загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з оподаткування » Податкове адміністрування: його цілі, завдання, методи і форми

Податкове адміністрування: його цілі, завдання, методи і форми

ЗМІСТ.
ВСТУП. 03
ОСНОВНА ЧАСТИНА ........................................................................... ... 06
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ ............................................................... ... 06
1.1. Загальні принципи і порядок управління роботою податкових органів ......... ... 06
1.2. Організаційні типи і функції податкових органів ........................... ... 08
1.3. Організаційна структура управління податковими органами .................. .10
1.4. Особливості організаційної структури податкових органів .................. ... 11
1.5. Міжнародне співробітництво у сфері вдосконалення податкового администрирования...............................................................................12
2. принципа І ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ..................................................................... ..14
2.1. Організація роботи та ведення звітності на рівні низових податкових органов...............................................................................................14
2.2. Організація роботи щодо виявлення осіб, які ухиляються від подачі податкових декларацій, і по стягненню недоїмки ....................................... ..20
2.3. Організація роботи по стягненню недоїмки ....................................... ..28
2.4. Удосконалення роботи податкових органів у сфері управління розрахунків з податків .............................................................................. .31
3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ухиленні від податків ............................................................... .34
3.1. Основи правової кваліфікації податкових правопорушень .................. ... 34
3.2. Використання іноземних фірм для цілей оптимізації податкових платежей.............................................................................................35
3.3. Протидія податковим правопорушенням у Росії. ........................ ..36
4. вдосконалення податкового адміністрування У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ................................................................ ..43
5. КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.....................................................................49
5.1. Контроль в системі податкового адміністрування .............................. ... 49
5.2. Регулювання в системі податкового адміністрування ...................... ... .50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................53
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ..................................................................... ... 55
ВСТУП.
У сучасній Росії проблеми вдосконалення податкової системи набули особливої ??актуальності. Відносне благополуччя зі збором податкових платежів (в чому пов'язане зі зростанням світових цін на нафту) не повинно породжувати ілюзій щодо досягнутого рівня ефективності проведеної податкової політики, так само як і введення Податкового кодексу РФ не дозволяє зняти з порядку денного питання про необхідність подальшого реформування податкової системи.
У податковій сфері залишається ще безліч невирішених проблем. На думку ряду дослідників, податкова система Росії ще вельми слабо пристосована до реалій російської дійсності, далека від відповідності критеріям ефективності та справедливості, мало сприяє розвитку та економічному зростанню, вкрай ускладнена, громіздка і перенасичена як числом керуючих і контролюючих органів, так і різноманітними (і нерідко суперечать один одному) нормативними документами і «роз'яснювальними» листами та інструкціями.
Для підвищення ефективності податкової системи в цілому, в тому числі її окремих ланок, треба розглянути три рівні дозволу поставленого завдання.
Перший рівень охоплює питання оптимізації загальної податкової політики держави - з пропозицією зразкової моделі стабільною і довготривалою податкової доктрини для Росії.
Другий рівень визначає підходи до оптимізації загальної структури податкових платежів в країні - в залежності від виду і «ваги» окремих податків, їх вплив на ті чи інші соціальні й економічні процеси, усунення виникаючих між ними правових і фіскальних проблем і не стикувань і, нарешті, в руслі давно очікуваних змін в бік радикального спрощення та скорочення застосовуваних податкових норм і режимів.
Третій рівень охоплює безпосередньо роботу податкових органів у розрізі управління податковим процесом в цілому, внутрісистемного податкового адміністрування, взаємодії з суміжними та сотрудничающими державними органами і з платниками податків.
Всі ці рівні управління податковими відносинами тісно пов'язані між собою. І дійсно, неможливо, ставити задачу підвищення ефективності роботи податкових органів, якщо, наприклад, неправильно обрані цілі податкової політики (в цьому випадку чим успішніше працюють податкові органи, тим більший збиток несе країна від їхньої діяльності). Якщо недостатньо узгоджені між собою застосовувані форми податків та режими оподаткування, то зусилля податкових органів по збору одного виду податку можуть або заважати росту зборів іншого податку, або заганяти платника податків в такі податкові пастки, з яких у нього не буде можливості вибратися, не порушуючи податкових правил . Якщо обрані надмірно обтяжливі методи справляння податку, приписані без необхідності об'ємні форми податкового обліку та звітності, то може знадобитися застосування необгрунтовано жорстких інструментів податкового контролю, і т.д.
У всіх цих випадках податкові органи можуть виявитися (і реально виявляються) в ролі заручників раніше прийнятих (іншими органами і на інших рівнях) рішень, їх цілком законні та виправдані (в іншій ситуації) дії можуть викликати несподівану реакцію платників податків, звичайні в податковій роботі конфлікти з платниками податків беруть нецивілізовано різкі і важкі форми.
Слід підкреслити, що в зарубіжних країнах податкове справа вже давно є самостійною галуззю, в ній зайнято сотні тисяч висококваліфікованих фахівців, з боку як держави, так і платників податків, на її утримання і розвиток витрачаються кошти, які можна порівняти з витратами, наприклад, на сільське господарство або науку. Податкове законодавство перетворилося на один із найширших секторів права, податкові спори займають помітне місце в діяльності цивільних і кримінальних судів, вивченням і регулюванням міжнародних податкових відносин активно займаються такі авторитетні міжнародні організації, як ООН, ГАТТ / СОТ, МВФ, ОЕСР, Євросоюз і ін .
Разом з тим з питань вдосконалення податкової системи, податкового процесу і податкового адміністрування в країнах Заходу ведуться великі дослідження, організовуються дискусії та круглі столи за участю провідних дослідників, практикуючих юристів, аудиторів та консультантів, чільних посадовців фінансових і податкових органів. На рівні урядів і міжнародних організацій утворені спеціальні робочі групи та постійні семінари, в завдання яких входить підготовка конкретних рекомендацій щодо вдосконалення роботи податкових органів; видається велика кількість робіт з даної тематики.
Всі учасники таких дискусій одностайно визнають наявність безлічі недоліків в існуючій системі оподаткування, таких як ускладненість податкових процедур, множинність податкових режимів, велике число податкових пільг та спеціальних норм, що вимагають особливого контролю податкових органів за їх застосуванням платниками податків , особлива система податкового обліку, що вимагає від платників податків перерахунку даних бухгалтерської звітності для цілей обчислення податкових платежів, і т.д. В останні роки в ряді країн обговорюється можливість проведення радикальних податкових реформ, які покликані усунути найбільш серйозні з перерахованих вище недоліків.
У Росії поки відсутні комплексні наукові дослідження, в яких питання управління податковою системою розглядалися б у критичному ключі, з точки зору оцінки наявного в розвинених країнах досвіду та можливості його адаптованого використання в російських умовах.
Податкове справу як галузь включає ряд напрямків, сторін або видів діяльності, що розповсюджуються на сфери політики, економіки, права, соціальних послуг, міжнародних відносин, і т.д. Але, перш за все податкове справу розглядає структурно-організаційні основи, які становлять податковий процес і податкове адміністрування.
Під податковим процесом розуміється послідовна сукупність дій податкових органів, податкових агентів, платників податків або їх представників у зв'язку з реалізацією прав та / або виконанням обов'язків, передбачених податковим законодавством в цілях збору та перерахування податкових доходів у державну скарбницю . Податковий процес складається з окремих етапів, основними з яких є: облік і реєстрація платників податків, об'єктів оподаткування; складання, подання та перевірка податкової звітності; збір та перерахування податків до казни (спеціальні фонди); дозвіл податкових спорів, і регулюється податковим правом, яке включає в себе власне податкове законодавство (закони про податки), а також суміжні розділи державного, цивільного, акціонерного, сімейного і т.д. права, які застосовуються у зв'язку з справлянням податків або при вирішенні конфліктів між податковими органами та платниками податків.
Податкове право формується на основі проводиться урядом податкової політики, що включає цілі (поточні або середньострокові, довгострокові), засоби (інструменти) та методи. Цілеспрямована, послідовно проведена державною владою протягом довготривалого історичного періоду податкова політика об'єктивно може бути виражена у вигляді податкової доктрини конкретної держави (сформульованої у вигляді декларації, особливого розділу в законодавстві або у вигляді окремих принципів і норм податкової політики та податкового права).
Податкове адміністрування - встановлена ??законом, практикою або звичаями система управління податковим процесом з боку держави та її органів.
Під податковим адмініструванням також розуміється динамічна система, що розвивається управління податковими відносинами, координує діяльність податкових органів в умовах ринкової економіки.
Основними елементами податкового адміністрування є: структура та ієрархія податкових органів; права та обов'язки податкових органів; порядок збору, обробки та перевірки податкової звітності; надання податкових пільг і застосування податкових санкцій; ведення та узагальнення податкової статистики; регулювання податкових відносин з іншими країнами.
Податкове адміністрування може проводитися як за допомогою методів силового (адміністративного) примусу - погроз застосування штрафів, арешту банківських рахунків, іншого майна платника податків, обмеження його дій, свободи пересування і т.д., так і шляхом укладення угод з платниками податків з тих чи інших питань (ведення звітності, використання податкових пільг, сплати податку і т.д.).
Останнім часом все більш поширеним методом податкового адміністрування стає метод регулювання

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар