загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по металургії » Сплави на базі міді

Сплави на базі міді

Мідні сплави

Для деталей машин використовують сплави міді з цинком, оловом, алюмінієм, кремнієм та ін (а не чисту мідь) через їх більшої міцності: 30-40 кгс / мм ^ 2 у сплавів і 25-29 кгс / мм ^ 2 у технічно чистої міді (табл. 35 -
39).

Мідні сплави (крім берилієвої бронзи і деяких алюмінієвих бронз) не приймають термічної обробки, і їх механічні властивості і зносостійкість визначаються хімічним складом і його впливом на струк-туру. Модуль пружності мідних сплавів (900-12000 кгс / мм ^ 2 нижче, ніж у сталі).

Основна перевага мідних сплавів - низький коефіцієнт тертя
(що робить особливо раціональним застосуванням їх в парах ковзання), со-чета для багатьох сплавів з високою пластичністю і хорошою стійко - стю проти корозії в ряді агресивних середовищ і хорошою електропровідні-стю.

Величина коефіцієнта тертя практично однакова у всіх мідних сплавів, тоді як механічні властивості і зносостійкість, а також поведе-ня в умовах корозії залежать від складу сплавів, a отже, від струк-тури. Міцність вище у двофазних сплавів, а пластичність у однофазних.

Марки мідних сплавів.

Марки позначаються наступним чином.

Перші букви в марці означають: Л - латунь і Бр. - Бронза.

Букви, наступні за буквою Л в латуні або Бр. У бронзі, означають:
А - алюміній, Б - берилій, Ж - залізо, К - кремній, Мц - марганець,
Н - нікель, О - олово , С - свинець, Ц - цинк, Ф. - фосфор.

Цифри, поміщені після букви, вказують середній процентний вміст елементів. Порядок розташування цифр, прийнятий для латуней, відрізняється від порядку, прийнятого для бронз.

У марках латуні перші дві цифри (після букви) вказують зміст основного компонента - міді. Інші цифри, відокремлюються один від одного через тире, вказують середній вміст легуючих елементів.
Ці цифри розташовані в тому ж порядку, як і літери, що вказують присутність у сплаві того чи іншого елемента. Таким чином вміст цинку в найменуванні марки латуні не вказується і визначається по різниці. Наприклад, Л86 означає латунь з 68% Cu (в середньому) і не має інших легуючих елементів, крім цинку; його вміст становить (по різниці) 32%. Лаж 60-1-1 означає латунь з 60% Cu, леговану алюмінієм (А) в кількості 1%, з залізом (Ж) у кількості 3% і марганцем
(Мц) у кількості 1% . Вміст цинку (у середньому) визначається вирахуванням з
100% суми відсотків вмісту міді, алюмінію, заліза та марганцю.

У марках бронзи (як і в сталях) зміст основного компонента - міді - не вказується, а визначається по різниці. Цифри після букв, відокремлюються один від одного через тире, вказують середній вміст легуючих елементів; цифри розташовані в тому ж порядку, як і літери, що вказують на легування бронзи тим чи іншим компонентом.
Наприклад, Бр.ОЦ10-2 означає бронзу з вмістом олова (О) ~ 4% і цинку
(Ц) ~ 3%. Зміст міді визначається по різниці (з 100%). Бр.АЖНЮ-4-4 означає бронзу з 10% Al, 4% Fe і 4% Ni (і 82% Cu). Бр. КМц3-1 означає бронзу з 3% Si, і 1% Mn (і 96% Cu).

1. Мідно-цинкові сплави. Латуні (табл. 35).

За хімічним складом розрізняють латуні прості і складні, а за структурою - однофазні і двофазні.
Прості латуні легується одним компонентом: цинком.

Однофазні прості латуні мають високу пластичність; вона найбільша у латуней з 30-32% цинку (латуні Л70, Л67). Латуні з більш низьким вмістом цинку (томпаку і полутомпакі) поступаються латуням Л68 і
Л70 в пластичності, але перевершують їх в електро-та теплопровідності. Вони поставляються в прокаті і поковках.

Двофазні прості латуні мають хороші Ковкість (але головним чином при нагріванні) і підвищені ливарні властивості і використовуються не тільки у вигляді прокату, а й у виливок. Пластичність їх нижче ніж у однофазних латуней, а міцність і зносостійкість вище за рахунок впливу більш твердих частинок другої фази.

Міцність простих латуней 30-35 кгс / мм ^ 2 при однофазному структурі і
40-45 кгс / мм ^ 2 при двофазної. Міцність однофазної латуні може бути значно підвищена холодною пластичною деформацією. Ці латуні мають достатню стійкість в атмосфері води і пари (за умови зняття напружень, створюваних холодної деформацією).

2. Олов'яні бронзи (табл. 36).

Однофазні та двофазні бронзи перевершують латуні в міцності і опорі корозії (особливо в морській воді).

Однофазні бронзи в катанні стані, особливо після значної холодної пластичної деформації, мають підвищені міцнісні і пружні властивості (?> = 40 кгс / мм ^ 2).

Для двофазних бронз характерна більш висока зносостійкість.
Важлива перевага двофазних олов'янистих бронз - високі ливарні властивості; вони отримують при лиття найбільш низький коефіцієнт усадки в порівнянні з іншими металами, у тому числі чавунами. Олов'яні бронзи застосовують для литих деталей складної форми. Однак для арматури котлів і подібних деталей вони використовуються лише у випадку невеликих тисків пари.
Недолік виливків з олов'яних бронз - їх значна мікропористість.
Тому для роботи при підвищених тисках пари вони все більше замінюються алюмінієвими бронзами.

Через високу вартість олова частіше використовують бронзи, в яких частина олова замінена цинком (або свинцем).

3. Алюмінієві бронзи (табл. 37).

Ці бронзи (однофазні і двофазні) все більш широко замінюють латуні і олов'яні бронзи.

Однофазні бронзи в групі мідних сплавів мають найбільшу пластичність (? До 60%). Їх використовують для листів (у тому числі невеликої товщини) і штампування зі значною деформацією. Після сильної холодної пластичної деформації досягаються підвищені міцність і пружність.

Двофазні бронзи піддають гарячої деформації або застосовують у вигляді відливок. У алюмінієвих бронз ливарні властивості (жидкотекучесть) нижче, ніж у олов'яних; коефіцієнт усадки більше, але вони не утворюють пористості, що забезпечує отримання більш щільних отлівок.Літейние властивості поліпшуються введенням в зазначені бронзи невеликих кількостей фосфору. Бронзи в відливання використовують, зокрема, для котельні арматури порівняно простої форми, але працює при підвищених напругах.

Крім того, алюмінієві двофазні бронзи, мають більш високі властивості міцності, ніж латуні і олов'яні бронзи. У складних алюмінієвих бронз, що містять нікель і залізо, міцність становить
55-60 кгс / мм ^ 2.

Все алюмінієві бронзи, як і олов'яні, добре стійкі проти корозії в морській воді і у вологому тропічної атмосфері.

Алюмінієві бронзи використовують у суднобудуванні, авіації, і т.д.. У вигляді стрічок, листів, дроту їх застосовують для пружних елементів, зокрема для струмоведучих пружин.

4. Крем'янисті бронзи (табл. 38)

Застосування кременистих бронз обмежене. Використовуються однофазні бронзи як більш пластичні. Вони перевершують алюмінієві бронзи і латуні в міцності і стійкості в лужних (у тому числі стічних) середовищах.

Ці бронзи застосовують для арматури і труб, які працюють у зазначених середовищах.

Крем'янисті бронзи, додатково леговані марганцем, в результаті сильної холодної деформації набувають підвищені міцність і пружність і у вигляді стрічки або дроту використовуються для різних пружних злементов.

5. Берилієві бронзи.

Берилієві бронзи поєднують дуже високу міцність (? До
120 кгс / мм ^ 2) і корозійну стійкість з підвищеною електропровідністю.
Однак ці бронзи через високу вартість берилію використовують лише для особливо відповідальних у виробах невеликого перетину у вигляді стрічок, дроту для пружин, мембран, сильфонів і контактах в електричних машинах, апаратах і приладах.

Зазначені властивості берилієві бронзи після гартування і старіння, тому що розчинність берилію в міді зменшується з пониженням температури.
Виділення при старінні частинок хімічної сполуки CuBe підвищує міцність і зменшує концентрацію берилію в розчині міді.

Мідні сплави. Олов'яні бронзи.
| Марка | хімічний склад | призначення |
| | | | | | | |
| | Sn | P | Zn | Ni | Pb | |
| | оброблювані тиском (однофазні) | |
| | по ГОСТ 5017-49 | |
| Бр.ОФ6, 5 | | 0,1-0, | | | - | Стрічки, сітки в |
|-0,15 | 6-7 | 25 | - | - | | аппаратостроен |
| | | | | | | ії, паперової |
| | | | | | | |
| | | | | | | пром .. Мембрани |
| | | | | | |, пружини, |
| | | | | | | деталі |
| | | | | | | працюють на |
| | | | | | | тертя. |
| Бр.ОЦ4-3 | | - | | | - | |
| | 3,5 | | 2,7-3, | - | | |
| | | | 3 | | | |
| | ливарні | |
| | (двофазні) по ТУ | |
| Бр.ОЦ10-| | - | | | - | шестерні, |
| 2 | 9-11 | | 2-4 | - | | втулки, |
| | | | | | | підшипники. |
| Бр.ОФ10-| | | | | - | Те ж, |
| 1 | 9-11 | 0,8-0, | - | - | | пластичність |
| | | 12 | | | | вище. |
| Бр.ОНС11 | | | | | | Те ж, при |
|-4-3 | - | - | - | 4 | 3 | нагріванні. |
| | | | | | | Втулки |
| | | | | | | клапанів. |
| Алюмінієві бронзи (за ГОСТ 18175-72) |
| марка | хімічний склад | призначення |
| | Al | Fe

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар