загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з нарисної геометрії » Попросіть їхньої перетворення комплексного креслення, застосування при зображенні предметів

Попросіть їхньої перетворення комплексного креслення, застосування при зображенні предметів

План.

1 Введення

2. Більшість а) поняття «комплексний креслення» б) комплексні проекції в) двухпроекціонной комплексний креслення г) осі проекцій на комплексному кресленні д) спосіб заміни площин проекцій е) спосіб обертання

3. Висновок.

Введення.

У світлі завдань, що висуваються до інженерно-технічним працівникам, все більшого значення набуває рівень і якість підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. В даний час не можна уявити роботу і розвиток будь-якої галузі народного господарства, а також науки і техніки без креслень. На новостворювані прилади, машини і споруди спочатку розробляють креслення (проекти). За кресленнями визначають їхні переваги й недоліки, вносять зміни в їх конструкцію. Тільки після обговорення креслень (проектів) виготовляють дослідні зразки. Інженер повинен вміти читати креслення, щоб зрозуміти як конструкцію, так і роботу зображеного вироби, а також викласти свої технічні думки, використовуючи креслення.

У число навчальних дисциплін, що складають основу підготовки фахівців з вищому освітою, входить курс «Інженерна графіка» . Цей курс готує студентів до виконання і читання креслень, як у процесі навчання, так і в подальшій інженерної діяльності. Знання інженерної графіки дозволяє інженеру виконувати і читати креслення так само, як знання абетки і граматики дозволяє людині читати і писати.

Інженерна графіка - навчальна дисципліна, що вивчає питання зображення виробів на площині.

Основні завдання курсу «Інженерна графіка» :

1) навчити виконувати прості креслення, тобто зображати нескладні вироби на комплексному кресленні і в аксонометричних проекціях;

2) навчити читати креслення, прищепити навички уявної уявлення форм і розмірів виробів за їхніми зображеннями на кресленні;

3) розглянути графічні способи вирішення окремих завдань, пов'язаних з геометричними образами та їх взаємним розташуванням у просторі;

4) ознайомити з основними вимогами стандартів до креслень і схемам;

5) розвинути навички техніки виконання креслень.

Вивчення інженерної графіки також розвиває просторове уявлення і логічне мислення. Доказом багатьох теоретичних положень інженерної графіки здійснюється за допомогою логічних міркувань. Вивчення інженерної графіки вимагає не тільки знання теоретичного матеріалу, а й уміння чітко й акуратно виконувати креслення, високої техніки креслення.

Знання та навички, отримані при вивченні інженерної графіки, необхідні і розвиваються при вивченні інших навчальних дисциплін, а також у подальшій інженерної діяльності.

Способи перетворення комплексного креслення.

Спосіб комплексного проектування заснований на тому, що точку (предмет) проектують на кілька взаємно перпендикулярних площин проекцій, використовуючи прямокутне проеціювання, а потім ці площині проекції поєднують з одного площиною (Рис. 1, 2)

При використанні двох площин проекції (см. Рис. 2) площину П1 розташовують горизонтально і називають горизонтальною площиною поверхні.
 Площину П2 розташовують вертикально пред спостерігачем і називають фронтальною площиною поверхні. Лінію перетину цих площин проекції називають віссю проекцій і позначають буквою X (рис.1, а).

Точку проектують одночасно на обидві площині проекцій. Проекція точки на другу площину проекції П2 є другим, доповнюючим елементом. Якщо з проекції А1 і А2 провести проектують промені, то вони перетнуться в єдиній точці як належать одній площині, яка в свою чергу перпендикулярна площинам проекції П1 і П2, а так само і осі
 X.

Проекцію А1 називають горизонтальною проекцією точки А, а проекцію А2 фронтальній проекцією.

Дві площині проекцій розбивають весь простір на 4 частини, які називаються квадрантами. Квадранти нумерують в порядку зазначеному на рис. 1, а.

Користуватися для зображення предметів просторової системою взаємно перпендикулярних площин проекції складно, тому її приводять до плоского увазі. Для цього горизонтальну площину проекцій обертанням вниз навколо осі X поєднують з фронтальним площиною проекцій П2 (рис 1, б). В результаті виходить комплекс двох проекцій точки А на одній площині
 (Рис. 2, в). Отримане зображення називають комплексним кресленням.
 Двох проекційний комплексний креслення - креслення, що складається із зображень предмета на двох площинах проекцій, суміщених з площиною креслення.

На комплексному кресленні пряма А1 А2, що з'єднує проекції точки А, називається лінією зв'язку.

При виконанні зображень предметів в ряді випадків виникає необхідність введення третьої площині проекцій, перпендикулярної до двох які (рис. 2). Цю нову площину проекцій позначають П3 і називають профільної площиною проекцій.
 Три площині проекції длят простір на вісім частин - октантів, які номеруются в порядку, зазначеному на рис. 2.
 У загальному випадку предмет може бути розташуванні в будь-якому октанте.

Для освіти комплексного креслення горизонтальну площину проекцій
 П1 обертанням вниз навколо осі X, а профільну площину проекцій П3 обертанням вправо навколо осі Z (рис. 2, а) поєднують з фронтальним площиною проекцій П2. В результаті такого суміщення утворюється трехпроекціонний комплексний креслення, наприклад точки А, з осями X, Y, Z (см. Рис. 2, б).

У загальному випадку комплексний креслення можна отримати, якщо в якості нової площині проекцій взяти будь-яку площину, перпендикулярну до однієї з основних площин проекції, значить:
 Комплексний креслення - це зображення на одній площині кількох взаємозалежних прямокутних проекцій предмета, отримане після певного суміщення площин проекцій з площиною креслення.

Осі проекцій на комплексному кресленні.

Розглядаючи комплексний креслення, можна відзначити, що на підставі властивостей паралельного проектування паралельне переміщення системи площин проекцій не змінює форму проекцій предмета. На кресленні змінюється тільки положення осей проекцій (рис. 3).
 Осі проекцій необхідні в двох випадках: якщо використовується спосіб заміни площин проекцій; якщо геометричні фігури задані координатами своїх точок. У цих випадках осі потрібні для відліку розмірів, тобто використовуються не в їх первісному призначенні, а як бази відліку розмірів.

Способи заміни площин проекції.

Сутність цього способу полягає в тому, що просторові положення заданих елементів залишається незмінним, а змінюється система площин проекцій, на яких будуються нові зображення геометричних образів. Додаткові площині проекції вводяться таким чином, щоб на них цікаві для нас елементи зображувалися в зручному для конкретної задачі положенні.

Розглянемо рішення чотирьох вихідних завдань способом заміни площин проекцій:

I. Перетворити креслення прямий загального положення так, щоб відносно нової площині проекцій пряма загального положення зайняла положення прямої рівня.

Нову проекцію прямий, відповідає відповідає поставленому завданню, можна побудувати на новій площині проекцій П4, розташувавши її паралельно самій прямий і перпендикулярно однієї з основних площин проекцій, тобто від системи площин П1 + П2 перейти до системи П4 + П1 або П4 + П2. На кресленні основна вісь проекцій повинна бути паралельна однієї з основних проекцій прямий. На рис. 4 побудовано зображення прямий l (A, B) загального положення в системі площин П1 + П4, причому П4 | l. Нові лінії зв'язку A1 A4 і B1 B4 проведені перпендикулярно основний осі П1 / П4, паралельні горизонтальній проекції l1.

Нова проекція прямий дає справжню величину A1 B4 відрізка АВ і дозволяє визначити нахил прямої до горизонтальної площини проекцій (? = L1П1). Кут нахилу прямої до фронтальної площини проекцій (? = L1П2) можна визначити, побудувавши зображення прямий на іншої додаткової площині П4 + П2 (рис.
 5).

II. Перетворити креслення прямий рівня так, щоб відносно нової площині проекцій вона займала проецирующее становище.

Щоб на новій площині проекцій зображення прямий було точкою, нову площину проекцій потрібно розташувати перпендикулярно даної прямий рівня.
 Горизонталь буде мати своєї проекцією точку на площині П4 + П1, а фронталь f - на П4 + П2.

Якщо потрібно побудувати вироджену в точку проекцію прямий l загального положення, то для перетворення креслення буде потрібно провести дві послідовні заміни площин проекцій. На рис. 6 вихідний креслення прямий l перетворено наступним чином: спочатку побудовано зображенні прямий на площині П4 + П2, розташованої паралельно самої прямий l. В системі площин П2 + П4 пряма посіла становище лінії рівня. Потім від системи П2 + П4 здійснено перехід до системи П4 + П5, причому друга нова площина проекцій П5 перпендикулярна самої прямий l. Так як точки А і В прямої знаходяться на однаковій відстані від площині П4, то на площині
 П5 отримуємо зображення прямий у вигляді точки (А5? В5? L5).

III. Перетворити креслення площині загального положення так, щоб відносно нової площині посідала проецирующее становище.

Для вирішення цього завдання нову площину проекцій потрібно розташувати перпендикулярно даної площині загального положення і перпендикулярно однієї з основних площин проекцій. Це можливо зробити, якщо врахувати, що напрямок ортогонального проектування на нову площину проекцій має збігатися з направленням відповідних ліній рівня даної площині загального положення. Тоді всі лінії цього рівня на новій площині площині проекцій изобразятся точками, які й дадуть «вироджену» в пряму проекцію площині.

На рис. 7 дано побудова нового зображення площині? (АВС) у системі площин П4 + П1. для цього в площині? побудована горизонталь h і нова площина проекції П4 розташована перпендикулярно горизонталі h.
 Графічне рішення третьої вихідної завдання призводить до побудови зображення площині у вигляді прямої лінії, кут нахилу якої до нової осі проекцій П1 / П4 визначає кут нахилу? до площини? до горизонтальної площини проекцій.

Побудувавши зображення площині загального положення в системі П2 + П4 (П4 розташувати перпендикулярно фронталі площині), можна визначити кут нахилу? цієї

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар