загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Решта реферати » Аналіз роботи підстанції Південна з дослідженням надійності

Аналіз роботи підстанції Південна з дослідженням надійності

МІНІСТЕРСТВООБЩЕГО І професиональной ОСВІТИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЛИПЕЦЬКА ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електрообладнання

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту за фахом 18.13.00. - «Внутрішньозаводське електрообладнання» на тему:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Студент ____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові повністю) група ______________________________________________________________

(підпис студента)
Керівник дипломного проекту _____________________________________
____________________________________________________________________

(вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
Консультанти: по _______________________________________________________________

( найменування розділу, вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
____________________________________________________________________ по _________________________________________________________________

(найменування розділу, вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
____________________________________________________________________ по _________________________________________________________________

(найменування розділу, вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
____________________________________________________________________
Рецензент ___________________________________________________________

(вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
____________________________________________________________________
Дипломний проект розглянутий на кафедрі і допущений до захисту в ДАК
___
____________________________________________________________________
Завідувач кафедрою _______________________________________________
____________________________________________________________________

(вчене звання, ступінь, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

ЗАВДАННЯ

РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті питання перевірочного розрахунку об'єкта електропостачання та порівняння отриманих результатів з реально існуючою підстанцією «Правобережна» . У спеціальній частині розглянуті питання ефективності застосування пристроїв релейного захисту та автоматики.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУП

В даний час електрична енергія є найбільш широко використовуваної формою енергії. Це обумовлено відносною легкістю її отримання, перетворення, передачі на велику відстань і розподілу між приймачами. Величезну роль в системах електропостачання грають електричні підстанції - електроустановки, призначені для перетворення і розподілу електричної енергії. У Росії, як і в інших західних країнах, для виробництва і розподілу електричної енергії використовують трифазний змінний струм частотою 50 Гц. Застосування трифазного струму частотою 50 Гц обумовлено більшою економічністю мереж і установок трифазного струму в порівнянні з мережами однофазного змінного струму, а також можливістю застосування як електроприводу найбільш надійних, простих і дешевих асинхронних електродвигунів.

Як об'єкт дослідження обрана підстанція
«Правобережна» . Дана підстанція входить до складу ВАТ «Ліпецкенерго
- ЛЕС» і розташована в південно-західній частині міста Липецька.
Підстанція, як об'єкт електропостачання, була спроектована і побудована для постачання електричною енергією певної кількості приймачів. За минулий час відбулася зміна кількості приймачів, а, отже, і рівня навантажень. Тому обладнання застаріло морально і технічно. На ВАТ «Ліпецкенерго -
ЛЕС» розглядається питання модернізації даної підстанції шляхом заміни застарілого обладнання на більш нове і досконале, а також установки нової автоматизованої системи релейного захисту, автоматизації та управління. Для цього необхідний повторний розрахунок підстанції з урахуванням всіх відбулися за останній час змін.

Для забезпечення надійної та безперебійної роботи, як підстанції, так і енергосистеми, велике значення мають пристрої релейного захисту та автоматики. Тому при проектуванні, виготовленні та експлуатації пристроїв релейного захисту та автоматики приділяється велика увага забезпечення надійної роботи даних пристроїв. Висока надійність системи релейного захисту та автоматики досягається при поєднанні високої надійності окремих елементів з належним технічним обслуговуванням. Основну частину пристроїв релейного захисту та автоматики в Росії складають аналогові електромеханічні пристрої. При цьому надійність систем релейного захисту та автоматики досягає 99,5%. Це досягається за рахунок оптимальної структури систем релейного захисту та автоматики і високих трудозатрат персоналу на технічне обслуговування. Згідно
«Зведеному річного звіту про роботу пристроїв релейного захисту та автоматики» ВАТ «Ліпецкенерго» кількість пристроїв релейного захисту та автоматики, що пропрацювали 25 років і більше, становить близько 29% від загальної кількості пристроїв релейного захисту та автоматики.
Внаслідок морального і фізичного зносу пристроїв релейного захисту та автоматики збільшилися трудовитрати персоналу, які спрямовані на підтримку надійності цих пристроїв на належному рівні.

В даний час в західних країнах широкого поширення набули мікропроцесорні системи захисту, контролю та управління, які мають рівні або кращі показники надійності і менші трудовитрати на технічне обслуговування порівняно з системами на аналогових пристроях. Тому необхідне впровадження мікропроцесорних систем релейного захисту та автоматики.

Метою даної роботи є перевірочний розрахунок об'єкта електропостачання і порівняння отриманих результатів з реально існуючою підстанцією, розгляд існуючої системи релейного захисту та автоматики та визначення її ефективності.

1. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОБ'ЄКТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

1.1. Вплив навколишнього середовища на роботу підстанції «Правобережна»

В даному проекті як об'єкта електропостачання розглядаємо підстанцію «Правобережна» . Вона працює в системі спільно з іншими підстанціями цього ж класу. Робота в такому режимі дозволяє здійснювати додаткове резервування споживачів і значно підвищує надійність їх електропостачання.
Підстанція «Правобережна» отримує енергію у вигляді трифазного струму частотою 50 Гц по лінії напругою 220 кВ довжиною 11,9 км від підстанції «Борін - 500» . Потім енергія перетворюється на напруги
110 кВ, 35 кВ і 10 кВ і розподіляється відповідним електроприймачів.

Підстанція «Правобережна» знаходиться в південно-західній частині міста
Липецька. Липецька область розташовується в середній смузі з умерено
- континентальним кліматом. Коливання температури протягом року не дуже значні і становлять 20 - 300С. При цьому середньорічний рівень опадів в області становить 550 - 600 мм, а кількість грозових днів у році - 40 - 60. Тиск вітру в середньому не перевищує 35 Н / м. Товщина крижаного покриву при обмерзанні проводів та інших відкритих конструкцій становить 3 мм. Надійність роботи основного електрообладнання залежить від умов зовнішнього середовища. На роботу різних електротехнічних пристроїв впливають різні чинники: удари, вібрація, перевантаження, перепади температури, електричні і магнітні поля, вологість, пісок, які призводять до корозії рідини і гази, сонячна радіація. У місті розташований великий металургійний комбінат АТ «НЛМК» . Робота комбінату супроводжується підвищеним вмістом пилу, зважених твердих частинок і хімічних домішок. З хімічних домішок найбільшу концентрацію мають оксиди сірки та азоту. Це призводить до необхідності використання подвійної ізоляції та інших заходів щодо забезпечення необхідного рівня ізоляції. Обслуговуючому персоналу необхідно приймати ряд заходів щодо забезпечення нормальної роботи обладнання. До них належать: протирання керамічних ізоляторів, профілактика та інші операції. Тому при виборі основного електрообладнання необхідно взяти до уваги те, що підстанція працює в безпосередній близькості від великого металургійного комбінату.

1.2. Вибір місця розташування

Підстанція «Правобережна» , як і будь-яка інша підстанція, є важливою ланкою системи електропостачання. Таким чином, вибір оптимального місця розташування підстанції є одним з важливих етапів проектування будь-якої системи електропостачання. На самому початку розрахунку складається список всіх об'єктів, які отримують енергію від даної підстанції, а потім наноситься на план їх розташування.
Крім того, необхідно знати графіки активної та реактивної навантажень всіх приймачів електричної енергії. При раціональному розміщенні підстанції на місцевості техніко-економічні показники системи електропостачання близькі до оптимальних. Це дозволяє знизити витрати при експлуатації, так як при передачі втрати електричної енергії мінімальні. Для визначення місця розташування підстанції при проектуванні системи електропостачання будується картограма навантажень.

1.3. Картограмма навантажень

Картограмма навантажень являє собою розміщені на плані місцевості окружності, причому площі, обмежені цими колами, в обраному масштабі дорівнюють розрахунковим навантаженням об'єктів електропостачання. Для кожного приймача електричної енергії будується своя окружність, центр якої збігається з центром об'єкту. Кожне коло може бути розділений на сектори, відповідні освітлювальної, силовий, низьковольтної, високовольтної навантажень. В цьому випадку картограма навантажень дає уявлення не тільки про величину навантажень, але і їх структурі. Центр навантаження об'єкта електропостачання є символічним центром споживання електричної енергії. Картограмма навантажень дозволяє досить наочно представити розподіл навантажень по території. Тоді, згідно [1]:

,

(1.1)

де Pi - навантаження об'єкта електропостачання, кВт; ri - радіус кола, км; т - масштаб для визначення площі кола, кВт / км2.

З формули (1.1) можна легко визначити радіус кола:

.

(1.2)

Підстанція «Правобережна» отримує харчування по Дволанцюговий лінії
220 кВ «Правобережна» довжиною 11,9 км. На лінії 220 кВ
«Правобережна» використовуються дроти марки АСО - 300. Провід обраний за умовою забезпечення механічної міцності, а також наявністю в атмосфері шкідливих речовин. На підстанції здійснюється перетворення електричної енергії з напруги 220 кВ до напруг 110, 35 і 10 кВ. Перетворена електрична енергія передається відповідним приемникам по повітряних і кабельних лініях. Потужність, що передається по повітряних і кабельних лініях, а також відстані до приймачів приведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Потужність приймачів електричної енергії і відстані до них


| Напруга, кВ | Приймач | Потужність, кВ (А | Відстань, км |
| 110 | Дон | 1898 + j339 | 70,2 |
| | Лебедянь | 156 + j220 | 72,0 |
| | Суха Лубна | 613 + j284 | 30,0 |
| | Центролит | 55 + j18 | 6,9 |
| | Московська | 92 + j37 | 9,7 |
| | Бугор | 339 + j119 | 5,0 |
| | Вербилово | 587 + j0 | 32 , 5 |
| 35 | Цегельний завод | 5 + j4 | 1,0 |
| | ЛОЕЗ | 88 + j80 | 5,2 |
| | Бориня | 202 + j94 | 15,3 |
| | М'ясокомбінат | 202 + j133 | 3,0 |
| 10 | КТП - 307 | 275 + j222 | 0,8 |
| | МСУ - 14 | 100 + j88 | 1,4 |
| | РП - 17 | 530 + j327 | 1,9 |
| | Брикетная | 47 + j45 | 1,0 |
| | База ПСМК | 204 + j170 | 1, 1 |
| | Телецентр | 33 + j5 | 0,5 |
| | Сирское | 15 + j15 | 1,2 |
| | ГРС | 86 + j17 | 0,9 |
| | Підгірне | 16 + j15 | 1,6 |
| | Радгосп 50 років | 28 + j29 | 1,2 |
| | Жовтень | | |

Дані по потужності приймачів електричної

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар