загрузка...

трусы женские
загрузка...

Транзистори

Властивості р-n-переходу можна використовувати для створення підсилювача електричних коливань, називаного напівпровідниковим тріодом або транзистором.

У напівпровідниковому тріоді дві р-області кристала розділяються вузькою n-областю. Такий тріод умовно позначають р-n-р. Можна робити і n-р-n тріод, тобто розділяти дві n-області кристалу вузькою р-областю (мал. 1).

Транзисторы

Триод р-n-р типу складається з трьох областей, крайні з яких володіють доречнийпровідністю, а середня - електронною. До цих трьох областях тріода робляться самостійні контакти а, б и в, що дозволяє подавати різні напруги на лівий р-n-перехід між контактами а і б і на правий n-р-перехід між контактами б и в.

Якщо на правий перехід подати зворотна напруга, то він буде замкнений і через нього буде протікати дуже малий зворотний струм. Подамо тепер пряму напругу на лівий р-n-перехід, тоді через нього почне проходити значний прямий струм.

Одна з областей тріода, наприклад ліва, містить звичайно в сотні разів більшу кількість домішки р-типу, ніж кількість n-домішки в n-області. Тому прямий струм через р-n-перехід буде складатися майже винятково з дірок, що рухаються зліва направо. Потрапивши в n-область тріода, дірки, які вчиняють тепловий рух, дифундують у напрямку до n-р-переходу, але частково встигають перетерпіти рекомбінацію з вільними електронами n-області. Але якщо n-область вузька і вільних електронів у ній не занадто багато (неяскраво виражений провідник n-типу), та більшість дірок досягне другого переходу і, потрапивши в нього, переміститься його полем у праву р-область. У гарних тріодів потік дірок, що проникають у праву р-область, складає 99% і більше від потоку, що проникає ліворуч у n-область.

Якщо при відсутності напруги між точками а і б зворотний струм у n-р-переході дуже малий, те після появи напруги на затисках а і б цей струм майже так само великий, як прямої струм у лівому переході. Таким способом можна керувати силою струму в правом (замкненому) n-р-переході за допомогою лівого р-n-переходу. Замикаючи лівий перехід, ми припиняємо струм через правий перехід; відкриваючи лівий перехід, одержуємо струм у правому переході. Змінюючи величину прямої напруги на лівому переході, ми будемо змінювати тим самим силу струму в правом переході. На цьому і засноване застосування р-n-р-тріода як підсилювача.

Транзисторы

При роботі тріода (мал. 2) до правого переходу підключається опір навантаження R і з допомогою батареї Б подається зворотня напруга (десятки вольт), що замикає перехід. При цьому через перехід протікає дуже малий зворотний струм, а вся напруга батареї Б прикладається до n-р-переходу. На навантаженні ж напруга дорівнює нулю. Якщо подати тепер на лівий перехід невелику пряму напругу, то через нього почне протікати невеликий прямий струм. Майже такий же струм почне протікати і через правий перехід, створюючи падіння напруги на опорі навантаження R. Напруга на правому n-р-переході при цьому зменшується, тому що тепер частина напруги батареї падає на опорі навантаження.

При збільшенні прямої напруги на лівому переході збільшується струм через правий перехід і росте напруга на опорі навантаження R. Коли лівий р-n-перехід відкритий, струм через правий n-р-перехід робиться настільки великим, що значна частина напруги батареї Б падає на опорі навантаження R.

Таким чином, подаючи на лівий перехід пряму напругу, рівну часткам вольта, можна одержати великий струм через навантаження, причому напруга на ній складе значну частину напруги батареї Б, тобто десятки вольт. Міняючи напругу, яка підводиться до лівого переходу, на соті частки вольта, ми змінюємо напругу на навантаженні на десятки вольт. таким способом отримують посилення по напрузі.

Посилення по струму при даній схемі включення тріода не виходить, тому що струм, що йде через правий перехід, навіть небагато менше струму, що йде через лівий перехід. Але внаслідок посилення по напрузі тут відбувається посилення потужності. У кінцевому рахунку посилення по потужності відбувається за рахунок енергії джерела Б.

Дію транзистора можна порівняти з дією греблі. За допомогою постійного джерела (плину ріки) і греблі створений перепад рівнів води. Витрачаючи дуже невелику енергію на вертикальне переміщення затвора, ми можемо керувати потоком води великої потужності, тобто управляти енергією могутнього постійного джерела.

Перехід, що включається в прохідному напрямку (на малюнках - лівий), називається емітерним, а перехід, що включається в замикаючому напрямку (на малюнках - правий) - колекторним. Середня область називається базою, ліва - емітером, а права - колектором. Товщина бази складає лише трохи сотих чи тисячних часток міліметра.

Термін служби напівпровідникових тріодів і їх економічність у багато разів більше, ніж в електронних ламп. За рахунок чого транзистори знайшли широке застосування в мікроелектроніці - теле-, відео-, аудіо-, радіоапаратурі і, звичайно ж, в комп'ютерах. Вони замінюють електронні лампи в багатьох електричних ланцюгах наукової, промислової і побутової апаратури.

Переваги транзисторів в порівнянні з електронними лампами - ті ж, як і у напівпровідникових діодів - відсутність напруженого катода, що споживає значну потужність і потребуючого часу для його розігріву. Крім того транзистори самі по собі у багато разів менше по масі і розмірам, чим електричні лампи, і транзистори здатні працювати при більш низьких напругах.

Але поряд з позитивними якостями, тріоди мають і свої недоліки. Як і напівпровідникові діоди, транзистори дуже чутливі до підвищення температури, електричних перевантажень і сильно проникаючим випромінюванням (щоб зробити транзистор більш довговічним, його запаковують у спеціальний "футляр").

Основні матеріали з яких виготовляють тріоди - кремній і германій.

 
Подібні реферати:
Напівпровідниковий перетворювач
Напівпровідниковий перетворювач теплової енергії навколишнього середовища в енергію постійного електричного струму.
Визначення втрат напруги та потужності в проводах лінії і електропередачі
Лабораторна робота. З'ясувати який вплив надає навантаження лінії і опір її проводів на напругу приймача.
Інтегральні мікросхеми серії 500
Інтегральні мікросхеми серії 500 призначені для застосування в технічних засобах і використовуються для побудови швидкодіючих пристроїв (процесори, канали).
ЕПТ з магнітної відхиляючої системою
Електронно-променевими приладами називають такі електронні електровакуумні прилади, в яких використовується потік електронів, сконцентрований у формі променя або пучка променів.
Елементна база радіоелектронної апаратури
Тут мається всі необхідні електричні параметри, розрахунки та графіки залежностей, і визначення величин температурних коефіцієнтів.
Характеристики феррорезонансного стабілізатора
ВАХ роботи стабілізатора для трьох довільно вибраних значень навантаження. Вплив величини ємності на ефект стабілізації.
Фотоелектричні перетворювачі
Для живлення магістральних систем електропостачання і різноманітного обладнання на КЛА широко використовуються ФЕП; вони призначені також для підзарядки бортових хімічних АБ.
Підсилювачі електричних сигналів
Підсилювачі електричних сигналів, застосовуються в багатьох галузях сучасної науки і техніки. Особливо широке застосування у радіозв'язку, радіонавігації, радіопеленгації, телебаченні.
Розрахунок напівпровідникового випрямляча
Однополуперіодний випрямляч. За рахунок односторонньої провідності діодів струм протікає тільки в позитивні напівперіоди напруги U і отже має імпульсну форму.
Попередній підсилювач
Електронними підсилювачами називають пристрої, призначені для підвищення потужності вхідних електричних сигналів.
Джерела енергії
Терміни та визначення.
Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей
Розрахунки. Структурна схема підсилювача. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Закон Ома
Електричний опір провідника не залежить від поданого на нього напруги.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок антенного підсилювача з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Структурна схема підсилювача. Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ.
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Структурна схема підсилювача. Вибір робочої точки. Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення. Розрахунок транзисторів.
Фоторезистори
Оптичні й фотоелектричні явища в напівпровідниках. Фотопроводимость. Фоторезістівний ефект.
Підсилювач кабельних систем зв'язку
Аналіз вихідних даних. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто. Розрахунок підсилювача. Розрахунок ємностей і дроселів. Схема електрична принципова.
Розрахунок електронних захистів фідерів 27.5 кВ контактної мережі тягових підстанцій
Розрахунок електронних захистів фідерів 27.5 кВ контактної мережі тягових підстанцій. Дистанційна ненаправленная захист; Прискорена струмове відсічення (УТО); Дистанційна спрямована захист з витримкою часу; Розрахунок і вибір акумуляторної батареї тощо
Методи вимірювання робочого загасання і робочого посилення чотириполюсника
Схеми вимірювання, джерела похибок. Метод відомого генератора. Вимірювання робочого підсилення.
Фазоімпульсной модулятор на тиристорах
Цей пристрій призначений для фазоімпульсной модуляції. Генератор пилкоподібної напруги виконаний на транзисторі VT1 і двухбазова діоді (або одноперехідному транзисторі) VT2, конденсаторі С1 і резистори R3.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар