загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Комплекс маркетингу для фірми

Комплекс маркетингу для фірми

САНКТ-Петербурзький державний

МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Курсова робота

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФІРМИ

ВИКОНАВ:

СТУДЕНТ ГРУПИ 6420

ІВАНОВ М.Н.

СУХАРЄВ Р.М.

Перевірив:

Жинкин Т.Н.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1999р.

ЗМІСТ:


| 1. | Вибір товару | 3 |
| 2. | Формулювання цілей фірми | 6 |
| 3. | Визначення потрібних ресурсів | 7 |
| 4. | Формулювання цілей маркетингу | 8 |
| 5. | Аналіз конкурентного середовища та оцінка конкурентоспроможності фірми | |
| | | 9 |
| 6. | Сегментація ринку і вибір цільового ринку | 10 |
| 7. | Розробка рішень по позиціонуванню товару | 12 |
| 8. | Вибір стратегії товару | 12 |
| 9. | Розробка комплексу заходів по стимулюванню збуту | |
| | | 13 |
| 10. | Проект рекламної кампанії | 14 |

1. ВИБІР ТОВАРУ

На початковому етапі фірма (в якості посередника) планує реалізовувати близько 500 найменувань різних канцелярських і паперово-білових виробів , при цьому надавати послуги з доставки.

Назви груп товарів:

. Папір:

- Папір для ксерокса

- Писальний папір

Кольоровий папір

- Папір для факсу

- Папір для принтерів з перфорацією

- Папір високої щільності

Вироби з паперу:

Папки

- Швидкозшивачі

Папір для запису з липким шаром

- Блокноти, книжки для запису

- Зошити

. Дрібна канцелярія:

- Коригувальні засоби

Клей, клейкі стрічки, колеющіе олівці

- Ножиці, ножі, СТІПЛЄР,

- Папки з пластику

- Ручки, олівці, маркери, фломастери, Текстовиделітелі

- Фарби, туш,

. Офісне обладнання:

- Лотки, накопичувачі

Офісні меблі

- Підкладки для письма

- Бумагоунічтожающіе машини

- Різаки

- Палітурні машини

- Полиці, підставки, стелажі

- калькулятори

- Штампи

. Витратні матеріали для оргтехніки:

Картриджі для принтерів

- Дискети

Територіальний ринок

Товар планується реалізовувати в межах міста Санкт-Петербурга і Ленінградської області.

Обгрунтування вибору

Я припускаю, що з таким видом діяльності можна при незначних вкладеннях у рекламу отримати максимальний прибуток, т.к. ці види продукції є на ринку м Санкт-Петербурга ні новими і з мого боку не буде потрібно додаткових зусиль для його просування. Більшість із пропонованих товарів, у силу своєї специфіки, орієнтовані на дрібні фірми і підприємства м Санкт-Петербурга і є, як правило, для багатьох з них видатковими матеріалами, тобто потреба в такого роду товарах ніколи не падає, а навіть з розвитком цих підприємств і появою нових фірм, неухильно зростає.

Аналіз маркетингового середовища

Табл. 1

| Макросередовище |
| | Вплив на діяльність | |
| Фактори і | | Примітки |
| суб'єкти | | |
| | Позитивне | Негативний | |
| Організаційна | визначають цілі | | маркетингові |
| структура: | підприємства, | | проекти підлягають |
| до вищого | загальні | | твердженням |
| керівництву | стратегічні | | вищим |
| ставляться | установки, | | керівництвом |
| співвласники | поточну політику | | |
| підприємства - | | | |
| директор-розпорядився | | | |
| итель | | | |
| Спеціаліст по | розробляє | | працює в тісному |
| продажу та | маркетингові | | співпраці з |
| маркетингу | проекти, | | нижченаведеними |
| виконує | що відповідають планам | | особами |
| організаційні | вищого | | |
| функції | керівництва, | | |
| | здійснює всі | | |
| | контакти з | | |
| | постачальниками і | | |
| | вирішує кадрові | | |
| | питання | | |
| Торгові агенти | здійснюють усі | переслідують тільки | |
| | контакти с | особисті інтереси, | |
| | споживачами, | а не інтереси | |
| | самостійно | фірми | |
| | вирішують питання по | | |
| | знижками в рамках | | |
| | встановлених | | |
| | керівництвом | | |
| | фірми. | | |
| | Здійснюють | | |
| | пошук нового | | |
| | споживача і | | |
| | нових ринків | | |
| | збуту | | |
| Фахівці | вирішують питання по | | |
| складського обліку | відвантаженні товару, | | |
| | комплектації | | |
| | замовлень | | |

| Микросреда |
| | Вплив на діяльність | |
| Фактори і | | Примітки |
| суб'єкти | | |
| | Позитивне | Негативний | |
| Головний | опікуються | | допомагають |
| бухгалтер, | доходами і | | фахівцеві по |
| бухгалтер | витратами | | продажу та |
| | | | маркетингу бути в |
| | | | курсі справи, |
| | | | наскільки успішно |
| | | | йде досягнення |
| | | | намічених цілей |
| Постачальники: | забезпечують | - забезпечують | |
| 1. Оптовий | широким | також | |
| постачальник по | постійним | конкурентів; | |
| Північно-західному | асортиментом | - можуть | |
| регіону «Office | канцелярських та | безпосередньо | |
| Line SPb » | паперово-білових | впливати на ціни | |
| 2. Постачальник по | товарів | поставляються | |
| паперово-білових | | товарів; | |
| Товарам фірма | | - технічні | |
| «Берег» | | недоліки і | |
| | | нестача тих чи | |
| | | інших позицій | |
| | | товарів може | |
| | | зірвати графік | |
| | | виконання | |
| | | замовлень, що | |
| | | негативно | |
| | | позначиться на | |
| | | відносинах з | |
| | | клієнтами | |
| Клієнтура: | нині | У зв'язку з | придбавають |
| споживчий | (в не залежності | кризовим | товари та послуги |
| ринок - фірми, | від кризового | економічним | |
| державні | становища в | становищем країни | |
| органи і | країні) в м | багато | |
| промислові | Санкт-Петербурзі | державні | |
| підприємства | спостерігається | підприємства та | |
| | значне | установи р | |
| | збільшення | Санкт-Петербурга | |
| | спільних | прибувають в | |
| | підприємств, | тяжкому | |
| | дрібних і середніх | становищі. Цей | |
| | фірм різного | факт безпосередньо | |
| | профілю, які | відбивається на | |
| | в свою чергу | життєдіяльності | |
| | є | фірм займаються | |
| | потенційними | реалізацією канц. | |
| | клієнтами | товарів, т.к. | |
| | | Органи влади та | |
| | | державні | |
| | | організації | |
| | | є самими | |
| | | великими | |
| | | споживачами | |
| | | даної продукції. | |
| Конкуренти | сприяють | конкуренти давно | на початковому |
| (мають | освіті | існують на | етапі життєвого |
| ті ж види | стабільних | ринку, мають | шляху молодий |
| послуг): | ринкових цін | достатньо | фірми фактор |
| основні фірми | | надійну | «невідомості» |
| конкуренти: | | клієнтську базу, | (та ж якщо фірма |
| «Фарм Нева» , | | знаходяться в | має достатньо |
| «Зовнішня зв'язок» , | | тісних стосунках | конкурентоспроможних |
| «Офіс клаб » , | | з клієнтами та | ті ціни і |
|« Консул » , | | мають | багатоплановий |
|« Папірус » ,« Аура | | відпрацьовану і | сервіс) є |
| Сервіс » | | рекламну | самим негативним |
| | | стратегію | |

2. Формулювання цілей ФІРМИ

На початковому етапі життєвого шляху фірми, яка реалізує себе в якості постачальника фірм, державних і промислових підприємств канцелярськими і паперово-білових товарів, основними цілями будуть досягнення щорічного росту загального обсягу продажів і збільшення власної частки на ринку м Санкт-Петербурга.

Цілі розвитку:

1. Щорічне збільшення обсягу продажів у 1,5 рази

2. Щорічне збільшення власної частки на ринку г . Санкт-Петербурга на

4%

Для нормального функціонування молодої фірми, що займається «конторінгом» , вище зазначені цілі є базовими, т.к. для розвитку такого роду діяльності необхідна певна клієнтська база, збільшення якої безпосередньо відбивається на кількісних оцінках пайової участі. У свою чергу досягнення хороших показників пайової участі безпосередньо залежить від збільшення обсягу продажів фірми, якого можна досягти гнучкою ціновою політикою і стимулюванням клієнтів. Досягнення стабільних кількісних показників дозволить фірмі мати базову платформу для подальшого розвитку не тільки по даному напрямку, а й пробувати себе в інших родах діяльності.

Цілі стабілізації:
1. Щорічне збільшення росту чистого доходу на 5%.
2. Освоєння нових ринків збуту.
3. Досягнення переваги над конкурентами.
4. Підвищення престижу і поліпшення іміджу фірми.
5. Поліпшення соціальних умов службовців.
6. Розвиток інших родів діяльності.

Функціональна гнучкість фірм такого роду дозволяє, маючи певну опорну платформу, виявити себе в інших напрямках чи з іншим асортиментом товарів, при цьому використовувати вже напрацьовані схеми реалізації і стару клієнтську базу.

3. визначенніпотреби РЕСУРСІВ

Для забезпечення ефективної діяльності фірми потрібно наступні ресурси:
Обладнання, оргтехніка, транспортні засоби:
. два орендованих автомобіля малої вантажопідйомності до 2 т. (залежно від сезону, обсягу продажів і періодичності відвантажень число автотранспорту може змінюватися в ту або іншу сторону);
. 3 комп'ютера середньої потужності і 2 принтера.
Засоби зв'язку:
. 2-4 телефонні лінії, телефони і факс (залежно від кількості торгових агентів кількість ліній і телефонів може змінюватися);
. в залежності від того, де знаходиться офісне приміщення та склад, можуть знадобитися послуги інтернет-провайдерів. Так само ці послуги можуть бути корисні при роботі з базами даних віддалених постачальників.
Площа для офісу, виробничі приміщення, торгові приміщення:
. приміщення для офісу загальною площею 50 квадратних метрів;
. складське приміщення загальною площею 60 квадратних метрів.
Трудові ресурси:
. фахівець з організації та ведення складського обліку;
. бухгалтер;
. головний

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар