загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора

Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

ПІДСИЛЮВАЧ ПРИЙМАЛЬНОГО

БЛОКУ широкосмугового локатора

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни

Схемотехніка і АЕУ

Студент гр. 148-3

__________ Воронцов С.А.

24.04.2001

Керівник

Доцент кафедри РЗИ

_____________ Тітов А.А.

_____________

2001

Реферат

Курсовий проект 18 с., 11 рис., 1 табл.

КОЕФІЦІЄНТ ПОСИЛЕННЯ (Кu), АМПЛІТУДНОЧАСТОТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (АЧХ), термостабілізації, розділової ємності, ДРОСЕЛІ, КОМБІНОВАНІ зворотного зв'язку.

Об'єктом проектування є проектування підсилювача приймального блоку широкосмугового локатора. Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання, при цьому був проведений аналіз різних схем термостабілізації, розраховані еквівалентні моделі транзистора, розглянуті варіанти колекторної ланцюга транзистора.

У результаті розрахунку було розроблено широкосмуговий підсилювач з заданими вимогами.

Отриманий підсилювач може бути використаний як підсилювач високої частоти

в прийомних пристроях.

Курсова робота виконана у текстовому редакторі Microsoft Word 7.0.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсове проектування з курсу "Аналогові електронні пристрої"

студент гр . 148-3 Воронцов С.А.

Тема проекту: Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора.

Вихідні дані для проектування аналогового пристрою.

1. Діапазон частот від 100 МГц до 400 МГц.

2. Допустимі частотні спотворення Мн 3 dB, МВ 3 dB.

3. Коефіцієнт посилення 15 dB.

4. Опір джерела сигналу 50 Ом.

5. Амплітуда напруги на виході 1 В.

6. Характер і величина навантаження 50 Ом.

7. Умови експлуатації (+10 +50) ? С.

8. Додаткові вимоги: узгодження підсилювача по входу і виходу.

 

Зміст

1 Введення-----------------------------------------------------------------------5

2 Основна частина----------------------------------------------------------------6

2.1 Аналіз вихідних даних--------------------------------------------------6

2.2 Розрахунок кінцевого каскаду-----------------------------------------------6

2.2.1 Розрахунок робочої точки----------------------------------------------------6

2.2.2 Розрахунок еквівалентних схем заміщення транзистора-------------9

2.2.2.1 Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто--------------------------9

2.2.2.2 Розрахунок односпрямованої моделі транзистора------------------9

2.2.3 Розрахунок і вибір схеми термостабілізації--------------------------10

2.2.3.1 емітерних термостабилизация--------------------------------------10

2.2.3.2 Пасивна колекторна----------------------------------------------11

2.2.3.3 Активна колекторна-----------------------------------------------12

3 Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму------------------------13

3.1 Вибір робочої точки------------------------------------------------------13

3.2 Вибір транзистора---------------------------------------------------------13

3.3 Розрахунок еквівалентної схеми транзистора-------------------------------14

3.3.1 Розрахунок ланцюга термостабілізації-----------------------------------------14

4.1 Розрахунок смуги пропускання вихідного каскаду-----------------------15

4.2. Розрахунок смуги пропускання вхідного каскаду------------------------17

5 Розрахунок ємностей і дроселів---------------------------------------------18

6 Висновок--------------------------------------------------------------------20

7 Список використаних джерел----------------------------------------21


1 Введення

Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку широкосмугового підсилювача за заданими до нього вимогам.

Все більш широкі сфери діяльності людини не можуть обійтися без радіолокації. Отже, до пристроїв радіолокації пред'являються все більш жорсткі вимоги. У першу чергу це хороше узгодження по входу і виходу, хороша повторюваність характеристик підсилювачів при їх виробництві, без необхідності підстроювання, мініатюризація.

Всіма перерахованими вище властивостями володіють підсилювачі з негативними комбінованими зворотними зв'язками [1], що досягається завдяки спільному використанню послідовної місцевої і паралельної зворотного зв'язку по напрузі


2 Основна частина

2.1 Аналіз вихідних даних

Виходячи з умов технічного завдання, найбільш оптимальним варіантом вирішення мого завдання буде застосування комбінованої зворотного зв'язку. [2]

Внаслідок того, що у нас будуть комбіновані зворотні зв'язки, які нам дадуть хороше узгодження по входу і виходу, в них буде губитися 1/2 вихідної напруги, то візьмемо U вих в 2 рази більше заданого, тобто 2В.

2.2 Розрахунок кінцевого каскаду

2.2.1 Розрахунок робочої точки

Візьмемо U вих в 2 рази більше ніж задане, так як частина вихідний потужності втрачається на ООС. [2]

U вих = 2Uвих (заданого) = 2 (В)

Расчитаем вихідний струм:

Iвих = Усилитель приёмного блока широкополосного локатора == 0,04 (А)

Расчитаем каскади з резистором і індуктивністю в ланцюзі колектора:

 
Подібні реферати:
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач кабельних систем зв'язку
Аналіз вихідних даних. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто. Розрахунок підсилювача. Розрахунок ємностей і дроселів. Схема електрична принципова.
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Структурна схема підсилювача. Вибір робочої точки. Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення. Розрахунок транзисторів.
Підсилювач - коректор
У даній роботі проводився розрахунок широкосмугового підсилювача з нахилом АЧХ для коригування вхідного сигналу.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. Проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
У цій роботі розраховується широкосмуговий високочастотний підсилювач генератора з ємнісним виходом, а також коригувальні і стабілізуючі ланцюга.
Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей
Розрахунки. Структурна схема підсилювача. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Емітерна термостабилизация. Розрахунок елементів ВЧ корекції і коефіцієнта посилення. Розрахунок розділових і блокувальних конденсаторів.
Підсилювач-коректор
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок ланцюгів живлення і термостабілізациі. Розрахунок блокувальних і розділових ємностей. Технічна документація.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
Підсилювач приймальні антеною решітки
Розрахунок підсилювальних пристроїв на основі біполярних транзисторів. Принципова схема підсилювача приймальною антеною решітки. Розрахунок елементів принципової схеми.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок антенного підсилювача з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Структурна схема підсилювача. Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ.
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Методи розрахунку підсилюючих каскадів на основі транзисторів. Розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача. Розподіл спотворення на ВЧ. Розрахунок коригувальних ланцюгів.
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
Розрахункова частина. Вибір робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму. Розрахунок коригувальних ланцюгів. Розрахунок розділових і блокувальних ємностей.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
Розрахунок широкосмугового високочастотного підсилювача генератора з ємнісним виходом, а також коригувальних і стабілізуючих ланцюгів. Принципова схема підсилювача.
Широкосмуговий підсилювач потужності
Розрахунок широкосмугового підсилювача потужності амплітудно-і частотно-модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
загрузка...

ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар