загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Концепція АС. Ескізний проект

Концепція АС. Ескізний проект

Міністерство освіти Російської Федерації

Іркутський Державний Технічний Університет

Кафедра АС

Звіт про лабораторної роботи № 3 з дисципліни: «Проектування автоматизованих систем обробки інформації та управління»

«Концепція АС. Ескізний проект »

Виконав: студент гр. АСУ-99-1

Срібний Д.В.

Перевірив: професор кафедри АС

Михно Л.М.

Іркутськ 2003

Зміст звіту:

| 1. Відомість ескізного проекту | 3 |
| 2. Пояснювальна записка ескізного проекту | 3 |
| 2.1. Загальні положення | |
| 2.1.1. Найменування проектованої АС та найменування документів, їх номери | 3 |
| і дата затвердження, на підставі яких ведеться проектування АС | |
| 2.1.2. Перелік організацій, що беруть участь в розробці системи, терміни | 3 |
| виконання стадій | |
| 2.1.3. Цілі, призначення та галузі використання АС | 4 |
| 2.1.4. Підтвердження відповідності проектних рішень діючим нормам і | 5 |
| правилам техніки безпеки, пожежо-і вибухобезпеки | |
| 2.1.5. Відомості про використані при проектуванні | |
| нормативно-технічних документах | 5 |
| 2.1.6. Відомості про НДР, передовому досвіді, винаходи, використаних при | 5 |
| розробці проекту | |
| 2.1.7. Черговість створення системи та обсяг кожної черги | 5 |
| 2.2. Опис процесу діяльності | 6 |
| 2.3. Основні технічні рішення | |
| 2.3.1. Рішення за структурою системи, підсистем, засобам і способам зв'язку | 7 |
| для інформаційного обміну між компонентами системи, підсистем | |
| 2.3.2. Рішення з взаємозв'язкам АС з суміжними системами, забезпечення її | |
| сумісності | 7 |
| 2.3.3. Рішення по режимам функціонування, діагностуванню роботи | 7 |
| системи | |
| 2.3.4. Рішення по чисельності, кваліфікації і функцій персоналу АС, | |
| режимам його роботи, порядку взаємодії | 7 |
| 2.3.5. Відомості про забезпечення заданих в технічному завданні (ТЗ) | 8 |
| споживчих характеристик системи (підсистем), що визначають її | |
| якість | |
| 2.3.6. Склад функцій, комплексів задач реалізуються системою (підсистемою) | 8 |
| 2.3.7. Рішення по комплексу технічних засобів, його розміщенню на об'єкті | 8 |
| 2.3.8. Рішення по складу інформації, обсягом, способам її організації, | 9 |
| видам машинних носіїв, вхідним і вихідним документам і повідомленнями, | |
| послідовності обробки інформації та інших компонентів | |
| 2.3.9. Рішення по складу програмних засобів, мовам діяльності, | 10 |
| алгоритмам процедур і операцій і методам їх реалізації | |
| 2.4. Заходи з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в | |
| дію | |
| 2.4.1. Заходи щодо приведення інформації до вигляду, придатного для | 10 |
| обробки на ЕОМ | |
| 2.4.2. Заходи з навчання та перевірку кваліфікації персоналу | 10 |
| 2.4.3. Заходи щодо створення необхідних підрозділів та робочих місць | 10 |
| 2.4.4. Заходи щодо зміни об'єкта автоматизації | 10 |

1. Відомість ескізного проекту

| № | Найменування | Код | Кількість | Кількість |
| | документа | документа | сторінок | примірників |
| 1 | Пояснювальна | П3 | 10 | 1 |
| | записка | | | |
| 2 | Інформаційно-функцион | | | |
| | альна | З | 1 | 1 |
| | схема | | | |

2 Пояснювальна записка до ескізного проекту

2.1. Загальні положення

2.1.1. Найменування проектованої АС, найменування документів, їх номери та дата затвердження, на підставі яких ведеться проектування АС

Найменування проектованої АС: Модернізація автоматизованої системи бухгалтерського обліку «Транскредитбанка» .

Короткий позначення: АСБУ «Транскредитбанка» .

Назви документів, на підставі яких ведеться проектування АСБУ
«Транскредитбанка» :

1. Розпорядження від 20.12.2003 генерального директора

«Транскредитбанка» «Про розроблення АСБУ» .

2. Договір від 23.12.2003 «Про модернізацію системи бухгалтерського обліку

« Транскредитбанка » .
2.1.2. Перелік організацій, що беруть участь в розробці системи, терміни виконання стадій

Замовник АС - «Транскредитбанка» . Адреса: 664065, р Іркутськ, вул.Радянська, д.116.
Розробник АС - ТОВ «Техресурс» . Відділ Інформаційних Технологій.
Системний адміністратор: Срібний Д.В.

Таблиця 1 - Терміни виконання стадій розробки АСБУ:
| Стадія | Етапи | Терміни | Виконає |
| | | виконання | їли |
| Ескізний | Розробка попередніх проектних | 24.12.2002 - | Срібний |
| проект | рішень по всій системі | 31.01.2003 | Д.В . |
| | | | |
| | Розробка документації на АСБУ | 31.01.2003 - | |
| | | 15.02 .2003 | |
| Технічний | Розробка проектних рішень щодо | 16.02.2003 - | Срібний |
| проект | системі | 28.02.2003 | Д.В. |
| | | | |
| | | 01.03.2003 - | |
| | Розробка документації на АСБУ | 15.03 .2003 | |
| | | | |
| | | 16.03.2003 - | |
| | Розробка та оформлення документації | 30.03.2003 | |
| | на поставку виробів комплектування | | |
| | АСБУ | | |
| Робоча | Розробка робочої документації на | 01.04.2003 - | |
| документація | АСБУ | 30.04.2003 | Срібний |
| | | | Д.В. |
| | | 01.05.2003 - | |
| | Розробка або адаптація програмних | 30.09.2003 | |
| | коштів | | |
| Введення в | Підготовка об'єкта автоматизації до | 01.10.2003 - | Срібний |
| дію | введенню АСБУ в дію | 31.10.2003 | Д.В. |
| | | | |
| | Підготовка персоналу | 01.11.2003 - | |
| | | 30.11.2003 | |
| | Комплектація АСБУ що поставляються | 01.12.2003 - | |
| | виробами | 31.12.2003 | |
| | | | |
| | Пуско-налагоджувальні роботи | 03.01.2003 - | |
| | | 30.01.2003 | |
| | Проведення попередніх випробувань | 01.02.2004 - | |
| | | 15.02.2004 | |
| | Проведення дослідної експлуатації | | |
| | | 16.02.2004 - | |
| | Проведення перевірочних випробувань | 28.02.2004 | |
| | | | |
| | | 01.03.2004 - | |
| | | 01.04.2004 | |
| Супровід | Виконання робіт відповідно до | | Срібний |
| АСБУ | гарантійним обслуговуванням | 01.04.2004 - | Д.В. |
| | | 01.04.2004 | |
| | Післягарантійне обслуговування | по | |
| | | погодженням | |
| | | із замовником | |


2.1.3. Цілі, призначення та галузі використання АС

Цілі: модернізація автоматизованої системи бухгалтерського обліку дозволить:

. зменшення витрат часу на обробку інформації (введення, обробка інформації);

. поліпшення якості контролю та обліку оброблюваної інформації;

. підвищення ефективності роботи підприємства.

Призначення АС:

. відображення фінансово-економічної діяльності;

. отримання загальних або деталізованих даних за підсумками роботи;

. визначення тенденцій зміни найважливіших показників;

. точний і повний аналіз даних;

. формування бухгалтерської звітності.

2.1.4. Підтвердження відповідності проектних рішень діючим нормам і правилам техніки безпеки, пожежо-і вибухобезпеки і т.п.

Розроблювальні проектні рішення відповідають чинним нормам і правилам техніки безпеки і пожежної безпеки.

Проектні рішення розробляються відповідно до вимог, зазначених в наступних документах:

. Сан ПиН 2.22.542-96 «Гігієнічні вимоги до відео дисплейні термінали, до персональних електронно-обчислювальним машина машинам та організації обчислювальної роботи» .

. Пожежна безпека будівель і споруд регламентується 2 основними документами: СНиП 21.01-97 і НПБ-95.

. Інструкція з техніки безпеки.

2.1.5. Відомості про використані при проектуванні нормативно-технічних документах

Використані нормативно-технічні документи:

. Звіт про проведення передпроектного обстеження.

. Схема організаційної структури.

. Функціональна структура.

. Схема інформаційних потоків.

. Схема комплексу технічних засобів.

. Технічне завдання на АСБУ.
ГОСТи на ІТ та АСБУ.
2.1.6. Черговість створення системи та обсяг кожної черги
АСБУ створюється в одну чергу.

2.2. Опис процесу діяльності (Концепція АС)

Інформаційно - функціональна схема на рис.1. відображає процес створення вихідного документа (комерційну пропозицію, запит, рахунок тощо.).
Співробітники готують відомості, потім погоджують його з відділом планування. Відділ планування вносить анкетні дані в БД. Бухгалтерія запитує інформацію про співробітників і нараховує заробітну плату. Зведення про заробітну плату відправляє в директорат і заносять в архів або базу даних.

2.3. Основні технічні рішення

2.3.1. Рішення за структурою системи, підсистем, засобам і способам зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи і підсистем

Система АСБУ являє собою сукупність автоматизованих робочих місць (АРМ), пов'язаних між собою за допомогою ЛВС, працюючу в єдиному форматі даних.

До складу АСБУ входять наступні автоматизовані робочі місця:

. АРМ головного бухгалтера;

. АРМ бухгалтера;

. АРМ кредитного інспектора;

Інформаційний обмін між АРМами ставиться засобами ЛВС.
Обмін даними забезпечується за рахунок оперативного доступу до єдиної бази даних.

2.3.2. Рішення з взаємозв'язкам АС з суміжними системами, забезпечення її сумісності

Обмін інформацією між АСБУ і суміжними системами реалізовується шляхом передачі даних по телефонній лінії (факс) або електронною поштою. Для обміну інформацією використовуються єдина система кодування, класифікатори, сумісний інформаційне забезпечення.

2.3.3. Рішення по режимам функціонування, діагностуванню роботи системи

Робота АСБУ повинна підтримуватися постійно, так як «Транскредитбанка» складається з філій, що працюють в різних часових поясах. Тому існує необхідність безперервного прийому інформації на факс і поштовий сервер.

Діагностування АСБУ здійснюється шляхом встановлення та вивчення ознак, що характеризують стан системи, для передбачення можливих відхилень і запобігання порушень нормального режиму її роботи.

2.3.4. Рішення по чисельності, кваліфікації і функцій персоналу АС, режимам його роботи, порядку взаємодії

Персонал АСБУ повинен складатися з таких працівників:

. Головний бухгалтер;

. Бухгалтер;

. Кредитний інспектор;

. Інженер з обслуговування ПЕОМ.
Весь персонал має вищу освіту. Фахівці АСБУ крім посадових обов'язків, описаних в посадових інструкціях, повинні володіти навичками роботи з ПК на рівні користувача. Кредитний інспектор, організуючий процес прийому і звільнення персоналу, повинен володіти наступними навичками:

. навичками роботи з ПК, а саме з ОС Windows, з пакетом прикладних програм Office, а так само роботи

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар