загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Будівлі та споруди з монолітного залізобетону

Будинки і споруди з монолітного залізобетону

Курсовий проект виконав студент: ______ групи 5019 / М

Санкт-Петербурзький Державний технічний університет

Інженерно-будівельний факультет

Кафедра Енергетичних і промислово-цивільних споруд

Санкт-Петербург

2000

Введення, вихідні дані

Мета виконання проекту - ознайомлення з основними питаннями конструювання та освоєння методики проектування будівель і споруд з монолітного залізобетону.

Схема споруди являє собою підземний гараж прямокутної форми, що має розміри в плані 18х60 м, який є жорсткою конструкцією, що складається з двох поздовжніх рядів колон і перекриття - монолітної залізобетонної ребристої плитою (рис. 1.1). Висота споруди Н становить 4,2 м, позначка підлоги знаходиться на глибині ?-3,9 м від проектної відмітки.

В результаті оцінки інженерно-геологічних умов підстави складено геологічний розріз (рис. 1.2), рівень грунтових вод знаходиться на позначці ?-2,6 м.

Кліматичні умови приймаються для району зведення споруди - Костромської області.

Вибір будівельних матеріалів для заданого об'єкта

Монолітне ребристе перекриття складається з залізобетонної плити, яка спирається на балочную клітку, що складається із системи головних і другорядних взаємно перпендикулярних балок. Плита перекриття і балки монолітно пов'язані між собою, що досягається шляхом одночасного бетонування всіх елементів перекриття в спеціально виготовленій для цього опалубці.

В даному проекті розглядається уніфіковане перекриття трьох прогонової промислової будівлі з внутрішнім каркасом і несучими зовнішніми стінами (рис. 1.1, 3.1).

Для монолітних перекриттів зазвичай використовується важкий бетон марки М200 - МЗ00, а для армування - зварні каркаси зі сталі класу A-II або A-III і зварні сітки зі звичайної дроту. В даному проекті прийнятий бетон марки М250 (В20). Розрахункові опори такого бетону для граничних станів першої групи будуть: на стиск осьове Rb = 11 МПа, на розтяг осьовий Rbt = 0,88 МПа. Коефіцієнт умов роботи бетону mб1 = 0,85.

Робочу арматуру для балок приймемо у вигляді зварних каркасів з гарячекатаної сталі періодичного профілю класу A-II, Rs = 270 МПа, Rsw = 215 МПа. Для поперечної арматури класу А-I Rsw = 170 МПа. Арматуру для плити приймемо у вигляді зварних сіток зі звичайної дроту класу BI, Rs = 315 МПа, і (можливий варіант) зі сталі класу A-III, Rs = 340 МПа.

Розробка ескізу об'ємно-планувального рішення заданого споруди

При планових розмірах приміщення, що перекривається 18х60 м балки розташовуються в двох напрямках і спираються на проміжні опори - колони.

Головні балки розташовуються поперек приміщення і спираються на зовнішні стіни і колони.

Прольоти головних балок lг. б приймаються рівними відстаням між осями колон і зовнішніх стін і рівні 6 м.

Другорядні балки розташовуються уздовж приміщення і спираються на зовнішні стіни і головні балки. Прольоти другорядних балок lв. б приймаються рівними 6 м.

Ескіз плану споруди з врахуванням встановлених вище параметрів представлений на малюнку 3.1, розріз 2-2 представлений на рис. 1.1.

Призначення попередніх розмірів конструкцій

Для отримання розрахункового прольоту визначаються розміри поперечного перерізу другорядної балки: hв. б = (1/12 ... 1/20) lв. б; приймаємо hв. б = 600/13 = 45 см, b = (1/2 ... 1/3) hв.б?10 см; приймаємо ширину другорядної балки b = 20 см.

Розрахунковий проліт плити між другорядними балками l2 = l0, де l0 - проліт у світлі, рівний 200-20 = 180 см. Проліт плити при обпиранні з одного боку на несучу стіну l1 = l01 + (hпл / 2), де hпл - товщина плити, значенням якої також задаємося. Приймаємо товщину плити рівний 8 см, що більше hmin = 60 мм. Розрахунковий проліт плити

Здания и сооружения из монолитного железобетона

Розрахунок заданого елемента

Навантаження на ребристе монолітне залізобетонне перекриття промислового будинку

Всі навантаження визначаються відповідно до [1.1] . Згідно [1.1, стор. 4, п. 1.11] розрахунок ведеться на основне сполучення навантажень, яке складається з постійних, тривалих і короткочасних навантажень. Згідно [1.1, стор. 3, п. 1.6] до постійних навантажень відноситься власна маса плити і балок. Тимчасові тривалі навантаження РДЛ визначаються згідно [1.1, стор. 6, п. 3.5, табл. 3].

Снігове навантаження згідно [1.1, стор. 4, п. 1.8] відноситься до короткочасних навантажень, що визначаються відповідно до [1.1, стор. 4, п. 5].

Нормативна снігове навантаження на 1 м2 площі горизонтальної проекції покриття повинна визначаться по формулі

Рн = р0с, (5.1)

де

р0 - вага снігового покриву на 1 м2 горизонтальної поверхні землі, що приймається по [1.1, стор. 9, п. 5.2], для IV району, до якого відноситься р Кострома, р0 = 1,5 кН / м2;

С - коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву землі до снігового навантаження на покриття, що приймається відповідно до вказівок [1.1, стор. 9, 10, пп. 5.3-5.6], для горизонтальної поверхні, с = 1.

Рн = 1,5 * 1 = 1,5 кН / м2.

Згідно [1.1, стор. 4, п. 1.7] вага снігового покриву IV району, зменшений на 0,7 кН / м2 відноситься до тривалих навантажень

РСН, дл = 1,5-0,7 = 0,8 кН / м2.

Значення постійних і тимчасових навантажень наведені в табл. 5.1.

Т а б л і ц а 5.1

Вид навантаження Нормативна навантаження, кН / м2 Коефіцієнт перевантаження, n Розрахункове навантаження, кН / м2

1. Постійна

покрівля

цементний розчин

Шлакобетон шар

0,3

0,4 ??

0, 45

1,1

1,3

1,3

0,33

0,52

0,59

a gн = 1,15 - g = 1, 44

2. Тимчасова

тривала, РДЛ + pсн, дл

короткочасна, Рн

6,5

1,5

1,2

1,2

7, 8

1,8

a рн = 8 - p = 9,6

Плита

Розрахункова схема плити являє собою Багатопрогоновий нерозрізну балку, завантажену рівномірно розподіленим навантаженням.

Власна маса плити gн = 0,08 * 25 = 2 кН / м2.

Погонна навантаження приймається на ширину плити, рівну 1 м.

Для даного випадку погонні розрахункові навантаження по табл. 5.1 будуть рівні (з урахуванням маси плити h = 8 см):

g = 1,44 + 1,1 * 2 = 3,64 кН / м;

Р = 9,6 кН / м;

Q = g + р = 3,64 + 9,6 = 13,24 кН / м.

У розрахунку нерозрізних плит з урахуванням пластичних деформацій значення згинальних моментів при рівних або відрізняються не більше ніж на 20% прольотах приймаються по одно моментной схемою (незалежно від виду завантаження тимчасовим навантаженням) рівними (рис. 5, 1):

Здания и сооружения из монолитного железобетона

в крайніх прольотах

Здания и сооружения из монолитного железобетона

в середньому прольоті і над середніми опорами

Здания и сооружения из монолитного железобетона

над другими від краю опорами

Здания и сооружения из монолитного железобетона

Другорядна балка

Розрахункова схема другорядної балки являє собою, так само як і розрахункова схема плити, нерозрізну Багатопрогоновий балку, завантажену рівномірно розподіленим навантаженням. Попередні розміри перерізу другорядної балки були прийняті 45х20 см. Для визначення розрахункових прольотів задаємося розмірами головної балки:

Здания и сооружения из монолитного железобетона bг. б = 0,5h = 30 см.

Розрахункові прольоти другорядної балки будуть: середні прольоти (дорівнюють відстані у світлі між головними балками) l02 = l2-bг. б = 6-0,3 = 5,7 м; крайні - дорівнюють відстані від осі опори на стіні до грані перерізу головної балки

Здания и сооружения из монолитного железобетона

де

l1 і l2 - прольоти балки;

А - прив'язка разбивочной осі до внутрішньої грані стіни;

В - довжина опорного кінця балки на стіні.

Збір навантажень

погонного навантаження на балку приймають на ширину вантажної площі, рівну 2 м (віддалі між осями другорядних балок). Для даного випадку (см. Табл. 5.1) розрахункові погонні навантаження будуть мати значення з урахуванням маси балки по прийнятим розмірам

g = 2 * (1,44 +2,2) + 0,37 * 0,2 * 25 * 1,1 = 7,28 + 2,04 = 9,32 кН / м,

де

0,37 * 0, 2 м - розміри перерізу балки за вирахуванням товщини плити h = 8 см;

1,1 - коефіцієнт перевантаження для власної маси конструкцій;

25 - щільність бетону, кН / м3;

РДЛ (тривала) = 2 * 7,8 = 15,6 кН / м;

Ркр (короткочасна) = 2 * 1,8 = 3,6 кН / м;

Р (повна) = 2 * 9,6 = 19,2 кН ??/ м;

Повна

q = g + р = 9,32 + 19,2 = 28,52 кН / м.

Розрахункові моменти:

а) в крайніх прольотах

Здания и сооружения из монолитного железобетона

б) в середніх прольотах і над середніми опорами

Здания и сооружения из монолитного железобетона

в) над другими від краю опорами

Здания и сооружения из монолитного железобетона

Побудова обвідної епюри моментів другорядної балки (рис. 5.2)

Здания и сооружения из монолитного железобетона

Епюра моментів будується для двох схем завантаження:

на повне навантаження q = g + р в непарних прольотах і умовну постійне навантаження q '= g + 1 / 4P в парних прольотах (рис. 5.2, Схема I);

На повне навантаження q = g + p в парних прольотах і умовну постійне навантаження q '= g + 1 / 4р в непарних прольотах (рис. 5.2, Схема II).

При цьому максимальні прогонові і опорні моменти приймаються ql2 / 11 або ql2 / 16, а

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар