загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по металургії » Проектування технологічного процесу виготовлення деталі - кришка підшипникова

Проектування технологічного процесу виготовлення деталі - кришка підшипникова

Мета курсового проектування з технології машинобудування - навчиться правильно застосовувати теоретичні знання, отримані в процесі навчання, використовувати свій практичний досвід роботи на машинобудівних підприємствах для вирішення професійних технологічних і конструкторських завдань.
До заходів з розробки нових прогресивних технологічних
процесів відноситься і автоматизація, на її основі проектується високопродуктивне технологічне устаткування, що здійснює
робітники і допоміжні процеси без безпосередньої участі людини.

Відповідно з цим вирішуються такі:
Розширення, поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань і застосування їх для проектування прогресивних технологічних процесів складання виробів і виготовлення деталей, включаючи проектування засобів технологічного оснащення.
Розвиток і закріплення навичок ведення самостійної творчої інженерної роботи.
Оволодіння методикою теоретико-експериментальних досліджень технологічних процесів механоскладального виробництва.

В курсовому проекті повинна відображатися економія витрат праці, матеріалу, енергії. Вирішення цих питань можливе на основі найбільш повного використання можливостей прогресивного технологічного устаткування і оснащення, створення гнучких технологій.

1. Призначення деталі та аналіз технічних умов на її виготовлення.


Деталь БІЯН 712272-022 є кришкою підшипникової електродвигуна. Кришка виготовлена ??з сірого чавуну СЧ15 ГОСТ 1412-85.
У кришці є осьовий отвір для виходу валу електродвигуна, так само є глухе отвір (посадочне) з високою точністю виготовлення по 7'му квалитету точності і шорсткістю 0.8 для посадки підшипника.
В осьовому отворі мається технологичная канавка для ущільнення гумовим кільцем. Для зручності обробки, а зокрема для забезпечення затиску кришка має три припливу по діаметру, які забезпечують міцність кришки при додатку зажимной сили.

Три отверстіяв лапках призначені для закріплення кришки на корпусі електродвигуна, по лапкам проведена розточування посадкової поверхні для сполучення з корпусом електродвигуна (замок)

Самим точним є глухе отвір (посадочне ) з високою точністю виготовлення по 7'му квалитету точності і шорсткістю 0.8 для посадки підшипника. Яке виходить шляхом трьох операцій - чорнового і чистового розточування й шліфування.

2. Визначення типу виробництва.

2.1 Тип виробництва визначаємо за допомогою коефіцієнта закріплення операцій за формулою:

Кз.о. =? / Tс.ш .; (1)


де tс.ш. = 1.2 - середнє поштучна час основних операцій обробки, хв;
? - Такт випуску деталей, хв.

? = 60 * Fg / N хв / шт (2)

де Fg = 4015 - дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год
N = 15000 - річна програма випуску виробів, шт.

? = 60 * 4015/15000 = 9.06 хв / шт

Кз.о. = 15.06 / 1.2? 12

Так як Кз.о. > 10, тип виробництва - середньо серійний.

3. Аналіз технологічності конструкції деталі.


Форма деталі є правильною геометричною, є тілом обертання. Значення шорсткостей поверхонь відповідає класам точності їх розмірів і методам обробки цих поверхонь. Деталь має поверхні не є паралельними центральної осі, ці поверхні мають легку (в межах 2? На 25 мм довжини) конусність. Деталь не має не перпендикулярних осях отворів на вході і виході свердла.
Для обробки деталі досить використовувати токарську і свердлильну операції. Є вільний відвід і підвід ріжучого і вимірювального інструменту до оброблюваних поверхонь.
Різноманіття розмірів отворів зведено до мінімуму.

Недоліком технологічності можна вважати конусні поверхні так як вони могли б використовуватися для затиску.

Так як кількість недоліків мінімально, то деталь в цілому можна вважати технологічною.

4. Техніко-економічний аналіз методів отримання заготовки.


На підставі аналізу деталі за кресленням, навчальної та довідкової літератури відбираємо два способи отримання виливки кришки: лиття в піщано-глинисті форми і лиття під тиском.
Оцінку правильності методу вибору заготовки зробимо за мінімальної величині виробничих витрат на виготовлення деталі. Розрахунок величини наведених витрат виконаємо по формулі:


Пз.д. = МзЦз - МоЦо + Пз.чi * Тшт, гр; (3)


де Мз - маса заготовки, кг;
Цз - розрахункова ціна заготовок, гр / кг;
Мо-маса реалізованих відходів, кг;
Цо - ціна реалізованих відходів, гр / кг;
Пз.чi - норматив наведених витрат, що припадають на 1ч. роботи обладнання при виконанні i-й операції [3, табл. 46-50];
Тшт - норма штучного часу на механічну обробку заготовки.

Дані для розрахунку наведених витрат зведемо в таблицю (табл. 4.1)


4.1. Порівняння величини зроблених витрат за варіантами отримання заготовки.Значення
показника
Показник
лиття в піщано-глин. форми
лиття під тиском
Маса заготовки Мз, кг
0.500
0.470
Наведена ціна заготовки Цз, гр / кг


Маса відходів Мо, кг
0.060
0.030
Наведена ціна відходів Цо, гр / кг
0.7
0.7
Норматив наведених витрат ПЗЧ, гр / кг
1.02
1.02
Норма штучного часу Тнт, ч
12.8
10.07
Наведені витрати Пзд, гр
По мінімуму наведених витрат переважає варіант отримання заготовки підшипникової кришки литтям під тиском.

5. Проектування технологічного процесу механічної обробки
деталі.


5.1 Розробка маршруту технологічного процесу.

При розробці технологічного процесу слід керуватися наступними принципами:
при обробці заготовок, отриманих литтям, необроблені поверхні можна використовувати як баз для першої операції;
При обробці у заготовок всіх поверхонь в якості технологічних баз для першої операції доцільно використовувати поверхні з найменшими припусками;
В першу чергу слід обробляти ті поверхні, які є базовими в подальшій обробці;
Далі виконують обробку тих поверхонь, при знятті стружки з яких в меншій мірі зменшується жорсткість деталі;
На початку технологічного процесу слід здійснювати ті операції, в яких велика ймовірність отримання шлюбу через дефект.
Технологічний процес записується по операційно, з перерахуванням всіх переходів.1. Операція токарна.
Обладнання - токарно-гвинторізний верстат 16Б16КП
Деталь встановлюємо в трикулачні клиновой пневмо патрон.
В якості бази використовуємо необроблений торець заготовки. Заготівля орієнтується так, щоб зажимное зусилля додавалося до спеціальним приливам.
Використовується Багаторізцевий наладка.

1-й перехід.
Розточуємо отвір (1)? 34.5 + 0.6 на прохід
розточуємо отвір (2)? 78.5 + 0.7 витримуючи розмір 19 (1.5

2. Операція токарна.
Обладнання - токарно-гвинторізний верстат 16Б16КП
Деталь встановлюємо в трикулачні клиновой пневмо патрон.
В якості бази використовуємо необроблений торець заготовки. Заготівля орієнтується так, щоб зажимное зусилля додавалося до спеціальним приливам.
Використовується Багаторізцевий наладка.

1-й перехід.
підрізаємо торцеву поверхню (1) 220 (1.5 витримуючи розмір 32.1-0.3
підрізаємо торцеву поверхню (2) витримуючи розмір 21 + 0.3
розточуємо поверхню (3) витримуючи розмір 0.6 + 0.3


3. Операція токарна.
Обладнання - токарно-гвинторізний верстат 16Б16КП
Деталь встановлюємо в трикулачні клиновой пневмо патрон.
В якості бази використовуємо необроблений торець заготовки. Заготівля орієнтується так, щоб зажимное зусилля додавалося до спеціальним приливам.
Використовується Багаторізцевий наладка.

1-й перехід.
Точимо канавку (1) витримуючи розміри:? 48H14 (+0.62), профіль канавки отримуємо фасонним різцем Р2674-02
розточуємо канавку (2)? 81 + 0.87 розмір (1) отримуємо інструментом
розточуємо фаску (3) витримуючи розмір 1x45


4. Операція токарна.
Обладнання - токарно-гвинторізний верстат 16Б16КП
Деталь встановлюємо в трикулачні клиновой пневмо патрон.
В якості бази використовуємо необроблений торець заготовки. Заготівля орієнтується так, щоб зажимное зусилля додавалося до спеціальним приливам.
Використовується Багаторізцевий наладка.

1-й перехід.
Розточуємо отвір (1)? 79.5 + 0.3 витримуючи розмір 22 + 0.3
розточуємо отвір (2)? 198.5 + 0.3 витримуючи розмір 5.5 + 0.5
розточуємо фаску (3) витримуючи розмір 0.5x45


5. Операція токарна.
Обладнання - токарно-гвинторізний верстат 16Б16КП
Деталь встановлюємо в трикулачні клиновой пневмо патрон.
В якості бази використовуємо необроблений торець заготовки. Заготівля орієнтується так, щоб зажимное зусилля додавалося до спеціальним приливам.
Використовується Багаторізцевий наладка.

1-й перехід.
Розточуємо отвір (1)? 199H8 (+0.072) витримуючи розмір 5.5 + 0.5
розточуємо отвір (2)? 80 H8 (+0.064) на довжину 22+ 0.36. Операція шліфувальна.
Оборудование-кругло-шліфувальний верстат моделі 3У12В
Кришка встановлюється на оправлення, в якості базової поверхні служить попередньо оброблений? 34.5 + 0.6 на прохід.

Шліфуємо отвір (1)? 80H7 (+0.003) на довжину 22 + 0.3


7. Операція сверлильная.
Устаткування - настільно-свердлильний верстат моделі 2М112
Заготівля встановлюється в пристосуванні П4227
Використовується кондукторна втулка

1-й перехід. Свердлимо перший отвір (1)? 11H14 (+0.13)
2-й перехід. Свердлимо другий отвір (2)? 11H14 (+0.13)
3-й перехід.

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар