загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з оподаткування » Податкове законодавство України

Податкове законодавство України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

| Реєстр. № | Дата здачі |
| | |
| | Нач.уч.отд |
| | їла |
| | Секретар |
| | Методист |

Сімферопольська філія

Контрольна робота

з дисципліни:

Податкове законодавство України

_________________________________________________

Тема: Податкові правовідносини, їх сутність і зміст

Виконав:

Студент групи

_________________________

_____________________ факультету

П.І.Б. Глухів Роман Анатолійович

____________________________

Перевірив:

Викладач ___________________

____________________________

Сімферополь

2002/2003 уч.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Сімферопольська філія

Рецензія на контрольну роботу


Студента
________________________________________________________________________
Назва дисципліни
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
Тема________________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________________
_______
Рецензент
________________________________________________________________________

(уч.званіе, прізвище, ім'я, по батькові)

Зміст рецензії

____________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Підпис рецензента __________________________________________________

«___» ________ 200_ р.

 
Подібні реферати:
Податкова перевірка організацій
Г Л А В Л Е Н І Е Запровадження 3 I.Теоретіческая і методологічна частина 5 1.1.Порядок призначення виїзних податкових перевірок 5 1.2.Порядок складання акта виїзної податкової перевірки 6 1.3.Порядок підписання, вручення, реєстрації акта 12 виїзної податкової перевірки та її розгляду керівником податкового органу 1.4.Порядок винесення рішення за результатами розгляду 13 матеріалів перевірки II.Учетная частина 15 2.1.Постановленіе про проведення виїзної податкової перевірки 15 2.2.Перечень питань, що підлягають документальній перевірці 16 2.3.Акт виїзної податкової перевірки 18 2.4.Постановленіе про притягнення до податкової відповідальності 38 за вчинення податкового правопорушення 2.5.Требованіе про сплату податків і зборів 41 Висновок 43 Список літератури 46
Податкова система України
ПЛАН КОНТРОЛЬНОЙЇРАБОТИ 1. Основні обов'язки платників податків 3 лютого
Податкова система України
Істотними елементами закону про податок є ті елементи, без яких податкове зобов'язання і порядок його виконання не можуть вважатися визначеними. До них відносяться: платник податків (суб'єкт податку),
Податкова політика Ставропольського краю
2. Респyбліканскім податків і збори респyблик у складі РФ, національно-Госyдарственное та адміністративних утворень, yстанавліваемие законами цих респyблик та рішеннями Госyдарственное органів цих образовани
Перелік міжнародних договорів та угод, у виконанні яких беруть участь ...
Багатосторонні договори, конвенції та угоди. Двосторонні договори та угоди.
До питання про правову природу відповідальності за податковим законодавством
В даний час в Російській Федерації та в інших країнах СНД проводяться реформи оподаткування.
Адміністрація Калінінського району
Територіальне управління Калінінського адміністративного району Санкт-Петербурга Адреса 195009, Калінінський район, Арсенальна наб.
Офшорний бізнес
Думки більшості сучасних економістів сходяться сьогодні в тому, що лібералізація міжнародної торгівля є необхідним напрямком розвитку світової економіки. Позитивні наслідки звільнення
Податок на додану вартість в Україні
В українському законодавстві цей податок з'явився не так давно і з'явився відображенням найглибших змін, що відбуваються в країні. Розпочаті реформи самі продиктували необхідність зміни податкової системи стра
Система оподаткування в Росії
| | Виріб А | Виріб Б | | Випуск, штук | 1000 | 2000 | | Норми витрати: | | | | Метал, т / шт | 0,2 | 0,15 | | Паливо, т / шт | 0,01 | 0,008 | | Електроенергії, кВт-ч/шт | 800 | 500 | | Відрядні расце
Види мит
В умовах реформування економіки України мито є найважливішим інструментом зовнішньоторговельної політики держави з метою обмеження ввезення іноземних товарів, захисту та заохочення розвитку оте
Про українські непрямі методи визначення податкового зобов'язання
У нашій молодій Державі питання визначення податкових зобов'язань непрямими методами вперше виник ще коли держава перебувала у віці першокласника (Ук-раїні було 7 років) в 1998 році.
Оподаткування малого бізнесу в Росії
Останнім часом в Росії дозрів досить серйозне питання: хто займе місце нині розпадаються великих монополістичних підприємств, що відносяться як до важкої, так і до іншим не менш важливим галузям пром
Оподаткування операцій з цінними паперами (Україна)
Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її
Контроль: принципи, суб'єкти та види
Мета цього реферату - це насамперед обгрунтування понятійного апарату інституту податкового контролю; дослідження правового характеру його основних елементів; визначення його видів і принципів.
Податок на майно юридичних осіб
Суб'єкт (платник) - підприємства, установи (включаючи банки та інші кредитні організації) та організації, в тому числі з іноземними інвестиціями, вважаються юридичними особами за законодавством РФ, і та
Оподаткування ПДВ операцій з цінними паперами
Одним з найважливіших важелів, регулюючих фінансові взаємовідносини підприємства з державою в умовах переходу до ринкового господарства, стає податкова система. Вона покликана забезпечити державу фінан
Зміст та порядок застосування єдиного податку на поставлений дохід для суб'єктів незалежно ...
В даний час в умовах економічної та фінансової кризи, а також хронічного недобору податків російський уряд вишукує різні шляхи щодо поліпшення існуючого стану справ. При цьому де
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар