994 | 1993 | 1995 | 1994 | 1995 | 1993 |
| | | | г. | | | | Г. |
| | 1993 | 1994 | 1995 | + (-) |% | + (-) |% | + (-) |% |
| А | 1 | 2 | 3 | 4

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар