загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Захист салону автомобіля від знімання інформації

Захист салону автомобіля від знімання інформації

Агентство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

І РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

Захист салону автомобіля від знімання інформації

Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни «Інженерно-технічний захист інформації»

Виконав:

Студент гр. 1А1

_________ Пляскин О.В

Керівник:

Доцент каф. РЗИ

_________ Бацула А.П.

Томськ 2004

Реферат

Пояснювальна записка містить 31 стор., 7 малюнків, 7 таблиць.

Технічних каналів витоку ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЕКРАНУВАННЯ,
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЕКРАН, виброакустического зашумления, ГЕНЕРАТОР ШУМУ,
ПРИДУШЕННЯ диктофон.

В курсовому проекті було проведено огляд технічних каналів витоку інформації, був проведений розрахунок електромагнітного екранізування салону автомобіля для захисту від витоку інформації по радіоканалу, також розрахунок виброакустического зашумлення салону.

Курсовий проект виконаний з використанням текстового редактора
Microsoft World ХР MathCad 11 Professional.

Агентство освіти Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

(ТУСУР)

Кафедра радіоелектроніки та захисту інформації (РЗИ)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрою РЗИ

_______ В. Н. Ильюшенко

«___» _________ 2004 г.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на курсової проект з дисципліни "Інженерно-технічний захист інформації" студенту гр. 1А1 Пляскин О.В

1. Тема проекту: Захист салону автомобіля від несанкціонованого зйому інформації з виброакустическому каналу ________________________________________________________________
2. Термін здачі закінченого проекту: ___________ 2004

3. Етап роботи:

4. Мета проекту: визначення та розгляд технічних каналів витоку інформації з салону автомобіля, розрахунок методів протидії витоку інформації, аналіз отриманих даних і виявлення найбільш доцільних засобів захисту охоронюваної інформації.

5. Вихідні дані для дослідження ._____________________________________________________

____________________________________________________________________________
___________________
6. Технічні вимоги : мікроавтобус MITSUBISHI DELICA
| Довжина салону автомобіля | |
| | 2.6м |
| Ширина салону автомобіля | |
| | 1.5м |
| Висота салону автомобіля | |
| | 1.2м |
| Товщина кузова автомобіля | |
| | 5мм |

1. Технічні характеристики: рівень інформативного сигналу-80дБ

Рівень шумов-30дБ _________________________

Контрольована зона ______________ 5м ___________
7. Питання, що підлягають дослідженню і розробці.
7.1 Розрахувати виброакустическое зашумление салону автомобіля
7.2 Розрахувати електромагнітне екранування салону автомобіля

7.3 Порівняти ефективність виброакустического зашумлення і електромагнітного екранування.

Керівник курсового проекту

Виконавець студент

Бацула А.П

Пляскин О.В _______

«___» _________2004 г

Зміст

1 Введення 5
2 Технічні канали витоку акустичної інформації 6
2.1 Повітряні технічні канали витоку інформації 6
2.2 Вібраційні технічні канали витоку інформації 7
2.3 Електроакустичні технічні канали витоку інформації 7
2.4 Оптико-електронний технічний канал витоку інформації 8
2.5 Параметричні технічні канали витоку інформації 8
3 Методи захисту інформації 10
3.1 Пасивні методи захисту 11
3.1.2 Електромагнітне екранування 11
3.2 Активні методи захисту 18
3.2 .1 Виброакустическая маскування 18
3.2.2 Виявлення і придушення диктофонів 27
4 Висновок 30
Список використаних джерел 31

1 Введення

Для несанкціонованого добування інформації в даний час використовується широкий арсенал технічних засобів, з яких малогабаритні технічні засоби відбивають один з напрямків у розвитку сучасних розвідувальних технологій. Виконувані в портативному, мініатюрному і сверхминиатюрном вигляді, ці кошти акумулюють в собі новітні наукові, технічні та технологічні досягнення електроніки, акустики, оптики, радіотехніки та інших наук. Такі кошти знаходять широке застосування, як в діяльності правоохоронних органів, так і іноземних технічних розвідок, в підпільному інформаційному забезпеченні незаконних економічних, фінансових і кримінальних організацій. В умовах ринкової економіки поява значної кількості конкуруючих між собою різних структур природним чином створило певний простір, на якому застосування подібних пристроїв технічної розвідки для добування інформації різної значимості є найбільш імовірним.

На сьогоднішній день інженерно-технічний захист інформації переживає бурхливий ріст і ця тенденція буде збережуться надалі. Багато фірм і організації зацікавлені в захисті своїх конфіденційних даних і проводять заходи по припиненню їх витоку. До таких заходів належать організаційні, інженерно-технічні рішення в області захисту інформації, а також захист інформації в галузі комп'ютерних технологій. До організаційних методів захисту інформації можна віднести: пропускної і внутреоб'ектний режим, навчання співробітників і різні інші заходи.
На допомогу організаційної захисту інформації приходять інженерно-технічні рішення і обчислювальні системи, що дозволяють автоматизувати процес контролю виконання режимів. Але до процесу автоматизації контролю за об'єктом необхідно підходити обережно, оскільки застосування додаткових технічних і комп'ютерних засобів створює додаткові канали витоку інформації.

Але незважаючи, на бурхливий розвиток у напрямі є ще деякі області у захисті інформації, які не знаходять яскравого відображення в літературі. Однією з таких областей є захист салону автомобіля від знімання інформації. Проблема захисту інформації в салоні автомобіля має багато спільного з захистом приміщення від витоку інформації, але в теж час має деякі свої особливості.

В даному курсовому проекті я зупинюся на захисті від витоку акустичної інформації, з причини того, що вона несе найбільшу інформативне навантаження.

2 Технічні канали витоку акустичної інформації

Під технічним каналом витоку інформації (ТКУИ) розуміють сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу розвідки (TCP), за допомогою якого видобувається інформація про цьому об'єкті, і фізичного середовища, у якій поширюється інформаційний сигнал. По суті, під ТКУИ розуміють спосіб отримання за допомогою TCP розвідувальної інформації про об'єкт.

Сигнали є матеріальними носіями інформації. По своїй фізичній природі сигнали можуть бути електричними, електромагнітними, акустичними і т.д. Тобто сигналами, як правило, є електромагнітні, механічні та інші види коливань (хвиль), причому інформація міститься в їх змінюються параметрах.

Залежно від природи сигнали поширюються в певних фізичних середовищах. У загальному випадку середовищем поширення можуть бути газові
(повітряні), рідинні (водні) і тверді середовища. Наприклад, повітряний простір, конструкції будівель, з'єднувальні лінії і струмопровідні елементи, грунт (земля) і т.п.

Технічні засоби розвідки служать для прийому і вимірювання параметрів сигналів.

Пол акустичної розуміється інформація, носієм якої є акустичні сигнали. У тому випадку, якщо джерелом інформації є людська мова, акустична інформація називається мовної.

Акустичний сигнал є обурення пружного середовища, які у виникненні акустичних коливань різної форми і тривалості. Акустичними називаються механічні коливання частинок пружного середовища, що поширюються від джерела коливань в навколишній простір у вигляді хвиль різної довжини.

Первинними джерелами акустичних коливань є механічні коливальні системи, наприклад органи мови людини, а вторинними
-перетворювачі різного типу, в тому числі електроакустичні.
Останні являють собою пристрої, призначені для перетворення акустичних коливань в електричні і назад. До них відносяться п'єзоелементи, мікрофони, телефони, гучномовці та інші пристрої.

Залежно від форми акустичних коливань розрізняють прості
(тональні) і складні сигнали. Тональний - це сигнал, що викликається коливанням, совершающимся за синусоїдальним законом. Складний сигнал включає цілий спектр гармонійних складових. Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот від 200 ... 300 Гц до 4 ... 6 кГц. Залежно від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, середовища поширення акустичних коливань і способів їх перехоплення технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації можна розділити на повітряні, вібраційні, електроакустичні, оптико електронний і параметричні.


2.1 Повітряні технічні канали витоку інформації

В повітряних технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є повітря, і для їх перехоплення використовуються мініатюрні високочутливі мікрофони і спеціальні спрямовані мікрофони.

Мініатюрні мікрофони об'єднуються (або з'єднуються) з портативними звукозаписними пристроями (диктофонами) або спеціальними мініатюрними передавачами. Автономні пристрої, конструкційно об'єднують мініатюрні мікрофони і передавачі, називають закладними пристроями перехоплення мовної інформації, або просто акустичними закладками.
Перехоплена закладними пристроями мовна інформація може передаватися по радіоканалу, оптичному каналу (в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль), по мережі змінного струму, з'єднувальним лініях допоміжних технічних засобів і систем (ВТСС), стороннім лідерів (трубах водопостачання і каналізації, металоконструкцій і т. п.). Причому для передачі інформації по трубах і металлоконструкциям можуть використовуватися не тільки електромагнітні, але і механічні ультразвукові коливання.


2.2 Вібраційні технічні канали витоку інформації

В вібраційних (структурних) технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є конструкції будівель, споруд (стіни, стелі, підлоги), труби водопостачання. опалення, каналізації та інші тверді тіла. Для перехоплення акустичних коливань в цьому випадку використовуються контактні мікрофони (стетоскопи). Контактні мікрофони, з'єднані з електронним підсилювачем. називають електронними стетоскопами.

За вібраційному каналу також може бути перехоплення інформації з використанням закладних пристроїв. В основному для передачі інформації використовується радіоканал, тому такі пристрої часто називають радиостетоскопами. Можливе використання закладних пристроїв з передачею інформації по оптичному каналу в ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, а також з ультразвукового каналу (по металоконструкціях будівлі).


2.3 Електроакустичні технічні канали витоку інформації

Електроакустичні технічні канали витоку інформації виникають за рахунок електроакустичних перетворень акустичних сигналів в електричні і включають перехоплення акустичних коливань через ВТСС. володіють "мікрофонним ефектом", а також шляхом "високочастотного нав'язування".

Деякі елементи ВТСС. в тому числі трансформатори, котушки індуктивності, електромагніти вторинних електрогодинники, дзвінків телефонних апаратів, дроселі ламп денного світла. електрореле і т. п .. володіють властивістю змінювати свої параметри (ємність, індуктивність, опір) під дією акустичного поля, створюваного джерелом акустичних коливань.

Зміна параметрів приводить або до появи на даних елементах електрорушійної сили (ЕРС). що змінюється за законом впливає інформаційного акустичного поля, або до модуляції струмів, що протікають по цих елементах, інформаційним сигналом. Наприклад, акустичне поле, впливай на якір електромагніта викличного телефонного дзвінка, викликає його коливання. В результаті чого змінюється магнітний потік сердечника електромагніта. Зміна цього потоку викликає поява ЕРС самоіндукції в котушці дзвінка, що змінюється за законом зміни акустичного поля.
ВТСС, крім зазначених

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар