загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з оподаткування » Контроль за витратами фізичних осіб

Контроль за витратами фізичних осіб


І !! Контроль над витратами фізичних осіб

План:

1. Введення стор. 1

2. Нормативна база контролю над витратами фізичних осіб стор . 2

3. Загальні положення стор. 3

4. Надання інформації про угоди фізичних осіб стор.5

5. Дії податкових органів при проведенні контролю стор. 7

6. Права та обов'язки фізичних осіб стр. 9

7. Спеціальна декларація стор.10

8. Висновок стор.12

9. Список використаної літератури

Введення

Система державного контролю за витратами фізичних осіб існує в багатьох країнах. Світова практика показує, що наявність такої системи сприяє як запобіганню залучення тіньових капіталів в легальний оборот, так і виявленню порушень податкового законодавства.

В даний час, коли від ефективності збору податків залежить можливість держави хоч в якійсь мірі полегшити важке економічне і фінансове становище в країні, встановлення державного контролю за витратами громадян можна вважати безумовно необхідною, хоча і запізнілою заходом.

Контроль - це спеціальний спосіб забезпечення законності .Контроль побудований на лінійній (адміністративної) або функціональної (в рамках певної функції) влади. Контролю властива активна форма влади, яка дозволяє не тільки виявляти порушення законності, а й безпосередньо усувати їх .Налоговий контроль - сукупність прийомів і способів керівництва компетентних органів, що забезпечують дотримання податкового законодавства і правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення податку до бюджету або позабюджетний фонд, встановлена ??законодавством.
1

Забезпечення економічної безпеки держави є головним завданням податкового контролю, тому його основні методи це:
1. Прогноз
2. Попередження
3. Припинення
4. Відновлення
5. Застосування каральних санкцій
Оскільки в ст. 1 Закону РРФСР від 21 березня 1991 № 943-1 «Про державну податкову службу РРФСР» Державна податкова служба
РРФСР визначається як єдина система контролю за дотриманням податкового законодавства, а також за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків та інших обов'язкових платежів, то про податковий контроль слід говорити саме як про спеціалізований надвідомчому контролі, а не про нагляд.

Суб'єктами податкових перевірок є як:

1. Міністерства, відомства, державні установи та організації, в тому числі судові органи;

2. Комерційні підприємства та організації, засновані на будь-яких формах власності;

3. спільні підприємства,

4. об'єднання та організації за участю російських та іноземних осіб;

5. недержавні і некомерційні установи та організації; так і громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства т. е. фізичні особи.

Нормативна база, що регулює проведення контролю.
З 1 січня 2000 року на території Російської Федерації введена система податкового контролю за великими витратами фізичних осіб. Право податкових органів перевіряти витрати фізичних осіб вперше було передбачено Федеральним законом від 20 липня 1998 N 116-ФЗ "Про державний контроль за відповідністю великих витрат на споживання фактично одержуваних фізичними особами доходів" (далі - Закон від 20 липня
1998 г.). Цей закон мав набути чинності 24 січня 1999 р але
Федеральним законом від 9 лютого 1999 N 27-ФЗ початок його дії перенесено на 24 січня 2000
Фактично Закон від 20 липня 1998 так і не набув чинності. У липні 1999 р в першу частину Податкового кодексу (ПК) РФ були внесені значні зміни і доповнення. Зокрема, в неї включені ст. 86.186.3, встановлюють новий порядок проведення податкового контролю за витратами фізичних осіб. Названі статті НК РФ введені в дію з 1 січня 2000, а Закон від 20 липня 1998 в зв'язку з прийняттям змін та доповнень до частини першої НК РФ був визнаний таким, що втратив силу.

Без сумніву, вказаний закон зачіпає інтереси дуже значного числа громадян, які здійснюють ті чи інші угоди з метою придбання майна у власність. Окремі положення закону, які регламентують права та обов'язки платників податків та державних органів, покликаних здійснювати згаданий контроль, вимагають спеціального розгляду і зіставлення з іншими нормативними актами. До їх числа в першу чергу слід віднести частину першу Податкового кодексу. Російської
Федерації, що вступив в дію 1 січня 1999 р .; Закон РРФСР "Про державну податкову службу РРФСР" від 21 березня 1991 г. (зі змінами)
; Закон РФ "Про федеральних органах податкової поліції" від 24 червня 1993 г. (із змінами) та ін.

Також відповідно до наказу Міністерства з податків і зборів від
22.12.1999 року № АП-3-08 / 408 затверджено Положення про порядок проведення податкового контролю за витратами фізичної особи з метою проведення з 1 січня 2000 року в Російській Федерації податкового контролю за витратами фізичної особи відповідно до статей 86.1, 86.2, і 86.3 частини першої
Податкового кодексу Російської Федерації. Отже, нормативна база, що закріплює основні положення проведення контролю за витратами фізичних осіб:

. Статті 86.1, 86.2,86.3 частини 1 Податкового кодексу РФ;

. Наказ Міністерства з податків і зборів від 22 грудня 1999 року № АП-3-

08/408 в якому затверджується Положення "Про порядок проведення податкового контролю за витратами фізичної особи".

Загальні положення

У статті 86.1 НК РФ закріплено, що метою податкового контролю за витратами фізичної особи є встановлення відповідності між великими витратами фізичної особи та її доходами. З цією метою в НК РФ визначені: коло осіб, чиї витрати можуть підлягати контролю, перелік майна, придбання якого тягне збудження процедури податкового контролю, обов'язки реєструючих органів щодо надання інформації про здійснені угоди, а також обов'язки осіб, що купують дороге майно.

Відповідно до ст. 86.1 НК РФ контроль відповідності великих витрат доходам фізичної особи може проводитися тільки щодо осіб, які є податковими резидентами Російської Федерації. Поняття фізичної особи податкового резидента РФ дано в ст. 11 НК РФ. Согласно статті, таким є особа (громадянин РФ, іноземний громадянин чи особа без громадянства), що фактично знаходиться на території Росії не менше 183 днів у календарному році. Приміром, громадянин Росії може не визнаватися податковим резидентом РФ, якщо протягом одного календарного року він 183 або більше днів перебував за кордоном. Відповідно, не буде визнаватися податковим резидентом РФ і іноземний громадянин, якщо протягом року він перебував у Росії менше 183 днів. Для порівняння зазначимо, що Закон від 20 липня 1998 допускав можливість контролю щодо всіх фізичних осіб платників прибуткового податку, т. Е. Як є, так і не є податковими резидентами РФ.-Крім контролю за витратами осіб, що купують певне майно, Закон від 20 липня 1998 передбачає контроль за витратами осіб, які надають іншим особам фінансове сприяння в придбанні цього майна. Таким чином, якби особа, яка купує майно, послалося б на підтвердження своїх доходів на позику, отриманий в іншої фізичної особи, той, хто надав позику, був би зобов'язаний давати податковим органам відомості про джерела своїх доходів. У статті 86.1 НК РФ цієї вимоги немає, отже, податковий контроль може здійснюватися тільки за витратами на придбання майна у власність.

На відміну від положень Закону від 20 липня 1998 Ст. 86.1 НК РФ не визначає мінімальну суму, в межах якої витрати на придбання майна не підлягають контролю. Відповідно до названої статті податкові органи контролюють витрати на придбання певного майна незалежно від їх розміру. Фактично НК РФ передбачає, що будь-які витрати на придбання перерахованого в ст. 86.1 НК РФ майна є великими.
Податкове відомство поки не пропонувало уряду встановити мінімальний розмір суми великих витрат, відносно якої податкові органи повинні здійснювати податковий контроль. Сьогодні ця сума законодавством не визначена, що значно ускладнює діяльність податкових органів з виявлення випадають з-під оподаткування доходів громадян. Між тим за 2000 рік у податкових органів "накопичилися сотні тисяч фактів про великих покупках громадян, яким необхідно подати до податкових органів спеціальну декларацію про доходи» як повідомив заступник міністра з податків і зборів Д Черник. Він також повідомив, що в результаті здійснення податкового контролю за великими витратами громадян з початку
2000 року по станом на 1 жовтня податківці донарахували до бюджету 1,62 мільйона рублів прибуткового податку.

Відповідно до інформаційним повідомленням Управління по інформаційній політиці при Міністерстві з податків і зборів від 14 грудня
2000 року:
Станом на 1 жовтня 2000 року Міністерством Російської Федерації з податків і зборів з контролю над крупними витратами фізичних осіб отримано такі дані. Податковими органами отримано 2473 тисяч сповіщень від організацій та уповноважених осіб про зареєстровані угоди фізичних осіб.
Було направлено 245237 вимог фізичним особам про необхідність надання до податкових органів спеціальної декларації.
Від фізичних осіб отримано 101 622 спеціальних декларацій. Податковими органами виявлено 23527 осіб, які не пред'явили спеціальні декларації після закінчення встановленого терміну. 1177 чоловік, які не пред'явили податкову декларацію, притягнуті до адміністративної відповідальності. Залучено 519 чоловік до сплати прибуткового податку, дона числено до бюджету 1620 тис. Рублів прибуткового податку.

До майна,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар