загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Сучасна банківська система РФ

Сучасна банківська система РФ

Введення

17 серпня 1998 Центральний Банк РФ заявив про проведенні Комплексу заходів [?], спрямованих на нормалізацію фінансової та бюджетної політики. Ця політика мала проводитися в цілях захисту головних досягнень економічної політики останніх років, таких як стабільні ціни і твердий рубль (а значить і рівень життя народу). Основною причиною проведення такої політики була позначена проблема управління державним боргом, яка загострилася у зв'язку з погіршенням зовнішньоекономічної кон'юнктури та незадовільного стану справ з доходами бюджету.

Т.к. витрати з погашення раніше випущених державних паперів і сплату процентних платежів по них при низькому рівні податкових надходжень стали непомірним тягарем для державного бюджету.

У липні Урядом була створена економічна програма, яка отримала підтримку міжнародних фінансових організацій та провідних країн світу.

Проте криза в Азії, нове падіння світових цін на нафту не дозволило відновити довіру до російських цінних паперів, а значить полегшити становище бюджету не представлялося можливим.

Тривало скорочення валютних резервів країни, банківська система стала відчувати певні труднощі.

У цій ситуації Уряд і Банк Росії порахували необхідним і правильним прийняти комплекс заходів, спрямований на нормалізацію фінансової та бюджетної політики.

1. З 17 серпня 1998 року банк Росії перейшов до проведення політики плаваючого курсу рубля в рамках нових кордонів "валютного коридору", які були визначені на рівні від 6 до 9,5 руб. за долар США.

2. Державні цінні папери (ДКО і ОФЗ) з термінами погашення до 31 грудня 1999 року включно повинні були бути переоформлені в нові цінні папери. До завершення переоформлення державних цінних паперів призупинялися торги на ринку ДКО - ОФЗ.

3. Відповідно до положень Статуту МВФ Уряд і Банк Росії ввели тимчасові обмеження для резидентів Російської Федерації на здійснення валютних операцій капітального характеру.

4. С 17 серпня 1998 оголошується мораторій строком на 90 днів

- на здійснення виплат з повернення фінансових кредитів, отриманих від нерезидентів Російської Федерації,

- на виплату страхових платежів за кредитами, забезпеченими заставою цінних паперів,

- на виплати по термінових валютних контрактах.

5. Уряд і Банк Росії небезпідставно вважали одним з важливих пріоритетів стабільне функціонування банківської системи та системи розрахунків і платежів в Російській Федерації.

У зв'язку з цим уряд і Банк Росії підтримували створення платіжного пулу найбільших російських банків, метою якого є підтримка стабільності міжбанківських розрахунків.

Одночасно Банк Росії мав намір вжити додаткових зусиль щодо зміцнення російської банківської системи, залучаючи до вирішення цього завдання як стійкі російські банки, так і провідні іноземні банки.

6. В цілях відновлення фінансового ринку Уряд Росії найближчим часом почне розміщення короткострокових (одно-і двотижневих) державних цінних паперів. Буде розширено спектр паперів, що випускаються для населення.


Проте введення цих заходів спричинило абсолютно протилежний ефект. Банки, не витримавши навантаження, стали лопатися як мильні бульбашки.
Причому в першу чергу втрачали можливість здійснювати нормальну і стабільну діяльність великі банки: Інкомбанк, СБС-Агро і т.п.

Ускладнювало стан банківської системи, що Центральний Банк і
Уряд не вживало жодних рішучих заходів по призупиненню краху. Навіть зараз всупереч здоровому глузду кредити ЦБР отримують вже майже остаточно збанкрутілі банки, а не ті, які тримаються на плаву з останніх сил.

АЛЕ при всьому при цьому банки були і залишаються одним з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток їх діяльності - необхідна умова нормального функціонування економіки країни.

Враховуючи вищесказане, я і вибрала тему, яка розглядає сучасну банківську систему. Адже подальше благополуччя країни на пряму залежить від того, наскільки швидко зуміє оговтатися від кризи банківська система
Російської Федерації.

Перш за все у своїй дипломній роботі я розглядаю історію появи банків, розглядаю англійську й американську банківські системи, а також історію становлення банківської системи Росії.

При розгляді сучасної банківської системи, я в першу чергу описую становище комерційних банків, які представляють хоч і нижча ланка, але грають далеко не останню роль.

А потім я розглядаю положення Центрального Банку, що виконує двояку роль: з одного боку він кредитна організація, з іншого боку - орган влади. При цьому я приділяю увагу органам ЦБР і порядком прийняття нормативних актів Центральним Банком.

І в ув'язненні, з урахуванням розглянутого, я спробувала сформулювати можливий шлях відновлення банківської системи.

I Uсторія появи банків

З появою грошей, як засобу розрахунків, поступово стали з'являтися організації та особи, що беруть на себе різні функції щодо здійснення цих розрахунків. Уже в Стародавньому Вавилоні та Греції таку діяльність здійснювали жерці, а з розвитком торгових відносин «банківські» послуги стали надавати і фізичні особи - трапезіти (trapesa - стіл) - все обміни здійснювалися на базарі на спеціальних столиках.

До кінця V століття до н.е. афінські трапезіти почали спеціалізуватися з різних видів угод. Прийомом внесків і здійсненням розрахунків з рахунків клієнтів стали займатися окремі групи трапезитов, від них відділилися
«міняйли» , які займалися, насамперед, експертизою достовірності монет. Третя категорія займалася видачею дрібних позик під заклад, тобто ломбардними операціями. Особливо важливо, що більшість своїх операцій трапезіти здійснювали не так на свої, а на ввірені, як вкладів, або зайняті у інших, гроші.

До III століття до н.е. банківська діяльність Римських банкірів - аргентаріїв - стала досить організованою, з'явилося деяке державне регулювання, стала необхідною реєстрація угод аргентаріїв в хронологічному порядку спеціальних книгах. Причому ця книга приймалася в суді в якості доказів.

У середні століття банківська діяльність стала носити головним чином обліковий характер, основним завданням банківських установ того часу було зберігання грошей і надання допомоги при розрахунках.

В Італії в XII столітті Банки як такі ще не існували. Міняйли
(БАНЧІНІ) займалися розміном грошей, грошової експертизою, прийомом депозитів і видачею кредитів. Тоді ж був винайдений універсальний платіжний механізм - вексель. Перевозити великі суми грошей на далекі відстані було небезпечно. Тому замість суми грошей міняла видавав лист до свого колеги в іншому місті з дорученням здійснити відповідний платіж.

В XVI столітті відбулося безліч розорень банків, пов'язаних з неможливістю взаєморозрахунків. Тоді було вирішено проводити щорічний ярмарок, на яку з'їжджалися банкіри з усієї Італії, привозячи з собою книги записів операцій. Книги порівнювалися, і відбувався обмін векселями, тобто взаємозалік.

Англійська банківська система

В XVI-XVII століттях центром ділової та банківської активності була Англія.
Причому основним завданням англійських банків, на відміну від попереднього часу, було не стільки полегшення розрахунків, а задоволення попиту на капітал з боку приватних осіб і держави, тобто кредитна функція.

У 1694 році був створений Державний банк, але він виник не як державна установа, а був організований приватними особами. Крім цього національного банку всі інші банківські організації можна було поділити на:

- депозитні банки, які здійснювали традиційні банківські операції

- купці-банкіри, які займалися скупкою та перепродажем векселів , тобто утворювали фондовий ринок.

У 1833 році Англійський банк отримав монопольне право на емісію банкнот. І незабаром були виділені два відділи: емісійний (займався випуском банкнот) і банківський (здійснював звичайні банківські операції).

За традицією Англійський банк досі перебуває у віданні міністерства Фінансів, втім, і банківська система Англії того часу залишилася практично незмінною і донині.

Федеральна резервна система США

Федеральна резервна система була створена Законом про Федеральну резервну систему, прийнятому Конгресом в 1913 р для забезпечення більш безпечної і більш гнучкої банківської та кредитно грошової системи. Протягом століть (до створення Федеральної резервної системи) періодично виникала фінансова паніка приводила до банкрутства багатьох банків, компаній та скороченню економічної активності в цілому. Дослідження
Національної Комісії з грошового обащенію, утвореної Конгресом через рік після особливо серйозної кризи в 1907 році, довели необхідність створення інституту, протидіє фінансовим збоїв. Після тривалих дебатів і була утворена Федеральна резервна система, первісними цілями якої було:

- дати країні гнучку ситему грошового обігу,

- забезпечити засоби для отримання відсотків по комерційних кредитах

- поліпшити контроль за банківською системою.

З роками були прийняті деякі поправки до акту про Федеральну резервну систему. Основні поправки були прийняті Актом про банківську справу від 1935 року. У 1970 році були внесені поправки до Акту про банківські холдингові компанії, до Акту про міжнародний банківській справі від 1978 року, до Акта від 1978 року про повну зайнятість і збалансоване зростання і до Акту від
1980 об скасування втручання держави в справи депозитарних установ та про валютний контроль.

Оскільки міцна фінансова структура є важливою складовою частиною ефективної кредитно-грошової політики і зростаючої і процвітаючої економіки, Федеральній резервній системі було довірено безліч контрольних і регулюючих функцій.

Наприклад,
> несе відповідальність за кількість кредиту, використовуване для покупки або продажу цінних паперів,
>

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар