загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з науки і техніки » Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку

Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку

Міністерство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

ПІДСИЛЮВАЧ радіорелейної лінії зв'язку

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни

Схемотехніка АЕУ

Студент гр. 148-3

__________ Валтеев В.В.

2001

Об'єктом проектування є підсилювач радіорелейних ліній зв'язку.

Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.

У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання, при цьому був проведений аналіз різних схем термостабілізації, розраховані еквівалентні моделі транзистора, розглянуті варіанти колекторної ланцюга транзистора.

У результаті розрахунку було розроблено підсилювач з заданими вимогами.

Отриманий підсилювач може бути використаний для компенсації втрат потужності в радіорелейних лініях зв'язку.

Курсова робота виконана у текстовому редакторі Microsoft Word 7.0 (представлена ??на дискеті).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсове проектування з курсу "Аналогові електронні пристрої"

студент гр. 148-3 Валтеев В.В.

Тема проекту: Підсилювач радіорелейних ліній зв'язку.

Вихідні дані для проектування аналогового пристрою.

1. Діапазон частот від 40 МГц до 450 МГц.

2. Допустимі частотні спотворення Мн 3 dB, МВ 3 dB.

3. Коефіцієнт посилення 15 dB.

4. Опір джерела сигналу 50 Ом.

5. Амплітуда напруги на виході 0.5 В.

6. Характер і величина навантаження 50 Ом.

7. Умови експлуатації (+5 +40) ? С.

8. Додаткові вимоги: узгодження підсилювача по входу і виходу.

 


Зміст

1 Введення-----------------------------------------------------------------------5

2 Основна частина----------------------------------------------------------------6

2.1 Аналіз вихідних даних--------------------------------------------------6

2.2 Розрахунок кінцевого каскаду-----------------------------------------------6

2.2.1 Розрахунок робочої точки----------------------------------------------------6

2.2.2 Розрахунок еквівалентних схем заміщення транзистора-------------8

2.2.2.1 Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто--------------------------8

2.2.2.2 Розрахунок односпрямованої моделі транзистора------------------9

2.2.3 Розрахунок і вибір схеми термостабілізації--------------------------10

2.2.3.1 емітерних термостабилизация--------------------------------------10

2.2.3.2 Пасивна колекторна----------------------------------------------11

2.2.3.3 Активна колекторна-----------------------------------------------11

2.3 Розрахунок підсилювача-----------------------------------------------------------12

2.4 Розрахунок ємностей і дроселів---------------------------------------------14

Схема електрична принципова-------------------------------------15

Специфікація------------------------------------------------------------------- 16

3 Висновок--------------------------------------------------------------------17

Список використаних джерел-----------------------------------------18

1 Введення

Мета роботи - навчитися проектувати підсилювачі, в даному випадку - підсилювачі радіорелейних ліній зв'язку, по заданим вимогам.

У всьому світі використовується багато різних систем зв'язків, і одні з них - радіорелейні. Ці системи зв'язку представляють із себе радіовишки, які розташовані на відстані прямої видимості. Радіорелейні лінії зв'язку належать до широкосмугових систем телекомунікацій і містять у своєму складі малопотужні широкосмугові підсилювачі (МШУ). МШУ стоять між приймальною антеною і блоком обробки сигналів і забезпечують заданий рівень сигналу на вході блоку обробки. Але всі системи зв'язку мають втрати, і в нашому випадку не виняток, тому розробляються підсилювачі для того, щоб компенсувати ці втрати.

Так як радіовишки розкинуті по великих територіях, то виникає проблема обслуговування підсилювачів (ремонт, реставрація, і т.д.), тому такі підсилювачі повинні володіти наступними перевагами: мала нерівномірність амплітудно-частотної характеристики; гарне узгодження по входу і виходу; стабільність параметрів підсилювача в часі і при зміні температури навколишнього середовища.

Всі перераховані вище достоїнства можна реалізувати в підсилювачі з перехресними зворотними зв'язками [1,2]. Такі підсилювачі не вимагають настройки, мають стабільні параметри і зберігають незмінною смугу пропускання при нарощуванні числа каскадів.

2 Основна частина

2.1 Аналіз вихідних даних

Для забезпечення заданого коефіцієнта посилення 15 dB нам буде потрібно 4 каскаду, тоді на кожен каскад припадатиме приблизно по 4 dB. Внаслідок того, що у нас будуть перехресні зворотні зв'язки, які нам дадуть хороше узгодження по входу і виходу, в них буде губитися орієнтовно близько однієї третини вихідної напруги, то візьмемо U вих в 2 рази більше заданого, тобто 1В.

2.2 Розрахунок кінцевого каскаду

2.2.1 Розрахунок робочої точки

На підставі вище викладеного, обчислимо напруга на навантаженні і вихідний струм:

U вих = 2Uвих (заданого) = 2.0 .5 = 1 (В);

Iвих = Усилитель радиорелейной линии связи == 0,02 (А).

Розрахуємо робочу точку для резистивного і дросельного каскадів:

 
Подібні реферати:
Підсилювач радіорелейної лінії зв'язку
Мета роботи - навчитися проектувати широкосмуговий підсилювач за заданими вимогами до нього.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач приймального блоку широкосмугового локатора
Мета роботи - набуття навичок аналітичного розрахунку підсилювача по заданим до нього вимогам. У процесі роботи проводився аналітичний розрахунок підсилювача і варіантів його виконання.
Підсилювач - коректор
У даній роботі проводився розрахунок широкосмугового підсилювача з нахилом АЧХ для коригування вхідного сигналу.
Підсилювач кабельних систем зв'язку
Аналіз вихідних даних. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок параметрів схеми Джиаколетто. Розрахунок підсилювача. Розрахунок ємностей і дроселів. Схема електрична принципова.
Блок посилення потужності нелінійного локатора
Структурна схема підсилювача. Вибір робочої точки. Розрахунок ланцюга термостабілізації і вибір джерела живлення. Розрахунок транзисторів.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
У цій роботі розраховується широкосмуговий високочастотний підсилювач генератора з ємнісним виходом, а також коригувальні і стабілізуючі ланцюга.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. Проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач модулятора лазерного випромінювання
Мета роботи - придбати практичні навички в розрахунку підсилювальних каскадів на прикладі вирішення конкретного завдання. У процесі роботи проводився розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача.
Підсилювач приймальні антеною решітки
Розрахунок підсилювальних пристроїв на основі біполярних транзисторів. Принципова схема підсилювача приймальною антеною решітки. Розрахунок елементів принципової схеми.
Підсилювач потужності системи пошуку нелінійностей
Розрахунки. Структурна схема підсилювача. Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок еквівалентних схем транзистора КТ934В. Розрахунок вихідний коректує ланцюга.
Підсилювач-коректор
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок ланцюгів живлення і термостабілізациі. Розрахунок блокувальних і розділових ємностей. Технічна документація.
Широкосмуговий підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок кінцевого каскаду. Розрахунок робочої точки. Вибір транзистора. Емітерна термостабилизация. Розрахунок елементів ВЧ корекції і коефіцієнта посилення. Розрахунок розділових і блокувальних конденсаторів.
Антенний підсилювач з підйомом АЧХ
Розрахунок антенного підсилювача з підйомом амплітудно-частотної характеристики. Структурна схема підсилювача. Розподіл лінійних спотворень в області ВЧ.
Широкосмуговий підсилювач калібрування радіомовних станцій
Методи розрахунку підсилюючих каскадів на основі транзисторів. Розрахунок різних елементів широкосмугового підсилювача. Розподіл спотворення на ВЧ. Розрахунок коригувальних ланцюгів.
Підсилювач потужності 1-5 каналів ТБ
Визначення числа каскадів. Розрахунок еквівалентної схеми транзистора. Розрахунок предоконечного каскаду.
Підсилювач генератора з ємнісним виходом
Розрахунок широкосмугового високочастотного підсилювача генератора з ємнісним виходом, а також коригувальних і стабілізуючих ланцюгів. Принципова схема підсилювача.
Широкосмуговий підсилювач потужності
Розрахунок широкосмугового підсилювача потужності амплітудно-і частотно-модульованих сигналів, а також різних стабілізуючих та коригувальних ланцюга.
Підсилювач потужності для 1-12 каналів TV
Розрахункова частина. Вибір робочої точки. Вибір транзистора. Розрахунок вхідного каскаду по постійному струму. Розрахунок коригувальних ланцюгів. Розрахунок розділових і блокувальних ємностей.
Підсилювач потужності широкосмугового локатора
Тут наведені всі необхідні розрахунки.
загрузка...

ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар