загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Діяльність комерційних банків

Діяльність комерційних банків

Содержание.Стр.Введение.Глава
1. Сутність та економічні засади діяльності банків.
1.1. Походження і сутність банків.
1.2. Функції банків.
1.3. Види банков.Глава
2. Операції банків в розвинених країнах.
2.1. Пасивні операції комерційних
банків. 2.2. Активні операції комерційних банків.
2.3. Комісійні операції
банков.Глава 3. Банківська діяльність в економіці розвинених країн.
3.1. Банківська справа в США.
3.2. Банки в економіці Великобританії.
3.2. Організація

Введення.
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур
ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу йшов паралельно
і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи
господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно
підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності
суспільної праці. Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного
господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається
тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; велику
частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні
операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження
населення до фірм і виробничим структурам. Комерційні банки, діючи
відповідно до грошово-кредитної політики держави, регулюють рух
грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію, загальну масу, включаючи
кількість готівкових грошей, що у зверненні. Стабілізація ж зростання
грошової маси - це застава зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня
цін, при досягненні якого ринкові відносини впливають на економіку
народного господарства найефективнішим чином. Сучасна банківська система -
це сфера різноманітних послуг своїм клієнтам - від традиційних депозитно-позичкових
і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх
форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими
структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д.). Створення стійкої, гнучкої й ефективної
банківської інфраструктури - одна з найважливіших (і надзвичайно складних)
завдань економічної реформи в Росії. Особливо важливим бачиться розвиток банківської
системи за кордоном, так як саме практика зарубіжних банків у розвинених країнах
зумовлює становлення сучасної вітчизняної банківської системи,
наближає її до міжнародних стандартів і, таким чином, обумовлює вихід
російських банків на світовий рівень, а значить і відновлення, зміцнення довіри
з боку іноземних партнерів по відношенню до нашої країни. Сьогодні, в умовах
розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко
ускладнюється. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні установи,
інструменти і методи обслуговування клієнтури. У літературі структура банків
в економіці розвинених країн висвітлюється недостатньо детально, але це й не дивно,
бо економісти в більшості своїй намагаються аналізувати і
вивчати банківську систему Росії. Хоча вивчення досвіду розвинутих країн в організації
банків виявилося б не менш корисним. Основні труднощі при роботі над темою
полягала в тому, що недостатньо даних, що стосуються сучасного стану
банківської справи в зарубіжних країнах. І мета цієї роботи - систематизувати
і узагальнити наявні відомості, дати по можливості більш точні дані, виявити
дійсний стан банківської системи в розвинутих країнах. В цьому і
полягає її основна ідея. Глава 1 Сутність та економічні засади діяльності
банків. 1.1. Походження і сутність банків. Питання про те, що таке банк,
не є таким простим, як це здається на перший погляд. У побуті банки
- це сховище грошей. Разом з тим дане або таке життєве тлумачення
банку не тільки не розкриває його суті, а й приховує його дійсне призначення
в народному господарстві. Виконання окремих банківських функцій сходить до глибокої
давнини. Перші банки, що були попередниками капіталістичних банків,
виникли у Флоренції і Венеції (1587р) на основі меняльноїсправи - обміну
грошей різних міст і країн. Головними операціями банків був прийом грошових
вкладів, надання позичок державі, торговцям і безготівкові розрахунки.
Суть останніх полягала у перенесенні суми з одного рахунку на інший в книгах
банкіра в присутності обох клієнтів. Пізніше за цим принципом були організовані
банки в Амстердаме (1609 р) та Гамбурзі (1619). Це була примітивна форма
банківської справи. Банки обслуговували переважно торгівлю та розрахунки; вони
недостатньо були пов'язані з виробництвом, кругообігом промислового капіталу.
Чи не була розвинена у них і така важлива функція, як випуск кредитних грошей. Сьогодні
«діяльність банківських установ так різноманітна, що їх дійсна суть
виявляється дійсно невизначеною» 1. У сучасному суспільстві банки
займаються найрізноманітнішими видами операцій. Вони не тільки організовують грошовий
оборот і кредитні відносини; через них здійснюється фінансування народного
господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, а в деяких
випадках посередницькі операції і управління майном. Кредитні установи виступають
в якості консультантів, беруть участь в обговоренні народногосподарських програм,
ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Банк як установа
або організація. Найбільш масовим уявленням про банк є його визначення
як установи, як організації. «Банківські установи та організації» - досить
поширений термін, що часто-густо його можна зустріти як в серйозній
наукової, так і навчальній літературі, банківському законодавстві, банківських документах
і друку. Тут і далі не слід забувати, що «організація» відсилає
нас до певної сукупності людей. Але банк як організація виявляється близько
вартим до понять «благодійна організація» , «громадська організація» .
Однак слід зазначити, що банк, хоча і виконує суспільну місію,
проте, має слабке відношення до цих понять. Банк як організація, як
об'єднання людей, історично швидше власністю приватної особи і лише згодом,
з розвитком банківської справи, особливо в сучасних умовах господарювання,
перетворився у великі, середні і дрібні об'єднання. Банк як підприємство.
Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом,
володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає
послуги , діє на принципах госпрозрахунку. Мало чим відрізняються і завдання банку
як підприємства - він вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних
потреб у своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку
соціальних та економічних інтересів, як членів його колективу, так і інтересів
власника майна банку. Банк може здійснювати деякі види господарської
діяльності (зрозуміло, якщо вони не суперечать законам країни
і випливають із Статуту банку). Як і будь-яке інше підприємство, банк повинен мати
спеціальний дозвіл (ліцензію). Банк як торгівельне підприємство. Банки на відміну
від промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку діють
в сфері обміну, а не виробництва. Ця обставина, однак, дало підставу
ряду авторів вважати, що банк - це торгівельне підприємство. Асоціації банківської
діяльності з торгівлею не випадкові. Банки дійсно як би "купують"
ресурси, «продають» їх, функціонують у сфері перерозподілу, сприяють
обміну товарами. Банки мають своїх "продавців", сховища, особливий "товарний
запас» , їхня діяльність багато в чому залежить від оборотності. На цьому, однак,
схожість між банком і сферою торгівлі в основному закінчується. Більш того, схожість
носить зовнішній характер, тому банк торгує не товарами, а особливим продуктом.
Відомі, наприклад, такі операції, які банки здійснюють з обміном (купівлею-продажем)
валют на грошовому ринку, коли валюта однієї країни (а також золото)
купується або продається за певним курсом, визначеною ціною. Банк як
посередницьке підприємство. Функціонування банку у сфері обміну породжує і
інші уявлення про його сутність. Нерідко банк характеризується як посередницька
організація. Підставою для цього є особливий перелив ресурсів, тимчасово
осідають у одних і вимагають застосування у інших. Особливість ситуації при
цьому полягає в тому, що кредитор, який має певну частину ресурсів, бажає при
відповідних гарантіях, на конкретний термін, під процент віддати її іншому

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар