загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Блок посилення потужності нелінійного локатора

Блок посилення потужності нелінійного локатора

Міністерство освіти Російської Федерації

ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Блок посилення потужності нелінійного локатора

Пояснювальна записка до курсового

проекту з дисципліни «Схемотехніка аналогових електронних пристроїв»

Виконав :

студент гр.148-3

______ Авраменко А.А.

Перевірив:

викладач каф. РЗИ

______ Тітов А.А.

2001

Зміст

1.Введение..........................................................................................3

2.Технічні завдання ..................................... ................................. 4

3.Расчетная частина ..... .................................................. ....................... 5

3.1 Структурна схема підсилювача ............. ................................... 5

3.2 Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ ............ 5

3.3 Розрахунок вихідного каскаду ............................................. 5

3.3.1 Вибір робочої точки ..................................... ............. 5

3.3.2 Вибір транзистора ...................... ................................ 6

3.3.3 Розрахунок еквівалентних схем

транзистора ........................................................ 7

3.3.4 Розрахунок ланцюга термостабілізації

і вибір джерела живлення .................................. 9

3.3.5 Розрахунок елементів ВЧ корекції ............................... 15

3.4 Розрахунок проміжного каскаду ................................................................... ........... 18

3.4.1 Вибір робочої точки ........................................ 18

3.4.2 Вибір транзистора ........................................... 18

3.4.3 Розрахунок еквівалентних схем

транзистора .................................................... 19

3.4 .4 Розрахунок ланцюга термостабілізації .......................... 19

3.4.5 Розрахунок ланцюга корекції між вхідним

і проміжним каскадами .................................... 20

3.5 Розрахунок вхідного каскаду ................................................. 23

3.5.1 Вибір робочої точки ............................................. 23

3.5 .2 Вибір транзистора ............................................. 23

3.5.3 Розрахунок еквівалентних схем

транзистора ....................................................... 24

3.5.4 Розрахунок ланцюгів термостабілізації ............................. 25

3.5.5 Розрахунок вхідний коректує ланцюга ................... 25

3.6 Розрахунок вихідний коректує ланцюга ........ ...................... 26

3.7 Розрахунок розділових і блокувальних ємностей .................................... .............................. 28

4 Висновок .................................................... ............ 31

Література

1.Вступ

У цій роботі потрібно розрахувати блок посилення потужності нелінійного локатора (БУМ) . БУМ є одним з основних блоків нелінійного локатора, він забезпечує посилення скануючого по частоті складного сигналу.

БУМ повинен мати малий рівень нелінійних спотворень і високий коефіцієнт корисної дії, забезпечувати задану вихідну потужність у широкій смузі частот і рівномірну амплітудно-частотну характеристику нелінійного локатора.

При проектуванні будь-якого підсилювача основною трудністю є забезпечення заданого посилення в робочій смузі частот. У даному випадку смуга частот становить 20-500 МГц. З урахуванням того, що підсилювальні властивості транзисторів значно погіршуються зі зростанням частоти, то розробка пристрою з підйомом АЧХ на таких частотах є непростим завданням. Найбільш ефективним є використання в даному випадку межкаскадних коригувальних ланцюгів 3-го порядку. Така ланцюг дозволить оптимальним, для нашого випадку, чином отримати потрібний коефіцієнт посилення з нелінійними спотвореннями, що не виходять за рамки даних в завданні.

2. Технічне завдання

Підсилювач повинен відповідати наступним вимогам:

1. Робоча смуга частот: 20-500 МГц

2. Лінійні спотворення

в області нижніх частот не більше 1.5 дБ

в області верхніх частот не більше 1ю5 дБ

3. Коефіцієнт посилення 15 дБ

4. Вихідна потужність 5 Вт

5. Діапазон робочих температур: від +10 до +50 градусів Цельсія

6. Опір джерела сигналу і навантаження Rг = Rн = 50 Ом

3. Розрахункова частина

3.1 Структурна схема підсилювача.

Знаючи, що каскад із загальним емітером дозволяє отримувати посилення близько 7 дБ, оптимальне число каскадів даного підсилювача дорівнює трьом. Попередньо розподілимо на кожний каскад з 6 дБ. Таким чином, коефіцієнт посилення пристрою складе 18 дБ, з яких 15 дБ необхідні за завданням, а 3 дБ будуть запасом посилення.

Структурна схема, представлена ??на малюнку 3.1, містить крім підсилювальних каскадів коригувальні ланцюга, джерело сигналу і навантаження.

Блок усиления мощности нелинейного локатора

Малюнок 3.1

3.2 Розподіл лінійних спотворень в

області ВЧ

Розрахунок підсилювача будемо проводити виходячи з того, що викривлення розподілені як 1 дБ на кожен каскад БУМ.

3.3 Розрахунок вихідного каскаду

3.3.1 Вибір робочої точки

Координати робочої точки можна приблизно розрахувати за наступними формулами [1]:

Блок усиления мощности нелинейного локатора, (3.3.1)

де Блок усиления мощности нелинейного локатора (3.3.2)

Блок усиления мощности нелинейного локатора, ( 3.3.3)

де Блок усиления мощности нелинейного локатора - початкова напруга нелінійного ділянки вихідних

 
Подібні реферати:
Підсилювач - коректор
У даній роботі проводився розрахунок широкосмугового підсилювача з нахилом АЧХ для коригування вхідного сигналу.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. Проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок антенного підсилювача з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Структурна схема підсилювача. Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ.
Підсилювач-коректор
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок ланцюгів живлення і термостабілізациі. Розрахунок блокувальних і розділових ємностей. Технічна документація.
Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей
Розрахунки. Структурна схема підсилювача. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Підсилювач кабельних систем зв'язку
Аналіз вихідних даних. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто. Розрахунок підсилювача. Розрахунок ємностей і дроселів. Схема електрична принципова.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
У цій роботі розраховується широкосмуговий високочастотний підсилювач генератора з ємнісним виходом, а також коригувальні і стабілізуючі ланцюга.
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Емітерна термостабилизация. Розрахунок елементів ВЧ корекції і коефіцієнта посилення. Розрахунок розділових і блокувальних конденсаторів.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
Розрахункова частина. Вибір робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму. Розрахунок коригувальних ланцюгів. Розрахунок розділових і блокувальних ємностей.
Підсилювач потужності 1-5 каналів ТБ
Визначення числа каскадів. Розрахунок еквівалентної схеми транзистора. Розрахунок предоконечного каскаду.
Широкосмуговий підсилювач потужності
Розрахунок широкосмугового підсилювача потужності амплітудно-і частотно-модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Методи розрахунку підсилюючих каскадів на основі транзисторів. Розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача. Розподіл спотворення на ВЧ. Розрахунок коригувальних ланцюгів.
Підсилювач приймальні антеною решітки
Розрахунок підсилювальних пристроїв на основі біполярних транзисторів. Принципова схема підсилювача приймальною антеною решітки. Розрахунок елементів принципової схеми.
загрузка...

ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар