загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Підсилювач - коректор

Підсилювач - коректор

Міністерство освіти Російської Федерації МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Підсилювач коректор.

Пояснювальна записка до курсового

проекту з дисципліни «Схемотехніка аналогових електронних пристроїв»

Виконав

студент гр.148-3

КузнецовА.В._______

Перевірив

Викладач каф.РЗІ

ТітовА.А.__________

2001

Реферат

ВИСОКА ЧАСТОТА (ВЧ), низькі частоти (НЧ), КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ (КУ), коректує ЛАНЦЮГ (КЦ), АПЛІТУДНОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (АЧХ).

Метою даної роботи є засвоєння методики розрахунку аналогових

підсилюючих пристроїв.

У даній роботі проводився розрахунок широкосмугового підсилювача з нахилом АЧХ для коригування вхідного сигналу.

Курсова робота виконана у текстовому редакторі Microsoft Word 7.0, (представлена ??на дискеті).

Технічне завдання

Тема проекту: широкосмуговий підсилювач-коректор

1.Діапазон частот від 20МГц до 400МГц

2.Допустімие частотні спотворення в області НЧ 3дБ, у ВЧ 3 дБ

3.Джерела вхідного сигналу 50 Ом

4.Амплітуда напруги на виході 3В

5.Характер і величина навантаження 50 Ом

6.Условія експлуатації +10-+60 С

7. Додаткові вимоги: З зростанням частоти коефіцієнт підсилення повинен зростати з підйомом з 30дБ до 33дБ

Зміст

1.Введение.........................................................................................5

2.Определеніе числа каскадів .................................... .................... 6

3.Распределеніе спотворень в області високих частот ............ ..... 6

4 Розрахунок кінцевого каскаду ............................... ............................. 6

4.1 Розрахунок робочої точки ......... .................................................. .... 6

4.2 Вибір транзистора ..................................................... 7

4.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора ............................. 8

4.4 Розрахунок ланцюгів живлення і термостабілізациі .... .................... 9

4.5 розрахунок елементів високочастотної корекції .................. 12

5 Розрахунок предоконечного каскаду ......................................... 15

6 Розрахунок вхідного каскаду .............................. ..................... 16

7 Розрахунок блокувальних і розділових ємностей ................ 19

8 Технічна документація .............................................. 21

9 Висновок .............................................................. .... 23

10 Література ................................................................. 24

. Введення

У цій роботі потрібно розрахувати коригувальний підсилювач з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Необхідність підсилювати сигнал, виникає через те, що досить великі втрати в кабелі. До того ж втрати значно зростають зі збільшенням частоти.

Для того, щоб компенсувати ці втрати сигнал після прийому попередньо підсилюють, а потім направляють далі по кабелю. При цьому підсилювач повинен мати підйом АЧХ в області високих частот. У даній роботі було потрібно забезпечити підйом рівний 3дБ на октаву.

При проектуванні підсилювача основною трудністю є забезпечення заданого посилення в робочій смузі частот. У даному випадку смуга частот становить 20-400 МГц

Для реалізації широкосмугових підсилюючих каскадів з заданим підйомом амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) кращим є використання дисипативної коректує ланцюга четвертого порядку [1].

2 Визначення числа каскадів

Для забезпечення заданого коефіцієнта посилення рівного 30 дБ при коефіцієнті посилення транзистора близько 10дБ, приймемо число каскадів підсилювача рівне 3.

3 Розподіл спотворень в області високих частот

Розраховуючи підсилювач будемо виходити з того, що спотворення вносяться коригуючими ланцюгами каскадів не перевищують 1,5 дБ, а спотворення вносяться вихідний коректує ланцюгом не перевищують 1 дБ, тоді спотворення вносяться підсилювачем не перевищать 2,5 дБ.

4 Розрахунок кінцевого каскаду

4.1 Розрахунок робочої точки

Розрахуємо робочу точку транзистора для резистивного і дросельного каскаду використовуючи формули:

, (4.1)

де амплітуда напруги на виході підсилювача, опір навантаження.

Вт;

; (4.2)

А;

, (4.3)

де струм робочої точки

  А для резистивного каскаду;

  А;

А для дросельного каскаду;

  А;

, (4.4)

де напруга робочої точки, а.

В;

; (4.5)

- Вт розсіює потужність для резистивного каскаду;

- Вт розсіює потужність для дросельного каскаду;

, (4.6)

де напруга живлення каскаду;


В - для резистивного каскаду;

В - для дросельного каскаду;

0 ; (4.7)

0 Вт - для резистивного каскаду;

  Вт - для дросельного каскаду.

 
Подібні реферати:
Підсилювач-коректор
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок ланцюгів живлення і термостабілізациі. Розрахунок блокувальних і розділових ємностей. Технічна документація.
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Структурна схема підсилювача. Вибір робочої точки. Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення. Розрахунок транзисторів.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
У цій роботі розраховується широкосмуговий високочастотний підсилювач генератора з ємнісним виходом, а також коригувальні і стабілізуючі ланцюга.
Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей
Розрахунки. Структурна схема підсилювача. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. Проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Емітерна термостабилизация. Розрахунок елементів ВЧ корекції і коефіцієнта посилення. Розрахунок розділових і блокувальних конденсаторів.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок антенного підсилювача з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Структурна схема підсилювача. Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ.
Підсилювач приймальні антеною решітки
Розрахунок підсилювальних пристроїв на основі біполярних транзисторів. Принципова схема підсилювача приймальною антеною решітки. Розрахунок елементів принципової схеми.
Широкосмуговий підсилювач потужності
Розрахунок широкосмугового підсилювача потужності амплітудно-і частотно-модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
Підсилювач кабельних систем зв'язку
Аналіз вихідних даних. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто. Розрахунок підсилювача. Розрахунок ємностей і дроселів. Схема електрична принципова.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Методи розрахунку підсилюючих каскадів на основі транзисторів. Розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача. Розподіл спотворення на ВЧ. Розрахунок коригувальних ланцюгів.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
Розрахунок широкосмугового високочастотного підсилювача генератора з ємнісним виходом, а також коригувальних і стабілізуючих ланцюгів. Принципова схема підсилювача.
Підсилювачі електричних сигналів
Підсилювачі електричних сигналів, застосовуються в багатьох галузях сучасної науки і техніки. Особливо широке застосування у радіозв'язку, радіонавігації, радіопеленгації, телебаченні.
загрузка...

ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар