загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по менеджменту » Мерчандайзинг: головний біль оподаткування

Мерчандайзинг: головний біль оподаткування

Мерчандайзинг: головний біль оподаткування

Можна Чи нашої організації включати витрати з мерчандайзингу в витрати для цілей оподаткування як витрати на рекламу? Для початку необхідно визначитися, що під мерчандайзингом розуміється напрям маркетингу, що представляє собою забезпечення просування товарів в роздрібній торгівлі. Таким чином, витрати організації з мерчандайзингу є видом витрат з просування товарів у сфері роздрібної торгівлі.

Розглянемо дві ситуації несення витрат по мерчандайзингу.

1. Роздрібна торгівля магазину.

Оскільки в нормах НК РФ не розкривається зміст поняття "реклама", то на підставі п. 1 ст. 11 НК РФ необхідно звернутися до інших галузей законодавства РФ.

Відповідно до ст. 2 Федерального закону РФ від 18.07.1995 108-ФЗ "Про рекламу", реклама - розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, товарам, ідеям та починанням і сприяти реалізації товарів, ідей і починань.

Якщо витрати платника податку з мерчандайзингу можна віднести до витрат на рекламу, виходячи з наведеного поняття "реклама" в ст. 2 Федерального закону РФ від 18.07.1995 108-ФЗ "Про рекламу", то такі витрати можна включити до складу витрат для цілей оподаткування як витрати на рекламу на підставі подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ і п. 4 ст. 264 НК РФ.

Якщо витрати платника податку з мерчандайзингу спрямовані на інші цілі (наприклад, на вдосконалення та модернізацію вітрин, торговельних полиць), то такі витрати підлягають включенню до витрат для цілей оподаткування не як витрати на рекламу, а по іншим підстав. Крім того, умовою включення витрат платника податків з мерчандайзингу в витрати для цілей оподаткування є відповідність цих витрат критеріям, встановленим у п. 1 ст. 252 НК РФ. У п. 1 ст. 252 НК РФ встановлено такі критерії:

а) обгрунтованість витрат;

Б) документальне підтвердження витрат. При цьому витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Проведений аналіз відноситься до витрат платника податків з мерчандайзингу щодо товарів, що належать йому на праві власності і реалізованих в роздрібній торгівлі.

2. Реалізація товарів оптової організацією роздрібного магазину.

Організація і магазин укладають між собою договори поставки. Організація зацікавлена ??в збільшенні збуту своїх товарів. Для цих цілей організація і магазин укладають договір на надання магазином послуг з мерчандайзингу щодо товарів. Магазин надає організації послуги з мерчандайзингу, але право власності на товар вже перейшло за договором поставки до магазину. Тобто, наприклад, в рамках надання послуг з мерчандайзингу на вітринах можуть бути виставлені товари із зазначенням інформації про їх постачальнику (організації), але право власності на ці товари вже належить магазину. Тому організація, оплачуючи магазину послуги з мерчандайзингу, фактично несе витрати щодо товарів, які не належать їй на праві власності.

Тому, на нашу думку, критерій "обгрунтованість витрат", вказаний у п. 1 ст. 252 НК РФ, щодо витрат організації з мерчандайзингу в даному випадку не дотримується. Відповідно включення зазначених витрат до витрат для цілей оподаткування у цьому випадку є невірним.

Виходячи з вищевикладеного, щоб у даному випадку організація могла включати витрати з оплати послуг з мерчандайзингу в витрати для цілей оподаткування, вона може укласти з магазином агентський договір на реалізацію товарів. При укладанні агентського договору магазин діє від свого імені та за рахунок принципала. При цьому право власності на товари залишається у організації до реалізації кінцевим споживачам. При агентській договорі послуги з мерчандайзингу можуть надаватися магазином як у рамках самого агентського договору, перетворюючи його в змішаний договір, так і шляхом укладення окремого договору про надання послуг з мерчандайзингу. При цьому витрати організації на оплату наданих послуг з мерчандайзингу будуть здійснюватися відносно товарів, що належать їй на праві власності. На нашу думку, при такому оформленні відносин витрати організації з оплати магазину послуг з мерчандайзингу будуть відповідати критерію "обгрунтованість витрат", зазначеному в п. 1 ст. 252 НК РФ, і при дотриманні інших умов можуть враховуватися для цілей оподаткування.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту psycho

 
Подібні реферати:
Квитки по предмету Організація торгівлі продовольчими та непродовольчих ...
1) Опишіть схему руху продовольчих товарів від гуртової ланки до роздрібного. 2) Функції оптової торгівлі в системі руху товарів до споживача. 3) Вимоги, що пред'являються до торгових агентів
Аутстаффінг як спосіб управління персоналом
Аутстаффінг (англ. outstaffing-вивід персоналу за штат) є одним із способів управління персоналом із залученням зовнішніх організацій.
Фінансова оренда (лізинг)
Лізинг - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором.
Договір оптової купівлі-продажу
За договором купівлі - продажу одна сторона - продавець зобов'язується передати іншій стороні - покупцеві у власність річ - товар, а покупець зобов'язаний прийняти даний товар і сплатити за нього певну грошову
6 термінів, знайомих з чуток
Якщо ваші співробітники вживають у доповідях терміни, значення яких не можуть пояснити, звільняйте їх без зайвих слів. Хоча старий радянський термін «профнепридатність» буде їм зрозумілий і без перекладу.
Огляд діяльності підприємства XXX
Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом кооперативу. Учред
Аналіз і вдосконалення управління діяльністю компанії
Найбільш широко використовуваним показником процвітання компанії або її підрозділів є прибуток на інвестиції (пеньки). З ним пов'язаний показник прибутку на власний капітал, відомий як коефіцієнт віддачі
Базисні умови поставки в договорах купівлі-продажу Інкотермс
У рахунку на поставлений товар вказується фактурна ціна. Таким чином, залежно від базису поставки фактурна ціна може включати витрати з перевезення товару, вантажно-розвантажують зочние витрати, страхува
Екзаменаційні квитки з менеджменту у невиробничій сфері за осінній ...
1) Система STB Card і види її пластикових карт. 2) Що таке нерівномірність споживання побутових послуг? 3) Загальна характеристика відділу кулінарії продовольчого магазину. 4) позамагазинної форми
Звіт по практиці у відділі Інструменти (магазин УРАЛ в м. Перм)
Режим роботи магазину. Години роботи з 1000 ч. до 1900 год, з перервою на обід С1400 ч. до 1500 годин, а у вихідні дні з 1100 ч. до 1800 ч. без перерви на обід. Магазин в нічний час залишається під сигналізацією.
Як відкрити свій магазин
Про що не забути, відкриваючи свій магазин? За допомогою відповідей на ці питання ви підготуєте фундамент для подальшого успішного розвитку вашого бізнесу. Нижче наведено чек-лист, розроблений за допомогою трьох директорів магазинів.
Контрольна робота з системного аналізу
Кожному з наведених нижче положень, відзначених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття. а) Системний підхід б) Системний аналіз в) Загальна теорія систем г) Методологія д) Теорія е) Система ж) Елем
План рекламної кампанії хлібокомбінату Лакомка
Методи досягнення цього: активна рекламна кампанія, акцентується на корисних медичних властивості нового сорти хліба, а також на такому гідність магазину «Лакомка» , як «одному з найстаріших магазинів го
Значення мерчендайзингу в торговому бізнесі
Розміщення обладнання, відділів, секцій, товарів і т.п. за правилами мерчендайзингу в поєднанні з інформаційним супроводом дозволяє активізувати, концентрувати і раціонально розподіляти увагу покупців.
Комплекс маркетингових комунікацій: елементи, їх форми і зміст
Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж створити товар, що задовольняє потреби клієнта, призначити на нього відповідну ціну і забезпечити його доступність для цільових споживачів.
Зіставлення двох видів маркетингових цілей
Метою моєї роботи є зіставлення двох видів маркетингових цілей: залучення нових покупців утримування існуючих покупців.
Менеджмент на ринку нерухомості
Юр. визначення «нер. майно » . Ст. 130ГК РБ: До недвиж. видам отн.: зем.уч., уч.недр, відокремлений. водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення кіт. без невідповідного збитку
Основні економічні елементи і показники функціонування виробничих ...
Структура бізнесу як системи. Витрати виробництва і реалізації продукції. Класифікація витрат.
"Військові" і "мирні" методи в рекламі і Public Relation ...
Воювати з публікою або дружити? Впливати на неї або спілкуватися? "Розводити як лохів" або будувати довготривалі стосунки? Любити або одружуватися? Стоп. Вистачить аналогій. Сьогодні мова піде про військових і мирних методах в PR.
Технологія проведення бізнес-процесу закупівлі
Визначення потреби в матеріалі Вибір постачальників Обробка замовлень Контроль виконання умов договору Надходження матеріалу Оприбуткування матеріалу Контроль рахунків Визначення
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар