загрузка...

трусы женские
загрузка...
Проектування автоматичної установки пожежогасіння в приміщенні цеху вальцювання в процесі виробництва якого використовується гума
Відомо, що за останні десятиліття в багатьох сферах людської діяльності явно простежується величезний стрибок у розвитку науки і техніки. У діяльності людини, по геометричній прогресії, впроваджувати
Міжнародні розрахункові одиниці
При сучасному рівні розвитку міжнародних економічних відносин і світової торгівлі найважливіше місце у міжнародній фінансовій житті займають наднаціональні механізми розрахунків між країнами. Головним еле
Реклама і її стилі
Історія реклами обчислюється не роками, а тисячоліттями. З моменту виникнення такої економічної категорії як «товар» , і встановлення товарного виробництва, почався розвиток реклами як мистецтва. Реклам
Етикет керівника
Етикет - явище історичне. Правила поведінки людей змінювалися із змінами умов життя суспільства, конкретного соціального середовища. Етикет виник в період зародження абсолютних монархій. Дотримуватися визна
Розробка товарної політики підприємства
Так як перехід від стадії до стадії переходить без різких стрибків, то служба маркетингу підприємства повинна постійно стежити за змінами на ринку і своєчасно вносити зміни в програму маркетингу. Важливо
Очищення повітря перед подачею в ферментер
У вітчизняній і зарубіжній промисловості застосовують різні типи фільтрів. . Процеси, що призводять до захоплення частинок при фільтрації, ділять на ситові (з осадженням частинок при прямому торканні, якщо розмір прос
Аналіз ризику - основа для вирішення проблем безпеки населення та навколишнього середовища
Економічний розвиток з часу промислової революції минулого століття характеризується постійним зростанням обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, збільшенням споживання енергії та енергоносіїв
Основні маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару
Він починається з моменту надходження товару в продажу. Оскільки процес розподілу товару на безлічі ринків вимагає часу, обсяг продажів у цей період збільшується повільно. Таким добре відомим товар
Реклама - організаційно-економічні аспекти
Дані завдання були поставлені виходячи з цілей змінити позиціонування торгової марки окремого сорту пива. Рішення створити образ престижного напою, що володіє аурою популярності і успіху, що зміцнює у
Просування торговельної марки пива на російський ринок на прикладі ТИНЬКОФФ
Для компанії, що прагне до лідерства, одне з головних питань - як перетворити зареєстровану торгову марку в бренд, який створює цінності і стимулює людей на покупку товару або послуги? Які з т
Сутність, класифікація і показники вимірювання витрат обігу в книжковій торгівлі. Основні фактори, що впливають на рівень витрат книготорговельного підприємства
Вивчення витрат обігу в книжковій торгівлі в сучасних умовах ринку має велике практичне значення, оскільки результати роботи кожного книготорговельного підприємства знаходяться у все більшу залежність
Курортні центри України
На території Криму понад 11,5 тисяч пам'ятників історії, культури та архітектури, що відносяться до різних історичних епох, цивілізацій, етносів і релігій. Найбільш унікальні з них, наприклад, комплекс пе
Аналіз фінансового стану підприємства індустрії гостинності
Дипломна робота на тему «Аналіз фінансового стану підприємства індустрії гостинності» (на прикладі ТОВ « НЧ АРТ » ) містить 95 сторінки пояснювальної записки, таблиць - 11, малюнків - 3, формул - 25, викорис
Роль ринку в еволюції реклами
Витоки становлення і етапи розвитку реклами.
РЕКЛАМА В АНТИЧНОСТІ
Зростання міст. Скупчення людей. Звукова атмосфера античного міста.
Поява ринку. Вигуки і заклики. Усна форма.
Глашатаї.
Повна історія танків світу
У жовтні 1916 року військове міністерство Німеччини все ж зробив спроби організувати виробництво власних танків. Німецьким конструкторам, як і їх колегам у Великобританії та Франції, доводилося НД
Аналіз динаміки зміни роздрібного товарообігу московського ТД ЦУМ у 2000 році
За 2000 рік товарообіг ВАТ "ТД ЦУМ "склав 1026,0 млн. руб., в тому числі їдальня 6,69 млн. руб. У порівнянні з 1999 р. обсяг товарообігу збільшився на 264,4 млн. руб. або в 1,35 рази.
Екзаменаційні квитки з фізичних основ психіки за весняний семестр 2001 года
1. Психофізіологія як наука: сутність та коротка характеристика.
1. Сутність психофізіологічної проблеми, взаємодія і паралелізм.
2. Системний підхід в психофізіології.
3. Уявлення ній
Маркетингове інформаційне дослідження
Система маркетингової інформації - це постійно діюча система взаємозв'язку людей, технічних засобів і методичних прийомів , призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження а
Ювелірні вироби
Ювелірне мистецтво - один з найдавніших і широко розповсюджених видів декоративно - прикладного мистецтва. У ньому знаходить втілення властиве людині прагнення до краси. Ювелірні вироби - предмети украш
Міжнародна торгова політика і регулювання міжнародних економічних відносин України
Чому держави торгують? Що складає основу торгівлі між країнами? У загальному вигляді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати проізводіетл
Роль місцевого бюджету у соціально-економічному розвитку регіону
Традиційно до місцевих бюджетів ставилися : районні, міські, сільські та селищні бюджети, районні бюджети в містах. Місцеві бюджети здійснюють важливу роль в процесі соціально-економічного розвитку
Сидр
Педантизм французів щодо будь-якого алкоголю вселяє повагу. Так і з сидром. Яблучні сади Нормандії унікальні, оскільки вони складаються з виведених спеціально різноманітних сортів яблук, званих "яблука для сидру".
Створення Європейської валютної системи. Євровалюта
1.Вступ.
Інтеграційні процеси серед розвинених і наближаються до них у своєму розвитку країн нині явно активізуються. Однак ніякому іншому регіону планети не вдалося до цих пір так далеко зайти в про
Казка про рослинне масло
Знаменитий шведський учений Карл Лінней, який придумав імена рослинам, назвав соняшник латинським ім'ям «гелліантус» , що по-російськи означає «квітка сонця» . Назва це перейшло в усі європейські мови.
Гроші - сутність, походження
Гроші - це, мабуть, одне з найбільш великих винаходів людської думки. У живій природі аналогій не знайдеться. Вся структура сучасної економіки зумовлена ??існуванням грошей. Гроші "народила"
Екзаменаційні квитки з ціноутворення за весняний семестр 2001 года
1. Дайте визначення ціни.
2. Назвіть функції ціни.
3. Назвіть види витрат.
4. Назвіть причини та фактори інфляції.
5. Що є проявом інфляції? Поняття кількісного рівня инфл
Волт Вітмен
У 1841 году молодий Уїтмен надовго зостається у Брукліні, працює в газетах та почінає прійматі доля у політіці. У 1846 году ВІН становится редактором газети "Бруклін дейл ігл", головного органу бруклінської органі
Міжкультурні аспекти перекладу реклами
Одне із завдань курсової роботи знайти рекламу і відзначити в прикладах культурний підтекст (виявити можливі помилки при їх перекладі). Ми думаємо, що це досить велика область, так як багато російської реклами
Методи наукового дослідження
Всяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки-встановлює закони тієї області діяльності, яку вивчає. Способи отримання цих фактів називаються методами научног
Податкові правопорушення в Росії
Сучасне податкове право, як галузь права, є для російської юриспунденції досить «молодий» . Разом з тим, дослідження його проблем, предмета і методу, становлять особливий інтерес з точки зору р
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . .. 41
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар